1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła

KRS 0000404825

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła

KRS 0000404825

Prezent OPP

Doskonalmy się w uczynkach płynących z miłości i miłosierdzia względem siebie i bliźnich

Dlaczego Fundacja Dwa Skrzydła Anioła jest wyjątkowa?

6 powodów:

1. Jesteśmy Fundacją, która nie posiada wydatków osobowych. Wszyscy w Fundacji działają jako szlachetni wolontariusze, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tytułu działalności, a często dokładając swoje prywatne fundusze do działań Fundacji. Nie mamy też wydatków z tytułu lokalu, ponieważ siedziba Fundacji mieści się w prywatnym mieszkaniu Prezesa.

2. Jako jedyni w Polsce organizujemy szczególny rodzaj wychowawczego konkursu, w którym każdy uczestnik może wygrać bezcenną nagrodę, użyteczną przez całe przyszłe życie. Nawiązujemy do doświadczenia czynnej miłości. Chcemy pomagać młodym ludziom w odnajdowaniu tego, co ma w życiu prawdziwą wartość. W konkursie co roku bierze udział ponad 10 000 uczniów ze szkół z terenu całej Polski. Przyznajemy wyjątkowy rodzaj dyplomu - "Świadectwo szlachetności".

3. Organizujemy szczególny rodzaj zajęć dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. Na zajęcia uczęszczają osoby najbardziej samotne, często o dużym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia nazywamy zbiorową terapią. Ponadto przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd integracyjny dla mieszkańców DPS. Sami mieszkańcy określają dzień wyjazdu jako najważniejszy dzień w roku, na który czekają z tęsknotą. Jest to pewna odskocznia od codzienności życia w DPS.

4. Mamy oprcowany program warsztatów - "Jak zostać szczęśliwym emerytem". Warsztaty kierowane są do ludzi młodych i w średnim wieku, a więc osób które jeszcze nie weszły w wiek emerytalny, a chciałyby dowiedzieć się – z praktycznych doświadczeń Szczęśliwego Emeryta – Pana Janusza Zalewskiego – jakie działania można podjąć w młodym wieku, aby nie stracić szansy na szczęśliwą jesień życia.

5. W naszych szeregach działał prawdopodobnie najwspanialszy Wolontariusz w Polsce - Pan Andrzej - niewidomy, na wózku inwalidzkim, poeta piszący optymistyczne wiersze, który odnajdował siły aby spotykać się z uczniami w szkołach średnich i wskazywać na prawdziwe wartości w życiu. Więcej o Panu Anrzdrzeju

https://dwaskrzydlaaniola.pl/?page_id=314

6. Wspieramy Rodzinny Dom Dziecka im. Serca Jezusowego w Lublinie

 

Szerzej o tym czym zajmujemy się w Fundacji Dwa Skrzydła Anioła:

- prowadzeniem wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (przy ul. Głowackiego 26).

W Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, przebywają w większości staruszkowie o dużym stopniu inwalidztwa. Jako Fundacja organizujemy w DPS wyjątkowe zajęcia pobudzające mieszkańców do życia, poprawiające pamięć, wyzwalające marzenia, wzbudzające optymistyczne myślenie. Wspólnie słuchamy muzyki, czytamy radosne treści, opowiadamy humorystyczne historie. Przeprowadzamy konkursy, które pobudzają do myślenia i zapamiętywania. Zwracamy szczególną uwagę, aby spotkania przebiegały w serdecznej i kulturalnej atmosferze. Na końcu spotkania, każdy uczestnik otrzymuje cukierek z napisem „Dziękuję za Życzliwość”. Większość uczestników nie zjada tych cukierków, a zachowuje i obdarowuje osoby, które im pomagają, odwiedzają ich. Organizujemy także wyjazdy integracyjne i w miarę możliwości staramy się spełniać marzenia mieszkańców. Działania na rzecz mieszkańców DPS nazywamy zbiorową rehabilitacją i terapią.

- organizacją konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem” oraz
„Mistrzowie wolontariatu” (działania wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży).

