1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Kamienica 1
KRS 0000377928Przeciwdzialanie wypaleniu zawodowemu wsrod opiekunow medycznych

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Kamienica 1 - uczy, bawi, pomaga

Uczymy jak żyć z pasją, aktywnie i z uśmiechem! Nasze działania obejmują zarówno zajęcia dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zrealizowaliśmy ponad 100 zajęć, warsztatów i szkoleń.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% przeznaczymy na realizację naszych projektów pomocowych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych i fundraisingowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Uczymy,

organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ...

Nasze działania obejmują zarówno zajęcia dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W ciągu ostatnich lat działalności odbyło się ponad 100 zajęć, warsztatów, szkoleń i pokazów w których pomogliśmy zdobyć wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach życia ponad 10 000 uczestników!  

Bawimy

kreując niecodzienne i różnorodne wydarzenia

Od 2011 r. zrealizowaliśmy ponad 100 wydarzeń!

Staramy się podążać za nowymi trendami. Nasze propozycje to świetny sposób na przyswojenie nowych umiejętności, poznanie nowych ludzi i dbanie o zdrowie! Realizujemy niecodzienne wydarzenia, podczas których prezentujemy nowe formy aktywności takie jak np. frisbee, skimboard, roundnet, trickboard. Staramy się zaskakiwać formą i prezentować innowacyjne pomysły.

Pomagamy

wykorzystując wieloletnie doświadczenie w fundraisingu

Pomogliśmy ponad 100 osobom i organizacjom pozarządowym. Przekazaliśmy ponad 100 000 zł aby pomóc w rozwiązaniu ich problemów.  

Nasze projekty pomocowe wynikają z potrzeb środowiska w jakim działamy, otaczających nas osób i współpracujących z nami organizacji. Staramy się aby pomagać w rozwiązaniu problemów analizując je i  dostarczając odpowiednich narzędzi. Staramy się dawać przysłowiową wędkę i pracować wraz osobą lub instytucją, którą wspieramy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie fundraisingu i CSR oraz przeprowadzonym już działaniom możemy wspólnie rozwiązać problemy.

__

Cele fundacji:

 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 • działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000377928
 • Konto:37 1750 0012 0000 0000 3621 1962
 • Adres:Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin,
 • WWW:kamienica1.pl
 • E-mail:kontakt@kamienica1.pl
 • Telefon:503 796 524Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Kamienica 1

KRS 0000377928

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Kamienica 1

 • Kamienica 1 - uczy, bawi, pomaga

  Uczymy jak żyć z pasją, aktywnie i z uśmiechem! Nasze działania obejmują zarówno zajęcia dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zrealizowaliśmy ponad 100 zajęć, warsztatów i szkoleń.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% przeznaczymy na realizację naszych projektów pomocowych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych i fundraisingowych.

 • Więcej o nas

  Uczymy,

  organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ...

  Nasze działania obejmują zarówno zajęcia dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W ciągu ostatnich lat działalności odbyło się ponad 100 zajęć, warsztatów, szkoleń i pokazów w których pomogliśmy zdobyć wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach życia ponad 10 000 uczestników!  

  Bawimy

  kreując niecodzienne i różnorodne wydarzenia

  Od 2011 r. zrealizowaliśmy ponad 100 wydarzeń!

  Staramy się podążać za nowymi trendami. Nasze propozycje to świetny sposób na przyswojenie nowych umiejętności, poznanie nowych ludzi i dbanie o zdrowie! Realizujemy niecodzienne wydarzenia, podczas których prezentujemy nowe formy aktywności takie jak np. frisbee, skimboard, roundnet, trickboard. Staramy się zaskakiwać formą i prezentować innowacyjne pomysły.

  Pomagamy

  wykorzystując wieloletnie doświadczenie w fundraisingu

  Pomogliśmy ponad 100 osobom i organizacjom pozarządowym. Przekazaliśmy ponad 100 000 zł aby pomóc w rozwiązaniu ich problemów.  

  Nasze projekty pomocowe wynikają z potrzeb środowiska w jakim działamy, otaczających nas osób i współpracujących z nami organizacji. Staramy się aby pomagać w rozwiązaniu problemów analizując je i  dostarczając odpowiednich narzędzi. Staramy się dawać przysłowiową wędkę i pracować wraz osobą lub instytucją, którą wspieramy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie fundraisingu i CSR oraz przeprowadzonym już działaniom możemy wspólnie rozwiązać problemy.

  __

  Cele fundacji:

  • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalność charytatywna;
  • działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
  • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
  • działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  • działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000377928
 • Konto:37 1750 0012 0000 0000 3621 1962
 • Adres:Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin,
 • WWW:kamienica1.pl
 • E-mail:kontakt@kamienica1.pl
 • Telefon:503 796 524
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00