1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Ogniwo
KRS 0000364436

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Jesteśmy aby pomagać

Fundacja powstała w 2010 roku z myślą o niepełnosprawnych i ich opiekunach.
Pomagamy pozyskać środki na ich niezbędną rehabilitację i leczenieRefundujemy zakup lekarstw, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych. W naszym najbliższym środowisku jest wiele osób pokrzywdzonych, niepełnosprawnych, którym potrzebna jest pomoc i o którą się do nas zwracają.Chcąc wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw staramy się pozyskać fundusze na  leczenie i rehabilitację podopiecznych..

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Rehabilitacja dzieci jest zazwyczaj długotrwała, uciążliwa i droga. Specjalistyczne zabiegi, opieka medyczna oraz sprzęt, którego potrzebują mali pacjenci często przekracza możliwości finansowe rodziców i rodzin. Brak środków materialnych uniemożliwia pełną rehabilitację. To powoduje, że postęp w walce z niepełnosprawnością zatrzymuje się a choroba bierze górę nad sprawnością. Dlatego też bardzo nam zależy na pozyskiwaniu środków dla naszych podopiecznych, aby ich życie nabrało barw i nadzieja na godną przyszłość nie zgasła. Zabiegi operacyjne na które zbieramy środki finansowe bardzo często nie są refundowane przez NFZ mimo tego , że bardzo często to zabiegi , które pozwalają dalej żyć mimo niepełnosprawności. Rehabilitacja, aby nastąpiła poprawa stanu zdrowia musi być ciągła i specjalistyczna co wymaga również dużych nakładów finansowych, nie mówiąc już o drogim sprzecie, wózkach, pionizatorach. Są to bardzo kosztowne działania, na które chcemy środki finansowe zabezpieczyć naszym podopiecznym.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w następujących obszarach: - ochrony i promocji zdrowia, -organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, -organizowanie lub współfinansowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych, -pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, -prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej.  Zgodnie z tym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji. 

Celami Fundacji w ramach działalności pożytku publicznego jest:

 1. Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek służby zdrowia prowadzących szeroką rehabilitację fizyczną, psychologiczną i psychiatryczną w tym zakłady rehabilitacyjne niemające statusu placówek służby zdrowia.
 2. Pomoc rzeczowa i finansową dla osób wymagających rehabilitacji fizycznej, psychologicznej lub psychiatrycznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 3. Promocja profilaktyki zdrowotnej.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji oraz jej wsparcie rzeczowe i finansowe.
 5. Organizacja szkoleń związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej rehabilitacji.
 6. Produkcja sprzętu i urządzeń oraz materiałów służących szeroko pojętej rehabilitacji.
 7. Organizacja wypoczynku w połączeniu z szeroko pojętą rehabilitacją.
 8. Budowa i rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego i remonty.
 9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw, wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 10. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 11. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 14. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
 15. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.
 16. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1.Wspomaganie finansowe i rzeczowe, zakup sprzętu i urządzeń medycznych  i rehabilitacyjnych, remontów i inwestycji oraz zakup wszelkich środków umożliwiających funkcjonowanie  placówek służby zdrowia  prowadzących szeroką  rehabilitację  fizyczną, psychologiczną i psychiatryczną, w tym zakładów rehabilitacyjnych nie mających statusu placówek służby zdrowia.  2.Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób i  ich rodzin wymagających rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej  w wysokości i na zasadach określonych przez władze fundacji.
 17. Wydawanie czasopism, ulotek i współfinansowanie programów w mediach elektronicznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej.  Prowadzenie osobiście lub współfinansowanie działalności naukowo-dydaktycznej  w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji. Organizowanie osobiście lub współfinansowanie szkoleń z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji.  Produkcja sprzętu, urządzeń oraz materiałów służących szeroko pojętej rehabilitacji lub ich współfinansowanie.  .Organizacja lub współfinansowanie wypoczynku w połączeniu z szeroko rozumianą rehabilitacją, szczególnie dzieci i młodzieży. .Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000364436
 • Adres:ul. Towarowa 4, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 • WWW:fundacjaogniwo.pl
 • E-mail:kontakt@fundacjaogniwo.pl
 • Telefon:535 522 200Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Ogniwo

KRS 0000364436

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Ogniwo

 • Jesteśmy aby pomagać

  Fundacja powstała w 2010 roku z myślą o niepełnosprawnych i ich opiekunach.
  Pomagamy pozyskać środki na ich niezbędną rehabilitację i leczenieRefundujemy zakup lekarstw, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych. W naszym najbliższym środowisku jest wiele osób pokrzywdzonych, niepełnosprawnych, którym potrzebna jest pomoc i o którą się do nas zwracają.Chcąc wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw staramy się pozyskać fundusze na  leczenie i rehabilitację podopiecznych..

