1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce
  KRS 0000379946

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Bezpiecznie i zdrowo, ekologicznie choć cyfrowo - 1% podatku dla nas

Prowadzimy Szkołę Podstawową im. J. Korczaka i oddział przedszkolny. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do nauki. Organizujemy imprezy integracyjne dla lokalnego środowiska.

Jak wykorzystamy 1%

Realizujemy projekty mające na celu wszechstronny rozwój naszych uczniów. W dobie cyfryzacji chcemy zaopatrzyć klasy w sprzęt multimedialny i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem TI.

Więcej o nas

Idea działania stowarzyszenia

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce powstało w 2011 roku z inicjatywy lokalnych działaczy społecznych - rodziców i nauczycieli, którzy chcieli stworzyć przyjazne środowisko dla rozwoju dzieci i podopiecznych oraz wzrastania całych rodzin. Do naszych podstawowych zadań należą: edukacja dzieci i wspieranie rodziców w ich wychowaniu, promowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych oraz integrowanie środowiska lokalnego. Głównym obszarem naszej działalności jest więc prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach.

Główny obszar działalności

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce jest więc organizacją zajmującą się głównie prowadzeniem Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach wraz z oddziałem przedszkolnym. W 2011 roku Gmina Lipce Reymontowskie przekazała prowadzenie szkoły stowarzyszeniu, wierząc że będzie to sposób nie tylko na utrzymanie się placówki, ale też dalszy jej rozwój w środowisku lokalnym. Od tego czasu, przy współudziale i zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i władz gminy, pracujemy dla naszej szkoły i naszej małej Ojczyzny. Jesteśmy dumni, że możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, również o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie po zmianie przepisów prawa oświatowego współtworzymy nową, znów ośmioklasową szkołę podstawową. Dbamy o bogate życie kulturalno-społeczne i podtrzymujemy tradycje związane z symboliką świąt narodowych.

Opis szkoły oraz jej działań

Szkoła liczy 39 uczniów w klasach 1 do 8, a oddział przedszkolny to grupa 25 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. Nasza szkoła mieści się w pięknym budynku, który z uwagi na niewielką liczbę dzieci uczęszczających do nas, trudno jest utrzymać. Nie chcieliśmy się zgodzić na to, aby nasza placówka, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, została zamknięta, dlatego podjęliśmy się jej prowadzenia. Oprócz zajęć lekcyjnych w Szkole w Drzewcach koncentruje się życie kulturalne naszej wsi. Jako stowarzyszenie współdziałamy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich, z Gminą Lipce Reymontowskie i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drzewcach. Nasza szkoła posiada swoją misję i wizję: prowadzi do mądrości, prawdy, dobra i piękna. Chcemy przygotować młodego człowieka do godnego życia w zmieniającym się świecie. Jest to możliwe przy pełnej współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Pragniemy, by nasz uczeń posiadał rzetelną wiedzę, umiał korzystać z dorobku kulturowego, techniki, potrafił przezwyciężać trudności i kształtować swoją osobowość. Wszystko, co robimy, wszystkie nasze działania, zmierzają do polepszenia warunków nauki i zabawy naszych wychowanków oraz integracji społeczności naszej wsi (uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy, osoby samotne z naszych okolic), a także gminnej społeczności – dzieci z gminnych szkół i przedszkoli wraz z rodzicami i nauczycielami. Corocznie organizujemy Rodzinny Festyn Wsi Drzewce, na który zapraszamy mieszkańców całej gminy.

Cele i zadania związane z darowizną 1%

1 % podatku przeznaczamy na ważne cele statutowe naszego stowarzyszenia. Przede wszystkim decydujemy się na doposażenie placówki, którą prowadzimy (np. w meble szkolne, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, zabawek dla dzieci przedszkolnych, często także na zakup nagród dla dzieci w ramach organizowanych przez nas konkursów). Wszystko po to, by na twarzach naszych dzieci jak najczęściej gościł uśmiech.

