1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel

KRS 0000373147

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel

KRS 0000373147

Prezent OPP

Pomóż nam pomagać!

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej, Centrum Integracji Społecznej oraz Stację Socjalną.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki uzyskane z 1 % przekazywane są na prowadzenie ośrodków wsparcia, gdzie pomoc i opiekę znajduje łącznie 200 osób niepełnosprawnych, wykluczonych oraz przewlekle chorych dziennie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel jest OPP.  Zadaniem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu Piskiego. W centrum naszej służby jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Serdecznie prosimy o wsparcie służby naszego stowarzyszenia, za każdy dar będziemy bardzo wdzięczny. Stowarzyszenie prowadzi następujące instytucje: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.   

ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku sprawozdawczym ES Betel zakończyło rozbudowę budynków parafialnych przeznaczonych na prowadzanie   ŚDS w Piszu. Stowarzyszenie otrzymało blisko 1 100 000,00 zł dotacji z Unii Europejskiej, zaś koszt całej inwestycji przekroczy 1 300 000,00 zł. W ramach projektu została dokończona rozbudowa budynków przeznaczonych na ŚDS w Piszu oraz generalny remont aktualnie istniejących budynków. Dzięki inwestycji powstało 18 nowych miejsc terapeutycznych dla osób potrzebujących. W dniu 24 maja 2019 r. planowane jest uroczyste poświęcenie rozbudowanych budynków oraz 10 lecie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 50 osobom z czego: 35 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl. W roku sprawozdawczym ES Betel przeprowadziło prace przystosowania klatki schodowej do przepisów ppoż oraz rozpoczęto adaptacja poddasza na cele terapeutyczne. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji to blisko 120 000,00 zł. Stowarzyszenie potrzebuje blisko 200 000,00 zł na dokończenie adaptacji poddasza. Ośrodek dzięki przeprowadzonym pracom remontowym zwiększył się o 10 miejsc terapeutycznych.

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji Społecznej ES Betel (CIS). Organem prowadzącym CIS jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Zadaniem CIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. Do końca 2018 r. z pomocy CIS skorzystało blisko 30 osób z terenu Gminy Biała Piska, Pisz, Orzysz i Ruciane Nida. Do organizacji CIS Zarząd powołał Dyrektora ds. Ekonomii Społecznej. W 2018 r. CIS otworzyło swoje biuro w Piszu. Aktualnie CIS posiada biuro w Białej Piskiej i w Piszu. W 2019 r. stowarzyszenie planuje otwarcie CIS w Kolnie.

Stacja Socjalna w Piszu

Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy medycznej: leczenie ran i odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Przekazywane są nieodpłatnie pampersy – 3 821 szt., środki opatrunkowe – 2 897 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 396 osobom. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 2 031 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo warmińsko-mazurskie
 • KRS:0000373147
 • Konto:66 9364 0000 2002 0021 6616 0001
 • Adres:pl. Daszyńskiego 12A, 12-200 Pisz
 • WWW:esbetel.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.betel@gmail.com
 • Telefon:503 035 878

Formularze PIT 2022/2023 dla
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel

KRS 0000373147

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00