1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja La Zebra

KRS 0000399302

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja La Zebra

KRS 0000399302

Prezent OPP

Zróbmy coś razem

Fundacja La Zebra jest  organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego głównie na terenie powiatu sandomierskiego.

Fundacja została założona z potrzeby kontynuacji i dalszego rozwoju dotychczasowych działań Fundatorów.

Idee jej działalności obejmują m.in. wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci, młodzieży, rodziny, dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadząc działalność statutową staramy się wspomagać rozwój społeczności lokalnej, działamy na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, a także rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Fundacja La Zebra skupia wokół siebie wysokiej klasy kadrę z długoletnim doświadczeniem, merytorycznie przygotowaną zarówno do organizacji planowanych przedsięwzięć, jak również do ich prowadzenia i bieżącej obsługi. Dysponujemy potencjałem, który bezpośrednio zaowocuje stworzeniem sieci oparcia społecznego dla zróżnicowanej i rozległej części społeczności, jednocześnie przyczyniając się walnie do jej rozwoju w wielu aspektach życia.                 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pozyskany 1% przeznaczony zostaje na działalność pożytku publicznego. Dofinansowujemy z tych pieniędzy mi.n działalność w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych – niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność statutowa fundacji jest działalnością pożytku publicznego, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

I. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:

Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.z):

1. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym, niezaradnym życiowo i innym, z wyjątkiem działalności zarezerwowanej dla Banków i Poczty Polskiej.

2. organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

3. pomoc  i wspieranie: wolontariuszy, specjalistów (w tym bezrobotnych)  zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową, społeczną i inną,  studentów studiów psychologicznych, pedagogicznych i innych kierunków,  innych osób.

II. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

1) Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.z

2) Pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  88.10.z

3) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.b

4) Działalność wspomagająca edukację 85.60.z

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.z

6) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.2

7) Uprawa warzyw oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  01.13.z

8) Uprawy drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych  01.24.z

9) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych 01.28.z

10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.z

11) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.z

Zgodnie ze statutem  Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie):

1) Różnorodne  formy pracy  terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych.

2) Pomoc  osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania mające na celu wyrównywanie szans tych osób.

3) Działania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, oraz kultury fizycznej oraz profilaktyki prozdrowotnej.

4) Działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową, tworzenie miejsc pracy, pośrednictwo pracy i zapewnienie ciągłości zatrudnienia

5) Działania służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych .

6) Edukację i wsparcie dla osób po 50 roku życia.

7) Różnorodne formy pracy, tj. terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej na rzecz rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i patologią społeczną, oraz prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku zwalczanie alkoholizmu i innych patologii życia społecznego i rodzinnego.

8) Różnorodne formy pracy, tj. terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, edukacyjnej i wspierającej na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w tym rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

9) Inicjatywy na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego

10) Inicjatywy dla dzieci i młodzieży, tj. Działania opiekuńczo – wychowawcze, organizację obozów, kolonii, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.

11) Działalność edukacyjną

12) Współpracę z organami władzy państwowej , samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

13) Działalność postpenitencjarną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000399302
 • Konto:39 9429 0004 2001 0002 6475 0001
 • Adres:Krzcin 7 ; 27-660 Koprzywnica
 • WWW:www.fundacjalzebra.pl
 • E-mail:zarzad@fundacjalazebra.pl
 • Telefon:15 8476044

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja La Zebra” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja La Zebra

KRS 0000399302

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00