1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc
KRS 0000359488

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

1% dla naszych podopiecznych

Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc istnieje od czerwca 2010 roku i jest jedyną tego typu organizacją działającą na terenie Gminy Siewierz. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Naszym celem jest opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc istnieje od czerwca 2010 roku i jest jedyną tego typu organizacją działającą na terenie Gminy Siewierz,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr KRS 0000359488. Naszym celem jest opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Siewierz. Obecnie Stowarzyszenie opiekuję się 19 podopiecznymi. 

Cel stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1)ochrona praw i interesantów oraz udzielenie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, rehabilitacji i leczenia osób objętych pomocą i opieką Stowarzyszenia
2)prowadzenie działań w zakresie pracy oświatowej, kulturalnej, społecznej, rekreacyjno-sportowej i innych objętych planem działania Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej

Dla realizacji powyższych celów i zadań Stowarzyszenie może:
a) Organizować:
Dokształcanie i szkolenie w zakresie rehabilitacji zdrowotnej poprzez szkolenia, kursy, seminaria dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych
Wyjazdy na obozy, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki
Imprezy kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, społeczne i inne formy zajęć w zakresie swojej działalności,
b) wydawać:
czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje dotyczące spraw środowiska osób niepełnosprawnych i jego problemów
c) współpracować:
z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, zakładami pracy, firmami i instytucjami kultury oraz placówkami szkolnymi gminy
d) nadawać:
honorowe odznaki i statuetki Stowarzyszenia dla osób fizycznych i prawnych wspierających i propagujących jego działalność
e) uzyskiwać:
środki na realizację działalności Stowarzyszenia poprzez m.in. składki członkowskie, udział w konkursach ofert na zadania publiczne samorządu gminnego i wojewódzkiego, programach UE, darowizny, sponsoring, organizację imprez charytatywnych, zbiórki publiczne, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność statutową i innych przewidzianych prawem
3)propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pomocy i wsparcia działalności Stowarzyszenia ze strony innych podmiotów.

Siedziba stowarzyszenia:

Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu życzliwych osób stowarzyszenie od 2018 roku ma swoją siedzibę , w której wszystkie potrzebujące dzieci otrzymają bezpłatną pomoc wykwalifikowanych specjalistów. Siedziba stowarzyszenia składa się z 3 sal terapeutycznych oraz zaplecza sanitarnego. Pierwsza sala przeznaczona jest dla logopedy, psychologa oraz pedagoga wraz z częścią administracyjną, druga sala będzie służyła do rehabilitacji i terapii metodą integracji sensorycznej, trzecia sala to „Sala doświadczania świata”. Podstawowe wyposażenie sal terapeutycznych to : suchy basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, maglownica, kolumny wodne, łóżko wodne, kurtyny światłowodów, projektory, dyski sensoryczne, kształtki rehabilitacyjne oraz system Sensis do terapii integracji sensorycznej z ścianką wspinaczkową, drabinką, trampoliną, siatką linową i kładką do ćwiczeń równoważnych.

Środki na działalność:

Stowarzyszenie realizuje kilka projektów, które są finansowane z różnych źródeł, w tym również ze źródeł publicznych. Stowarzyszenie realizuje także projekt pt. „Terapia szansą na rozwój – stworzenie sali terapii dla dzieci niepełnosprawnych”, w ramach którego zostały zakupione elementy wyposażenia sali, m.in. basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, kolumny wodne, dyski sensoryczne. Sprzęt ten jest niezwykle potrzebny, gdyż służy do wielozmysłowej stymulacji dzieci. Partnerem tego projektu jest Fundacja PZU.
Dodatkowo stowarzyszenie podpisało porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Będzinie, w ramach którego w naszej siedzibie realizowany będzie rządowy program „Za życiem”. Program skierowany jest do rodzin z dziećmi do 6 roku życia u których wykryto niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku. W ramach programu dziecko otrzyma kompleksową, specjalistyczną pomoc, w szczególności terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000359488
 • Konto:96 8441 0001 0000 0000 0752 0001
 • Adres:ul. Słowackiego 2, 42-470 Siewierz
 • WWW:bankserc.pl
 • E-mail:bank_serc@poczta.fm
 • Telefon:601 295 062Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc

KRS 0000359488

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc

 • 1% dla naszych podopiecznych

  Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc istnieje od czerwca 2010 roku i jest jedyną tego typu organizacją działającą na terenie Gminy Siewierz. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Naszym celem jest opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc istnieje od czerwca 2010 roku i jest jedyną tego typu organizacją działającą na terenie Gminy Siewierz,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr KRS 0000359488. Naszym celem jest opieka i pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Siewierz. Obecnie Stowarzyszenie opiekuję się 19 podopiecznymi. 

