1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
FUNDACJA NA RZECZ ZBLIŻANIA KULTUR OPEN ART
KRS 0000357018

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wasz 1% dla wsparcia waszych kultur w imię naszej wspólnej zgody, przyjaźni i porozumienia

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w obszarze kultury. Naszym celem jest zbliżanie i integracja kultur, środowisk twórczych i wielokulturowych wspołeczności mieszkających w Polsce. Organizujemy koncerty, festiwale, wystawy, warsztaty, plenery, przeglądy, konkursy, szkolenia, aukcje, oraz inne wydarzenia i imprezy charytatywne kształtujące i podnoszące rozwój i poziom świadomości kulturowej i obywatelskiej. Działamy także na rzecz integracji kultur europejskich i światowych. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem religijnym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zbliżamy kultury naprawdę, dla dobra wspólnego i pokoju na Świecie.

Wasz 1% przyczyni się do zasypywania okopów pomiędzy społecznościami różnych nacji i poglądów m.in. poprzez rozwijanie i kontynuowanie takich corocznych naszych wydarzeń jak:

- Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Poezji im. W. Wysockiego.

- Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur.

Wasz 1% pomoże nam budować międzykulturowy most i przypominać wielokulturowej społeczności o ponadczasowych, uniwersalnych wartościach w życiu każdego człowieka na całym świecie, takich jak miłość, przyjaźń, tolerancja, uczciwość, rzyczliwość, odwaga, wolność…

Wasz 1% będzie nie tylko suchą cyfrą w rocznym zeznaniu podatkowym – lecz przekazany dla Fundacji OPEN ART stanie się sztuka, rzeźbą, obrazem, zamieni się w  muzykę i poezję, brzmiącą dla wszystkich, którzy pragną i potrzebują kontaktu z prawdziwa tradycyjną kulturą, którzy pragną szczerego i rzyczliwego dialogu międzykulturowego.

To takie proste: wpiszcie nasz numer KRS0000357018 w odpowiednim polu formularza PIT i kwotę, odpowiadającą 1% należnego  podatku rocznego (zawsze należy ją zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy).

Ewentualnie, wejdźcie do systemu  https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000357018/  gdzie internetowo możecie albo podrać formularze do rozliczeń rocznych z wypełnioną już rubryczką do przekazania 1% podatku, albo pobrać program do roliczeń rocznych, albo nawet rozliczyć się online.

W ten sposób Wy sami decydujecie o jakości i kierunkach rozwoju relacji społesznych i ich nastrojów w kraju.

