1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

KRS 0000367678PodajCel

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

KRS 0000367678PodajCel

Prezent OPP

Pomagać każdemu.

Tworzymy miejsce nieistniejące jeszcze ani w Koszalinie, ani na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w którym osoby znajdujące się w przeróżnych potrzebach zostaną objęte długotrwałym i kompleksowym wsparciem. Chcemy wziąć odpowiedzialność za człowieka i pomóc mu wyjść na prostą. Nie chodzi o to, żeby tylko dać mu chleb – nakarmić i zostawić samemu sobie, ale dowiedzieć się jak można mu pomóc, mądrze pomóc odnaleźć się na nowo w społeczeństwie. Alkoholika zawieziemy na odwyk, byłemu więźniowi pomożemy znaleźć pracę i nawiązać kontakt z rodziną, człowiekowi z depresją udzielimy wsparcia i wysłuchamy. Naszą misją bowiem jest zajmowanie się zarówno osobami żyjącymi w ubóstwie, jak i zmagającymi się na co dzień z biedą ukrytą. Nad pomocą w wyjściu z trudności i znalezieniu ich przyczyn współpracować będzie sztab fachowców: pracownicy socjalni, prawnik, doradcy zawodowi, a także psychologowie i terapeuci. Nie chcemy spełniać roli specjalistycznych ośrodków. Chcemy zapewnić ciągłe, kilkuletnie oparcie człowiekowi, który takiego oparcia potrzebuje. A wszystko to dokonywać się będzie przy największym lekarzu – Jezusie.
Stowarzyszenie tworzą ludzie wierzący – zaangażowani katolicy, którzy są świadkami, że największą i najbardziej skuteczną pomoc człowiekowi daje Jezus. Dlatego też oprócz kompleksowej i kompetentnej pomocy ludzkiej, będziemy proponowali pomoc duchową – Mszę Świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź, spotkanie z księdzem, modlitwę wstawienniczą, modlitwę uwolnienia, rekolekcje. Dom Miłosierdzia ma być domem otwartym na Nową Ewangelizację i głoszenie Słowa Bożego. Pragniemy, by był miejscem modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz by formowali się w nim wolontariusze, gdyż poza niezbędnym, fachowym personelem w znacznej mierze na ich pracy będzie się opierało prowadzenie domu.
W Domu Miłosierdzia zamieszka kapłan z ekipą kilku osób posługujących ludziom w potrzebie po to, by mógł być on otwarty dzień i noc, dla każdego potrzebującego, począwszy od alkoholika po człowieka w depresji. W domu znajdować się będzie kaplica, przy domu zaś działać będzie jadłodajnia dla potrzebujących i bar szybkiej obsługi dla mieszkańców miasta, co przyczyni się do pozyskania części środków finansowych na działalność placówki.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pieniądze uzyskane z 1% przeznaczymy na podstawowe cele stowarzyszenia:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • ochrony dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za które skazano sprawcę;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Więcej o nas

Więcej o nas

Historia Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia

W czasie studiów doktoranckich w Krakowie ks. Radek wraz z grupą studentów modlił się za przychodzących do niego ludzi. Po pewnym czasie pojawiło się w ich sercach pragnienie stworzenia miejsca, do którego każdy będzie mógł przyjechać, aby odpocząć przy Jezusie, nie troszcząc się o pieniądze. Miejsce, w którym jedynym Gospodarzem będzie Jezus Chrystus. Dom otwarty zawsze na każdego człowieka.

Życie w tym domu miało toczyć się w zupełnym oddaniu Opatrzności Bożej. Ci młodzi ludzie doświadczyli już potęgi zupełnego zdania się na Opatrzność biorąc udział w powołanej do życia przez ks. Radka Ewangelizacji Nadmorskiej. Bóg w swoim Słowie i licznych znakach potwierdzał, że chce takiego domu – Domu Miłosierdzia. Ks. Radek wraz z Iloną (obecnie – wiceprezesem Stowarzyszenia) udali się do prawnika, który poradził założyć stowarzyszenie.

