1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie BRUNO
  KRS 0000390348

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wszechstronna pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom

Działalność Stowarzyszenia Bruno ukierunkowana jest na wszechstronną pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom.

W ramach Stowarzyszenie prowadzimy edukację i terapię dzieci z niepełnosprawnościami od momentu powstania niepełnosprawności do końca życia oraz pomagamy rodzinom takich dzieci. Realizujemy to w szczególności poprzez prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ISTMUS, subkont dla dzieci, na których można gromadzić środki z 1% i darowizn oraz projektów.

Jak wykorzystamy 1%

Przekazane przez Państwa środki z 1% przeznaczamy na wsparcie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów, w ramach których realizujemy terapię specjalistyczną naszych podopiecznych, w szczególności hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, terapię widzenia, terapię logopedyczną, rehabilitację ruchową (także w wodzie) oraz specjalistyczne zajęcia pedagogiczne i tyflopedagogiczne. Część środków przeznaczamy także na doposażenie sal terapeutycznych w specjalistyczne sprzęty do terapii, rehabilitacji i edukacji oraz w pomoce edukacyjne i terapeutyczne.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkiego typu działań wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, funkcjonowanie tych dzieci i ich rodzin.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • tworzenie placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w szczególności ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym,
 • organizowanie świetlic terapeutycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin,
 • organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • organizowanie szkoleń i konferencji dla terapeutów i rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi z zakresu form pracy z niepełnosprawnym dzieckiem zmierzających do jak najlepszego wykorzystania jego potencjalnych możliwości,
 • organizowanie zajęć terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.

Podstawowa działalność Stowarzyszenia BRUNO jest związana z prowadzeniem Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA (OREW INA), w którym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizują obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

W ramach działalności OREW INA odbywają się także nieodpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi od momentu zauważenia dysfunkcji rozwojowych do rozpoczęcia nauki w szkole.

Obecnie prowadzimy dwa oddziały OREW INA, jeden dla dzieci w wieku przedszkolnym, drugi dla dzieci w wieku szkolnym.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ISTMUS (Poradnia ISTMUS), w ramach której dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi korzystają z zajęć o charakterze terapeutycznym (integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, terapia widzenia, terapia tyflopedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia w wodzie).

Od 2015 roku umożliwiamy naszym podopiecznym gromadzenie środków finansowych pochodzących z 1% (a od 2016 r. także z darowizn) na subkontach. Środki te mogą być wykorzystywane do zapewnienia dzieciom z niepełnosprawnościami specjalistycznej terapii, edukacji i leczenia.

Stowarzyszenie BRUNO obejmuje wsparciem całe rodziny, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Rodziny te mogą korzystać z terapii psychologicznej.

Dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzeństwa utworzona została Grupa Teatralna TEATRINO - Latający Dywan, w ramach której podopieczni Stowarzyszenia wraz ze zdrowymi rówieśnikami przygotowują spektakle teatralne pod okiem aktorów z doświadczeniem pedagogicznym. Dotychczas Grupa TEATRINO - Latający Dywan wystawiła następujące spektakle: musical "Na naszym podwórku" (scenariusz i reżyseria: Jolanta Janson), oraz spektakle w reżyserii Marioli Łabno-Flaumenhaft: "Kopciuszek XXI wieku" (scenariusz: Milena Kwiatkowska), "Janek i Haneczka" (scenariusz: Filip Łach), "Mały Książę", "Brzechwałki", "Czerwony Kapturek" (scenariusz: Milena Tejkowska).

Podopieczni Stowarzyszenia BRUNO korzystają z dodatkowych zajęć terapeutycznych (hipoterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia widzenia, rehabilitacja ruchowa, terapia w wodzie) w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub grantów.

Rodzinom zapewniamy dodatkowo wsparcie w specjalistycznej opiece nad ich niepełnosprawnymi dziećmi w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu dziecka.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000390348
 • Konto:63 249 0 00 05 0 000 4600 797 2 23 31
 • Adres:ul. Lenartowicza 9
 • WWW:http://ina.rzeszow.pl/
 • E-mail:poczta@ina.rzeszow.pl
 • Telefon:660918303 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Stowarzyszenie BRUNO

  KRS 0000390348

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie BRUNO

 • Wszechstronna pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom

  Działalność Stowarzyszenia Bruno ukierunkowana jest na wszechstronną pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom.

