1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA "AS"

KRS 0000390203

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA "AS"

KRS 0000390203

Prezent OPP

Zmieniamy świat osób ze spektrum autyzmu na lepsze

Stowarzyszenie działa od 2011r. Prowadzimy systemowe wsparcie w usamodzielnianiu się wysokofunkcjonujących osób ze spektrum poprzez zajęcia treningu umiejętności społecznych, SI oraz  wyjazdy i udział w wielu wydarzeniach , a także doraźne wsparcie interwencyjne i ułatwiamy kontakt z innymi specjalistami. Na naszych terapiach są osoby w różnym wieku od 3 roku życia do 64. Współpracujemy z uczelniami, szkołami, tworzymy miejsca pracy dla osób ze spektrum. od 2022 roku prowadzimy mieszkania usamodzielniające da osób ze spektrum autyzmu z całej Polski. PROWADZIMY OGÓŁNOPOSKI TELEFON INFORMACYJNY AUTYZM

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pieniądze zostaną wydane na cele statutowe stowarzyszenia. Regularnie prowadzimy terapie, wyjazdy usamodzielniające i warsztaty społeczne. W planach mamy m.in założenie punktu sportowo- rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, mieszkanie usamodzielniające. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenia AS jest organizacją działającą od 2011 roku głównie na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, ale prowadzi także projekty i szkolenia na terenie cąłej Polski, Orhanizacja założona została z inicjatywy rodziców i specjalistów. Udzielamy systemową pomoc osobom ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych, a na zdalnych zajęciach mamy uczestnikó z terenu całej Polski i mieszkające za granicą rodziny.

Nasze działania prowadzone systematycznie:

 trening umiejętności społecznych

 terapię integracji sensorycznej 

 diagnostyka funkcjonalna dzieci i dorosłych

 uczestnictwo w aranżowanych i zewnętrznych wydarzeniach warsztatowych i kulturalnych 

 doraźne wsparcie interwencyjne

 obozy terapeutyczne, warsztatowe i wyjazdy sportowe

 przygotowanie do zatrudnienia młodych osób ze spektrum autyzmu

 szkolenia dla rodziców, specjalistów, pracodawcó, jednostek samorządowych

 współraca z uczelniami wyższymi (studia podyplomowe: "Autyzm, zespół Aspergera"

 udział w pracach oglnopolskiej platformy Porozumienie Autyzm - Polska.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym zwłaszcza z Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin w sprawach dotyczących ochrony i poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji i podnoszenia sprawności fizycznej, poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie. Za najważniejsze zadanie uważamy wpieranie usamodzielniania się naszych podopiecznych bez potrzeby tworzenia chronionych warunków i równy ich udział w społeczeństwie, promocję profilaktyki chorob i zaburzeń fizycznych oraz psychicznych, edukację i uświadamianie podopiecznych w bardzo wielu wymiarach, także przez spotkania z zewnętrznymi specjalistami oraz wzbogacamnie ich doświadczeń w szerokopojętym sensie. 

Najważniejsze cele statutowe organizacji: 

działania na rzecz ochrony zdrowia i propagowania idei pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób niepełnosprawnych;

przeciwdziałanie patologiom społecznym

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym poprzez działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

działalność naukowa, oświatowa w obszarze edukacji i wychowania oraz kulturalną, w tym w zakresie wspierania instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad osobami z z.Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym w formie integracyjnej z osobami niepełnosprawnymi;

działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym poprzez propagowanie wszelkich form aktywności ruchowej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnej w formie regularnego uprawiania sportu oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play

upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym na rzecz ochrony środowiska

promocja i organizacja wolontariatu.

Jesteśmy też pracodawcą osób z niepelnosprawnościami, wprowadzamy naszych podopiecznych na rynek pracy organizaując staże i praktyki oraz spotkania z pracodawcami. W 2020 roku zakończyliśmy dwuletni projekt zatrudnieniowy dla 52 osób z niepełnosprawnością, ze spektrum autyzmu. . 
Posiadamy dwa lokale. W pierwszym prowadzimy zajęcia i spotykamy się z osobami zainteresowanymi stowarzyszeniem, a w drugim prowadzimy zajęcia integracji sensorycznej i dajemy nocleg podopiecznym w zależności od potrzeb. 
Stowarzyszenie poprzez otwartą Fundacją Spektrum A organizuje około 14 wyjazdów terapeutycznych, sportowych i rekreacyjnych. Byliśmy w Pradze, trzykrotnie w Rzymie. 
Prowadzimy też szkolenia dla osób, które mają pracować z osobami z autyzmem i poszerzamy wiedzę na temat tego stanu neurologicznego. Uwzględniamy także stanowiska środowisk emancypacyjnych w naszych działaniach i promujemy działania odpowiedzialne społecznie. Wielokrotnie włączaliśmy się w akcje ekologiczne. 
Dążymy do tego, aby docelowo nasi beneficjenci nie potrzebowali opieki ani specjalnych działań - mogli pracować z niewielkim wsparciem na otwartym rynku pracy i żyć samodzielnie.   
Wspieramy i zachęcamy do samodzielnych działań zrzeszających naszych podopiecznych.

Od 2018 roku przy stowarzyszeniu działa Klub Graczy Bielskich, który jest w całości zarządzany przez osoby ze spektrum autyzmu i działa w kręgu kultury geek ( kompudery, DND, gry komputerowe, gry planszowe etc) .


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000390203
 • Konto:26 2030 0045 1110 0000 0232 8510
 • Adres:Inwalidów 4, 43-300 Bielsko-Biała
 • WWW:www.asperger.ehost.pl
 • E-mail:asperger.bielsko@wp.pl
 • Telefon:48692275462

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA "AS"

KRS 0000390203

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00