  Cel stowarzyszenia:

  Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
  1)ochrona praw i interesantów oraz udzielenie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, rehabilitacji i leczenia osób objętych pomocą i opieką Stowarzyszenia
  2)prowadzenie działań w zakresie pracy oświatowej, kulturalnej, społecznej, rekreacyjno-sportowej i innych objętych planem działania Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej

  Dla realizacji powyższych celów i zadań Stowarzyszenie może:
  a) Organizować:
  Dokształcanie i szkolenie w zakresie rehabilitacji zdrowotnej poprzez szkolenia, kursy, seminaria dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych
  Wyjazdy na obozy, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki
  Imprezy kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, społeczne i inne formy zajęć w zakresie swojej działalności,
  b) wydawać:
  czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje dotyczące spraw środowiska osób niepełnosprawnych i jego problemów
  c) współpracować:
  z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, zakładami pracy, firmami i instytucjami kultury oraz placówkami szkolnymi gminy
  d) nadawać:
  honorowe odznaki i statuetki Stowarzyszenia dla osób fizycznych i prawnych wspierających i propagujących jego działalność
  e) uzyskiwać:
  środki na realizację działalności Stowarzyszenia poprzez m.in. składki członkowskie, udział w konkursach ofert na zadania publiczne samorządu gminnego i wojewódzkiego, programach UE, darowizny, sponsoring, organizację imprez charytatywnych, zbiórki publiczne, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność statutową i innych przewidzianych prawem
  3)propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pomocy i wsparcia działalności Stowarzyszenia ze strony innych podmiotów.

  Siedziba stowarzyszenia:

  Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu życzliwych osób stowarzyszenie od 2018 roku ma swoją siedzibę , w której wszystkie potrzebujące dzieci otrzymają bezpłatną pomoc wykwalifikowanych specjalistów. Siedziba stowarzyszenia składa się z 3 sal terapeutycznych oraz zaplecza sanitarnego. Pierwsza sala przeznaczona jest dla logopedy, psychologa oraz pedagoga wraz z częścią administracyjną, druga sala będzie służyła do rehabilitacji i terapii metodą integracji sensorycznej, trzecia sala to „Sala doświadczania świata”. Podstawowe wyposażenie sal terapeutycznych to : suchy basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, maglownica, kolumny wodne, łóżko wodne, kurtyny światłowodów, projektory, dyski sensoryczne, kształtki rehabilitacyjne oraz system Sensis do terapii integracji sensorycznej z ścianką wspinaczkową, drabinką, trampoliną, siatką linową i kładką do ćwiczeń równoważnych.

  Środki na działalność:

  Stowarzyszenie realizuje kilka projektów, które są finansowane z różnych źródeł, w tym również ze źródeł publicznych. Stowarzyszenie realizuje także projekt pt. „Terapia szansą na rozwój – stworzenie sali terapii dla dzieci niepełnosprawnych”, w ramach którego zostały zakupione elementy wyposażenia sali, m.in. basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, kolumny wodne, dyski sensoryczne. Sprzęt ten jest niezwykle potrzebny, gdyż służy do wielozmysłowej stymulacji dzieci. Partnerem tego projektu jest Fundacja PZU.
  Dodatkowo stowarzyszenie podpisało porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Będzinie, w ramach którego w naszej siedzibie realizowany będzie rządowy program „Za życiem”. Program skierowany jest do rodzin z dziećmi do 6 roku życia u których wykryto niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku. W ramach programu dziecko otrzyma kompleksową, specjalistyczną pomoc, w szczególności terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000359488
 • Konto:96 8441 0001 0000 0000 0752 0001
 • Adres:ul. Słowackiego 2, 42-470 Siewierz
 • WWW:bankserc.pl
 • E-mail:bank_serc@poczta.fm
 • Telefon:601 295 062
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00