1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne

KRS 0000406362

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne

KRS 0000406362

Prezent OPP

Pomagając ludziom, pomagamy zwierzętom

Misją Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne jest pomoc w leczeniu i karmieniu zwierząt, których właściciele pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo zajmujemy się leczeniem i karmieniem zwierząt wolnożyjących i bezdomnych, sterylizacją, prowadzimy Bank Karmy, jak też przeprowadzamy kampanie społeczne o ogólnopolskim zasiegu, poruszające problematykę cierpienia zwierząt. Rocznie leczymy i dokarmiamy ponad tysiąc psów i kotów. W typowaniu osób, które opiekują się zwierzętami i które potrzebują pomocy, opieramy się m.in na Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z 1% wykorzystamy na:

1. Leczenie zwierząt, których właściciele pozostają w trudnej sytuacji materialnej.

2. Organizację dożywiania zwierząt, których właściciele pozostają w trudnej sytuacji materialnej.

3. Informowanie społeczeństwa o losie cierpiących zwierząt.

Wszystkie środki jakie uzyskujemy od darczyńców są przewidziane na realizowanie naszej misji, czyli leczenie i karmienie zwierząt, których właściciele i opiekunowie mają ciężką sytuację finansową, leczenie i karmienie bezdomnych i wolnożyjących zwierząt, organizowanie kampanii i akcji informacyjnych, edukacyjnych, uświadamiających w zakresie chorób i potrzeb zwierząt, profilaktyka, badania, pomoc w różnych losowych przypadkach w obszarze opieki i leczenia zwierząt etc. Dodatkowo z zebranych środków utrzymujemy fundacje, opłacamy rachunki, kupujemy karmę i środki niezbędne przy zabiegach i opiece weterynaryjnej itp.

Działamy na podstawie ustawy (Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne jest uprawniona do pozyskiwania środków z 1% podatku na podstawie art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 widnieje na spisie KRS nr 0000406362), jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania 1 procent podatku dochodowego. Co roku nasza fundacja rozlicza się przedstawiając sprawozdania finansowe i merytoryczne, z których każdy dokładnie może dowiedzieć się na co wydajemy środki pozyskane ze zbiórek i 1% i innych źródeł.

Więcej o nas

Więcej o nas

Nasza fundacja skupia się przede wszystkim na niesieniu pomocy weterynaryjnej zwierzętom, których właściciele pozostają w trudnej sytuacji materialnej.

Często jedynym przyjacielem osób ubogich, starszych, schorowanych, samotnych jest ukochany piesek czy kotek. Niekiedy osoby te, nawet kosztem swoich własnych potrzeb, starają się zapewnić odpowiednią opiekę swojemu milusińskiemu czyli de facto członkowi rodziny.

W takiej sytuacji pojawia się nasza fundacja, docierając do takich właśnie osób, biorąc pod opiekę zwierzaka, organizując badania, leczenie, sterylizacje, jak też opiekując się stale w przypadku przewlekłych chorób. Dodatkowo Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne leczy i dba o bezdomne zwierzęta, ale też takie które są pod opieką osób prowadzących azyle, czy po prostu osób, które przygarniają pod swój dach, stare, schorowane i wymagające pomocy weterynaryjnej psy i koty.

Nasza fundacja organizuje także kampanie społeczne uwrażliwiając i edukując w zakresie chorób i cierpienia zwierząt, problemów ich starości, bezpieczeństwa etc. Jedną z cyklicznych kampanii jest „Stop Drapaniu”, w której informujemy o problemach związanych z chorobami skórnymi jak Atopowe Zapalenie Skóry, alergie i pasożyty, w skutek których psy i koty strasznie cierpią, niekiedy nie uzewnętrzniając tego w sposób łatwy do zauważenia przez opiekuna. Kolejną prowadzoną przez nas periodycznie kampanią jest „Nieludzka starość” poruszająca problem starych i schorowanych zwierząt, które niejednokrotnie są porzucane, cierpią na różne choroby, są odsuwane i niekochane. Głównym przekazem tej kampanii ma być informacja, że podeszły wiek zwierzęcia i związane z nim uciążliwości nie są wystarczającym powodem do eutanazji. Z koeli kampania „Zwierzęta też czują ból” dotyka zagadnień związanych z właściwym reagowaniem i uczeniem się rozpoznawania bólu u zwierząt.  Na stronie tej kampanii uruchomiliśmy bólometr - narzędzie które wskazuje poziom bólu przy różnych schorzeniach. Całą naszą działalność można prześledzić na naszej stronie głównej www.fundacja.towarzystwoweterynaryjne.org w zakładce – nasze aktywności.