Konkursy mają na celu przede wszystkim zachęcanie najmłodszych do czynienia dobra i dostrzegania jak wiele możliwości pomocy drugiemu człowiekowi niesie ze sobą każdy dzień. Staramy się mieć wkład w wychowywanie młodych pokoleń poprzez uświadomienie im wartości bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi. Wierzymy, że jak najwcześniejsze uwrażliwienie człowieka na potrzeby oraz problemy innych jest właściwym sposobem na nadanie jego życiu pełniejszego sensu. Mamy odczucie, że szybki rozwój technologii i przytłaczająca wręcz ilość dostępnych obecnie dla młodych ludzi treści sprawia, że coraz bardziej zatracają się w zaspokajaniu tylko swoich własnych potrzeb (właściwie zachcianek), zamykając się tym samym na otoczenie. Przez nasz konkurs mówimy więc dzieciakom – może zamiast spędzić kolejny dzień patrząc w ekran telefonu lub komputera, sprawdźcie przynajmniej czy szczery uśmiech i wdzięczność drugiej osoby nie jest dużo lepszą nagrodą, niż ukończenie kolejnej gry komputerowej. Taką świadomość chcemy budować przez nasz konkurs, dlatego mówimy też, że prawdziwymi zwycięzcami tego konkursu zostają nie ci, którzy dostali statuetki, ale ci, którzy doświadczyli w sobie pewnej przemiany i być może nie potrzebują już nawet konkursu, aby czynić dobro wokół siebie.

- wszechstronnym wspieraniem Rodzinnego Domu Dziecka w Lublinie (przy ul. Judyma 47).

Orgaznizujemy spotkania mikołajkowe, pomagamy finansowo.

- posiadamy opracowany program warsztatów „Jak zostać szczęśliwym emerytem”.

Warsztaty kierowane są do ludzi młodych i w średnim wieku, a więc osób które jeszcze nie weszły w wiek emerytalny, a chciałyby dowiedzieć się – z praktycznych doświadczeń Szczęśliwego Emeryta – Pana Janusza Zalewskiego – jakie działania można podjąć w młodym wieku, aby nie stracić szansy na szczęśliwą jesień życia.

Pan Janusz Zalewski napisał także książkę „Dwa Skrzydła Anioła – opowieści prawdziwe”, którą otrzymać może każdy, kto wpłaci dowolną darowiznę na rzecz Fundacji.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jesteśmy Fundacją, która nie posiada wydatków osobowych. Wszyscy w Fundacji działają jako szlachetni wolontariusze, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tytułu działalności, a często dokładając swoje prywatne fundusze do działań Fundacji. Nie mamy też wydatków z tytułu lokalu, ponieważ siedziba Fundacji mieści się w prywatnym mieszkaniu Prezesa.

Zgromadzone środki wykorzystujemy na:

- organizację przynajmniej raz w roku wyjazu integracyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie.

Sami mieszkańcy określają dzień wyjazdu jako najważniejszy dzień w roku, na który czekają z tęsknotą. Jest to pewna odskocznia od codzienności życia w DPS. Czas spędzony w pięknym otoczeniu, przy dźwiękach ulubionej muzyki granej na żywo i smacznym posiłku.

- zakup bieżących materiałów na potrzeby zajęć prowadzonych w DPS z mieszkańcami

kolorowanki, krzyżówki, książki o optymistycznej treści itp.

- wsparcie Rodzinnego Domu Dziecka im. Serca Jezusowego w Lublinie

organizacja Mikołajek, dofinansowanie do bieżących wydatków

- zakup materiałów i nagród do organizacji wychowawczego konkursu "Cukierek za życzliwość" o charakterze ogólnopolskim

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła została założona w 2011. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

Nasza myśl przewodnia brzmi:

Doskonalmy się w uczynkach płynących z miłości i miłosierdzia względem siebie i bliźnich

Gromadźmy dobre uczynki, bo przyjdzie czas, że z radością położymy je na szali i niech one przeważą złe uczynki.


Pragniemy żyć zgodnie z maksymą:

„Wszyscy razem i każdy z osobna powinni wielkodusznie i niestrudzenie udzielać sobie nawzajem przebaczenia, jakiego domagają się zniewagi, niesprawiedliwości i zaniedbania. Sugeruje to wzajemna życzliwość, wymaga tego miłość do Chrystusa.”

