1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Małe Marzenia"
  KRS 0000378683

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Spełniaj z nami swoje marzenia

Finansowanie podopiecznym zabiegów rehabilitacyjnych, badań diagnostycznych, zakup paczek żywnościowych, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych; dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych.

Jak wykorzystamy 1%

Finansujemy podopiecznym: zabiegi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne, zakup paczek żywnościowych, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych

Więcej o nas

Cele działania stowarzyszenia:

 1. Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, poradnictwa w różnych zakresach, w tym w zakresie leczenia osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia,
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku i rozrywki dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych,
 4. Propagowanie nowoczesnych metod i technik komputerowych w życiu, nauce, pracy osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych, wysoko wyspecjalizowanych technologii informatycznych w terapii,
 5. Prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej, wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych,
 6. Profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych,
 3. Pomoc terapeutyczną, psychologiczną i duchową osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 4. Organizowanie plenerów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, półkolonii, imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych, festiwali  i konkursów,
 5. Organizowanie programu, który pozwoli na zwiększenie samodzielności  i naturalne budowanie niezależnej osobowości osoby niepełnosprawnej,
 6. Prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informacyjnych,
 7. Organizowanie i prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej społecznie, z rodzin patologicznych,
 8. Prowadzenie szkoleń, kursów, pogadanek, dla studentów, nauczycieli, rodziców, wychowawców, urzędników, dotyczących problemów osób niepełnosprawnych i uzależnionych, oraz zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,  obsługi sprzętu peryferyjnego i  programów komputerowych,
 9. Promowanie nowoczesnych metod wolontariatu, organizowanie kursów  i organizowanie dni dydaktyczno-rekreacyjnych,
 10. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 11. Organizowanie i wspieranie działalności charytatywnej, artystycznej, popularyzatorskiej i wydawniczej,
 12. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami i ośrodkami skupiającymi osoby niepełnosprawne /szkoły itd./,
 13. Zawieranie porozumień i umów z organizacjami krajowymi  i międzynarodowymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi, w tym tworzenie i przystępowanie do już istniejących organów gospodarczych lub innych organizacji pozarządowych,
 14. Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami zagranicznymi  w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sprzętu komputerowego, technologii informatycznych, programów specjalistycznych, wspomagających leczenie, terapię i naukę dzieci i osób niepełnosprawnych,
 15. Tworzenie placówek stałego pobytu dla osób chcących się usamodzielnić,
 16. Udzielanie pomocy społecznej, finansowej i prawnej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz uzależnioną, poradnictwo psychologiczne i prawne uzależnień,
 17. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie izolacji tych środowisk, łamanie barier, działanie  na rzecz integracji,
 18. Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, w tym szczególnie na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi lub uzależnionymi z terenów wiejskich oraz na rzecz integracji europejskiej i miejsca tych środowisk w Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności:

1. Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia,

2. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych,

3. Organizowanie imprez charytatywnych

Cykliczne działania:

1. Wojewódzki konkurs tańca "Baw się i tańcz",

2. Turnieje edukacyjno-sportowe,

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny "Piękna nasza Polska cała"


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000378683
 • Konto:78 1240 5253 1111 0010 3823 3370
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk Podlaski
 • E-mail:niewinska.joanna@gmail.com
 • Telefon:85 833 2680 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie "Małe Marzenia"

  KRS 0000378683

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Małe Marzenia"

 • Spełniaj z nami swoje marzenia

  Finansowanie podopiecznym zabiegów rehabilitacyjnych, badań diagnostycznych, zakup paczek żywnościowych, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych; dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Finansujemy podopiecznym: zabiegi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne, zakup paczek żywnościowych, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych

 • Więcej o nas

  Cele działania stowarzyszenia:

  1. Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom i specjalistom,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, poradnictwa w różnych zakresach, w tym w zakresie leczenia osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia,
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku i rozrywki dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych,
  4. Propagowanie nowoczesnych metod i technik komputerowych w życiu, nauce, pracy osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych, wysoko wyspecjalizowanych technologii informatycznych w terapii,
  5. Prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej, wiedzę na temat problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób uzależnionych,
  6. Profilaktyka uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalność sportowa i rekreacyjna.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych,
  3. Pomoc terapeutyczną, psychologiczną i duchową osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
  4. Organizowanie plenerów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, półkolonii, imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych, festiwali  i konkursów,
  5. Organizowanie programu, który pozwoli na zwiększenie samodzielności  i naturalne budowanie niezależnej osobowości osoby niepełnosprawnej,
  6. Prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informacyjnych,
  7. Organizowanie i prowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej społecznie, z rodzin patologicznych,
  8. Prowadzenie szkoleń, kursów, pogadanek, dla studentów, nauczycieli, rodziców, wychowawców, urzędników, dotyczących problemów osób niepełnosprawnych i uzależnionych, oraz zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,  obsługi sprzętu peryferyjnego i  programów komputerowych,
  9. Promowanie nowoczesnych metod wolontariatu, organizowanie kursów  i organizowanie dni dydaktyczno-rekreacyjnych,
  10. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
  11. Organizowanie i wspieranie działalności charytatywnej, artystycznej, popularyzatorskiej i wydawniczej,
  12. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami i ośrodkami skupiającymi osoby niepełnosprawne /szkoły itd./,
  13. Zawieranie porozumień i umów z organizacjami krajowymi  i międzynarodowymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi, w tym tworzenie i przystępowanie do już istniejących organów gospodarczych lub innych organizacji pozarządowych,
  14. Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami zagranicznymi  w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sprzętu komputerowego, technologii informatycznych, programów specjalistycznych, wspomagających leczenie, terapię i naukę dzieci i osób niepełnosprawnych,
  15. Tworzenie placówek stałego pobytu dla osób chcących się usamodzielnić,
  16. Udzielanie pomocy społecznej, finansowej i prawnej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz uzależnioną, poradnictwo psychologiczne i prawne uzależnień,
  17. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie izolacji tych środowisk, łamanie barier, działanie  na rzecz integracji,
  18. Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, w tym szczególnie na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi lub uzależnionymi z terenów wiejskich oraz na rzecz integracji europejskiej i miejsca tych środowisk w Unii Europejskiej.

  Główne obszary działalności:

  1. Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia,

  2. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych,

  3. Organizowanie imprez charytatywnych

  Cykliczne działania:

  1. Wojewódzki konkurs tańca "Baw się i tańcz",

  2. Turnieje edukacyjno-sportowe,

  3. Ogólnopolski konkurs plastyczny "Piękna nasza Polska cała"

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000378683
 • Konto:78 1240 5253 1111 0010 3823 3370
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk Podlaski
 • E-mail:niewinska.joanna@gmail.com
 • Telefon:85 833 2680
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00