1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
PSONI
KRS 0000357542

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nic o nas bez nas

Koło w Łęcznej zrzesza  48 członków.Odbiorcami działań są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łęczyńskiego.Zarząd Koła w Łęcznej prowadzi:

-  placówkę dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia z terenu powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy dla 32-33 osób

- dwa zespoły artystyczne “Figiel”- teatralny, “Bębnoludy” – muzyczny. Zespoły aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Biorą udział we wszelkiego rodzaju konkursach , przeglądach, festiwalach zdobywając czołowe miejsca.

Na wyróżnienie zasługuje uczestnik warsztatu solista który mimo swoich ograniczeń jest laureatem wielu konkursów dla osób niepełnosprawnych i sprawnych w kraju i za granicą .Zespoły i solista prezentowali swój dorobek we: Francji na  Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, Białorusi,Szwajcarii,Iranie.

- Zarząd Koła realizuje różne projekty dla osób niepełnosprawnych  dla uczniów, seniorów, współpracuje z organizacjami NGOS z kraju i zagranicy,samorządami ....... .

Priorytetem dla Zarządu Koła i jego członków jest rozbudowa placówki o “Całodobowy Dom Rodzinny w Janowicy”.

Potrzeba czasu i sytuacje życiowe stawiają wyzwania przed prowadzącymi placówkę by zapewnić byt osobom niepełnosprawnym w chwili odejścia najbliższych. Posiadamy już pełną dokumentację na rozbudowę, pozwolenia . Orientacyjny koszt powstania tego domu to 3 500 000 zł. Uczestniczymy w Kampanii Społecznej “Kilometry Dobra” zbierając środki finansowe na rozbudowę placówki.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wykorzystamy na realizację celów statutowych.

Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają. Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną( PSONI) Koło w Łęcznje jest jednostką terenową Ogólnopolskiej organizacji  PSONI Zarząd Główny  w Warszawie. Organizacja działa jako struktura ogólnopolska od ponad 50 lat i zrzesza w swoich strukturach 90 Kół. Prowadzone placówki przez PSONI : OWI - Ośrodek Wczesnej Interwencji, Dzienne Centra Aktywności, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej , OREW w sumie 80 placówek.

Koło PSONI w  Łęcznej powstało w 1991r , jest organizacją OPP.

Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka.

Odbiorcami działań w są osoby niepełnosprawne powyżej 16rż z terenu Powiatu Łęczna z placówki korzysta 32 osoby w prowadzonej placówce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy (WTZ) . Zajęcia prowadzone są w siedmiu pracowniach od  poniedziałku do piątku.  Pracowni; Kulinarna,ogrodnicza,plastyczno-rekodzielnicza,stolarska,krawiecko-zabawkarska,muzyczna, poligraficczno-introligatorska.

Dodatkowo prowadzone są  WTZ zajęcia z ochrony środowiska oraz wytwarzanie podpałki ekologicznej do pieca,gryla,kominka  w ramach wykupionej Franczyzy od Koła PSONI w Jarosławiu. W procesie wytwarzania podpałki wykorzystywane są surowce wtórne (rolki po paierze toaletowym,ręcznikach papierowych oraz resztki świec). Drewno z drzew iglastych pozyskujemy dzięki współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym w Urszulinie.

Budynek placówki wraz z przyległą działką jest wykupiony od Gminy Cyców.
Koło współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  z  kraju i zagranicy: Ukrainy, Węgier, Francji, Białorusi.

Prowadzone są też działania we wspólpracy z organizacjami dla seniorów. prowadzimy szkolenia z zakresu działan prozdrowotnych dla uczniów szkół.

Członkowie organizacji zaangżowani są w : Społecznej Radzie Rynku Pracy, uczestniczą z głosem doradzczym w opracowywania strategii podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizacja jest członkiem Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki w Lublinie, Fundacji OIC Poland i Zarządzie Głownym PSONI .

Prowadzone są działania we współpracy z innymi organizacjami NGOs ; Fundacja na rzecz seniorów "Bonum Vite, Fundacja Sonet- Janusz Olek.

