1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszanie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
KRS 0000364214

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszanie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
KRS 0000364214

Prezent OPP

1% podatku na rzecz głodujących dzieci w Afryce

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI dzięki dobrej woli darczyńców wspiera inicjatywy misyjne w Afryce i Azji na rzecz dożywiania głodujących, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Każda pozyskana kwota trafi do współpracujących z nami placówek misyjnych, prowadzących ośrodki ratujące życie dzieci cierpiących z powodu głodu i niedożywienia. Wspieramy te dzieła poprzez nasz Fundusz Dożywiania Głodujących Dzieci.

Rok 2020 dla wielu z nas nie należał do najlepszych. Wyjątkowo ucierpiała ludność krajów tzw. Trzeciego Świata, które zmagają się z problemem chronicznego głodu i ubóstwa. Według danych ONZ liczba ludzi głodujących na świecie ponownie zaczęła wzrastać, a skutki pandemii Covid-19 przyniosły dodatkowo wzrost cen żywności i spadek jej dostępności dla najuboższych. Problemy te dotykają w szczególności ludności krajów Afryki subsaharyjskiej i południowo – wschodniej Azji. To właśnie tam miliony dzieci są niedożywione i zdane na samych siebie. Ich los może zostać odmieniony, dzięki wsparciu płynącym od ludzi dobrej woli. Nasza pomoc dociera do potrzebujących poprzez 48 placówek w 11 krajach. Potrzebujemy Twojej dobrej woli, aby w duchu chrześcijańskiej solidarności móc kontynuować projekty, dzięki którym mamy szansę ratować zdrowie i życie dotkniętych ubóstwem i głodem ludzi. Ten drobny gest, jakim jest przekazanie 1% twojego podatku, pozwoli nam na realizowanie naszej wizji, którą jest świat bez głodu i ubóstwa​.

Więcej o nas

Więcej o nas

1% podatku na rzecz głodujących dzieci w Afryce

Każdy podatnik przy rozliczeniu dochodowym może wskazać konkretny cel, na który chce przekazać swój 1% podatku. W ten sposób może realnie wspomóc daną organizację, która przekaże zebraną kwotę na cele statutowe. W naszym przypadku każda zebrana złotówka zostanie przekazana na akcje zakupu żywności organizowane we współpracujących z nami placówkach misyjnych, prowadzących ośrodki leczenia skutków chorób głodowych i dożywianie dzieci.

Aby przekazać swój 1% podatku wystarczy podać numer KRS i nazwę wybranej organizacji w zeznaniu podatkowym. Jeśli chcesz przekazać swój podatek na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce subsaharyjskiej i w Azji wypełniając PIT podaj nasze dane:

KRS 0000364214 – Stowarzyszenie Solidarności z ubogimi Trzeciego Świata Maitri

w polu cel szczegółowy wpis: Fundusz dożywiania głodujących dzieci

Jesteśmy wdzięczni za to, że co roku możemy liczyć na grono osób chętnych do wsparcia naszej organizacji – pamiętajmy, że dobro zawsze wraca, a razem możemy zdziałać więcej. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Zobacz na co między innymi wydawaliśmy pieniądze w ostatnich latach https://www.maitri.pl/projekty-zrealizowane/

Więcej o Stowarzyszeniu Ruchu “Maitri” zgromadziliśmy na stronie informacyjnej https://www.maitri.pl/stowarzyszenie-ruchu-maitri/

W swoich działaniach skupiamy się na projektach zapewniających likwidację skutków głodu i niedożywiania u dzieci oraz na zapewnianiu dostępu do edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin. Poprzez poszczególne projekty staramy się zmieniać życie ludzi dotkniętych skutkami biedy głównie z krajów Afryki subsaharyjskiej, pomagamy budować infrastrukturę placówek misyjnych niezbędną do udzielania pomocy. Działania te prowadzimy w: Burundi, Kamerunie, Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Republice Kongijskiej (Kongo-Brazzaville), Madagaskar, Togo, Republice Środkowoafrykańskiej, Indiach, Nepalu i Syrii. Pomoc docierała do potrzebujących z udziałem 48 placówek misyjnych funkcjonujących w 11 krajach.

Zobacz sprawozdania z działalności

https://www.maitri.pl/wp-content/uploads/2020/04/sprawozdanie-gdansk2019.pdf

Dlaczego prosimy o Twoją pomoc?

