1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie
KRS 0000364947

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nic bowiem tak zachwycić duszy myśliwskiej nie może, jak dźwięk rogu wśród leśnej ciszy

Od momentu powstania Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie stara się krzewić w społeczeństwie kulturę myśliwską oraz pokazywać jak ważna i piękna jest polska tradycja łowiecka.

Oprócz głównych imprez w postaci Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie oraz obchodów Dnia Świętego Huberta uczymy młodszych i starszych gry na rogu myśliwskim.

Dzieci i młodzież uczący się gry na rogu myśliwskim w naszym Stowarzyszeniu reprezentują Ziemię Bytowską w wielu przeglądach muzyki łowieckiej na terenie całej Polski. Ich występy spotykają się zawsze z miłym przyjęciem, gdyż mamy chyba największą w Polsce grupę dzieci grających na tym rzadkim instrumencie, a ich osiągnięcia są również znaczne.

Z każdego konkursu wracamy z nagrodami. Nasi sygnaliści są bardzo zmotywowani i do każdego konkursu przygotowują się z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.

Sygnaliści z Bytowa stanowią znaną i rozpoznawalną markę na ogólnopolskich scenach konkursowych. Oprócz występów konkursowych ich kunszt można podziwiać na uroczystościach organizowanych przez koła łowieckie. Swoją grą uświetniają wiele uroczystości jubileuszowych oraz religijnych.

Działania Stowarzyszenia skupiają się również na propagowaniu właściwych postaw i zachowań proekologicznych. Organizujemy zajęcia edukacyjne promujące łowiectwo, sygnalistykę oraz przyrodę polską. W naszych zajęciach uczestniczą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół oraz dorośli.
 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przychód z 1% podatku wykorzystywany jest przez nasze Stowarzyszenie na prowadzenie zajęć gry na rogu myśliwskim dla dzieci i młodzieży uczącej się w naszym Stowarzyszeniu. Nauka ta organizowana jest w formie zajęć teoretycznych i prkatycznych odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu.

Dodatkowo dla naszej młodzieży organizujemy wartszaty doskonalące technikę gry oraz umożliwiamy im wyjazdy na konkursy sygnalistów, gdzie mogą rywalizować z innymi sygnalistami z całej Polski.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

13.09.2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanie zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie.

Po kilku latach swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło im. Kazimierza Żywickiego, inicjatora i pierwszego organizatora Konkursu Sygnalistów w Bytowie.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy myśliwych i leśników Ziemi Bytowskiej, przy ogromnym wsparciu władz okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku.

Powstanie Stowarzyszenia formalizowało działający od 1998 roku Komitet Organizacyjny Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie.

Działania Stowarzyszenia skupiają się również na propagowaniu właściwych postaw i zachowań proekologicznych. Organizujemy zajęcia edukacyjne promujące łowiectwo, sygnalistykę oraz przyrodę polską. W naszych zajęciach uczestniczą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół oraz dorośli.

Od 2012 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i możemy zbierać przychody z 1% podatku.

Niestety wyzwania, których realizacji się podjęliśmy pociągają za sobą duże koszty. Dofinansowania naszych działań szukamy w środkach samorządowych, wojewódzkich oraz unijnych.

Wszystkie działania nie mogłyby się udać bez ogromnego wsparcia finansowego naszych dobroczyńców.

Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie ma na celu rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez:

- rozwijanie zainteresowań sztuką, tradycją i kulturą łowiecką, rozwijanie różnych form twórczości amatorskiej, pielęgnowanie folkloru, sztuki i muzyki myśliwskiej,

- kształtowanie aktywnej postawy w kierunku kultywowania tradycji i obyczajów łowieckich, integrację środowiska, kształtowanie świadomości lokalnej,

- rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o łowiectwie, propagowanie wiedzy historycznej,

- organizowanie różnych akcji popularyzowania łowiectwa i ochrony przyrody,

- prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia;

- organizowanie Przeglądów Muzyki Myśliwskiej;

- organizowanie Konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o łowiectwie, ochronie przyrody i środowiska;

- organizacja obchodów dorocznego święta myśliwych „Hubertus”;

- plenerowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży propagujące wiedzę o łowiectwie, ochronie przyrody i środowiska;

- organizowanie wystaw tematycznie związanych z działalnością stowarzyszenia;

- wyjazdy na konkursy i podobne imprezy na terenie Polski i Świata;

Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być:

 • pozostała działalność wydawnicza 58,19,Z;
 • wydawanie książek 58,11,Z;
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58,14,Z;
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59,11,Z;
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59,20,Z;
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72,19,Z;
 • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59,13,Z;
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82,30,Z;

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub wolontariuszy do prowadzenia swoich celów statutowych.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowycha


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000364947
 • Konto:54 1240 3783 1111 0010 3584 5525
 • Adres:ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
 • WWW:http://www.sygnalylowieckie.pl/
 • E-mail:spmiklbytow@wp.pl
 • Telefon:725128855Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie

KRS 0000364947

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie

 • Nic bowiem tak zachwycić duszy myśliwskiej nie może, jak dźwięk rogu wśród leśnej ciszy

  Od momentu powstania Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie stara się krzewić w społeczeństwie kulturę myśliwską oraz pokazywać jak ważna i piękna jest polska tradycja łowiecka.

