1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
KRS 0000405119

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspieraj z nami Ogrody Botaniczne - Zrzeszamy się, by działać! Jednoczymy się, by chronić!

Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i podejmanie wspólnych działań dla ochrony zasobów przyrodniczych, monitorowanie upraw ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, tworzenie regionalnych banków nasion, planowanie wspólnej strategii rozwoju; przygotowywanie programów dydaktycznych i edukacyjnych. Stowarzyszenie podejmuje również działania interwencyjne dla obrony interesów ogrodów botanicznych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zebrane środki posłużą na:

 • inicjowanie i podejmowanie wspólnych działań związanych z ochroną zasobów przyrodniczych, w szczególności ochronę ‘ex situ’ zagrożonych gatunków roślin;
 • podejmowanie działań interwencyjnych dla obrony interesów ogrodów botanicznych i specjalnego rodzaju ogrodów oraz ochrony ich zasobów przyrodniczych i majątkowych, a także w sprawach zagrożenia żywych zasobów przyrody w kraju i na świecie;
 • udzielanie konsultacji i opinii dotyczących metodyki prowadzenia kolekcji i ekspozycji roślin w ogrodach, a także w sprawach związanych z tworzeniem nowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, w tym z ich projektowaniem i zakładaniem, a także opracowywaniem programów działalności oraz przekazywania materiału roślinnego;
 • inicjowanie współpracy z ogrodami botanicznymi za granicą oraz innymi organizacjami zrzeszającymi ogrody w różnych krajach i regionach ponadkrajowych, a także z międzynarodowymi organizacjami i agencjami zajmującymi się ochroną bioróżnorodności świata roślin.
Więcej o nas

Więcej o nas

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest organizacją pozarządową, która inicjuje, obejmuje patronatem i podejmuje wspólne badania naukowe, monitoruje uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, tworzy regionalne banki nasion, planuje wspólną strategię rozwoju; przygotowuje i udostępnia programy dydaktyczne i edukacyjne ogrodom botanicznym zrzeszonym w sieci. Podejmuje również działania interwencyjne dla obrony interesów ogrodów botanicznych oraz ochrony zasobów przyrodniczych a także opiniuje tworzenie nowych ogrodów botanicznych w Polsce. Stowarzyszenie zrzesza 38 ogrodów i arboretów, tworzących tzw. krajową sieć ogrodów botanicznych.

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest najstarszą i najważniejszą organizacją koordynującą całokształt działalności tych instytucji w skali ogólnopolskiej. Upoważniona jest również do reprezentowania polskich ogrodów botanicznych w organizacjach międzynarodowych. Stowarzyszenie jest jedną z 23 europejskich krajowych sieci ogrodów botanicznych i reprezentuje polskie ogrody botaniczne w organizacjach międzynarodowych takich jak: European Botanic Gardens Consortium (EBGC), w którym spotykają się przedstawiciele sieci krajowych w celu planowania ogólnoeuropejskich inicjatyw dotyczących ogrodów botanicznych, w szczególności w kontekście wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej i innych europejskich strategii. Posiedzenia Konsorcjum odbywają się dwa razy do roku w ogrodach członkowskich; Botanic Gardens Conservation International (BGCI); International Association of Botanic Gardens (IABG); European Native Seed Conservation Network (ENSCONET) jako europejskiej sieci ochrony nasion rodzimych gatunków roślin koordynującą działalność banków nasion z różnych państw Europy. W ostatnich latach Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów współorganizowała kilka konferencji oraz sympozjów międzynarodowych sieci Botanic Gardens in the Baltic Sea Region oraz m.in. uczestniczyła w pracach związanych z organizacją Kongresu Edukacyjnego  Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Posiedzenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce odbywają się minimum raz w roku. Stowarzyszenie wspólnie z wybranym ogrodem co roku organizuje zjazd ogrodów botanicznych i arboretów połączony z konferencją naukową. 

Aktualnie do organizacji należy osiemnaście wielofunkcyjnych i typowych ogrodów botanicznych gromadzących wszystkie rodzaje roślin, szesnaście arboretów i ogrodów dendrologicznych poświęconych roślinom drzewiastym, trzy ogrody roślin leczniczych specjalizujące się w kolekcjach roślin leczniczych i przyprawowych oraz jedna palmiarnia przystosowana do uprawy roślin stref klimatu ciepłego. Wszystkie te ogrody, wraz z zrzeszającą i reprezentującą je Radą, zajmują się szeroko rozumianą popularyzacją wiedzy botanicznej i co roku docierają ze swoim przekazem do wielu setek tysięcy odbiorców.

Dodatkowo program ochrony wybranych gatunków roślin ginących na terenie naszego kraju prowadzony jest równolegle przez ogrody botaniczne w Powsinie, Poznaniu, Lublinie, Mikołowie, Kostrzycy i Łodzi. Działania botaników obejmują prawie 75 proc. obszaru Polski. Ich praca polega na pozyskiwaniu, rozmnażaniu, a następnie reintrodukcji blisko 20 proc. gatunków zagrożonych wyginięciem do naturalnego środowiska. W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia w latach 2013-2015 udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, a tym samym udało się zrealizować ogólnopolski projekt pod nazwą: „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które będą ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000405119
 • Konto:80 8436 0003 0000 0026 5125 0001
 • Adres:ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
 • WWW:http://www.robia.pl/przekaz_darowizne,i2119.html
 • E-mail:radaogrodow@robia.pl
 • Telefon:533 061 211Formularze PIT 2021/2022 dla
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

KRS 0000405119

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

 • Wspieraj z nami Ogrody Botaniczne - Zrzeszamy się, by działać! Jednoczymy się, by chronić!

  Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i podejmanie wspólnych działań dla ochrony zasobów przyrodniczych, monitorowanie upraw ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, tworzenie regionalnych banków nasion, planowanie wspólnej strategii rozwoju; przygotowywanie programów dydaktycznych i edukacyjnych. Stowarzyszenie podejmuje również działania interwencyjne dla obrony interesów ogrodów botanicznych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane środki posłużą na:

  • inicjowanie i podejmowanie wspólnych działań związanych z ochroną zasobów przyrodniczych, w szczególności ochronę ‘ex situ’ zagrożonych gatunków roślin;
  • podejmowanie działań interwencyjnych dla obrony interesów ogrodów botanicznych i specjalnego rodzaju ogrodów oraz ochrony ich zasobów przyrodniczych i majątkowych, a także w sprawach zagrożenia żywych zasobów przyrody w kraju i na świecie;
  • udzielanie konsultacji i opinii dotyczących metodyki prowadzenia kolekcji i ekspozycji roślin w ogrodach, a także w sprawach związanych z tworzeniem nowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, w tym z ich projektowaniem i zakładaniem, a także opracowywaniem programów działalności oraz przekazywania materiału roślinnego;
  • inicjowanie współpracy z ogrodami botanicznymi za granicą oraz innymi organizacjami zrzeszającymi ogrody w różnych krajach i regionach ponadkrajowych, a także z międzynarodowymi organizacjami i agencjami zajmującymi się ochroną bioróżnorodności świata roślin.
 • Więcej o nas

  Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest organizacją pozarządową, która inicjuje, obejmuje patronatem i podejmuje wspólne badania naukowe, monitoruje uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, tworzy regionalne banki nasion, planuje wspólną strategię rozwoju; przygotowuje i udostępnia programy dydaktyczne i edukacyjne ogrodom botanicznym zrzeszonym w sieci. Podejmuje również działania interwencyjne dla obrony interesów ogrodów botanicznych oraz ochrony zasobów przyrodniczych a także opiniuje tworzenie nowych ogrodów botanicznych w Polsce. Stowarzyszenie zrzesza 38 ogrodów i arboretów, tworzących tzw. krajową sieć ogrodów botanicznych.

  Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest najstarszą i najważniejszą organizacją koordynującą całokształt działalności tych instytucji w skali ogólnopolskiej. Upoważniona jest również do reprezentowania polskich ogrodów botanicznych w organizacjach międzynarodowych. Stowarzyszenie jest jedną z 23 europejskich krajowych sieci ogrodów botanicznych i reprezentuje polskie ogrody botaniczne w organizacjach międzynarodowych takich jak: European Botanic Gardens Consortium (EBGC), w którym spotykają się przedstawiciele sieci krajowych w celu planowania ogólnoeuropejskich inicjatyw dotyczących ogrodów botanicznych, w szczególności w kontekście wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej i innych europejskich strategii. Posiedzenia Konsorcjum odbywają się dwa razy do roku w ogrodach członkowskich; Botanic Gardens Conservation International (BGCI); International Association of Botanic Gardens (IABG); European Native Seed Conservation Network (ENSCONET) jako europejskiej sieci ochrony nasion rodzimych gatunków roślin koordynującą działalność banków nasion z różnych państw Europy. W ostatnich latach Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów współorganizowała kilka konferencji oraz sympozjów międzynarodowych sieci Botanic Gardens in the Baltic Sea Region oraz m.in. uczestniczyła w pracach związanych z organizacją Kongresu Edukacyjnego  Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Posiedzenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce odbywają się minimum raz w roku. Stowarzyszenie wspólnie z wybranym ogrodem co roku organizuje zjazd ogrodów botanicznych i arboretów połączony z konferencją naukową. 

  Aktualnie do organizacji należy osiemnaście wielofunkcyjnych i typowych ogrodów botanicznych gromadzących wszystkie rodzaje roślin, szesnaście arboretów i ogrodów dendrologicznych poświęconych roślinom drzewiastym, trzy ogrody roślin leczniczych specjalizujące się w kolekcjach roślin leczniczych i przyprawowych oraz jedna palmiarnia przystosowana do uprawy roślin stref klimatu ciepłego. Wszystkie te ogrody, wraz z zrzeszającą i reprezentującą je Radą, zajmują się szeroko rozumianą popularyzacją wiedzy botanicznej i co roku docierają ze swoim przekazem do wielu setek tysięcy odbiorców.

  Dodatkowo program ochrony wybranych gatunków roślin ginących na terenie naszego kraju prowadzony jest równolegle przez ogrody botaniczne w Powsinie, Poznaniu, Lublinie, Mikołowie, Kostrzycy i Łodzi. Działania botaników obejmują prawie 75 proc. obszaru Polski. Ich praca polega na pozyskiwaniu, rozmnażaniu, a następnie reintrodukcji blisko 20 proc. gatunków zagrożonych wyginięciem do naturalnego środowiska. W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia w latach 2013-2015 udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, a tym samym udało się zrealizować ogólnopolski projekt pod nazwą: „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”. Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które będą ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce.

 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000405119
 • Konto:80 8436 0003 0000 0026 5125 0001
 • Adres:ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
 • WWW:http://www.robia.pl/przekaz_darowizne,i2119.html
 • E-mail:radaogrodow@robia.pl
 • Telefon:533 061 211
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00