1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Bajkowy Świat

KRS 0000377975

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Bajkowy Świat

KRS 0000377975

Prezent OPP

Człowiek nie jest istotą z góry ukształtowaną, stanie się tym co sam z siebie uczyni...

Fundacja w swoich założeniach powstała by wspierać rodziny w wszystkich aspektach życia, przeżywanych kryzysów, czy pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Wszystkie działania realizuje z różnym natężeniem od chwili powstania. Początkowo opierając się jedynie na swoich własnych zasobach, organizowane było wsparcie w spełnianiu marzeń dzieci z domu dziecka, a poprzez wsparcie programu Maluch założono żłobek - dziś prężnie funkcjonujący. 

Działania podejmowane przez Fundację obejmują także:

 • organizowanie wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach projektu realizowanego w Partnerstwie z Gminą Wrocław o nazwie "Mój Drugi Dom";
 • warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców,
 • współpracujemy z specjalistami,  
 • angażowanie się w bieżące projekty organizowane przez inne podmioty w ramach Partnerstwa dla Brochowa w których Fundacja uczestniczy.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1 % będzie wykorzystane na realizację celów statutowych Fundacji. 

Wpłaty z roku 2017 przyczyniły się do wsparcia zakupu sprzętu na oddział nefrologii pediatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego mieszczącego się przy ul. Borowskiej we Wrocławiu

W poprzednich latach były to zakupy np. łóżek dla rodzin które w swoich mieszkaniach nie miały - z powodów życiowych bardzo trudnych sytuacji - gdzie spać. Przygotowywane były również paczki dla dzieci a przed wdrożeniem programu 500+ zakupywano podręczniki, przybory szkolne i inne art. niezbędne do przygotowania dzieci do rozpoczynającego się roku szkolnego. 

Idąc za zmianami i potrzebami ludzi którzy zgłaszają się do naszej Fundacji, trudno jest przewidzieć z jakimi sytuacjami będziemy się mierzyć w tym roku rozdysponowując środki.

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele i zasady działania Fundacji:
1. Pomoc wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym, oraz ich rodzinom.
2. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym.
3. Sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
4. Współpraca z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.
5. Prowadzenie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.
6. Wspieranie rodzin w dążeniu do zdrowego stylu życia.

Od 1 stycznia 2019 roku Fundacja  jako Partner Gminy Wrocław rozpoczęła realizację projektu Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w Dziennych Domach Pomocy we Wrocławiu. Przygotowania do tego projektu trwały długo. W ramach działań, rozmów z opiekunami formalnymi i obserwacji chronicznie trwających kryzysów jakie przechodzi rodzina opiekująca się osobą chorą/ starszą niesamodzielną przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu starań Fundacji włączenia się w ten projekt, rozważaliśmy pomysł założenia w ramach Fundacji Domu Opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Temat ten jednak musiał głównie z powodów braku środków poczekać na realizację. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Wrocław – jako Lider projektu,  w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, oraz  Fundacja „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu – jako Partner projektu

będzie przez okres od 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r. realizowała cel 

"zwiększenia dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc dla osób niesamodzielnych w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu."

Jako pierwszy w projekcie rozpocznie swoje funkcjonowanie DDP przy ul. Karmelkowej 25 we  Wrocławiu. Spotkanie dla zainteresowanych klientów i ich rodzin zaplanowane jest na dzień 22 stycznia 2019 godz. 15.00.

Dzienny DOM Pomocy nr 1przy ul. Semaforowej 5 – dla 30 osób- jest dedykowany w szczególności osobom starszym, mieszkańcom Brochowa, których stan psychofizyczny pozwala na samodzielne dotarcie do ośrodka. 

Dzienny DOM Pomocy nr 2przy ul. Semaforowej 5 – dla 30 osób – jest dedykowany w szczególności osobom starszym wymagającym zintensyfikowanej opieki w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych, w tym  wymagające wzmożonej opieki pielęgnacyjnej.

Projekt zakłada wsparcie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób niesamodzielnych – Klientów Dziennych Domów Pomocy, opiekunów faktycznych na których spoczywa obowiązek opieki nad bliskimi. W tworzonych czterech Dziennych Domach Pomocy wsparciem zostanie objęte 16 osób.

Dzienny DOM Pomocy nr 1przy ul. Semaforowej 5 – dla 30 osób- jest dedykowany w szczególności osobom starszym, mieszkańcom Brochowa, których stan psychofizyczny pozwala na samodzielne dotarcie do ośrodka. 

Dzienny DOM Pomocy nr 2przy ul. Semaforowej 5 – dla 30 osób – jest dedykowany w szczególności osobom starszym wymagającym zintensyfikowanej opieki w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych, w tym  wymagające wzmożonej opieki pielęgnacyjnej.

Projekt zakłada wsparcie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób niesamodzielnych – Klientów Dziennych Domów Pomocy, opiekunów faktycznych na których spoczywa obowiązek opieki nad bliskimi. W tworzonych czterech Dziennych Domach Pomocy wsparciem zostanie objęte 16 osób.

Przewiduje się, że placówki zlokalizowane  przy ul. Semaforowej we Wrocławiu (stary Ratusz), rozpoczną swoje funkcjonowanie od sierpnia 2019 roku.

Zapewniony będzie przewóz dla tych klientów, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do ośrodka, a rodzina nie ma możliwości by ich wesprzeć w tym zakresie.

Poza tymi działaniami Fundacja organizuje pomoc specjalistyczną w ramach współpracy z podmiotami działającymi na terenie osiedla Brochów. 

Od sześciu lat działa założony i prowadzony przez Fundację żłobek noszący nazwę "Bajkowy Żłobek". 

Fundacja ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Edukacji Społecznej, szkołami i przedszkolami, i innymi organizacjami mającymi podobne cele. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000377975
 • Konto:96 1750 0012 0000 0000 3527 0485
 • Adres:Pionierów 6
 • WWW:fundacjabajkowyswiat.org
 • E-mail:agata.pacholska@wp.pl
 • Telefon:888110443

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Bajkowy Świat

KRS 0000377975

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00