1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Kluczyk"
KRS 0000356219

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Otworzyć niepełnosprawnym świat

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Kluczyk” jest organizacją powołaną w celu niesienia wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich bliskim. Szczególną opiekę otaczamy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi.   Naszą podstawową troską jest stworzenie niepełnosprawnym intelektualnie osobom warunków jak najlepszego rozwoju, a tym samym danie im szansy na akceptację społeczną i powodzenie w dorosłym życiu. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundusze uzyskane z 1% zamierzamy przeznaczyć na wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będzie to dofinansowanie wyjazdów na turnus rehabilitacyjny i zieloną szkołę, cykliczne zajęcia hipoterapii, finansowanie lub dofinansowywanie wycieczek i konkursów, zakup  pomocy wspierających rozwój, a w miarę możliwości także na działalność klubu absolwenta.

Więcej o nas

Więcej o nas

Kim Jesteśmy?

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin "Kluczyk" powołane zostało w roku 2010 w celu niesienia  pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jego  założycielami byli nauczyciele i rodzice uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2  z Łodzi. Podopiecznymi organizacji są przede wszystkim uczniowie i absolwenci tej placówki . Są to osoby  niepełnosprawne intelektualnie,   często także z dysfunkcjami ruchu, wzroku, słuchu. Obecnie Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czego chcemy?

Nadrzędnym celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie wszelkich działań na rzecz poprawy jakości życia ludzi  niepełnosprawnych. Wśród szczegółowych celów organizacji znajduje się:

 • wspieranie procesu edukacji
 • podejmowanie i wspieranie rehabilitacji
 • wspieranie procesu socjalizacji
 • pomoc w integracji ze środowiskiem społecznym
 • wspieranie autonomicznego funkcjonowania w dorosłym życiu, rozwijanie przedsiębiorczości
 • działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • organizacja i wspieranie różnych form rekreacji i krajoznawstwa
 • udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej
 • pozyskiwanie środków na diagnostykę i leczenie
 • rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.
 • promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Co robimy?

Stowarzyszenie finansuje i dofinansowuje różne formy działań prowadzonych na rzecz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Część tych działań inicjowana jest przez członków organizacji a inne przez nauczycieli placówki. Najpoważniejsze z tych przedsięwzięć  to turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, hipoterapia i  wycieczki krajoznawcze. Letnie turnusy rehabilitacyjne nad morzem  to ważna forma wypoczynku i rehabilitacji zarówno społecznej jaki ruchowej. Stowarzyszenie dofinansowuje transport  nad morze i różne atrakcje dla uczestników turnusu (wycieczki, rowery wodne, gokarty i in). Podobny charakter mają  "zielone szkoły" - pięcio lub sześciodniowy pobyt w lesie i nad wodą  to okazja do praktycznej nauki  różnorodnych umiejętności życiowych. Nasza organizacja pokrywa koszty transportu do ośrodka, atrakcje dla uczestników,(rowery wodne, grill, gokarty),  czasem także dofinansowuje koszt wyżywienia i noclegów. Zarówno  turnusy jak i "zielone szkoły" są okazją do wypoczynku dla rodziców niepełnosprawnych uczniów.

 Kolejna istotna  pomoc to zajęcia hipoterapii, bardzo efektywne jako forma terapii ruchowej i emocjonalnej. Wraz z TVP Reklama Dzieciom Stowarzyszenie sfinansowało  trzy cykle zajęć dla 25 uczniów w (tym uczniów z niepełnosprawnością ruchową).

Wycieczki  to dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi atrakcyjna forma poszerzania wiedzy, rozwijania aktywności poznawczej i kształtowania zainteresowań. Wiele  z organizowanych przez szkołę wyjazdów  zostało w całości lub częściowo sfinansowanych  z funduszy naszej organizacji.

Stowarzyszenie Kluczyk wspiera też aktywnie codzienną działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Z naszych środków finansowane są całkowicie lub częściowo: konkursy i imprezy szkolne, nagrody końcoworoczne,  dowóz uczniów na zawody sportowe, zakup materiałów plastycznych służących uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Ze środków Stowarzyszenia zakupiono także sprzęt do terpii bazalnej dla uczniów z zespołów rewalidacyjno wychowawczych, oraz inne elementy wyposażenia terapeutycznego i materiały higieniczne.

