1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Krok Po Kroku

KRS 0000394013

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Krok Po Kroku

KRS 0000394013

Prezent OPP

Krok Po Kroku do: samodzielności, niezależności i do lepszego jutra

Fundacja Krok Po Korku powstała w 2011 roku. Naszym celem jest otoczenie wsparciem i opieką osoby niepełnosprawne i ich rodziny.  Na codzień zajmujemy się rehabilitacją z zakresu: fizjoterapii, logopedii, integracji sensorycznej, terapii ręki oraz psychologii. Od 2016 roku prowadizmy Ośrodek Rerwalidacyjno - Wychowawczy dla dzieci z głebokim stopniem niepełnosprawnośći intelektualnej i sprzężeniami, gdzie nasi podopieczni spędzają 8h dziennie. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rowoju Dziecka, w ramach którego nasi najmłodsi podopieczni w wieku o 0 r.ż - do momentu rozpoczęcia nauki w szkole korzystają z darmowej terapii i rehabilitacji. Dodatkowo bierzemy udział w przeróżnych konkursach, których efektem są darmowe terapie dla naszych podopiecznych. Fundacja jest również pionierem w zakresie nowoczesnej neurorehabilitacji – Mikropolaryzacji Mózgu metodą tDCS.
Zapraszamy do nas - Razem Każdy Może Więcej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Uzbierane środki z tytułu 1%  przekażemy na cele statutowe fundacji, czyli na wsparcie i pomoc naszym podopiecznym oraz opłacenie bieżącyh rachunków. Uzbierane środki pozwolą nam również aplikować w różnych konkursach (niezbędny wkład własny), z których następnie zrealizujemy projekty finansowane ze środków publicznych i prywatnych. Dzięki uzbieranym środkom możemy się nieustannie rozwijać.

Więcej o nas

Więcej o nas

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok Po Kroku realizuje obowiązek szkolny i obowiązek nauki dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnospranowścią intelektualną i sprzężeniami od 3 do 25 roku zycia. Zapewanimy zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, dodatkowe godizny rehabilitacji i terapii, opiekę pielęgniasrką, a przede wszystkim ciepła i rodzinną atmosferę. Misją Ośrodka jest stwarzanie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego Dzieci, podkreślając indywidualne umiejętności i możliwości każdego z nich. Uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych Dzieci realizują obowiązek szkolny i nauki oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych najważniejsze jest dla nas, aby każde dziecko czuło się tu bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe – bo nie ma nic cenniejszego od uśmiechu na twarzy dziecka.

Nasz Ośrodek spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjne finansowane są z subwencji oświatowej w wymiarze 20 godz. tygodniowo na zajęcia grupowe i 10 godz. tygodniowo na zajęcia indywidualne.  Fundacja z własnych środków finansuje dodatkowe 20 godz. zajęć grupowych, aby dzieci mogły spędzić czas w Ośrodku w wymiarze 8 godz. dziennie oraz dodatkową terapię indywidualną dla dzieci korzystających z zajęć indywidualnych realizowanych w rodzinnym domu.

- Wczesne Wpomaganie Rozwoju Dziecka. W ramach WWRD oferujemy bezpłatne terapie dzieciom od 0 r.ż do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej, u których wystąpiły pierwsze objawy nieprawiłowego rozwoju. Rodzaj i wymiar czasowy terapii ustalany jest przez zespół specjalistów w oparciu o indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

 • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
 • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
 • ogólne spowolnienie rozwoju.

- Terapie. Oferujemy naszym  podopiecznym następujące terapie: fizjoterapię, SI (Integrację Sensoryczną), neurologopedyczna, logopedyczną, psychologiczną, powięziową, manualną stóp, terapie ręki, terapie w Sali Doświadczania Świata

- Mikropolaryzacja metodą tDCS. Celem prowadzenia mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS jest odtworzenie naruszonych funkcji  nerwowych, ponieważ prowadzi ona do optymalizacji stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej.  Potencjalne korzyści ze stymulacji wybranych obszarów mózgu to np.: u chorych z zaburzeniami ruchowymi: normalizacja napięcia mięśni, zmniejszenie wyrazistości patologicznych odruchów i nieprawidłowych postaw, zwiększenie ilości prawidłowych odruchów, nabycie nowych nawyków ruchowych jak np. pełzanie, siedzenie, stanie, chodzenie, wprawne ręce, u chorych z zaburzeniami logopedycznymi: wywołanie pojawienia się nowych dźwięków i słów, poprawę wymowy, zwiększenie stopnia rozumienia mowy, u chorych z zaburzeniami funkcji wzrokowej: zwiększenie ostrości wzroku, zmniejszenie oczopląsu, zmniejszenie kąta zeza oraz rozszerzenie pól widzenia.

Uwaga: to jedynie przykładowe korzyści, jakie daje zastosowanie terapii mikropolaryzacją mózguetodą tDCS. Efekt terapeutyczny zależny jest od wybranego obszaru stymulacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000394013
 • Konto:37 9585 0007 0010 0022 0220
 • Adres:3 Maja 14
 • WWW:www.fundacjakrokpokroku.org.pl
 • E-mail:fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl
 • Telefon:501127401

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Krok Po Kroku” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Krok Po Kroku

KRS 0000394013

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00