1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni
KRS 0000371509

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni
KRS 0000371509

Prezent OPP

Gmina Gniezno naszym wymarzonym wspólnym Siedliskiem.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni rozpoczęło swoją działalność w październiku 2010r. Zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz wspieraniem młodych ludzi w ich rozwoju psychofizycznym. W zasięgu zainteresowań znajdują się również treści z zakresu edukacji regionalnej i prozdrowotnej. "Siedlisko" podejmuje także działania promujące walory turystyczne woj. wielkopolskiego poprzez wytyczenie ścieżek nordic walking, organizowanie rajdów rowerowych i pieszych oraz spływów kajakowych.

Przykłady:

 - projekty młodzieżowe Programu „Równać Szanse” PAFW: „Z radiem w życie”, „Łuska” ,

- projekty związane z edukacją przyrodniczą i proekologiczną:

• "Inicjatywy lokalne dla ekorozwoju" Fundacji InE – „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie gminy Gniezno”,

• LGD „Trakt Piastów”- „Babcia wie lepiej-powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków”,

 • Fundacja Santander- „Ratując pszczoły ratujemy plony- do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli przystanek”,

• zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie,

• warsztaty o nietoperzach „Nietoperz – nocny przyjaciel”,

• zajęcia w lesie ,nocne nasłuchy sów,

• „ EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”-działania edukacyjne związane z segregacją odpadów i recyklingiem,

- projekty aktywizujące społeczność lokalną:

• Wielkopolska Wiara – „WIERZBA - WIERZymy w przyszłość, BAdamy przeszłość „ - projekt dotyczył drzewa – wierzby, które jest symbolem wsi Wierzbiczany, a które coraz rzadziej można spotkać na terenie sołectwa,

• Działaj Lokalnie :

 • „Odmrażamy ciało i duszę” - działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne i reintegrujące społeczność lokalną poprzez promocję ruchu na świeżym powietrzu,
 • "Graj w realu-oczarujmy covida"- teatr lalkowy objazdowy z muzyką na żywo,

- Wieczornice z okazji Św. Niepodległości ,

- półkolonie letnie,

 - festyny dla mieszkańców okolicznych miejscowości ,

- akcja Masz Głos-zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz powstanie Kawiarenki Obywatelskiej,

- rajdy rowerowe, piesze i spływy kajakowe,

- wytyczenie tras nordic walking, zajęcia z poznania techniki chodzenia z kijkami,

- potańcówki do muzyki na żywo "Jak to drzewiej bywało".

 

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Od kilku lat nasza działalność jest wspierana z 1 %. Cieszymy się, że dzięki tym środkom udało nam się zrealizować lub dofinansować niektóre projekty :

- „Łuskę”- młodzież zainteresowała się mało znaną historią śmierci Konrada ,pierwszej ofiary wojny w Szczytnikach Duchownych, chłopca zabitego przez hitlerowców naprzeciwko szkoły. Młodzi nakręcili etiudę filmową o tym, jak by się potoczyło jego życie, gdyby nie fatalny zbieg okoliczności. Wszystkie działania jak dziennikarskie śledztwo, fotografowanie, pisanie scenariusza czy kręcenie krótkiego filmu związane były z osobą Konrada ,

- związane z edukacją przyrodniczą i proekologiczną,

- aktywizujące społeczność lokalną:

• „ EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”-działania edukacyjne związane z segregacją odpadów i recyklingiem,

 • „WIERZBA - WIERZymy w przyszłość, BAdamy przeszłość „ - projekt dotyczył drzewa – wierzby, które jest symbolem wsi Wierzbiczany, a które coraz rzadziej można spotkać na terenie sołectwa,
 • "Graj w realu-oczarujmy covida"- teatr lalkowy objazdowy z muzyką na żywo,
 • Wieczornice z okazji Św. Niepodległości ,
 • rajdy rowerowe, piesze i spływy kajakowe,
 • wytyczenie tras nordic walking, zajęcia z poznania techniki chodzenia z kijkami.

Nadal chcemy aktywizować i edukować społeczność lokalną poprzez wielostronne działania, które nie tylko poprawią jej warunki życia, ale sprawią, że stanie się bardziej świadoma swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

Zamierzamy w najbliższym czasie przeprowadzić szereg działań związanych ze zmianami klimatycznymi. Ocieplenie klimatu wymaga od nas zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń, dlatego będziemy promowali poprzez organizację warsztatów i eventów :

- zwiększenie bioróżnorodności w ogrodach,

- racjonalną gospodarkę wodami opadowymi ( tzw. deszczówka),

- sadzenie roślin sucholubnych lub zakładanie ogrodów deszczowych,

- przeróbkę rzeczy już zużytych,

- zorganizowanie Pchlego Targu – wymiana rzeczy używanych przeznaczonych do ponownego użytku.

Kolejnym bardzo ważnym dla nas działaniem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie letnim. Zubożenie społeczeństwa związane min. z pandemią powoduje, że dużo dzieci nie wyjeżdża na wypoczynek letni. Od lat organizujemy zajęcia czy to w formie półkolonii, czy warsztatów dla najmłodszych. Dużym powodzeniem cieszył się nasz ostatni projekt  „Graj w realu- oczarujmy covida”, w którym uczestnicy sami napisali scenariusz, wykonali kukiełki i scenografię ( oczywiście pod okiem wykwalifikowanego instruktora), a następnie w 9 sołectwach pokazali swój spektakl. Projekt trwał przez całe wakacje.

To tylko niektóre z naszych działań, jakie zaplanowaliśmy na ten rok. Nadal będziemy propagować gospodarkę o obiegu zamkniętym i stosowanie 5 zasad: odmawiaj, ograniczaj, wykorzystaj ponownie, recyklinguj, kompostuj.

Drogi darczyńco, od Ciebie zależy ile projektów uda nam się zrealizować. Dzięki Tobie nasza Gmina stanie się wymarzonym Siedliskiem. Przekaż nam swój 1% nie zmarnujemy Twoich pieniędzy!

Więcej o nas

Więcej o nas

Wspólnie tworzymy naszą gminę!

Misją Stowarzyszenia „Siedlisko” jest  podejmowanie działań mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności poprzez zaktywizowanie i edukację mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia ma uczynić lokalną społeczność aktywną i świadomą swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

Stowarzyszenie nie posiada etatowych pracowników. Utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, 1% , a także prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego. Członkowie ( 15 osób) w większości pracują społecznie, część pracy wynagradzana jest za koordynację projektów lub wykonanie określonych czynności w formie umowy zlecenie .Członkami są osoby posiadające dużą wiedzę z różnych dziedzin. Część z nich uczestniczyła w warsztatach dotyczących efektywności osobistej, sztuki wystąpień publicznych, współpracy w grupie czy komunikacji interpersonalnej. Wśród członków są nauczyciele dyplomowani od lat zajmujący się edukacją ekologiczną; wieloletni prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie, przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, koordynator wielu projektów(min. Równać Szanse, RITA, WFOŚiGW, SANTANDER), Lokalny Inicjator Społeczeństwa Obywatelskiego projektu "Dobry klimat dla powiatów"(przeprowadzenie badań jak powiaty radzą sobie z ochroną powietrza i adaptacją do zmian klimatu); st. spec. Służby Leśnej ds. ochrony lasu, edukacji leśnej i turystyki, pracownik Nadleśnictwa Gniezno, audytor wewnętrzny Normy ISO 9001 z możliwością przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ; zastępca prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie, realizator wielu projektów w tym międzynarodowych; animator kultury; lutnik i skrzypaczka, członek Zespołu Muzyki Dawnej „Huskarl” i kapeli ludowej, współtwórca potańcówek w dawnym stylu. Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami w liczbie 2-15 osób, w zależności od podjętych działań, najczęściej przy realizacji projektów aktywizujących społeczność lokalną. Biuro Stowarzyszenia mieści się w użyczonym lokalu w domu jednorodzinnym. Wyposażone jest w potrzebne meble i podstawowy sprzęt biurowy, komputer, drukarkę, profesjonalny aparat fotograficzny służący do nagrywania filmów, statyw, dyktafon, flipchart, gabloty wystawiennicze, sztalugi, antyramy. Księgowość prowadzi od lat firma zewnętrzna- biuro rachunkowe. Stowarzyszenie działa zgodnie ze swoim statutem, realizuje cele w nim zawarte Sprawozdania merytoryczne i finansowe umieszczane są sukcesywnie na stronie. Stowarzyszenia, a od 2016 r. dodatkowo wszystkie sprawozdania są publikowane w "Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego" Stowarzyszenie posiada stronę internetową www.siedlisko.gniezno.pl , na której umieszczone są podstawowe informacje: statut, Zarząd, Komisja Rewizyjna i wszystkie informacje związane z działaniami i źródłami finansowania organizacji.

