1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Maitri
  KRS 0000364214

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1% podatku na rzecz głodujących dzieci w Afryce

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI dzięki dobrej woli darczyńców wspiera inicjatywy misyjne na rzecz dożywiania głodujących, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin.

Jak wykorzystamy 1%

Każda pozyskana kwota trafi do współpracujących z nami placówek misyjnych, prowadzących ośrodki ratujące życie dzieci cierpiących z powodu głodu i niedożywienia. Wspieramy te dzieła poprzez nasz Fundusz Dożywiania Głodujących Dzieci.

Według raportu ONZ "Stan bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia na świecie w 2017 r."  155 milionów dzieci w wieku do 5 lat z powodu niedożywienia cierpi na niedorozwój, a 52 miliony - na chroniczne wycieńczenie. Nie bądź obojętny i razem z nami włącz się do pomocy w ramach akcji 1% podatku dla głodujących dzieci w Afryce!

Więcej o nas

1% podatku na rzecz głodujących dzieci w Afryce

Rozliczając swój PIT możesz wspomóc głodujące dzieci w Afryce. Aby to zrobić wystarczy, że podasz w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000364214 i nazwę Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Każda pozyskana kwota trafi do współpracujących z nami placówek misyjnych, prowadzących ośrodki ratujące życie dzieci cierpiących z powodu głodu i niedożywienia. Wspieramy te dzieła poprzez nasz Fundusz Dożywiania Głodujących Dzieci.

Według raportu ONZ "Stan bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia na świecie w 2017 r."  155 milionów dzieci w wieku do 5 lat z powodu niedożywienia cierpi na niedorozwój, a 52 miliony - na chroniczne wycieńczenie. Nie bądź obojętny i razem z nami włącz się do pomocy w ramach akcji 1% podatku dla głodujących dzieci w Afryce!

W swoich działaniach skupiamy się na projektach zapewniających likwidację skutków głodu i niedożywiania u dzieci oraz na  zapewnianiu dostępu do edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin. Poprzez poszczególne projekty staramy się zmieniać życie ludzi dotkniętych skutkami biedy głównie z krajów Afryki subsaharyjskiej, pomagamy budować infrastrukturę placówek misyjnych niezbędną do udzielania pomocy. Działania te prowadzimy przy współpracy z 18 zgromadzeniami zakonnymi i dwiema diecezjami z Kamerunu i Czadu. Pomoc docierała do potrzebujących z udziałem 44 placówek misyjnych funkcjonujących w 10 krajach. (Zobacz sprawozdania z działalności - http://www.maitri.pl/raporty-gdansk-wspolnota/)

Nasza misja

Wierzymy, ze możliwy jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest elementem codziennego życia, mieszkańcy Ziemi są równi, a ich prawa są w pełni respektowane.

Naszą misją jest niesienie pomocy najbiedniejszym społecznościom w krajach globalnego Południa i wokół nas, przede wszystkim dzieciom żyjącym w ubóstwie w Afryce.

Misję wypełniamy poprzez:
– działalność charytatywną adresowaną do konkretnych, znanych z imienia i nazwiska potrzebujących dzieci w Afryce,
– pomoc humanitarną, której skuteczność zapewniana jest przez współpracę z polskimi misjonarzami znającymi lokalne potrzeby i realia,
– działania promocyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa, mające na celu zwiększenie pogłębienie refleksji i wrażliwości na problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy krajów rozwijających się.

– poszukiwanie możliwości zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie a ubogimi, by w ten sposób pokonywać podziały, uniemożliwiające zmianę tragicznej sytuacji najbiedniejszych.

Swoim działaniem wypełniamy cele statutowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Każda ze Wspólnot i każdy z nas z osobna przykłada do tego swoją cegiełkę. Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI (KRS 0000364214) jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) uprawnioną do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Prosimy o, rozpowszechnianie tej informacji wśród rodziny i przyjaciół, a także wśród darczyńców Ruchu MAITRI.

Uzyskane tą drogą środki, o ile darczyńca wypełniając PIT, nie wskaże innego celu zostaną przeznaczone na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce prowadzoną w szkołach, przedszkolach i misyjnych ośrodkach zdrowia. Osobom zainteresowanym oferujemy banery do publikacji w mediach społecznościowych. W 2017 roku zebraliśmy 29.151 PLN !!! Serdecznie dziękujemy za udział w akcji !!!

Liczymy na Ciebie lub Twoją pomoc również w roku 2018 !!!

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jest federacją wspólnot osób świeckich, które jednoczy pragnienie niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Pierwsza wspólnota powstała w roku 1975 w Warszawie. Inspiracją dla powstania Ruchu była postawa i praca św. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Słowo "maitrī" w sanskrycie, języku starożytnych Indii, oznacza przyjaźń, życzliwość, miłosierdzie, braterstwo i aktywne zainteresowanie innymi ludźmi. To słowo jest najbliższe znaczeniu miłości współczującej i nie stawiającej barier, którą kierujemy się w naszym działaniu. (więcej o Ruchu MAITRI - http://www.maitri.pl/podstawowe-informacje-o-ruchu-maitri-w-polsce/)


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000364214
 • Konto:34 124 0 12 55 1 111 0010 439 5 63 30
 • Adres:ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk
 • WWW:www.maitri.pl
 • E-mail:gdansk@maitri.pl
 • Telefon:58 520 30 50 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Maitri

  KRS 0000364214

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Maitri

 • 1% podatku na rzecz głodujących dzieci w Afryce

  Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI dzięki dobrej woli darczyńców wspiera inicjatywy misyjne na rzecz dożywiania głodujących, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Każda pozyskana kwota trafi do współpracujących z nami placówek misyjnych, prowadzących ośrodki ratujące życie dzieci cierpiących z powodu głodu i niedożywienia. Wspieramy te dzieła poprzez nasz Fundusz Dożywiania Głodujących Dzieci.