Więcej o nas

Więcej o nas

 • Fundacja została powołana do życia w maju 2010 roku.
 • Fundacja „OPEN ART” wspiera i prowadzi działania na obszarze kultury. Naszym głównym celem jest zbliżanie kultur różnych narodów mieszkających w Polsce. Realizujemy ten cel poprzez: edukację kulturalną, wspieranie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
 • Wspieramy działalności na rzecz rozwoju edukacji młodzieży i całego społeczeństwa, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 • Działamy w zakresie aktywizacji zawodowej artystów i twórców różnych narodowości mieszkających w Polsce, w tym także  artystów i twórców z niepełnosprawnością.
 • Wspomagamy promowanie artystów i twórców, ich wybitnych osiągnięć artystycznych i twórczych oraz przedsięwzięć dotyczących kultury, nauki i sportu.
 • Wspieramy i wspomagamy inicjatywy pomocy społecznej artystom i ich projektom artystycznym, w szczególności wybitnym artystom i twórcom nieposiadającym stałe zatrudnienie, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wspieramy działalności wspomagające rozwój i zbliżanie kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Działamy także na rzecz zachowania i utrwalenia tradycji i kultury dziedzictwa narodowego Polski i narodów zamieszkujących w Polsce.
 • Wspieramy niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej placówkom, zespołom artystycznym i osobom fizycznym.
 • Rozwijamy współpracę z instytucjami, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi polskimi oraz zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi cele pokrewne celom naszej Fundacji. Rozwijamy także współpracę z osobami fizycznymi popierającymi cele naszej Fundacji.
 • Działamy na rzecz integracji kultur europejskich i światowych oraz rozwijania kontaktów i współpracy między artystami, twórcami i społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem kultur słowiańskich.
 • Inicjujemy aktywizację kulturalną lokalnych grup społecznych w Polsce i za granicą.
 • Wspomagamy organizowanie i finansowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej wielokulturowych grup społecznych i także środowisk twórczych i artystycznych.
 • Wspiramy organizowanie, współorganizowanie i finansowanie sympozjów, zjazdów i konferencji krajowych i międzynarodowych, związanych z celami statutowymi naszej Fundacji - zliżanie kultur.
 • wspieramy prowadzenie działalności wydawniczych, fonograficznych, fotograficznych i poligraficznych w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacje książek, czasopism, albumów, płyt, kaset oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych) a także video i filmowej dla celów promocyjnych misji zliżania kultur.
 • Wspomagamy tworzenie, powoływanie, wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne nowych i istniejących ośrodków artystycznych, naukowych, edukacyjnych i sportowych.
 • Od 8 lat kontynuujemy organizację dwóch corocznych festiwali w Polsce odpowiadających misji naszej Fundacji: Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur i Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Poezji im. Włodzimierza Wysockiego.
 • Staramy sie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, dlatego nasze wydarzenia artystyczne są ogólnie dostępne i nieodpłatne dla wszystkich społeczeństw mieszkających w Polsce, bez wyjątków. 
 • Prowadzimy także działania w zakresie pomocy artystom zarówno w doskonaleniu warsztatu, jak i w promowaniu ich dokonań artystycznych. Wspieramy artystów i twórców wszystkich narodowości mieszkających w Polsce.
 • Udostępniając dorobek kulturalny wielokulturowej społeczności polskiej staramy się o integrację i wzajemne poznanie się tych społeczności, żeby żyli w zgodzie, przyjaźni i czuli się w jednym wspólnym domu - w Polsce.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000357018
 • Konto:35 2490 0005 0000 4510 1346 6612
 • Adres:00-683 Warszawa, Marszałkowska 85/48
 • WWW:www.openart.org.pl
 • E-mail:fundacjaopenart@gmail.com
 • Telefon:600857671

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
FUNDACJA NA RZECZ ZBLIŻANIA KULTUR OPEN ART

KRS 0000357018

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA NA RZECZ ZBLIŻANIA KULTUR OPEN ART

 • Wasz 1% dla wsparcia waszych kultur w imię naszej wspólnej zgody, przyjaźni i porozumienia

  Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w obszarze kultury. Naszym celem jest zbliżanie i integracja kultur, środowisk twórczych i wielokulturowych wspołeczności mieszkających w Polsce. Organizujemy koncerty, festiwale, wystawy, warsztaty, plenery, przeglądy, konkursy, szkolenia, aukcje, oraz inne wydarzenia i imprezy charytatywne kształtujące i podnoszące rozwój i poziom świadomości kulturowej i obywatelskiej. Działamy także na rzecz integracji kultur europejskich i światowych. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem religijnym.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zbliżamy kultury naprawdę, dla dobra wspólnego i pokoju na Świecie.

  Wasz 1% przyczyni się do zasypywania okopów pomiędzy społecznościami różnych nacji i poglądów m.in. poprzez rozwijanie i kontynuowanie takich corocznych naszych wydarzeń jak:

  - Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Poezji im. W. Wysockiego.

  - Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur.

  Wasz 1% pomoże nam budować międzykulturowy most i przypominać wielokulturowej społeczności o ponadczasowych, uniwersalnych wartościach w życiu każdego człowieka na całym świecie, takich jak miłość, przyjaźń, tolerancja, uczciwość, rzyczliwość, odwaga, wolność…

  Wasz 1% będzie nie tylko suchą cyfrą w rocznym zeznaniu podatkowym – lecz przekazany dla Fundacji OPEN ART stanie się sztuka, rzeźbą, obrazem, zamieni się w  muzykę i poezję, brzmiącą dla wszystkich, którzy pragną i potrzebują kontaktu z prawdziwa tradycyjną kulturą, którzy pragną szczerego i rzyczliwego dialogu międzykulturowego.

  To takie proste: wpiszcie nasz numer KRS0000357018 w odpowiednim polu formularza PIT i kwotę, odpowiadającą 1% należnego  podatku rocznego (zawsze należy ją zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy).

