• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000370216

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

"Pocztowy Dar", to fundacja korporacyjna powołana przez Pocztę Polską SA w 2010 roku. Powstanie Fundacji związane jest z dobroczynną działalnością Poczty Polskiej, do której zawsze napływało bardzo wiele próśb od osób potrzebujących. O pomoc występowały osoby prywatne, instytucje i pracownicy. Poczta jako firma odpowiedzialna społecznie nie chciała pozostawać obojętna na te prośby. Posiadając jednakże ograniczone własne środki finansowe na wsparcie takich osób
i zarazem ograniczone możliwości pozyskiwania środków na ten cel z innych źródeł, powołała do życia Fundację” Pocztowy Dar”, której zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy osobom potrzebującym. Drugim powodem stworzenia Fundacji była wrażliwość społeczna Pocztowców. Pomoc innym jest wpisana w kod genetyczny Poczty. Wśród pracowników Poczty jest bardzo wielu społeczników i osób otwartych na ideę pomagania. Pocztowcy wielokrotnie udowodnili, że potrafią nieść pomoc organizując zbiórki pieniężne, oddając krew czy wspierając społeczeństwo w czasie kataklizmów. Fundacja miała tą pomoc usystematyzować i nadać jej odpowiedni rozmach.

Od 2012 r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Misja Fundacji:
"Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych"

Cel Fundacji:
Celem działania Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin oraz wspieranie ich integracji poprzez aktywizację społeczno -zawodową.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania, w następujących formach:
- programy wieloletnie - program stypendialny, ,
- przedsięwzięcia jednorazowe, realizowane przez nią samą lub wspólnie z innymi instytucjami ze szczególnym nastawieniem na edukację i zdrowie,
- wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe programów, przedsięwzięć jednorazowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań wyrównujących szanse edukacyjne i zdrowotne dzieci i młodzieży,
- promocja wolontariatu wśród pracowników Poczty Polskiej oraz dofinansowywanie inicjatyw charytatywnych prowadzonych przez pracowników Poczty Polskiej na rzecz społeczności lokalnych,
- kampanie społeczne realizowane przez samą Fundację lub wspólnie z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami.

Sposób działania Fundacji:
- Fundacja udziela pomocy materialnej zgodnie z przyjętymi przez Radę Fundacji „Zasadami udzielania pomocy finansowej”.
- Fundacja udziela pomocy materialnej osobom fizycznym w formie rzeczowej oraz finansowej (wyłącznie programy stypendialne i pomoc na wypadek klęsk i katastrof).
- Fundacja udziela pomocy materialnej w formie: finansowej i rzeczowej na rzecz osób prawnych, wyłącznie w ramach celów statutowych Fundacji.
- Fundacja udziela pomocy materialnej na wniosek.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000370216

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika