1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SAiOzPO

KRS 0000363887

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SAiOzPO

KRS 0000363887

Prezent OPP

"Wiedzieć to znaczy zwyciężać"

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu istnieje od września 2010 roku. Wcześniej tj. od 2003 roku było to Koło Ślaskiej Ligi Walki z Rakiem z zarządem w Katowicach.Nasze Stowarzyszenie to organizacja samopomocowa, niemedyczna, służąca wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi i wszystkim osobm z problemami onkologicznymi  z naszego miasta i powiatu. Naszym celem jest dostarczanie chorym na raka emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia  im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Choroby nowotworowe zataczają coraz większe rozmiary. Z dnia na dzień przybywa kobiet chorych na raka piersi. Często niewiedza, brak wsparcia i pomocy otoczenia powoduje poważne problemy psychologiczne nie sprzyjające powrotowi do zdrowia. Najczęściej jest to stres, depresja, poczucie wykluczenia, niska samoocena, brak akceptacji siebie i wiary w powrót do zdrowia. Dlatego należy uświadomić społeczeństwu, że Stowarzyszenie Amazonek może pomóc i wesprzeć kobiety chore na raka oraz ich bezradne rodziny.

 Przez cały okres działalności, organizacji przyświeca szczytna misja organizowania i prowadzenia wszechstronnych działań na rzecz kobiet walczących z rakiem piersi i innymi chorobami nowotworowymi. Tę misję Stowarzyszenie realizuje przy dużym wsparciu lokalnych władz i instytucji. Zrozumienie ludzi dobrej woli pozwala od wielu lat ubiegać się o środki finansowe, które są podstawą organizowania wyjazdów rehabilitacyjnych,rehabilitacji, konferencji, szkoleń,  warsztatów psychologicznych, spotkań   integracyjnych i okolicznościowych itp.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność Stowarzyszenia opiera się na :

 1. Wszechstronnym działaniu na rzecz  osób z problemami onkologicznymi.
 2. Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej.
 3. Pomocy i wsparcie chorych i ich rodzin.
 4. Reprezentowaniu pacjentów, ich potrzeb oraz ochrona ich praw.
 5. Organizowaniu spotkań „problemowych”, towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych  dla członków stowarzyszenia.
 6. Organizowaniu szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami  o tematyce związanej z problematyką zapobiegania i zwalczania chorób nowotworowych.
 7. Prowadzeniu poradnictwa czynnego.
 8. Współpracy z instytucjami  i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych.
 9.  Pozyskiwaniu środków na realizację zadań statutowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:

  1. Organizowanie akcji charytatywnych.
  2. Promocję i organizacja wolontariatu.
  3. Organizowanie rehabilitacji leczniczej.
  4. Organizowanie warsztatów terapii psychologicznej.
  5. Redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników i plakatów.
  6. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałaniu uczuciu rezygnacji, bezwartowości i osamotnienia.
  7. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach służących realizacji celów statutowych zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
  8. Organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych, kulturalno-turystycznych w tym podróży poznawczych, warsztatów i obozów turystycznych

Zdecydowana większość Stowarzyszenia stanowią kobiety po mastektomii, które trafiły do nas zaraz po zabiegu operacyjnym lub w trakcie leczenia, często w trakcie chemioterapii lub po radioterapii. Szukały pomocy i wsparcia psychicznego, które otrzymałay od innych amazonek a także od profesjonalistów, gdyż wspólpracujemy z Poradnią Psychologiczo - Pedagogiczną  w Zawierciu. Często  kobiety nie posiadają wiedzy o koniecznści i sposobach rehabilitacji, dlatego korzystamy z pomocy Jurajskiego Centrum Medycznego w Zawierciu gdzie amazonki podczas trzytygodniowych turnusach odzyskują sprawność fizyczną.

Stowarzyszenie bardzo angażuje się w działania na rzecz profilaktyki walki z rakiem i zdrowego stylu życia. W tym zakresie organizuje wiele szkoleń, wykładów oraz uczestniczy w konferencjach wyjazdowych organizowanych przez Śląską Unię Amazonek w Sosnowcu, Federację Amazonek w Poznaniu oraz w forach w Warszawie np. z okazji Światowego Dnia Chorego. Dzięki tym kontaktom organizacja dysponuje dużą bazą materiałów informacyjnych, którą dzieli się z członkiniami stowarzyszenia, promuje je wśród lokalnej społeczności np. na Piknikach Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Prezydenta Miasta Zawiercia, ale przede wszystkim przekazuje je chorym kobietom, które szukają wsparcia i pomocy w Stowarzyszeniu. Dzięki staraniom organizacji zawierciańskie kobiety kilkakrotnie miały możliwość zrobienia bezpłatnych badań mammograficznych. Stowarzyszenie organizuje konferencje podnoszące świadomość  lokalnego społeczeństwa  np. Konferencja Onkologiczna, zorganizowana we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, czy też  Edukacyjna Konferencja Onkologiczna zorganizowana z Biblioteką Pedagogiczną w Zawierciu oraz spotkania w Klubie Novum z okazji „Październik miesiącem walki  z rakiem" – wykłady onkologa, psychologa, dietetyka, rehabilitanta, spotkanie z lokalnymi twórcami . Przez 15 lat stowarzyszenie współpracuje z psychologami, którzy dają kobietom wiarę i siłę do dalszej walki o zdrowie. SAiOzPO w Zawierciu wychodzi w  swych działaniach poza teren miasta i bardzo aktywnie współpracuje z Częstochowskim Stowarzyszeniem Amazonki, włączając się w organizowane  przez nie projekty i konferencje. Podkreślić należy dobrą współpracę z Sosnowieckim Stowarzyszeniem Amazonek „Życie”. W okresie swojej działalności Stowarzyszenie nieustannie walczy o podniesienie standardów leczenia w naszym mieście, tocząc rozmowy z dyrekcją Szpitala Powiatowego, przewodniczącą Komisji Zdrowia i władzami miasta i powiatu. Podejmowanie dotychczasowych  sposobów działalności przez Stowarzyszenie jest okazją do zaprezentowania działań jakie realizuje i niesie przesłanie , że można i trzeba walczyć, że chorobę można pokonać a w grupie jest łatwiej. I po to jesteśmy!

W wyniku  działania Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicnymi  oczekujemy  się trwałych efektów w postaci:

 • Rozszerzania działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz kobiet chorych na raka piersi i innych chorób nowotworowych.
 • Otaczanie opieką i wsparciem kobiet , które samotnie walczą z chorobą,
 • Wzbudzenie poczucia wiary i nadziei na powrót do zdrowia.
 • Wyzbycia się lęków i traumatycznego stresu niesprzyjającego powrotowi do zdrowia.
 • Wyrobienie nawyków do samobadania i wykonywania badań kontrolnych.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000363887
 • Konto:42 1050 1142 1000 0090 3027 5755
 • Adres:42-400 Zawiercie ul. Blanowska 40
 • WWW:www.amazonki-zawiercie.pl
 • E-mail:stowarzyszeni@amazonki-zawiercie.pl
 • Telefon:503586239

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „SAiOzPO” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
SAiOzPO

KRS 0000363887

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00