1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Aktywni Tak Samo

KRS 0000400320

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Aktywni Tak Samo

KRS 0000400320

Prezent OPP

Aktywni tak samo

Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami neurologicznymi oraz ich rodzin. Dążymy do kompleksowej pomocy adresatom naszych działań, w tym stworzenia bezpiecznego miejsca do ich dalszego rozwoju i integracji społecznej.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na:

sfinansowanie transportu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, na turnus rehabilitacyjny ,

sfinansowanie  nagród , placówkom uczestniczacym w kolejnej edycji  Suwalskiego Przeglądu Talentów Osób z Niepełnosprawnością - Hyde Park. 

sfinansowanie opieki trenerów i asystentów prowadzących m.in. trening umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach treningowych.

sfinansowanie turnusów "opieki wytchnieniowej" 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „ Aktywni tak samo” w Suwałkach.

Stowarzyszenie powstało jesienią 2011 r., jako inicjatywa społeczna rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich przyjaciół.

Intensywne poszukiwania lokalu, spotkania z władzami Miasta Suwałk, przybliżanie istoty niepełnosprawności intelektualnej, zaowocowały podpisaniem w maju 2012 r. umowy użyczenia pomieszczeń  w lokalu należącym do Miasta Suwałk przy ul. Wojska Polskiego 9. Pierwszą umowę podpisano na okres 3 lat, a następnie przedłużono ją do 2028r.

Dzięki zaangażowaniu rodzin osób niepełnosprawnych, ich przyjaciół i znajomych w grudniu 2012 r.zakończyliśmy kapitalny remont parteru -nakładem pracy i środków pozyskanych przez nas .

Od stycznia 2013 r. prowadziliśmy - jako wolontariusze, świetlicę dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób z zaburzeniami neurologicznymi. Pozyskaliśmy kolejne środki, które umożliwiły wyposażenie pracowni. Jednocześnie ubiegaliśmy się o zgodę na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy 

W dn. 04.03.2013 r. Prezydent Miasta Suwałk w wyniku konkursu powierzył nam realizację zadania publicznego „ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy– Dom Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” na okres 5 lat. 

Od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. wyremontowaliśmy I piętro użyczonego obiektu, gdzie powstały nowe pracownie i mieszkania treningowe i zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych oraz nowa instalacja wentylacyjna.

W dniu 07 listopada 2014 r. - Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego

Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W styczniu 2015 r. powołaliśmy do życia Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach którego działa Środowiskowy Dom Samopomocy i Mieszkania Treningowe, Ośrodek Wsparcia Rodziny ( w trakcie tworzenia), a w przyszłości mieszkania chronione i WTZ. 

Również w styczniu oddaliśmy do użytku 4 mieszkania treningowe. To tu - od 5 do 6 osób niepełnosprawnych uczy się i zdobywa nowe kompetencje, wspomagające proces usamodzielniania się w różnych sferach życia codziennego. 

Od 2015 r. wspieramy i organizujemy imprezy o charakterze integracyjnym oraz organizujemy pobyt osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom na turnusach rehabilitacyjnych. Nasze cyklicznie organizowane imprezy to :

- turniej sportowy "2 godziny dla rodziny", 

- piknik rodzinny,

- przegląd talentów osób z niepełnośprawnością intelektualną "Hyde Park"

Z początkiem 2018  Prezydent Miasta Suwałk ,w wyniku konkursu, ponownie  powierzył nam realizację zadania publicznego „ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy– Dom Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” na okres kolejnych 5 lat. 

W kwietniu 2018 roku obchodziliśmy jubileusz 5-lecia powstania naszego ŚDSu. 

Naszymi najbliższymi celami są : 

pozyskanie i wyremontowanie 2 lokali, które przeznaczone zostaną na mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

pozyskanie  środków na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i /lub Zakładów Aktywności Zawodowej ( lub ich odpowiednika). 

W planach długoterminowych zamierzamy również uruchomić pensjonat, dom dla osób niepełnosprawnych z pobytem krótko i długoterminowym oraz z kompleksem przystosowanym do rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. 

Realizacja podejmowanych przez nas zadań jest możliwa dzięki pomocy wielu życzliwych ludzi instytucji – zarówno finansowej, jak i rzeczowej. To sponsorzy – firmy i osoby indywidualne, dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacja z budżetu państwa, darowizny z sześciu Mikołajkowych Turniejów Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego, Balu Charytatywnego Włócznia Jaćwinga, Balu Charytatywnego Przedsiębiorców , a od 2015 r. również dochód z 1% dla OPP i wielu innych inicjatyw – mają znaczący wpływ na zakres świadczonej przez nas pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podlaskie
 • KRS:0000400320
 • Konto:54 2490 0005 0000 4500 7322 5773
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki
 • WWW:www.aktywnitaksamo.pl
 • E-mail:stow.aktywni@tlen.pl
 • Telefon:517 567186

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Aktywni Tak Samo” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Aktywni Tak Samo

KRS 0000400320

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00