Zespoły "Figiel" i "Bebnoludy" uczestniczą w życiu społeczności lokalnej uatrakcyjniając różne wydarzenia kulturalne swoimi programami artystycznymi: dożynki,pikniki, dni miejscowości.

Zespoły prezentują swoją twórczość na przeglądach festiwalach tak dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych w kraju i zagranicą .

Priorytetowym zadaniem  Zarządu Koła jest rozbudowa placówki o mieszkania treningowe/wspomagane. Nowy budynek połączony zostanie z istniejącymtzw.łącznikiem. W mieszkaniach wg przygotowanego projektu będzie mogło zamieszkać  7-8 osób  których rodzice nie żyją bądź żyje jeden z rodziców i nie jest w stanie zaopiekować się dorosłym synem/córką.

W 2020r wykonany został projekt na rozbudowę oraz wydane pozwolenie przez Starostwo Powiatowe na budowę.W celu pozyskania środków finansowych na rozbudowe placówki Zarząd Kołą podpisał umowy o współpracy z Państwowym Instytutem Filantropii na uczestnictwo w Kampanii Społecznej  Kilometry Dobra. Trzyletni udział   pozwolił na propagowanie działań łęczyńskiego Koła podczas zbiórek publicznych (za zgodą Ministerstwa Cyfryzacji) w szkołach, osrodkach kultury, zakładach pracy, piknikach kiermaszach, parafiach na terenie województwa lubelskiego.  Dzięki wsparciu nauczycieli, uczniów, wolontariuszy, gromadzone były i są środki finansowe na rozbudowę placówki.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000357542
 • Konto:36 8693 0006 0000 3812 2003 0001
 • Adres:21-010 Łęczna ul.Świętoduska 2
 • WWW:kolowlecznej.blogspot.com
 • E-mail:psouul@poczta.onet.pl
 • Telefon:825677064Formularze PIT 2020/2021 dla
PSONI

KRS 0000357542

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PSONI

 • Nic o nas bez nas

  Koło w Łęcznej zrzesza  48 członków.Odbiorcami działań są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łęczyńskiego.Zarząd Koła w Łęcznej prowadzi:

  -  placówkę dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia z terenu powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy dla 32-33 osób

  - dwa zespoły artystyczne “Figiel”- teatralny, “Bębnoludy” – muzyczny. Zespoły aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Biorą udział we wszelkiego rodzaju konkursach , przeglądach, festiwalach zdobywając czołowe miejsca.

  Na wyróżnienie zasługuje uczestnik warsztatu solista który mimo swoich ograniczeń jest laureatem wielu konkursów dla osób niepełnosprawnych i sprawnych w kraju i za granicą .Zespoły i solista prezentowali swój dorobek we: Francji na  Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, Białorusi,Szwajcarii,Iranie.

  - Zarząd Koła realizuje różne projekty dla osób niepełnosprawnych  dla uczniów, seniorów, współpracuje z organizacjami NGOS z kraju i zagranicy,samorządami ....... .

  Priorytetem dla Zarządu Koła i jego członków jest rozbudowa placówki o “Całodobowy Dom Rodzinny w Janowicy”.

  Potrzeba czasu i sytuacje życiowe stawiają wyzwania przed prowadzącymi placówkę by zapewnić byt osobom niepełnosprawnym w chwili odejścia najbliższych. Posiadamy już pełną dokumentację na rozbudowę, pozwolenia . Orientacyjny koszt powstania tego domu to 3 500 000 zł. Uczestniczymy w Kampanii Społecznej “Kilometry Dobra” zbierając środki finansowe na rozbudowę placówki.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% wykorzystamy na realizację celów statutowych.

  Tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają. Udzielanie wsparcia swoim członkom z niepełnosprawnością intelektualną, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Więcej o nas

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną( PSONI) Koło w Łęcznje jest jednostką terenową Ogólnopolskiej organizacji  PSONI Zarząd Główny  w Warszawie. Organizacja działa jako struktura ogólnopolska od ponad 50 lat i zrzesza w swoich strukturach 90 Kół. Prowadzone placówki przez PSONI : OWI - Ośrodek Wczesnej Interwencji, Dzienne Centra Aktywności, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej , OREW w sumie 80 placówek.