  Oprócz głównych imprez w postaci Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie oraz obchodów Dnia Świętego Huberta uczymy młodszych i starszych gry na rogu myśliwskim.

  Dzieci i młodzież uczący się gry na rogu myśliwskim w naszym Stowarzyszeniu reprezentują Ziemię Bytowską w wielu przeglądach muzyki łowieckiej na terenie całej Polski. Ich występy spotykają się zawsze z miłym przyjęciem, gdyż mamy chyba największą w Polsce grupę dzieci grających na tym rzadkim instrumencie, a ich osiągnięcia są również znaczne.

  Z każdego konkursu wracamy z nagrodami. Nasi sygnaliści są bardzo zmotywowani i do każdego konkursu przygotowują się z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.

  Sygnaliści z Bytowa stanowią znaną i rozpoznawalną markę na ogólnopolskich scenach konkursowych. Oprócz występów konkursowych ich kunszt można podziwiać na uroczystościach organizowanych przez koła łowieckie. Swoją grą uświetniają wiele uroczystości jubileuszowych oraz religijnych.

  Działania Stowarzyszenia skupiają się również na propagowaniu właściwych postaw i zachowań proekologicznych. Organizujemy zajęcia edukacyjne promujące łowiectwo, sygnalistykę oraz przyrodę polską. W naszych zajęciach uczestniczą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół oraz dorośli.
   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przychód z 1% podatku wykorzystywany jest przez nasze Stowarzyszenie na prowadzenie zajęć gry na rogu myśliwskim dla dzieci i młodzieży uczącej się w naszym Stowarzyszeniu. Nauka ta organizowana jest w formie zajęć teoretycznych i prkatycznych odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu.

  Dodatkowo dla naszej młodzieży organizujemy wartszaty doskonalące technikę gry oraz umożliwiamy im wyjazdy na konkursy sygnalistów, gdzie mogą rywalizować z innymi sygnalistami z całej Polski.

   

 • Więcej o nas

  13.09.2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanie zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie.

  Po kilku latach swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło im. Kazimierza Żywickiego, inicjatora i pierwszego organizatora Konkursu Sygnalistów w Bytowie.

  Stowarzyszenie powstało z inicjatywy myśliwych i leśników Ziemi Bytowskiej, przy ogromnym wsparciu władz okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku.

  Powstanie Stowarzyszenia formalizowało działający od 1998 roku Komitet Organizacyjny Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie.

  Działania Stowarzyszenia skupiają się również na propagowaniu właściwych postaw i zachowań proekologicznych. Organizujemy zajęcia edukacyjne promujące łowiectwo, sygnalistykę oraz przyrodę polską. W naszych zajęciach uczestniczą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół oraz dorośli.

  Od 2012 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i możemy zbierać przychody z 1% podatku.

  Niestety wyzwania, których realizacji się podjęliśmy pociągają za sobą duże koszty. Dofinansowania naszych działań szukamy w środkach samorządowych, wojewódzkich oraz unijnych.

  Wszystkie działania nie mogłyby się udać bez ogromnego wsparcia finansowego naszych dobroczyńców.

  Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie ma na celu rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez:

  - rozwijanie zainteresowań sztuką, tradycją i kulturą łowiecką, rozwijanie różnych form twórczości amatorskiej, pielęgnowanie folkloru, sztuki i muzyki myśliwskiej,

  - kształtowanie aktywnej postawy w kierunku kultywowania tradycji i obyczajów łowieckich, integrację środowiska, kształtowanie świadomości lokalnej,

  - rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o łowiectwie, propagowanie wiedzy historycznej,

  - organizowanie różnych akcji popularyzowania łowiectwa i ochrony przyrody,

  - prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia;

  - organizowanie Przeglądów Muzyki Myśliwskiej;

  - organizowanie Konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o łowiectwie, ochronie przyrody i środowiska;

  - organizacja obchodów dorocznego święta myśliwych „Hubertus”;

  - plenerowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży propagujące wiedzę o łowiectwie, ochronie przyrody i środowiska;

  - organizowanie wystaw tematycznie związanych z działalnością stowarzyszenia;

  - wyjazdy na konkursy i podobne imprezy na terenie Polski i Świata;

  Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być:

  • pozostała działalność wydawnicza 58,19,Z;
  • wydawanie książek 58,11,Z;
  • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58,14,Z;
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59,11,Z;
  • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59,20,Z;
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72,19,Z;
  • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59,13,Z;
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82,30,Z;

  Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

  Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub wolontariuszy do prowadzenia swoich celów statutowych.

  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowycha

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000364947
 • Konto:54 1240 3783 1111 0010 3584 5525
 • Adres:ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
 • WWW:http://www.sygnalylowieckie.pl/
 • E-mail:spmiklbytow@wp.pl
 • Telefon:725128855
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00