Ostatnio uruchomiliśmy Bank Karmy, który zapewnia żywność dla zwierząt bezdomnych i tych pozostających w biednych domach. W fundacji dokarmianiem i pomocą w tym zakresie zajmujemy się od lat, natomiast Bank Karmy to masowy projekt, na dużą skalę, w którym tylko w tym roku zdobyliśmy i przekazaliśmy już prawie 7 ton karmy i mam nadzieję iż do końca 2021 r uda nam się zbliżyć do 10 ton, dzięki czemu przyczyniamy się do poprawy komfortu życia zwierząt. Trzeba pamiętać, że właściwe odżywianie przekłada się w prosty sposób nie tylko na samopoczucie zwierzaka, ale również na jego stan zdrowia.

Poza wspomnianymi obszarami realizujemy szereg innych działań, które dają nam satysfakcję pomagania innym i realizowania naszej misji. Są to między innymi spotkania edukacyjne z dziećmi w wieku szkolnym. Na ten przykład w tym roku, przy okazji kampanii „Zwierzęta też czują ból”, zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej im Cypriana Godebskiego w Raszynie wykład online dotyczący właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, pomocy zwierzętom, aktywizując uczniów i zachęcając do czynnego udziału w krzewieniu właściwych postaw społecznych, połączony z konkursem, przygotowaniem prac przez dzieci i nagrodami dla najbardziej aktywnych, a wszystko pod hasłem „Dzieci dla Zwierząt”. W 2020 roku zebraliśmy w ramach oddzielnej zbiórki środki na leczenie pani Ewy, która od kilkudziesięciu lat opiekuje się kotami w Warszawie. Dzięki temu pani Ewa powróciła do zdrowia, angażując się dalej w karmienie kociaków wolnożyjących w naszym mieście.

Generalnie nasza fundacja do tej pory przeprowadziła szereg operacji, zabiegów, dokarmia, opiekuje się i pomaga całej rzeszy zwierzaków. Dodatkowo przeprowadziliśmy ponad dwadzieścia kampanii społecznych, o zasięgu ogólnopolskim, edukując społeczeństwo w zakresie zdrowia zwierząt i ograniczania ich cierpienia.

Fundację Towarzystwo Weterynaryjne została założona w 2011 roku. Towarzyszyła nam wtedy jedna myśl przewodnia – wsparcie cierpiących fizycznie zwierząt. Pierwszym podjętym przez nas krokiem, była pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie mają możliwości samodzielnego ponoszenia kosztów leczenia swoich czworonogów. Z czasem zdecydowaliśmy się objąć opieką weterynaryjną także zwierzęta porzucone oraz te, które przebywają w domach tymczasowych, bowiem każde z nich ma za sobą smutną, a czasem wręcz tragiczną historię.

Dobro zwierząt stanowi dla nas najwyższy priorytet, dlatego aktywnie wspieramy czworonogi organizując różne kampanie edukacyjne i społeczne. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana ludzkiej mentalności w podejściu do naszych mniejszych braci jest najtrudniejszą kwestią, ale podjęliśmy to wyzywanie wierząc, że każda realizowana przez nas aktywność sukcesywnie zmniejsza liczbę cierpiących zwierząt.

Pierwszą edycję akcji społecznej ,,Zwierzęta cierpią w milczeniu’’ przeprowadziliśmy w 2015 r. Kolejna, pod hasłem ,,Zwierzęta też czują ból. Nie pozwól by cierpiały’’ odbyła się rok później. Obie kampanie poruszały problem rozpoznawania bólu u zwierząt domowych przez ich właścicieli oraz edukowały jak prawidłowo odczytywać jego symptomy. Nasze działania spotkały się z szerokim zainteresowaniem mediów, a przede wszystkim z pozytywnym podejściem opiekunów zwierząt, którzy do tej pory często nieświadomie narażali pupili na ból i cierpienie. Niedawne akcje to ,,Nieludzka Starość’’, ,,Stop Drapaniu’’ czy ,,Wielka Paka dla Zwierzaka’’.

