1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA OPEN ART

KRS 0000357018

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA OPEN ART

KRS 0000357018

Prezent OPP

FUNDACJA OPEN ART - zbliżamy społeczności wielokulturowe by żyć w zgodzie i pokoju.

Naszym celem jest zbliżanie i integracja kultur, środowisk twórczych i wielokulturowych wspołeczności mieszkających w Polsce. Organizujemy koncerty, festiwale, wystawy, spotkania artystyczne, warsztaty, plenery, przeglądy, konkursy, szkolenia, aukcje, oraz inne wydarzenia kształtujące i podnoszące rozwój i poziom świadomości wielokulturowej i obywatelskiej.

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem religijnym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Inspirujemy i budujemy trwałe relacje pomiędzy społecznościami różnych kultur w Polsce

Nasze dwa coroczne wydarzenia - Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur i Międzynarodowy Festiwal Pieśni Włodzimierza Wysockiego – są świętem muzyki i poezji dla publiczności i artystów wielu narodowości. Aby widzowie mogli uczestniczyć w kolejnych edycjach festiwali nieodpłatnie, wpłaty darczyńców przeznaczamy na m.in. koszty pobytu artystów w Polsce, wynajem sal koncertowych, a od 2020 roku na wysokiej jakości rozwiązania techniczne, umożliwiające organizację wydarzeń on-line.

Wesprzyj Fundację na rzecz zbliżania kultur OPEN ART: wpisz w odpowiednim polu formularza PIT numer KRS 0000357018 lub skorzystaj z systemu  https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000357018/  gdzie internetowo pobrać formularze/program do rocznych rozliczeń podatkowych, a także nawet rozliczyć się online!

Przekazany nam 1% podatku to wsparcie ludzi sztuki i kultury w misji kreowania piękniejszego i ciekawszego świata.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART działa nieprzerwanie od 2010 roku.

Fundacja  wspiera i prowadzi działania w obszarze kultury. Naszym głównym celem jest zbliżanie kultur różnych narodów mieszkających w Polsce. Realizujemy ten cel poprzez: edukację kulturalną, wspieranie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Wspieramy działalności na rzecz rozwoju edukacji młodzieży i całego społeczeństwa, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Działamy w zakresie aktywizacji zawodowej artystów i twórców różnych narodowości mieszkających w Polsce, w tym także  artystów i twórców z niepełnosprawnością.

Wspomagamy promowanie artystów i twórców, ich wybitnych osiągnięć artystycznych i twórczych oraz przedsięwzięć dotyczących kultury, nauki i sportu.

Wspieramy i wspomagamy inicjatywy pomocy wybitnym artystom i twórcom nieposiadającym stałego zatrudnienia i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wspieramy działalności wspomagające rozwój i zbliżanie kultur, ochronę dóbr kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 

Rozwijamy współpracę z instytucjami, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi polskimi oraz zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi cele pokrewne celom naszej Fundacji. Rozwijamy także współpracę z osobami fizycznymi popierającymi cele naszej Fundacji.

Działamy na rzecz integracji kultur europejskich i światowych oraz rozwijania współpracy między artystami, twórcami i społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem kultur słowiańskich.

Inicjujemy aktywizację kulturalną lokalnych grup społecznych w Polsce i za granicą.

Wspomagamy organizowanie i finansowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej  środowisk twórczych i artystycznych.

Wspieramy organizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji krajowych i międzynarodowych, związanych z celami statutowymi naszej Fundacji - zbliżanie kultur.

Wspieramy prowadzenie działań wydawniczych, fonograficznych, fotograficznych i poligraficznych i filmowym w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacje książek, czasopism, albumów, płyt, kaset oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych) dla celów promocyjnych misji zbliżania kultur.

Wspomagamy tworzenie i powoływanie nowych i istniejących ośrodków artystycznych, naukowych, edukacyjnych i sportowych.

Od 10 lat organizujemy dwa  festiwale artystyczne: Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur i Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Poezji im. Włodzimierza Wysockiego.

Prowadzimy także działania w zakresie pomocy artystom zarówno w doskonaleniu warsztatu, jak i w promowaniu ich dokonań artystycznych. Wspieramy artystów i twórców wszystkich narodowości mieszkających w Polsce.

Udostępniając dorobek kulturalny wielokulturowej społeczności polskiej staramy się o integrację i wzajemne poznanie się tych społeczności, żeby żyli w zgodzie, przyjaźni i czuli się w jednym wspólnym domu - w Polsce.

Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART Staramy sie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, dlatego nasze wydarzenia artystyczne są ogólnie dostępne i nieodpłatne dla wszystkich ludzi mieszkających w Polsce, bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, płeć i wiek.

Twój 1% pomoże nam budować międzykulturowy most i przypominać o ponadczasowych, uniwersalnych wartościach w życiu każdego człowieka, takich jak miłość, przyjaźń, tolerancja, uczciwość, odwaga, wolność…

Twój 1% będzie nie tylko suchą kwotą w zeznaniu podatkowym – podarowany Fundacji OPEN ART stanie się muzyką i poezją, brzmiącą dla wszystkich, którzy tego potrzebują i pragną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000357018
 • Konto:95 1020 1068 0000 1302 0506 9085
 • Adres:00-683 Warszawa, Marszałkowska 85/48
 • WWW:https://www.facebook.com/fundacjaopenart/
 • E-mail:fundacjaopenart@gmail.com
 • Telefon:600857671

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „FUNDACJA OPEN ART” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
FUNDACJA OPEN ART

KRS 0000357018

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00