1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Szkoły na Końcu Świata"

KRS 0000388584

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Szkoły na Końcu Świata"

KRS 0000388584

Prezent OPP

From Poland with love. Fundujemy "Stypendia na Lepszą Przyszłość"

Fundacja „Szkoły na Końcu Świata“ powstała w lecie 2011 roku. Jej celem jest wspieranie dzieci i młodzieży z zacofanych rejonów świata w dostępie do edukacji, szczególnie do edukacji ponadpodstawowej i zawodowej. 

Działania fundacji adresowane są przede wszystkim do młodzieży z nepalskiej prowincji Mustang. To z myślą o niej powstał program „Stypendia na Lepszą Przyszłość”, dzięki któremu nastolatkowie z odległych himalajskich dolin mogą uczyć się w szkołach średnich i zawodowych, a więc zdobyć zawód, który pozwoli im znaleźć pracę i podnieść jakość życia.

W Polsce fundacja prowadzi działania, które służą promowaniu wiedzy o kulturowym dziedzictwie nepalskiego Mustangu oraz innych rejonach świata, które dziś zmagają się z biedą i zacofaniem.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Przychody z tytułu 1% zarówno te uzyskane w roku 2019, jak i w latach wcześniejszych fundacja "Szkoły na Końcu Świata" w całosci przeznacza na fundusz stypendialny pożytkowany w ramach projektu "Stypendia na Lepszą Przyszłość". Przychody z tego tytułu w calości trafiają więc do naszych beneficjantów w Nepalu i pożytkowane są na przyznawane im stypendia szkolne.  

Więcej o nas

Więcej o nas

Program „Stypendia na Lepszą Przyszłość” (Scholarships for Better Future)

Fundacja „Szkoły na Końcu Świata” od 2012 roku zapewnia dostęp do edukacji ponadpodstawowej młodzieży z nepalskiej prowincji Mustang. Dzięki programowi „Stypendia na Lepszą Przyszłość” (Scholarships for Better Future) nastolatkowie z tego zacofanego i odciętego od świata rejonu świata mogą kontynuować naukę w szkołach średnich o profilu ogólnokształcącym lub zawodowym, a także ponadmaturalnych. Wybór kierunku kształcenia opiera się o ocenę indywidualnych możliwości ucznia, jego zainteresowania i ambicje oraz przyszłe możliwości zatrudnienia. Zarząd fundacji zawsze jednak dba o to, by adresaci programu stypendialnego rozwijając swój potencjał nie zatracili przy okazji świadomości kulturowej tożsamości świata, z którego pochodzą, jego wielowiekowego dziedzictwa i tradycji. Mając to na uwadze fundacja prowadzi współpracę z renomowanymi w Indiach i w Nepalu ośrodkami kształcenia zarówno ogólnokształcącego jak i przygotowującego do wykonywania tradycyjnych dla lokalnych mieszkańców tej prowincji zawodów lekarza medycyny tybetańskiej oraz malarza i/lub konserwatora tybetańskiej sztuki sakralnej. Długość pobierania stypendium zależy od rezultatów w nauce weryfikowanych egzaminami semestralnymi oraz opinią nauczycieli prowadzących w zakresie zdolności poszczególnych uczniów do rozpoczynania kolejnych etapów kształcenia.

Stypendyści

Beneficjentami trwającego od siedmiu lat programu „Stypendia na Lepszą Przyszłość” są absolwenci szkoły podstawowej Shree Tibetan Medicine Center and School w miejscowości Jharkot w nepalskiej prowincji Mustang, Dhaulagiri zone. Dzięki programowi stypendialnemu fundacji mogą oni kontynuować naukę w wybranych przez siebie (po konsultacji z miejscowym koordynatorem programu oraz po zdaniu egzaminów wstępnych) szkołach mieszczących się w dwóch największych nepalskich miastach: w Katmandu i w Pokarze, często będących nepalskimi filiami macierzystych placówek w Indiach. W ramach przyznanego im stypendium fundacja „Szkoły na Końcu Świata” pokrywa nie tylko koszty czesnego w uczęszczanych przez stypendystów szkołach, ale także wszelkie inne koszty związane z ich pobytem tamże (tj. koszty utrzymania, kieszonkowe, koszty dwukrotnej podróży do domu oraz niezbędną wyprawkę na start). W roku 2017/2018 program stypendialny obejmował kształcenie dziewięciorga uczniów, a od czerwca 2018 roku grono jego beneficjentów powiększyło się o dwóch kolejnych. 

Działania fundacji „Szkoły na Końcu Świata” w Polsce

Od początku swego istnienia fundacja prowadzi także działania, które mają na celu promować wiedzę o kulturowym dziedzictwie i tradycji nepalskiej prowincji Mustang tutaj, w Polsce. Współpracując z lokalnymi bądź branżowymi mediami, placówkami kulturalnymi oraz organizatorami imprez podróżniczych i festiwali fundacja organizuje wystawy fotograficzne ( m.in. zorganizowana w 2014 roku wraz z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie wystawa fotografii włoskiego konserwatora tybetańskiej sztuki sakralnej pt. Przestrzeń i przemijanie. Krajobraz i sztuka tybetańskiego królestwa Mustang, wystawa fotograficzna pt. Farawayzrealizowana wraz z Zofia Weiss Gallery oraz Krakow Photo Fringe w maju 2018 roku),  dyskusje, pokazy slajdów, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz cykliczne warsztaty fotograficzne w Mustangu z udziałem uczestników z Europy (prowadzenie: Piotr Trybalski). 

Tego rodzaju działaniami fundacja stara się zwracać uwagę na współczesne, wynikające z biedy oraz zacofania, problemy tego wyjątkowego pod względem geograficznym i historycznym regionu świata. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000388584
 • Konto:37 1140 2017 0000 4402 1276 935
 • Adres:30-323 Kraków, ul. Tyniecka 30/7
 • WWW:www.szkolynakoncuswiata.org
 • E-mail:kontakt@szkolynakoncuswiata.org
 • Telefon:601 408 051

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja "Szkoły na Końcu Świata"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja "Szkoły na Końcu Świata"

KRS 0000388584

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00