 


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000379946
 • Konto:13 928 8 10 95 1 690 2730 200 0 00 10
 • Adres:Drzewce 165, 96-127 Lipce Reymontowskie8361851769
 • WWW:spdrzewce.szkolnastrona.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.drzewce@wp.pl
 • Telefon:468 316 191

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce

  KRS 0000379946

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce

 • Bezpiecznie i zdrowo, ekologicznie choć cyfrowo - 1% podatku dla nas

  Prowadzimy Szkołę Podstawową im. J. Korczaka i oddział przedszkolny. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do nauki. Organizujemy imprezy integracyjne dla lokalnego środowiska.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Realizujemy projekty mające na celu wszechstronny rozwój naszych uczniów. W dobie cyfryzacji chcemy zaopatrzyć klasy w sprzęt multimedialny i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem TI.

 • Więcej o nas

  Idea działania stowarzyszenia

  Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce powstało w 2011 roku z inicjatywy lokalnych działaczy społecznych - rodziców i nauczycieli, którzy chcieli stworzyć przyjazne środowisko dla rozwoju dzieci i podopiecznych oraz wzrastania całych rodzin. Do naszych podstawowych zadań należą: edukacja dzieci i wspieranie rodziców w ich wychowaniu, promowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych oraz integrowanie środowiska lokalnego. Głównym obszarem naszej działalności jest więc prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach.

  Główny obszar działalności

  Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce jest więc organizacją zajmującą się głównie prowadzeniem Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach wraz z oddziałem przedszkolnym. W 2011 roku Gmina Lipce Reymontowskie przekazała prowadzenie szkoły stowarzyszeniu, wierząc że będzie to sposób nie tylko na utrzymanie się placówki, ale też dalszy jej rozwój w środowisku lokalnym. Od tego czasu, przy współudziale i zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i władz gminy, pracujemy dla naszej szkoły i naszej małej Ojczyzny. Jesteśmy dumni, że możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, również o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie po zmianie przepisów prawa oświatowego współtworzymy nową, znów ośmioklasową szkołę podstawową. Dbamy o bogate życie kulturalno-społeczne i podtrzymujemy tradycje związane z symboliką świąt narodowych.

  Opis szkoły oraz jej działań

  Szkoła liczy 39 uczniów w klasach 1 do 8, a oddział przedszkolny to grupa 25 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. Nasza szkoła mieści się w pięknym budynku, który z uwagi na niewielką liczbę dzieci uczęszczających do nas, trudno jest utrzymać. Nie chcieliśmy się zgodzić na to, aby nasza placówka, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, została zamknięta, dlatego podjęliśmy się jej prowadzenia. Oprócz zajęć lekcyjnych w Szkole w Drzewcach koncentruje się życie kulturalne naszej wsi. Jako stowarzyszenie współdziałamy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich, z Gminą Lipce Reymontowskie i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drzewcach. Nasza szkoła posiada swoją misję i wizję: prowadzi do mądrości, prawdy, dobra i piękna. Chcemy przygotować młodego człowieka do godnego życia w zmieniającym się świecie. Jest to możliwe przy pełnej współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Pragniemy, by nasz uczeń posiadał rzetelną wiedzę, umiał korzystać z dorobku kulturowego, techniki, potrafił przezwyciężać trudności i kształtować swoją osobowość. Wszystko, co robimy, wszystkie nasze działania, zmierzają do polepszenia warunków nauki i zabawy naszych wychowanków oraz integracji społeczności naszej wsi (uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy, osoby samotne z naszych okolic), a także gminnej społeczności – dzieci z gminnych szkół i przedszkoli wraz z rodzicami i nauczycielami. Corocznie organizujemy Rodzinny Festyn Wsi Drzewce, na który zapraszamy mieszkańców całej gminy.

  Cele i zadania związane z darowizną 1%

  1 % podatku przeznaczamy na ważne cele statutowe naszego stowarzyszenia. Przede wszystkim decydujemy się na doposażenie placówki, którą prowadzimy (np. w meble szkolne, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, zabawek dla dzieci przedszkolnych, często także na zakup nagród dla dzieci w ramach organizowanych przez nas konkursów). Wszystko po to, by na twarzach naszych dzieci jak najczęściej gościł uśmiech.

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000379946
 • Konto:13 928 8 10 95 1 690 2730 200 0 00 10
 • Adres:Drzewce 165, 96-127 Lipce Reymontowskie8361851769
 • WWW:spdrzewce.szkolnastrona.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.drzewce@wp.pl
 • Telefon:468 316 191
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00