Szybko znalazło się kilkanaście osób – przyjaciół założycieli, którzy zostali członkami Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia. Są to ludzie wierzący, chcący pełnić wolę Bożą.

Oficjalnie Stowarzyszenie zostało powołane do życia 12 października 2010 roku, we wspomnienie bł. Jana Beyzyma, jezuity posługującego wśród trędowatych.

Nasze dzieła:

Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie

Jeśli chodzi o historię Domu – za Ewangelistą można by powiedzieć „cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać”…

Budynek stojący u zbiegu ulic Monte Cassino i Młyńskiej jest materialnym, pięciokondygnacyjnym dowodem na działanie Bożej Opatrzności. W 2010 roku Bóg pokazał charyzmatycznie pierwszy budynek w Koszalinie, który miał stać się Domem Miłosierdzia. Jednak wobec licznych problemów związanych z kupnem tej nieruchomości, Bóg wskazał inne miejsce – dom o wiele większy od pierwszego, będący też w lepszym stanie. 16.03.2012 r. w czasie nowenny do św. Józefa zakupiliśmy ponad stuletni budynek z czerwonej cegły. Przez 9 lat nikt go nie zamieszkiwał. Dlatego na początku ruszyły prace nad oczyszczeniem budynku z ton śmieci, starych mebli, dywanów itd. Pracę tę wykonywali wolontariusze – nasi znajomi i przyjaciele, pomagali nam także członkowie koszalińskich wspólnot. Już wtedy ten dom przyciągał do siebie ludzi, jednocząc ich, a ci z kolei ożywiali go swoją obecnością. 11.06.2012 r. Pani Dyrektor Zakładu zadzwoniła do naszego Stowarzyszenia oferując pomoc osadzonych. Od tamtej pory od poniedziałku do piątku wykonują oni prace remontowo – budowlane. Jest to dla nas nieoceniona pomoc.

15.09.2012 na szczycie Domu stanął krzyż, żeby już nikt nie miał wątpliwości, że to Dom Jezusa. Jesienią 2012 roku w budynku pojawili się pionierzy, którzy zamieszkali w Domu w spartańskich warunkach. Pan troszczy się o swoje dzieci, więc niebawem znalazł się sponsor, który ufundował wymianę wszystkich okien w budynku. To tylko jeden z wielu przykładów tej Bożej troski. 23.12.2012 uroczyście otworzyliśmy małą, tymczasową kaplicę i pierwsze drzwi do Domu. Dwa tygodnie później ksiądz Biskup zainaugurował wieczystą adorację w naszej kaplicy, od tego momentu Jezus Eucharystyczny jest adorowany w naszym Domu dzień i noc. Kiedy On zamieszkał z nami wszystko nabrało większego tępa. Nasza „rodzina” z tygodnia na tydzień się powiększała.

Jesienią 2013 r. w Domu ruszyły comiesięczne Msze z modlitwą o uzdrowienie i cotygodniowe modlitwy wstawiennicze. Również tej jesieni o.Antonello – charyzmatyczny kaznodzieja z Brazylii wygłosił proroctwo dotyczące miejsca wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Koszalinie: „Jezus błaga: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski.”. Nasza radość była tym większa, że Ksiądz Biskup naszej diecezji rozeznał, że tym miejscem ma być nowa kaplica, która powstaje w Domu Miłosierdzia. Obchodząc razem święta, dzieląc codzienne troski i radości wzrastało w nas poczucie, że nie jesteśmy zbiorem ludzi, którzy przypadkowo się spotkali, ale jesteśmy już wspólnotą, taką w której „jedni drugich troski nosimy”.

Jednym z zadań Domu jest ewangelizacja – zatem latem w murach budynku z czerwonej cegły zbierają się ewangelizatorzy z całej Polski, biorący udział w Ewangelizacji Nadmorskiej i Ewangelizacjach wioskowych.