  W ramach Stowarzyszenie prowadzimy edukację i terapię dzieci z niepełnosprawnościami od momentu powstania niepełnosprawności do końca życia oraz pomagamy rodzinom takich dzieci. Realizujemy to w szczególności poprzez prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ISTMUS, subkont dla dzieci, na których można gromadzić środki z 1% i darowizn oraz projektów.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekazane przez Państwa środki z 1% przeznaczamy na wsparcie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów, w ramach których realizujemy terapię specjalistyczną naszych podopiecznych, w szczególności hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, terapię widzenia, terapię logopedyczną, rehabilitację ruchową (także w wodzie) oraz specjalistyczne zajęcia pedagogiczne i tyflopedagogiczne. Część środków przeznaczamy także na doposażenie sal terapeutycznych w specjalistyczne sprzęty do terapii, rehabilitacji i edukacji oraz w pomoce edukacyjne i terapeutyczne.

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkiego typu działań wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, funkcjonowanie tych dzieci i ich rodzin.

  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

  • tworzenie placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w szczególności ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym,
  • organizowanie świetlic terapeutycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
  • organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin,
  • organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
  • organizowanie szkoleń i konferencji dla terapeutów i rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi z zakresu form pracy z niepełnosprawnym dzieckiem zmierzających do jak najlepszego wykorzystania jego potencjalnych możliwości,
  • organizowanie zajęć terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.

  Podstawowa działalność Stowarzyszenia BRUNO jest związana z prowadzeniem Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA (OREW INA), w którym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizują obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

  W ramach działalności OREW INA odbywają się także nieodpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi od momentu zauważenia dysfunkcji rozwojowych do rozpoczęcia nauki w szkole.

  Obecnie prowadzimy dwa oddziały OREW INA, jeden dla dzieci w wieku przedszkolnym, drugi dla dzieci w wieku szkolnym.

  Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ISTMUS (Poradnia ISTMUS), w ramach której dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi korzystają z zajęć o charakterze terapeutycznym (integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, terapia widzenia, terapia tyflopedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia w wodzie).

  Od 2015 roku umożliwiamy naszym podopiecznym gromadzenie środków finansowych pochodzących z 1% (a od 2016 r. także z darowizn) na subkontach. Środki te mogą być wykorzystywane do zapewnienia dzieciom z niepełnosprawnościami specjalistycznej terapii, edukacji i leczenia.

  Stowarzyszenie BRUNO obejmuje wsparciem całe rodziny, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Rodziny te mogą korzystać z terapii psychologicznej.

  Dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzeństwa utworzona została Grupa Teatralna TEATRINO - Latający Dywan, w ramach której podopieczni Stowarzyszenia wraz ze zdrowymi rówieśnikami przygotowują spektakle teatralne pod okiem aktorów z doświadczeniem pedagogicznym. Dotychczas Grupa TEATRINO - Latający Dywan wystawiła następujące spektakle: musical "Na naszym podwórku" (scenariusz i reżyseria: Jolanta Janson), oraz spektakle w reżyserii Marioli Łabno-Flaumenhaft: "Kopciuszek XXI wieku" (scenariusz: Milena Kwiatkowska), "Janek i Haneczka" (scenariusz: Filip Łach), "Mały Książę", "Brzechwałki", "Czerwony Kapturek" (scenariusz: Milena Tejkowska).

  Podopieczni Stowarzyszenia BRUNO korzystają z dodatkowych zajęć terapeutycznych (hipoterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia widzenia, rehabilitacja ruchowa, terapia w wodzie) w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub grantów.

  Rodzinom zapewniamy dodatkowo wsparcie w specjalistycznej opiece nad ich niepełnosprawnymi dziećmi w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu dziecka.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000390348
 • Konto:63 249 0 00 05 0 000 4600 797 2 23 31
 • Adres:ul. Lenartowicza 9
 • WWW:http://ina.rzeszow.pl/
 • E-mail:poczta@ina.rzeszow.pl
 • Telefon:660918303
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00