Kolejny obszar działań to wspieranie materialne  uczniów z rodzin zagrożonych ubóstwem. Każdego roku Stowarzyszenie finansuje obiady i śniadania dla kilku uczniów, przeznacza środki na zakup leków, zabiegów medycznych lub rehabilitacyjnych. W zależności od potrzeb podopiecznych, kupowane są ubrania, buty, opał na zimę.

Co planujemy?

Chcemy szczególnie zatroszczyć się o osoby dorosłe w tym  - absolwentów ZSS nr 2. Obecnie ich sytuacja jest trudna. Wiele osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością sprzężoną po ukończeniu szkoły nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej lub  innych ośrodków zapewniających dzienną aktywność. Zmuszeni są do spędzania życia w domu co często prowadzi do utraty nabytych w szkole umiejętności. Dla takich osób planujemy utworzyć klub absolwenta - miejsce gdzie mogliby uczestniczyć w ciekawych zajęciach, spotykać rówieśników i rozwijać się. Bedzie to także propozycja  dla osób z lekką niepełnosprawnością, które mogłyby w ramach Klubu spotykać przyjaciół a także korzystać z pomocy psychologa lub pedagoga.

O czym marzymy?

Marzą nam się Warsztaty Terapii Zajęciowej, w ramach których nasi podopieczni mogliby rozwijać swoje zdolności i talenty, pracować i czerpać z tej aktywności satysfakcję.

Marzymy także o domu dla nich. Szczególnie dla tych, których niepełnosprawność dotknęła głęboko. Pragnęlibyśmy stworzyć im miejsce, w którym będą mogli godnie żyć otoczeni życzliwością i opieką.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000356219
 • Konto:36 1140 2017 0000 4902 1206 8302
 • Adres:ul. Seweryna Sterlinga 24 90-212 Łódź
 • WWW:www.kluczyk.org.pl
 • E-mail:stowarzyszeniekluczyk@gmail.com
 • Telefon:692566282Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Kluczyk"

KRS 0000356219

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Kluczyk"

 • Otworzyć niepełnosprawnym świat

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Kluczyk” jest organizacją powołaną w celu niesienia wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich bliskim. Szczególną opiekę otaczamy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi.   Naszą podstawową troską jest stworzenie niepełnosprawnym intelektualnie osobom warunków jak najlepszego rozwoju, a tym samym danie im szansy na akceptację społeczną i powodzenie w dorosłym życiu. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze uzyskane z 1% zamierzamy przeznaczyć na wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będzie to dofinansowanie wyjazdów na turnus rehabilitacyjny i zieloną szkołę, cykliczne zajęcia hipoterapii, finansowanie lub dofinansowywanie wycieczek i konkursów, zakup  pomocy wspierających rozwój, a w miarę możliwości także na działalność klubu absolwenta.

 • Więcej o nas

  Kim Jesteśmy?

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin "Kluczyk" powołane zostało w roku 2010 w celu niesienia  pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jego  założycielami byli nauczyciele i rodzice uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2  z Łodzi. Podopiecznymi organizacji są przede wszystkim uczniowie i absolwenci tej placówki . Są to osoby  niepełnosprawne intelektualnie,   często także z dysfunkcjami ruchu, wzroku, słuchu. Obecnie Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Czego chcemy?

  Nadrzędnym celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie wszelkich działań na rzecz poprawy jakości życia ludzi  niepełnosprawnych. Wśród szczegółowych celów organizacji znajduje się:

  • wspieranie procesu edukacji
  • podejmowanie i wspieranie rehabilitacji
  • wspieranie procesu socjalizacji
  • pomoc w integracji ze środowiskiem społecznym
  • wspieranie autonomicznego funkcjonowania w dorosłym życiu, rozwijanie przedsiębiorczości
  • działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • organizacja i wspieranie różnych form rekreacji i krajoznawstwa
  • udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej
  • pozyskiwanie środków na diagnostykę i leczenie
  • rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.
  • promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Co robimy?