  Koło PSONI w  Łęcznej powstało w 1991r , jest organizacją OPP.

  Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka.

  Odbiorcami działań w są osoby niepełnosprawne powyżej 16rż z terenu Powiatu Łęczna z placówki korzysta 32 osoby w prowadzonej placówce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy (WTZ) . Zajęcia prowadzone są w siedmiu pracowniach od  poniedziałku do piątku.  Pracowni; Kulinarna,ogrodnicza,plastyczno-rekodzielnicza,stolarska,krawiecko-zabawkarska,muzyczna, poligraficczno-introligatorska.

  Dodatkowo prowadzone są  WTZ zajęcia z ochrony środowiska oraz wytwarzanie podpałki ekologicznej do pieca,gryla,kominka  w ramach wykupionej Franczyzy od Koła PSONI w Jarosławiu. W procesie wytwarzania podpałki wykorzystywane są surowce wtórne (rolki po paierze toaletowym,ręcznikach papierowych oraz resztki świec). Drewno z drzew iglastych pozyskujemy dzięki współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym w Urszulinie.

  Budynek placówki wraz z przyległą działką jest wykupiony od Gminy Cyców.
  Koło współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  z  kraju i zagranicy: Ukrainy, Węgier, Francji, Białorusi.

  Prowadzone są też działania we wspólpracy z organizacjami dla seniorów. prowadzimy szkolenia z zakresu działan prozdrowotnych dla uczniów szkół.

  Członkowie organizacji zaangżowani są w : Społecznej Radzie Rynku Pracy, uczestniczą z głosem doradzczym w opracowywania strategii podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Organizacja jest członkiem Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki w Lublinie, Fundacji OIC Poland i Zarządzie Głownym PSONI .

  Prowadzone są działania we współpracy z innymi organizacjami NGOs ; Fundacja na rzecz seniorów "Bonum Vite, Fundacja Sonet- Janusz Olek.

  Zespoły "Figiel" i "Bebnoludy" uczestniczą w życiu społeczności lokalnej uatrakcyjniając różne wydarzenia kulturalne swoimi programami artystycznymi: dożynki,pikniki, dni miejscowości.

  Zespoły prezentują swoją twórczość na przeglądach festiwalach tak dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych w kraju i zagranicą .

  Priorytetowym zadaniem  Zarządu Koła jest rozbudowa placówki o mieszkania treningowe/wspomagane. Nowy budynek połączony zostanie z istniejącymtzw.łącznikiem. W mieszkaniach wg przygotowanego projektu będzie mogło zamieszkać  7-8 osób  których rodzice nie żyją bądź żyje jeden z rodziców i nie jest w stanie zaopiekować się dorosłym synem/córką.

  W 2020r wykonany został projekt na rozbudowę oraz wydane pozwolenie przez Starostwo Powiatowe na budowę.W celu pozyskania środków finansowych na rozbudowe placówki Zarząd Kołą podpisał umowy o współpracy z Państwowym Instytutem Filantropii na uczestnictwo w Kampanii Społecznej  Kilometry Dobra. Trzyletni udział   pozwolił na propagowanie działań łęczyńskiego Koła podczas zbiórek publicznych (za zgodą Ministerstwa Cyfryzacji) w szkołach, osrodkach kultury, zakładach pracy, piknikach kiermaszach, parafiach na terenie województwa lubelskiego.  Dzięki wsparciu nauczycieli, uczniów, wolontariuszy, gromadzone były i są środki finansowe na rozbudowę placówki.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000357542
 • Konto:36 8693 0006 0000 3812 2003 0001
 • Adres:21-010 Łęczna ul.Świętoduska 2
 • WWW:kolowlecznej.blogspot.com
 • E-mail:psouul@poczta.onet.pl
 • Telefon:825677064
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00