1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Uśmiech za Uśmiech"

KRS 0000358536

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Uśmiech za Uśmiech"

KRS 0000358536

Prezent OPP

Tworzymy dogodne warunki do optymalnego rozwoju dla uczniów

Stowarzyszenie "Uśmiech za Uśmiech" jest organizacją pozarządową, która została powołana przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Naszym celem jest tworzenie najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów, ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz polepszania warunków kształcenia i wychowania.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie "Uśmiech za Uśmiech" jest organizacją pozarządową, która została powołana przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, którzy mają na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci. To rodzice najlepiej znają potrzeby szkoły oraz swoich dzieci, w związku z czym, to właśnie oni są w stanie najlepiej realizować się jako członkowie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie to niezależna od szkoły, finansowana z odrębnych źródeł osoba prawna. Chcemy wspierać szkołę w relacjach zewnętrznych poprzez występowanie w roli partnera w rozmaitych projektach dotyczących głównie:

 • kultury
 • sportu
 • turystyki
 • informatyzacji
 • bezpieczeństwa
 • i innych

Naszą misją jest stworzenie najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów Szkoły poprzez organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, a także:
- polepszanie warunków kształcenia dzieci uczęszczających do szkoły,
- wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- udział w unowocześnianiu warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w naszej placówce,
- motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia,
- dzieci młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności rady Rodziców,
- wspieranie uczniów w trudniejszej sytuacji materialnej,
- podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans w dostępie do wiedzy i kultury dla wszystkich dzieci,
- pozyskiwanie środków finansowych na realizacje projektów edukacyjnych.

Kierując się celami organizacji w 2018 Stowarzyszenie „Uśmiech za Uśmiech”  zoorganizowało:

 • Wyjazdy dzieci z konkursu Mikołajkowego „Mikołajki ze skarpetą”, zwycięskie klasy odwiedziły – park trampolin we Wrocławiu, wzięły udział w warsztatach kulinarnych, oraz odbyły wizytę w Edu Point w Oławie. Konkurs Mikołajkowy był podzielony w kategoriach klas 1-3 oraz 4-6 i wzięły w nim udział wszystkie klasy.
 • Wyjazdy dzieci klas 4,5,6 do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gaci. Celem wyjazdu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci o właściwym sposobie postępowania z odpadami. Zakład w Gaci to miejsce przetwarzania odpadów, istną fabryka gdzie zarówno produktami jaki i surowcami są odpady. Dzieci zapoznały się z instalacją przetwrzania odpadów i poszerzyły swoją wiedzę.
 • Wyjazd zespołu ludowego „Marcinki” do Wrocławia. Przy szkole funkcjonuje zespół ludowy, w którym tańczą i śpiewają dzieci ze szkoły. Występy przygotowane przez zespół uświetniają lokalne uroczystości ale nie tylko. Tym razem "Marcinki" przedstawiły swoję pasje uczniom wrocławskiej szkoły.
 • Kursy doskonalące dla nauczycieli. Na wniosek nauczycieli szkoły dofonansowano udział w kursach udoskonalających, nabyte umiejętności wykorzytane zostaną w placówce podczas zajęć z uczniami. 
 • „Eko jarmark i giełda roślin” – zbiórka publiczna na Projekt „Zielona klasa”
 • projekt „Prawie bajka” w klasach 1,2,3. Celem podniesienia świadomości o aspektach prawnych: skutkach i sankcjach, wśród uczniów klas młodszych, przeporowadzono pogadanki uświadamiające.
 • rozpoczęło realizację „Zielonej klasy” czyli miejsca poza terenem szkoły do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 •  gry terenowe na dziedzińcu szkoły pozwalające na aktywne spędzanie przerw,
 • Udział w „Olimpiadzie kreatywności” uczniów naszej szkoły ,
 • Wizytę Kamila Bednarka. Wszyscy uczniowie szkoły mieli szansę wziąć udział w spotkaniu, zadać pytanie idolowi oraz wysłuchać minikoncertu.
 • badania przesiewowe – wady postaw oraz badania wzroku. Wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość wziąć udział w badaniach przesiewowych, wyniki wstępnie wskazywały które osoby powinny wziąć udział w szerszych badaniach.
 • zakupiło książek do biblioteki
 • zakupiło tablice okulistyczne i miary wzrostu, które umiwszczono na korytarzach w budynku szkoły.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000358536
 • Konto:96 1600 1462 1817 9314 9000 0001
 • Adres:ul. Szkolna 1, 55-200 Marcinkowice
 • WWW:usmiechzausmiech.org
 • E-mail:biuro@usmiechzausmiech.org
 • Telefon:504 258 973

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie "Uśmiech za Uśmiech"

KRS 0000358536

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00