Rok 2020 dla wielu z nas nie należał do najlepszych. Wyjątkowo ucierpiała ludność krajów tzw. Trzeciego Świata, które zmagają się z problemem chronicznego głodu i ubóstwa. Według danych ONZ liczba ludzi głodujących na świecie ponownie zaczęła wzrastać, a skutki pandemii Covid-19 przyniosły dodatkowo wzrost cen żywności i spadek jej dostępności dla najuboższych. Problemy te dotykają w szczególności ludności krajów Afryki subsaharyjskiej i południowo – wschodniej Azji. To właśnie tam miliony dzieci są niedożywione i zdane na samych siebie. Ich los może zostać odmieniony, dzięki wsparciu płynącym od ludzi dobrej woli. Nasza pomoc dociera do potrzebujących poprzez 48 placówek w 11 krajach. Potrzebujemy Twojej dobrej woli, aby w duchu chrześcijańskiej solidarności móc kontynuować projekty, dzięki którym mamy szansę ratować zdrowie i życie dotkniętych ubóstwem i głodem ludzi. Ten drobny gest, jakim jest przekazanie 1% twojego podatku, pozwoli nam na realizowanie naszej wizji, którą jest świat bez głodu i ubóstwa.

Dlaczego my?

Jednym z celów statutowych Stowarzyszanie Ruchu “Maitri” z Gdańska jest niesienie pomocy potrzebującym, ludziom żyjącym w skrajnym ubóstwie, dlatego poprzez pomoc charytatywną aktywnie angażujemy się w zwalczanie głodu, poprawę dostępności usług medycznych i tworzenie szans na edukację dzieci. Największym programem jest Adopcja Serca, dzięki której zapewniamy dostęp do edukacji ok 3700 sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Nasi darczyńcy przekazali na ten cel w roku 2019 ok 2.384.000 złotych. Od ponad 20 lat współpracujemy z placówkami misyjnymi kościoła katolickiego w Afryce subsaharyjskiej, ostatnio także na Madagaskarze, w syryjskim Aleppo, Indiach i Nepalu. W 2019 roku na akcje dożywiania głodujących dzieci przekazaliśmy 61.500 €.

Jako organizacja finansowana przez indywidualnych darczyńców, szukamy różnych metod, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzi dobrej woli, a akcja 1% podatku jest jedną z nich. Ta prosta formalność, do której ma prawo każdy podatnik, co roku wspiera naszą organizację kwotą, która ma realny wpływ na polepszenie jakości życia, a nierzadko uratowanie wielu dzieci od chorób – skutków niedożywienia.

Jak działamy?

Stwarzamy szansę na edukację i pomoc w utrzymaniu dzieci z ubogich rodzin. Program Adopcja Serca, rozpoczęty w 1996 roku, obecnie ma pod swoją opieką ok 3700 dzieci, między innymi z takich krajów jak: Rwanda, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Togo i Syria, Indie, Nepal. Dzięki rodzinom adopcyjnym, możemy finansowo wspierać ich edukację, a za czym idzie dawać nadzieję na lepszą przyszłość.

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI (KRS 0000364214) jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) uprawnioną do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Bardzo nam pomożesz jeśli o tej akcji opowiesz znajomym, albo przekażesz link do tej strony.

Uzyskane tą drogą środki, o ile darczyńca wypełniając PIT, nie wskaże innego celu zostaną przeznaczone na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce prowadzoną w szkołach, przedszkolach i misyjnych ośrodkach zdrowia.

Liczymy na Waszą pomoc również w roku 2021 !!!

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jest federacją wspólnot osób świeckich, które jednoczy pragnienie niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Pierwsza wspólnota powstała w roku 1975 w Warszawie. Inspiracją dla powstania Ruchu była postawa i praca św. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Słowo "maitri" w sanskrycie, języku starożytnych Indii, oznacza przyjaźń, życzliwość, miłosierdzie, braterstwo i aktywne zainteresowanie innymi ludźmi. To słowo jest najbliższe znaczeniu miłości współczującej i nie stawiającej barier, którą kierujemy się w naszym działaniu. Więcej o Ruchu MAITRI - https://www.maitri.pl/ruch-maitri/


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000364214
 • Konto:34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
 • Adres:80-245 Gdańsk, ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3
 • WWW:https://www.maitri.pl/stowarzyszenie-ruchu-maitri/
 • E-mail:gdansk@maitri.pl
 • Telefon:48 58 520 30 50

Formularze PIT 2022/2023 dla
Stowarzyszanie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”

KRS 0000364214

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00