Stowarzyszenie dąży do rozwoju społeczności lokalnej poprzez: inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, w tym zagospodarowania przestrzeni , ochrony bioróżnorodności, wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych; gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu, nagrywanie wspomnień starszych mieszkańców w celu upowszechniania wiedzy o regionie; organizowanie szkoleń, prelekcji, wykładów, dyskusji publicznych, wystaw, konkursów i wycieczek wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia; organizowanie różnych form wypoczynku, imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych, w tym rajdów pieszych, rowerowych, spływów kajakowych, propagowanie nordic walking poprzez wytyczenie tras i warsztatów z prawidłowej techniki chodzenia z kijkami; współpracę z organizacjami społecznymi , instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych.

Nadal chcemy aktywizować i edukować społeczność lokalną poprzez wielostronne działania, które nie tylko poprawią jej warunki życia, ale sprawią, że stanie się bardziej świadoma swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

Zamierzamy w najbliższym czasie przeprowadzić szereg działań związanych ze zmianami klimatycznymi. Ocieplenie klimatu wymaga od nas zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń, dlatego będziemy promowali poprzez organizację warsztatów i eventów :

- zwiększenie bioróżnorodności w ogrodach,

- racjonalną gospodarkę wodami opadowymi ( tzw. deszczówka),

- sadzenie roślin sucholubnych lub zakładanie ogrodów deszczowych,

- przeróbkę rzeczy już zużytych,

- zorganizowanie Pchlego Targu – wymiana rzeczy używanych przeznaczonych do ponownego użytku.

Kolejnym bardzo ważnym dla nas działaniem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie letnim. Zubożenie społeczeństwa związane min. z pandemią powoduje, że dużo dzieci nie wyjeżdża na wypoczynek letni. Od lat organizujemy zajęcia czy to w formie półkolonii, czy warsztatów dla najmłodszych. Dużym powodzeniem cieszył się nasz ostatni projekt  „Graj w realu- oczarujmy covida”, w którym uczestnicy sami napisali scenariusz, wykonali kukiełki i scenografię ( oczywiście pod okiem wykwalifikowanego instruktora), a następnie w 9 sołectwach pokazali swój spektakl. Projekt trwał przez całe wakacje.

To tylko niektóre z naszych działań, jakie zaplanowaliśmy na ten rok. Będziemy kontynuować propagowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i stosowanie 5 zasad: odmawiaj, ograniczaj, wykorzystaj ponownie, recyklinguj, kompostuj.

Bez odpowiednich środków nie będziemy w stanie zrealizować zaplanowanych działań, ale dzięki Wam może nam się udać!

Drogi darczyńco, od Ciebie zależy ile projektów zrealizujemy!

Dzięki Tobie nasza Gmina stanie się wymarzonym Siedliskiem.

Przekaż nam swój 1%, nie zmarnujemy Twoich pieniędzy!

Dbasz o środowisko?

Wspierasz osoby z niepełnosprawnościami, seniorów?

Bliski jest Ci los zwierząt….a może chcesz częściej uczestniczyć w pobliskich wydarzeniach kulturalnych i sportowych?

Zainwestuj w poprawę tego, co jest Ci najbliższe – z czym stykasz się każdego dnia!

Niech Twój jeden procent zostanie blisko Ciebie!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000371509
 • Konto:51 9065 0006 0000 0000 7979 0001
 • Adres:62-200 Lubochnia os. Kasztanowe 7
 • WWW:www.siedlisko.gniezno.pl
 • E-mail:biuro@siedlisko.gniezno.pl
 • Telefon:693 423 720

Formularze PIT 2022/2023 dla
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni

KRS 0000371509

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00