  Ewentualnie, wejdźcie do systemu  https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000357018/  gdzie internetowo możecie albo podrać formularze do rozliczeń rocznych z wypełnioną już rubryczką do przekazania 1% podatku, albo pobrać program do roliczeń rocznych, albo nawet rozliczyć się online.

  W ten sposób Wy sami decydujecie o jakości i kierunkach rozwoju relacji społesznych i ich nastrojów w kraju.

 • Więcej o nas

  • Fundacja została powołana do życia w maju 2010 roku.
  • Fundacja „OPEN ART” wspiera i prowadzi działania na obszarze kultury. Naszym głównym celem jest zbliżanie kultur różnych narodów mieszkających w Polsce. Realizujemy ten cel poprzez: edukację kulturalną, wspieranie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
  • Wspieramy działalności na rzecz rozwoju edukacji młodzieży i całego społeczeństwa, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
  • Działamy w zakresie aktywizacji zawodowej artystów i twórców różnych narodowości mieszkających w Polsce, w tym także  artystów i twórców z niepełnosprawnością.
  • Wspomagamy promowanie artystów i twórców, ich wybitnych osiągnięć artystycznych i twórczych oraz przedsięwzięć dotyczących kultury, nauki i sportu.
  • Wspieramy i wspomagamy inicjatywy pomocy społecznej artystom i ich projektom artystycznym, w szczególności wybitnym artystom i twórcom nieposiadającym stałe zatrudnienie, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Wspieramy działalności wspomagające rozwój i zbliżanie kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Działamy także na rzecz zachowania i utrwalenia tradycji i kultury dziedzictwa narodowego Polski i narodów zamieszkujących w Polsce.
  • Wspieramy niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej placówkom, zespołom artystycznym i osobom fizycznym.
  • Rozwijamy współpracę z instytucjami, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi polskimi oraz zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi cele pokrewne celom naszej Fundacji. Rozwijamy także współpracę z osobami fizycznymi popierającymi cele naszej Fundacji.
  • Działamy na rzecz integracji kultur europejskich i światowych oraz rozwijania kontaktów i współpracy między artystami, twórcami i społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem kultur słowiańskich.
  • Inicjujemy aktywizację kulturalną lokalnych grup społecznych w Polsce i za granicą.
  • Wspomagamy organizowanie i finansowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej wielokulturowych grup społecznych i także środowisk twórczych i artystycznych.
  • Wspiramy organizowanie, współorganizowanie i finansowanie sympozjów, zjazdów i konferencji krajowych i międzynarodowych, związanych z celami statutowymi naszej Fundacji - zliżanie kultur.
  • wspieramy prowadzenie działalności wydawniczych, fonograficznych, fotograficznych i poligraficznych w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacje książek, czasopism, albumów, płyt, kaset oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych) a także video i filmowej dla celów promocyjnych misji zliżania kultur.
  • Wspomagamy tworzenie, powoływanie, wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne nowych i istniejących ośrodków artystycznych, naukowych, edukacyjnych i sportowych.
  • Od 8 lat kontynuujemy organizację dwóch corocznych festiwali w Polsce odpowiadających misji naszej Fundacji: Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur i Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Poezji im. Włodzimierza Wysockiego.
  • Staramy sie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, dlatego nasze wydarzenia artystyczne są ogólnie dostępne i nieodpłatne dla wszystkich społeczeństw mieszkających w Polsce, bez wyjątków. 
  • Prowadzimy także działania w zakresie pomocy artystom zarówno w doskonaleniu warsztatu, jak i w promowaniu ich dokonań artystycznych. Wspieramy artystów i twórców wszystkich narodowości mieszkających w Polsce.
  • Udostępniając dorobek kulturalny wielokulturowej społeczności polskiej staramy się o integrację i wzajemne poznanie się tych społeczności, żeby żyli w zgodzie, przyjaźni i czuli się w jednym wspólnym domu - w Polsce.
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000357018
 • Konto:35 2490 0005 0000 4510 1346 6612
 • Adres:00-683 Warszawa, Marszałkowska 85/48
 • WWW:www.openart.org.pl
 • E-mail:fundacjaopenart@gmail.com
 • Telefon:600857671
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00