1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SOS dla kościoła Św. Rocha w Białymstoku

KRS 0000362057

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SOS dla kościoła Św. Rocha w Białymstoku

KRS 0000362057

Prezent OPP

Pomoc kościołowi Św. Rocha Bazylice Mniejszej-pomnikowi historii,zabytkowi klasy światowej

SOS dla Kościoła Św. Rocha w Białymstoku

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Troska o dziedzictwo duchowe i materialne zespołu zabytkowego kościoła zabytkowego- Bazyliki Mniejszej - Pomnika Historii, wotum za odzyskaną niepodległość.

2.Promocja zespołu zabytkowego na forum lokalnym, regionalnym, krajowym i miedzynarodowym

3.Pomoc w zapewnieniu środków finansowych na rzecz rekonstrukcji, renowacji, konserwacji, przebudowy i remontów zespołu zabytkowego

4.Włączanie spraw związanych z celami Stowarzyszenia w sferę międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków poprzez zacieśnianie związków kultury polskiej z kultura światową.

Stowarzyszenie wykonuje zadania w zakresie:

1.Współdziałania z organami administracji publicznej

2.Działań na rzecz rekonstrukcji, renowacji, konserwacji, przebudowy i remontów zespołu zabytkowego

3.Kultywowania zwyczajów i tradycji polskich, dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego Europy

4.Rozwoju edukacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony zabytków sakralnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

5.Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

6.Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Stowarzyszenie wykonuje zadania poprzez:

1.Pozyskiwanie środków finansowych w celu realizacji zadań statutowych, zwłaszcza rekonstrukcji, renowacji, konserwacji, przebudowy i remontów zespołu zabytkowego

2.Organizowanie konkursów wśród dzieci i młodzieży rozpowszechniających wiedzę o kulturze i zabytkach

3.Prowadzenie edukacji dorosłych (odczyty, konferecje, rekolekcje itp.)

4.Prowadzenie biblioteki

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dotychczas otrzymane środki z 1% wykorzystano na:

1.Malowanie kościoła wewnątrz i na zewnątrz

2.Ułożenie kostki kamiennej wokół kościoła

3.Wykonano Stalle w Prezbiterium, ławki do kaplicy Św. Rocha i kaplicy MB Ostrobramskiej

4. Dokonano konserwacji drewnianych ołtarzy, Stacji Drogi Krzyżowej, ambony, i konfesjonałów, renowacji obrazu Św. Rocha, Matki Bożej Miłosierdzia oraz figury Chrystusa Króla, Matki Bożej Różańcowej i św. Antoniego oraz Chrystusa Dobrego Pasterza na wałach. Dokonano modernizacji oświetlenia i nagłośnienia w kościele. Wyremontowano świetlik z symbolami ewangelistów.

5.Wykonano kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu

6.Nałożono płyty kamienne na schody prowadzące do kościoła

7. Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż przez założenie instalacji hydrantowej, budowę hydroforni i montaż klap dymnych w plebanii

8. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zwiedzającym przez nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej wokół kościoła

Obecnie 1,5% podatku przeznaczone będzie m.in.na dalsze prowadzenie punktu widokowego na wieży kościoła, pokrycie kosztów monitoringu oraz budowę windy przy obiekcie zabytkowym

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie SOS dla kościoła Św. Rocha w Białymstoku powstało w 2010r. z inicjatywy ks. Proboszcza i zatroskanych parafian o stan wyjątkowego zabytku. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało w 2012r. Ta sakralna bydowla wymagała gruntownego remontu, który był prowadzony przez kolejne lata i nadal jest kontynuowany. Zasługuje na naszą szczególną troskę, gdyż posiada wszystkie trzy wartości zabytkowe:

1.artystyczną - jako wybitne dzieło epoki modernizmu i największe osiągnięcie w architekturze sakralnej tej epoki w Europie,

2.historyczną - jako pomnik wdzięczności za odzyskaną niepodległość

3.naukową - jako przykład zastosowania w budowli sakralnej technologi żelbetowej. Użycie żelbetu na tak wielką skalę przez prof. Oskara Sosnowskiego było wówcza ewenementem. "Ekspresyjna, organicznie zrośnięta ze wzgórzem budowla, bogata wielością odniesień do przeszłości wyrażonych językiem współczesnej architektury, nacechowana została przy tym głęboką treścią ideową. W efekcie powstało dzieło o monumentalnej i zarazem ekspresyjnej formie, obiekt wyjątkowy w swej wartości artystycznej, jedna z najbardziej interesujących świątyń europejskiej architektury sakralnej dwudziestolecia międzywojennego. Specyfika i oryginalność przyjętych rozwiązań pozostawiła jednak białostocką realizację Oskara Sosnowskiego dziełem unikatowym." /prof. Małgorzata Dolistowska/.

Ponadto kościół jako obiekt zabytkowy o bardzo wysokich walorach przyciąga turystów i zwiedzających z całego świata.

Stowarzyszenie jest integralną częścią kościoła i parafii. "Kogo Pan Bóg kocha woła do św. Rocha w Białymstoku," Zapraszamy.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000362057
 • Konto:78 1240 5211 1111 0010 4084 8863
 • Adres:ul. Ks. Adama Abramowicza 1
 • WWW:www.swroch.bialystok.opoka.org.pl
 • E-mail:swroch@bialystok.opoka.org.pl
 • Telefon:694451203

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „SOS dla kościoła Św. Rocha w Białymstoku” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
SOS dla kościoła Św. Rocha w Białymstoku

KRS 0000362057

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00