1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Akcja Miasto

KRS 0000370435

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Akcja Miasto

KRS 0000370435

Prezent OPP

Chcemy, by Wrocław był bardziej przyjaznym miastem do życia, pracy i wypoczynku.

Jesteśmy ruchem miejskim i działamy w celu poprawy jakości życia we Wrocławiu. Zajmujemy się wieloma tematami: transportem, partycypacją, przestrzenią, transparentnością władz, smogiem, budżetem, inwestycjami na osiedlach.

Realizowaliśmy kampanię Kocham Wrocław, wybieram rower, prowadziliśmy projekt Pieszy Wrocław oraz monitorowaliśmy realizację Polityki Mobilności - najważniejszego dokumentu wrocławskiego magistratu o transporcie w mieście. Prowadziliśmy Wyższą Szkołę Rowerowej Jazdy, wykłady w ramach Uniwersytetu Dzieci oraz półkolonie dla dzieci. 

Regularnie piszemy wnioski o zmiany i informację publiczną, występujemy w mediach, uczestniczymy w konsultacjach społecznych i pomagamy aktywistom osiedlowym. Najwięcej uwagi poświęcamy transportowi, bo to obszar, w którym jesteśmy najbardziej kompetentni i który uważamy za najbardziej problematyczny dla Wrocławia.

Planujemy kontynuować działania strażnicze, rzecznicze, rozwijać współpracę na osiedlach i wnioskować o więcej zmian, dzięki którym Wrocław będzie lepszym miastem.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jeśli cenisz to, co robimy – przekaż 1% podatku na realizację naszego wspólnego celu: bezpiecznego i przyjaznego miasta

Środki z 1% podaku przeznaczymy na kontynuację naszych bieżących działań, z których najważniejsze będą następujące:

1) Kampania społeczno-edukacyjna na temat bezpieczeństwa na wrocławskich drogach 

2) Promocja ruchu rowerowego 

3) Kontynuacja projektu Wrocławskiej Mapy Rzemieślników

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Akcja Miasto

Jesteśmy jedynym ruchem miejskim we Wrocławiu, i jednym z nielicznych w Polsce, posiadającym status OPP. Od ponad 4 lat działamy w celu poprawy jakości życia we Wrocławiu. Zajmujemy się wieloma tematami: transportem, partycypacją, przestrzenią, transparentnością władz, smogiem, budżetem, inwestycjami na osiedlach.

Głównym naszym celem jest zrównoważony rozwój Wrocławia i jego aglomeracji. Inicjujemy i wspieramy działania na rzecz usprawnienia transportu w mieście. Podejmujemy akcje na rzecz rewitalizacji istniejących i tworzenia nowych przestrzeni publicznych (m.in. placów miejskich, deptaków, skwerów), które zachęcają do aktywności fizycznej i czynią miasto bardziej dostępnym i przyjaznym. Kompetencje AM w tym zakresie budowały się w trakcie realizacji projektów:

 • Projekt strażniczy „Pieszy Wrocław” (2015-2016; finansowany ze środków EOG), podczas którego powołaliśmy społecznego Rzecznika Pieszych i wydaliśmy raporty “O bezpieczeństwie pieszych we Wrocławiu” i “Pieszy Wrocław - dobre praktyki i rekomendacje dla rozwoju ruchu pieszego we Wrocławiu”. Ten drugi to pierwsze w Polsce tak obszerne opracowanie w tym temacie. Projekt był monitorowany przez Fundację Batorego i oceniony pozytywnie. Podczas ewaluacji zostaliśmy zachęceni do rozszerzenia naszych działań – to wtedy zrodził się pomysł na niniejszy wniosek.
 • Kampania promująca jazdę rowerem we Wrocławiu: „Kocham Wrocław, wybieram rower” (finansowany ze środków Urzędu Miejskiego), podczas której od kwietnia do października 2015 AM zachęcała mieszkańców do zmiany środka transportu na zdrowszy, szybszy, bardziej ekonomiczny i ekologiczny.
 • Projekty dotyczące mobilności uczniów podstawówek (finansowane jw.), których celem było podstawienie diagnozy jak najmłodsi wrocławianie docierają do szkoły i opracowanie broszury edukacyjnej o zrównoważonej mobilności.
 • Europejski Tydzień Mobilności (wrzesień 2016) – na zlecenie Komisji Europejskiej AM zorganizowanła m.in. festiwal zrewitalizowanej ulicy św. Antoniego promujący przestrzeń bardziej przyjazną ludziom. AM wspierała też wydarzenie z okazji Dnia Bez Samochodu - przeznaczenie jednej z jezdni na ul. Kazimierza Wielkiego pieszym, a także przeprowadziła warsztaty dla dzieci z miejskiej mobilności.
 • Zgłoszenie i wypromowanie projektu „Rowerowy Wrocław” w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. Pomysł wygrał w głosowaniu mieszkańców, został zrealizowany, a my wykorzystaliśmy energię kilkudziesięciu zaangażowanych w projekt Ambasadorów do dalszych działań pod szyldem AM.