Podstawowym zadaniem Fundacji jest pomaganie starszym, schorowanym osobom często porzuconym przez własne dzieci, a mieszkającym w Domach Pomocy Społecznej. Fundacja stara się pojednać dzieci z rodzicami oraz spełniać marzenia osób samotnych i opuszczonych. Fundacja prowadzi także zajęcia z konkursami dla pensjonariuszy DPS i funduje nagrody. Jedną z form nagrody są wyjątkowe cukierki z napisem ,,Dziękuję za życzliwość”, których większość pensjonariuszy nie zjada, a ofiarowuje tym osobom, które ich karmią, przewijają, pomagają. Jako Fundacja prowadzimy budujące rozmowy, szczególnie z osobami na wózkach i obłożnie chorymi podnosząc ich na duchu, często spełniamy ich marzenia, organizujemy wyjazdy integracyjne dla mieszkańców DPS.

Ponadto staramy się nieść pomoc dzieciom przebywającym w Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusowego w Lublinie. Orgaznizujemy spotkania mikołajkowe, pomagamy finansowo.

Jesteśmy też organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci i młodzieży „Cukierek za Życzliwość – i Ty możesz zostać Wolontariuszem”, którego celem jest wychowywanie najmłodszych pokoleń poprzez doświadczenie wartości wolontariatu. Co roku w konkursie bierze udział ponad 10000 uczniów z całej Polski.

Rozwinięcie idei konkursu "Cukierek za życzliwość":

Poprzez konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem” chcemy jako Fundacja wspierać wychowanie młodych ludzi, uwrażliwiać ich na problemy innych oraz wskazywać na wolontariat jako formę budowania relacji z drugim człowiekiem i po prostu źródło czystej radości. Mamy odczucie, że szybki rozwój technologii i przytłaczająca wręcz ilość dostępnych obecnie dla młodych ludzi treści sprawia, że coraz trudniej im odnaleźć to co ma prawdziwą wartość. Z dużą swobodą przychodzi dziś młodzieży trwanie w świecie wirtualnym, wypełnianie dnia łatwymi przyjemnościami, zapatrzenie w bardzo kolorowo namalowany przez współczesny świat obrazek konsumpcjonizmu. Długoterminowe konsekwencje braku podejmowania działań prawdziwie wartościowych w życiu oznaczają często zapętlenie w poczuciu braku sensu i zagubienia, bądź prowadzą do różnych uzależnień.

Proponowany przez nas konkurs należy rozpatrywać w kategorii narzędzia wspomagającego wychowanie i kształtowanie dobrych nawyków. Konkurs w założeniu ma stanowić także zachętę, aby czynić jak najwięcej dobra wokół siebie każdego dnia. Nie należy natomiast traktować niniejszego konkursu jako formy ustalenia jakiejkolwiek hierarchii, która podzieli uczestników na wygranych i przegranych.

Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie młodego pokolenia i warto sobie uświadamiać na co dzień, że nasza przyszłość jest budowana zawsze dziś. Zagubienie w świecie łatwych rozrywek i poczucie pustki w życiu często dotyczy też ludzi dorosłych, a proponowany przez nas konkurs może być bardzo dobrą okazją do zaangażowania rodziców i pedagogów w działania budujące poczucie sensu i rozwoju.

Sukces poprzednich edycji Konkursu także potwierdza jego zasadność. W ostatniej, X edycji wzięło udział ponad 240 szkół i około 10 000 uczniów.

Myśl przewodnia tegorocznej edycji Konkursu „Wolontariat to krok ku czynnej miłości” odzwierciedla nasze przekonanie wynikające z praktycznych doświadczeń, że tylko doskonalenie się w uczynkach płynących z miłości i miłosierdzia względem bliźnich (a także siebie) daje człowiekowi poczucie prawdziwego sensu i szczęścia w życiu. Wszelkie pozytywne zmiany w życiu każdego człowieka nie mają początku w przemianach politycznych czy gospodarczych, ale zaczynają się w ludzkich sercach, w sposobie w jaki sami patrzymy na siebie i na innych ludzi. Wejście w wolontariat jest naszym zdaniem najlepszym krokiem jaki można wykonać, aby być może zupełnie niechcący, doświadczyć czynnej miłości. To doświadczenie może być początkiem prawdziwych zmian w życiu.

 

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000404825
 • Konto:17 1750 0012 0000 0000 3029 9493
 • Adres:Nowy Świat 39/6 20-418 Lublin
 • WWW:www.dwaskrzydlaaniola.pl
 • E-mail:fdsa@dwaskrzydlaaniola.pl
 • Telefon:693816148

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Dwa Skrzydła Anioła” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Dwa Skrzydła Anioła

KRS 0000404825

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00