04.10.2014 nadszedł długo oczekiwany moment – docelowa kaplica została otwarta. Jest to najprawdziwsze serce Domu Miłosierdzia Bożego.

09.04.2015 w Domu została powołana do życia Wspólnota Jezusa Miłosiernego.

24.12.2015 r. zaczęła pracować druga komora wyżej wspomnianego „serca Domu” –  zainaugurowane zostało działanie jadłodajni pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty. Ks. biskup Edward Dajczak poświęcił to najważniejsze po kaplicy miejsce naszego Domu. Do stołu wigilijnego zasiedli ubodzy i samotni, którzy od tego momentu codziennie mogą korzystać z bezpłatnych posiłków w Domu.

To tylko mały urywek tego co działo się i dzieje w naszym Domu, bo „cały świat nie pomieściłby ksiąg…”.

Głównymi patronami Domu są: Matka Boża, św. Józef i św. Michał Archanioł.

Dom Miłosierdzia Bożego na Roli

Bóg spełnia pragnienia serca – w Domu Miłosierdzia Bożego widzimy to każdego dnia.

W pyle i hałasie trwających nieustannie prac remontowych marzyliśmy o miejscu, gdzie na łonie natury moglibyśmy zaczerpnąć świeżego powietrza i odpocząć od miejskiego zgiełku.

6.01.2014 r., w godzinach wieczornych, w pierwszą rocznicę ustanowienia adoracji wieczystej w naszym Domu, Siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej zdecydowały, że wynajmą nam na okres trzech lat (obietnica nieformalna – na wiele lat) jeden z domów na Roli k. Lipia (blisko Świdwina). Była to dla nas wielka radość, gdyż dom jest w dobrym stanie, na działce znajduje się ogród i kawałek lasu.

Oficjalne przekazanie terenu nastąpiło 28.08.2014.

Obecnie jest to dla nas miejsce, gdzie wyjeżdżamy z mieszkańcami Domu, aby odpocząć i popracować w ogrodzie. Hodujemy tam również zwierzęta. Dom i usytuowane w jego pobliżu domki campingowe zamieszkuje kilkanaście osób, które wraz z trójką wolontariuszy tworzą wspólnotę i tam podnoszą się ze swoich problemów. Wiemy już, że miejsce to niebawem stanie się domem modlitwy wraz z kilkoma odrębnymi pustelniami, gdzie wszyscy, którzy pragną odosobnienia z Jezusem będą mogli pobyć z Panem sam na sam.

Głównym patronem Domu na Roli jest św. Archanioł Gabriel.

Dom Miłosierdzia Bożego w Uliszkach

Dom w Uliszkach (17 km od Koszalina) jest przeznaczony dla kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej, wiele z nich potrzebuje spokojnego miejsca, gdzie mogą dojść do siebie po trudnych doświadczeniach życiowych.

Dzierżawimy go od Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Miejsce to jest szczególne oddane pod opiekę św. Janowi Bosko, ze względu na to, że w ostatni dzień odprawianej przez nas nowenny do tego świętego dostaliśmy propozycję przejęcia domu.

Nieocenioną rolę w pozyskaniu tego miejsca odegrała Matka Boża. Dlaczego? Teraz krótka historia dla niedowiarków. Propozycja przejęcia przez nas domu w Uliszkach to nie tylko dziewiąty dzień nowenny do św. Jana Bosko, ale także Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (8.09.2017). Umowa dzierżawy została podpisana 15.09.2017 Matki Bożej Bolesnej, natomiast pierwsi mieszkańcy wprowadzili się 19.09.2017, czyli we wspomnienie Najświętszej Maryi Panna z La Salette. Zatem Matka Boża od samego początku troszczy się od nasz dom dla kobiet.

Patronem Domu Miłosierdzia Bożego w Uliszkach jest św. Jan Bosko.