  Według raportu ONZ "Stan bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia na świecie w 2017 r."  155 milionów dzieci w wieku do 5 lat z powodu niedożywienia cierpi na niedorozwój, a 52 miliony - na chroniczne wycieńczenie. Nie bądź obojętny i razem z nami włącz się do pomocy w ramach akcji 1% podatku dla głodujących dzieci w Afryce!

 • Więcej o nas

  1% podatku na rzecz głodujących dzieci w Afryce

  Rozliczając swój PIT możesz wspomóc głodujące dzieci w Afryce. Aby to zrobić wystarczy, że podasz w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000364214 i nazwę Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Każda pozyskana kwota trafi do współpracujących z nami placówek misyjnych, prowadzących ośrodki ratujące życie dzieci cierpiących z powodu głodu i niedożywienia. Wspieramy te dzieła poprzez nasz Fundusz Dożywiania Głodujących Dzieci.

  Według raportu ONZ "Stan bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia na świecie w 2017 r."  155 milionów dzieci w wieku do 5 lat z powodu niedożywienia cierpi na niedorozwój, a 52 miliony - na chroniczne wycieńczenie. Nie bądź obojętny i razem z nami włącz się do pomocy w ramach akcji 1% podatku dla głodujących dzieci w Afryce!

  W swoich działaniach skupiamy się na projektach zapewniających likwidację skutków głodu i niedożywiania u dzieci oraz na  zapewnianiu dostępu do edukacji sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin. Poprzez poszczególne projekty staramy się zmieniać życie ludzi dotkniętych skutkami biedy głównie z krajów Afryki subsaharyjskiej, pomagamy budować infrastrukturę placówek misyjnych niezbędną do udzielania pomocy. Działania te prowadzimy przy współpracy z 18 zgromadzeniami zakonnymi i dwiema diecezjami z Kamerunu i Czadu. Pomoc docierała do potrzebujących z udziałem 44 placówek misyjnych funkcjonujących w 10 krajach. (Zobacz sprawozdania z działalności - http://www.maitri.pl/raporty-gdansk-wspolnota/)

  Nasza misja

  Wierzymy, ze możliwy jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest elementem codziennego życia, mieszkańcy Ziemi są równi, a ich prawa są w pełni respektowane.

  Naszą misją jest niesienie pomocy najbiedniejszym społecznościom w krajach globalnego Południa i wokół nas, przede wszystkim dzieciom żyjącym w ubóstwie w Afryce.

  Misję wypełniamy poprzez:
  – działalność charytatywną adresowaną do konkretnych, znanych z imienia i nazwiska potrzebujących dzieci w Afryce,
  – pomoc humanitarną, której skuteczność zapewniana jest przez współpracę z polskimi misjonarzami znającymi lokalne potrzeby i realia,
  – działania promocyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa, mające na celu zwiększenie pogłębienie refleksji i wrażliwości na problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy krajów rozwijających się.

  – poszukiwanie możliwości zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie a ubogimi, by w ten sposób pokonywać podziały, uniemożliwiające zmianę tragicznej sytuacji najbiedniejszych.

  Swoim działaniem wypełniamy cele statutowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Każda ze Wspólnot i każdy z nas z osobna przykłada do tego swoją cegiełkę. Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI (KRS 0000364214) jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) uprawnioną do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Prosimy o, rozpowszechnianie tej informacji wśród rodziny i przyjaciół, a także wśród darczyńców Ruchu MAITRI.

  Uzyskane tą drogą środki, o ile darczyńca wypełniając PIT, nie wskaże innego celu zostaną przeznaczone na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce prowadzoną w szkołach, przedszkolach i misyjnych ośrodkach zdrowia. Osobom zainteresowanym oferujemy banery do publikacji w mediach społecznościowych. W 2017 roku zebraliśmy 29.151 PLN !!! Serdecznie dziękujemy za udział w akcji !!!

  Liczymy na Ciebie lub Twoją pomoc również w roku 2018 !!!

  Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jest federacją wspólnot osób świeckich, które jednoczy pragnienie niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Pierwsza wspólnota powstała w roku 1975 w Warszawie. Inspiracją dla powstania Ruchu była postawa i praca św. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Słowo "maitrī" w sanskrycie, języku starożytnych Indii, oznacza przyjaźń, życzliwość, miłosierdzie, braterstwo i aktywne zainteresowanie innymi ludźmi. To słowo jest najbliższe znaczeniu miłości współczującej i nie stawiającej barier, którą kierujemy się w naszym działaniu. (więcej o Ruchu MAITRI - http://www.maitri.pl/podstawowe-informacje-o-ruchu-maitri-w-polsce/)

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000364214
 • Konto:34 124 0 12 55 1 111 0010 439 5 63 30
 • Adres:ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk
 • WWW:www.maitri.pl
 • E-mail:gdansk@maitri.pl
 • Telefon:58 520 30 50
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00