Rok 2018 przyniósł również realizację projektu ,,Na pomoc Zwierzętom Niczyim''. Opieka nad zwierzętami, w tym bezdomnymi czworonogami stanowi priorytet Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Szczególnie bliskie są nam działania ukierunkowane na zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt. Temu zjawisku zapobiega powszechna kastracja i sterylizacja zwierząt bezdomnych i wolnożyjących. W ramach akcji prowadzilismy sterylizację i kastrację kotów. W tym celu współpracownicy i wolontariusze Towarzystwa prowadzili działania zmierzające do jak największej liczby wyłowionych kotów bezdomnych. Często zwierzęta odłowione do sterylizacji lub kastracji są chore. W związku z tym, przed planowanym zabiegiem, czworonogi zostały wyleczone. Fundacja zakupiła również leki i akcesoria medyczne potrzebne do opieki nad chorymi kotami z terenu m.st. Warszawy. Dodatkowo zakupiono żwirek oraz pokarm dla kotów, zarówno dla tych leczonych jak i wolno żyjących, które bez jedzenia nie poradziłyby sobie. Zakupione rzeczy zostały rozdzielone między potrzebujące zwierzęta.

W roku 2019 FTW prowadzi II edycję kampanii społecznej Nieludzka Starość, poruszającej problem starszych zwierząt. Akcja rozpoczeła się w styczniu 2019 roku i potrwa do końca kwietina. W ramach projektu można przekazywać na rzecz Fundacji wsparcie w postaci 1 proc. swojego dochodu, co można zrobić na stronie www.nieludzkastarosc.org

Pomogliśmy między innymi

Sisi: Dwuletnia suczka podczas spaceru wpadła pod samochód, jednak szybka reakcja opiekuna uratowała życie zwierzęciu. Kiedy Sisi trafiła do naszej fundacyjnej przychodni, okazało się, że jest mocno poturbowana - seria zdjęć RTG wykazała m.in. złamanie obu kości przedramienia. Po konsultacji ortopedycznej zwierzę przeniesiono natychmiast na stół operacyjny, lecz jego późniejsza rekonwalescencja trwała jeszcze dwa miesiące. Obecnie Sisi jest zdrowym i aktywnym psem.

Brutus: Piesek cierpiał z powodu rozległych ran na worku mosznowym, a jego właściciel zgłosił się z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej. Niestety przeprowadzona diagnoza wykazała nowotwór jądra. Natychmiast uruchomiliśmy procedurę kwalifikującą zwierzaka do leczenia fundacyjnego. Wykonaliśmy niezbędne badania krwi i niezwłocznie zabraliśmy psa na stół operacyjny. Zabieg chirurgiczny polegał na kastracji (usunięciu jąder) wraz z usunięciem worka mosznowego. Śródoperacyjnie nie stwierdzono naciekania zmian na okoliczne tkanki, a psiak bardzo dobrze zniósł całą operację. Rekonwalescencja przebiegła pomyślnie, a zdrowy pies okazał się przemiłym zwierzęciem.

Tosia: odwodniona kotka z temperaturą 34,8 (normalnie 38-39) trafiła do nas w bardzo ciężkim stanie. Zdjęcie RTG wykazało ciało obce w jelicie cienkim. Sytuacja wymagała natychmiastowego działania. Po ustabilizowaniu stanu zwierzęcia, kotka trafiła w ręce naszego chirurga - doktor Magdy, która wyjęła z jelita kotki kawałki wielkanocnej palmy i innych bliżej niezidentyfikowanych rzeczy. Po trzech godzinach od zabiegu Tosia wybierała się już samodzielnie do domu, a my cieszyliśmy się, że po raz kolejny mogliśmy pomóc zwierzęciu i jej właścicielowi.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000406362
 • Konto:86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
 • Adres:Kijowska 11, 03-743 Warszawa
 • WWW:www.towarzystwoweterynaryjne.org
 • E-mail:tw@towarzystwoweterynaryjne.org
 • Telefon:48 730 330 622

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne

KRS 0000406362

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00