  Stowarzyszenie finansuje i dofinansowuje różne formy działań prowadzonych na rzecz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Część tych działań inicjowana jest przez członków organizacji a inne przez nauczycieli placówki. Najpoważniejsze z tych przedsięwzięć  to turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, hipoterapia i  wycieczki krajoznawcze. Letnie turnusy rehabilitacyjne nad morzem  to ważna forma wypoczynku i rehabilitacji zarówno społecznej jaki ruchowej. Stowarzyszenie dofinansowuje transport  nad morze i różne atrakcje dla uczestników turnusu (wycieczki, rowery wodne, gokarty i in). Podobny charakter mają  "zielone szkoły" - pięcio lub sześciodniowy pobyt w lesie i nad wodą  to okazja do praktycznej nauki  różnorodnych umiejętności życiowych. Nasza organizacja pokrywa koszty transportu do ośrodka, atrakcje dla uczestników,(rowery wodne, grill, gokarty),  czasem także dofinansowuje koszt wyżywienia i noclegów. Zarówno  turnusy jak i "zielone szkoły" są okazją do wypoczynku dla rodziców niepełnosprawnych uczniów.

   Kolejna istotna  pomoc to zajęcia hipoterapii, bardzo efektywne jako forma terapii ruchowej i emocjonalnej. Wraz z TVP Reklama Dzieciom Stowarzyszenie sfinansowało  trzy cykle zajęć dla 25 uczniów w (tym uczniów z niepełnosprawnością ruchową).

  Wycieczki  to dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi atrakcyjna forma poszerzania wiedzy, rozwijania aktywności poznawczej i kształtowania zainteresowań. Wiele  z organizowanych przez szkołę wyjazdów  zostało w całości lub częściowo sfinansowanych  z funduszy naszej organizacji.

  Stowarzyszenie Kluczyk wspiera też aktywnie codzienną działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Z naszych środków finansowane są całkowicie lub częściowo: konkursy i imprezy szkolne, nagrody końcoworoczne,  dowóz uczniów na zawody sportowe, zakup materiałów plastycznych służących uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Ze środków Stowarzyszenia zakupiono także sprzęt do terpii bazalnej dla uczniów z zespołów rewalidacyjno wychowawczych, oraz inne elementy wyposażenia terapeutycznego i materiały higieniczne.

  Kolejny obszar działań to wspieranie materialne  uczniów z rodzin zagrożonych ubóstwem. Każdego roku Stowarzyszenie finansuje obiady i śniadania dla kilku uczniów, przeznacza środki na zakup leków, zabiegów medycznych lub rehabilitacyjnych. W zależności od potrzeb podopiecznych, kupowane są ubrania, buty, opał na zimę.

  Co planujemy?

  Chcemy szczególnie zatroszczyć się o osoby dorosłe w tym  - absolwentów ZSS nr 2. Obecnie ich sytuacja jest trudna. Wiele osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością sprzężoną po ukończeniu szkoły nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej lub  innych ośrodków zapewniających dzienną aktywność. Zmuszeni są do spędzania życia w domu co często prowadzi do utraty nabytych w szkole umiejętności. Dla takich osób planujemy utworzyć klub absolwenta - miejsce gdzie mogliby uczestniczyć w ciekawych zajęciach, spotykać rówieśników i rozwijać się. Bedzie to także propozycja  dla osób z lekką niepełnosprawnością, które mogłyby w ramach Klubu spotykać przyjaciół a także korzystać z pomocy psychologa lub pedagoga.

  O czym marzymy?

  Marzą nam się Warsztaty Terapii Zajęciowej, w ramach których nasi podopieczni mogliby rozwijać swoje zdolności i talenty, pracować i czerpać z tej aktywności satysfakcję.

  Marzymy także o domu dla nich. Szczególnie dla tych, których niepełnosprawność dotknęła głęboko. Pragnęlibyśmy stworzyć im miejsce, w którym będą mogli godnie żyć otoczeni życzliwością i opieką.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000356219
 • Konto:36 1140 2017 0000 4902 1206 8302
 • Adres:ul. Seweryna Sterlinga 24 90-212 Łódź
 • WWW:www.kluczyk.org.pl
 • E-mail:stowarzyszeniekluczyk@gmail.com
 • Telefon:692566282
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00