1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Przyrodnicze Alauda
KRS 0000380495

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Chronimy to co kochamy!

Naszym celem jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego. Wspieramy działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Oddając nam swój 1 % pomagasz realizować działania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej, ochroną zagrożonych gatunków, odtwarzaniem naturalnych siedlisk oraz tworzeniem siedlisk zastępczych. Wsparcie z 1% ułatwia nam sprawowanie opieki nad najważniejszymi i najbardziej zagrożonymi ostojami przyrody w województwie kujawsko-pomorskim! Z Twoją pomocą możemy skuteczniej działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym również wpływać na ograniczenie decyzji mających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 

Twoje fundusze  z 1 % wykorzystamy: 

 • na ochronę ptaków łąk i mokradeł w województwie kujawsko-pomorskim
 • na ochronę ptaków rzek i jezior w województwie kujawsko-pomorskim
 • na ochronę ptaków w miastach województwa kujawsko-pomorskiego
 • na hodowlę zachowawczą konika polskiego.
Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA jest organizacją pozarządową o statusie Organizacji Pożytku Publicznego, założoną w 2011 roku. Towarzystwo skupia osoby zawodowo zajmujące się ochroną przyrody, naukowców oraz liczne grono miłośników przyrody. Cele Towarzystwa skupione są wokół idei zachowania dla przyszłych pokoleń różnorodności biologicznej i dziedzictwa przyrodniczego. Towarzystwo dąży do kompleksowej ochrony obszarów o największym znaczeniu przyrodniczym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Członkowie ALAUDY biorą aktywny udział w planowaniu ochrony przyrody, angażują się w dialog społeczny i edukację ekologiczną, a także monitorują stan populacji stopień zagrożenia dla cennych gatunków fauny i flory. W swojej niedługiej historii Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA zrealizowało szereg działań ochrony czynnej, odtwarzało siedliska naturalne, tworzyło siedliska zastępcze, rozwiązywało problemy zaburzonych warunków hydrologicznych terenów wodno-błotnych, realizowało działania ograniczające presje drapieżników i antropopresję na gatunki chronione. Najcenniejsze i najbardziej zagrożone w skali województwa ostoje przyrody objęło kompleksową opieką. Towarzystwo działa również w obrębie miast, gdzie realizuje działania i projekty, których celem jest ochrona miejskich gatunków ptaków.

Statut Towarzystwa pozwala na podejmowanie działań służących osiągnięciu tego celu, w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dzięki skutecznemu pozyskaniu funduszy ze środków zewnętrznych do tej pory udało nam się zrealizować 2 duże projekty:

 • "Ptaki Bagien - Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim" POIS.05.01.00-00-362/12 finansowany w ramach V Programu Infrastruktura i Środowisko – działanie 5.1  oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu: 3 061 100,32 PLN,  dofinansowanie: Unia Europejska: 2 601 935,272 PLN; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 305 925,048 PLN, środki własne 153 240,00 PLN. Okres realizacji projektu: 01.11.2012 - 31.12.2015
 • „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” Nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D o wartości 1 835 382 zł dofinansowanie z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w kwocie 1 560 075 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2015 - 30.04.2017;

oraz kilka projektów mniejszych.

Można nas spotkać w wielu cennych przyrodniczo obszarach województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie spędzamy nasz wolny czas i obecnie skupiamy nasze działania.

W obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie prowadzimy hodowlę zachowawczą konika polskiego. Tabun koników, który wypasamy na wykupionych i dzierżawionych łąkach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Rakutowskiego, ma za zadanie utrzymać efekty działań wykonanych w ramach projektu "Ptaki Bagien"- czyli "kosić" odtworzone łąki, tak aby stanowiły optymalne siedliska dla gatunków ptaków wodno-błotnych.

W obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki opiekujemy się i monitorujemy populację lęgową mew i rybitw gniazdującą na odtworzonych w ramach projektu "Ptasie Wyspy" 4 wyspach o łącznej powierzchni ok. 1,7 ha.  Aby utrzymać efekt naszych działań, co roku wykaszamy i usuwamy roślinność z wysp, a w sezonie lęgowym liczmy gniazdujące ptaki. Dzięki prowadzonym przez nas działaniom liczebność ptaków gniazdujących na Żwirowni Skoki mew i rybitw zwiększyła się z niewiele ponad 2 tys. par do przeszło 9 tys. par!

Realizujemy również wiele innych działań: m.in.: włączamy się w ogólnopolskie liczenia i obrączkowania ptaków, prowadzimy zajęcia edukacyjne w szkołach oraz wycieczki terenowe, aktywnie uczestniczmy w planowaniu ochrony obszarów cennych przyrodniczo, a także jeśli istnieje potrzeba interweniujemy, kiedy łamane są przepisy związane z ochroną środowiska. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000380495
 • Adres: ul. Popiela 3/36, 87-100 Toruń
 • WWW:www.alauda.org.pl
 • E-mail:tp@alauda.org.pl

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Towarzystwo Przyrodnicze Alauda

KRS 0000380495

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00