Dom Miłosierdzia Bożego dla osób starszych i obłożnie chorych

Od długiego czasu marzyliśmy o stworzeniu Domu dla Seniorów, gdzie wszyscy schorowani, samotni i starsi mogliby odpocząć po trudach życia i w atmosferze domu rodzinnego przejść do Boga. Dostajemy wiele próśb o przyjęcie takich osób pod nasz dach jednak nasze Domy nie są przystosowane do potrzeb takich mieszkańców. Brakuje windy, potrzebnych udogodnień i fachowej opieki medycznej. Chcemy, aby pomoc w dom dla seniorów była udzielana w „naszym duchu” to znaczy – bezwarunkowo.

Niebawem opublikujemy plany związane z powstaniem tego miejsca. 01.03.2018 r. udało nam się zakupić teren, gdzie jak ufamy stanie Dom dla Seniorów (więcej: https://dommilosierdzia.pl/dom-koszalin/niezwykly-dar/). Doszło to do skutku dzięki wstawiennictwu św. Józefa, dlatego jemu to miejsce będzie w szczególny sposób oddane.

Jesteśmy w trakcie zakupu dwóch garaży znajdujących się obok naszego Domu, dzięki temu działka się powiększy.

Kawiarnia Kawa z Duszą

Kawiarnia Kawa z Duszą to miejsce w centrum Koszalina, gdzie panuje miła atmosfera i można napić się dobrej kawy.

Wszystkie środki pozyskane z funkcjonowania kawiarni przeznaczone są na działanie Domu Miłosierdzia Bożego.

Kawę z Duszą znajdziecie w centrum Koszalina przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9/2.

Godziny otwarcia:

 • od poniedziałku do piątku 8.00 – 21.00
 • sobota 10.00 – 21.00
 • niedziela 12.00 – 20.00

Znajdź nas na facebooku: http://kawazdusza.pl

Piekarnia Bożego Miłosierdzia

Od długiego czasu marzyliśmy o możliwości samodzielnego wypieku zdrowego chleba – na potrzeby naszego Domu, ubogich, którzy do nas przychodzą i mieszkańców Koszalina, którzy chcieliby się u nas zaopatrywać. Stworzenie piekarni daje nam możliwość zatrudnienia tam kilku mieszkańców Domu, którzy mają odpowiednie do tego wykształcenie.

Nasze chleby: 

Chleb św. Agaty – chleb żytni 80%, na zakwasie: mąka żytnia ekologiczna (720 i 200) 80%, woda, mąka pszenna ekologiczna (750) 20%, sól kamienna. 

Chleb św. Matki Teresy – chleb pszenny 70%, na zakwasie: mąka pszenna ekologiczna (750) 70%, mąka żytnia ekologiczna (720) 30%, woda, sól kamienna, drożdże (śladowe ilości).

W naszym asortymencie znajdują się również bułki i paluchy oraz wyroby cukiernicze: ptysie, eklerki, pączki, drożdżówki oraz ciasta.

Punkty, w których można nabyć nasze wypieki:

1.) Dom Miłosierdzia Bożego (zaraz przy kaplicy) pn.-pt. od godz. 8.00 do godz. 16.00 i zaraz po Mszy świętej, sb. od godz. 8.00 do godz. 13.00 oraz bezpośrednio po Mszy św.

2.) Sklep przy ul. Wyszyńskiego 2a pn.-pt. od godz. 6.00 do godz. 18.00, sb. od godz. 6.00 do godz. 14.00

3.) Kawiarnia „Kawa z Duszą” od pon. do pt. od godz. 8.00 do 21.00, w sb. od godz. 10.00 do godz. 21.00 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo zachodniopomorskie
 • KRS:0000367678
 • Konto:26 8566 0003 0600 2475 5005 0001
 • Adres:al. Monte Cassino 7, 75-414 Koszalin
 • WWW:https://dommilosierdzia.pl/
 • E-mail:dm.ksiegowosc@outlook.com
 • Telefon:660539514

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

KRS 0000367678

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00