Działalność bieżąca to interwencje i konsultacje społeczne w zakresie polityki transportowej oraz opiniowanie powstających w mieście strategii i dokumentów. AM regularnie uczestniczy w debatach o mieście, spotyka się z urzędnikami, pisze wnioski o zmiany. Przedstawiciele naszego stowarzyszenia zasiadają w eksperckich radach przy prezydencie Wrocławia: ds. mobilności, ds. ruchu rowerowego, ds. budżetu obywatelskiego. Wśród najważniejszych naszych sukcesów są: uwagi do Programu Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego, udział w spotkaniach dotyczących nowego Studium i strategii na 2030 r., współautorstwo uwag do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wrocławia, uwagi do Planu Transportowego, apele o więcej środków w budżecie pieszym, ocalenie kamienic na ul. Pułaskiego oraz elewatora „Odra” wskutek głośnego apelu medialnego, udział w konsultacjach społecznych ws. przebudowy przystanków tramwajowych na ul. Świdnickiej, działanie w ramach Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

W obszarze transportu nieustannie poruszamy kwestie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze, przyznania priorytetu inwestycyjnego dla transportu zbiorowego, budowy lub projektu nowych linii tramwajowych oraz monitorujemy stan wrocławskich torowisk,.

Bardzo ważnym tematem jest dla nas bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD).
W 2017 roku na wrocławskich drogach zginęły aż 24 osoby. To zdecydowanie za dużo, dlatego wystąpiliśmy z propozycją stworzenia programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dążymy do realizacji wizji zero, czyli sytuacji, w której nikt we Wrocławiu nie ginie w wypadkach drogowych. Potrzeba do tego systemowych i zdecydowanych działań, które obejmują przebudowę infrastruktury, analizę wypadków, audyty okolic szkół i przejść dla pieszych czy poszerzanie stref uspokojonego ruchu. Urzędnicy nie przychylili się do naszej propozycji, ale my będziemy zajmować się tym tematem, dopóki nie nastąpi realna poprawa bezpieczeństwa!

Planowane działania organizacji

Nasze cale strategiczne na najbliższe lata prezentują się następująco:

1) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
- realizacja wizji zero (przebudowa infrastruktury, analiza wypadków, audyty okolic szkół i przejść dla pieszych, poszerzanie stref uspokojonego ruchu)
- działania edukacyjne i promocyjne w zakresie bezpieczeństwa

2) Zrównoważona mobilność
- zwiększenie ilości stref tempo 30 na osiedlach,
- usprawnienie systemu komunikacji (zwiększenie dostępności przystanków, zwiększenie ilości połączeń MPK)
- stworzenie planu kolei aglomeracyjnej.

a) Piesi
- poprawa bezpieczeństwa pieszych,
- eliminacja barier utrudniających poruszanie się pieszo.

b) Ruch rowerowy
- eliminacja barier utrudniających poruszanie się rowerem,
- zwiększenie udziału podróży rowerem do 10%.

c) Samochody
- zmniejszenie ilości miejsc, gdzie dochodzi do kolizji,
- usprawnienie ruchu samochodowego w mieście.

3) Partycypacja
- ulepszenie zasad Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w procesy konsultacji społecznych,
- uwrażliwienie mieszkańców na problemy miasta.

4) Przestrzeń
- zwiększenie ilości drzew (zwłaszcza wzdłuż ulic), miejsc zielonych i terenów rekreacyjnych,
- zmiana polityki przestrzennej - “zwarte” miasto,
- poprawa jakości przestrzeni publicznej (ograniczenie reklam LED-owych, zakaz syt. dużych bilboardów, ograniczenie stosowania ogrodzeń),
- zwiększenie dostępności basenów, boisk, bibliotek i domów kultury dla mieszkańców.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000370435
 • Konto:83 1140 2004 0000 3902 7553 6628
 • Adres:ul. Kniaziewicza 12/4, 50-454 Wrocław
 • WWW:https://www.akcjamiasto.org/jedenprocent/
 • E-mail:kontakt@akcjamiasto.org
 • Telefon:695612923

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Akcja Miasto” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Akcja Miasto

KRS 0000370435

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00