 • Jak wykorzystamy 1%

  Rehabilitacja dzieci jest zazwyczaj długotrwała, uciążliwa i droga. Specjalistyczne zabiegi, opieka medyczna oraz sprzęt, którego potrzebują mali pacjenci często przekracza możliwości finansowe rodziców i rodzin. Brak środków materialnych uniemożliwia pełną rehabilitację. To powoduje, że postęp w walce z niepełnosprawnością zatrzymuje się a choroba bierze górę nad sprawnością. Dlatego też bardzo nam zależy na pozyskiwaniu środków dla naszych podopiecznych, aby ich życie nabrało barw i nadzieja na godną przyszłość nie zgasła. Zabiegi operacyjne na które zbieramy środki finansowe bardzo często nie są refundowane przez NFZ mimo tego , że bardzo często to zabiegi , które pozwalają dalej żyć mimo niepełnosprawności. Rehabilitacja, aby nastąpiła poprawa stanu zdrowia musi być ciągła i specjalistyczna co wymaga również dużych nakładów finansowych, nie mówiąc już o drogim sprzecie, wózkach, pionizatorach. Są to bardzo kosztowne działania, na które chcemy środki finansowe zabezpieczyć naszym podopiecznym.

 • Więcej o nas

  Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w następujących obszarach: - ochrony i promocji zdrowia, -organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, -organizowanie lub współfinansowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych, -pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, -prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej.  Zgodnie z tym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji. 

  Celami Fundacji w ramach działalności pożytku publicznego jest:

  1. Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek służby zdrowia prowadzących szeroką rehabilitację fizyczną, psychologiczną i psychiatryczną w tym zakłady rehabilitacyjne niemające statusu placówek służby zdrowia.
  2. Pomoc rzeczowa i finansową dla osób wymagających rehabilitacji fizycznej, psychologicznej lub psychiatrycznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  3. Promocja profilaktyki zdrowotnej.
  4. Prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji oraz jej wsparcie rzeczowe i finansowe.
  5. Organizacja szkoleń związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej rehabilitacji.
  6. Produkcja sprzętu i urządzeń oraz materiałów służących szeroko pojętej rehabilitacji.
  7. Organizacja wypoczynku w połączeniu z szeroko pojętą rehabilitacją.
  8. Budowa i rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego i remonty.
  9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw, wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
  10. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
  11. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
  12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
  14. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
  15. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.
  16. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1.Wspomaganie finansowe i rzeczowe, zakup sprzętu i urządzeń medycznych  i rehabilitacyjnych, remontów i inwestycji oraz zakup wszelkich środków umożliwiających funkcjonowanie  placówek służby zdrowia  prowadzących szeroką  rehabilitację  fizyczną, psychologiczną i psychiatryczną, w tym zakładów rehabilitacyjnych nie mających statusu placówek służby zdrowia.  2.Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób i  ich rodzin wymagających rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej  w wysokości i na zasadach określonych przez władze fundacji.
  17. Wydawanie czasopism, ulotek i współfinansowanie programów w mediach elektronicznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej.  Prowadzenie osobiście lub współfinansowanie działalności naukowo-dydaktycznej  w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji. Organizowanie osobiście lub współfinansowanie szkoleń z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji.  Produkcja sprzętu, urządzeń oraz materiałów służących szeroko pojętej rehabilitacji lub ich współfinansowanie.  .Organizacja lub współfinansowanie wypoczynku w połączeniu z szeroko rozumianą rehabilitacją, szczególnie dzieci i młodzieży. .Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000364436
 • Adres:ul. Towarowa 4, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 • WWW:fundacjaogniwo.pl
 • E-mail:kontakt@fundacjaogniwo.pl
 • Telefon:535 522 200
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00