1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie
KRS 0000410254

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagasz ratować życie!

Misją Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie jest wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, zapewniająca działania dla pełnego rozwoju oraz poprawę ich sytuacji w społeczeństwie, a także pomoc ludziom w potrzebie: ubogim, opuszczonym, chorym.

Fundacja ma 6 zasadniczych celów:

 • wszechstronną pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • działania dla pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie;
 • promowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
 • działalność charytatywno-opiekuńcza;
 • promocja zdrowia.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki przekazane z 1% Państwa podatku przekażemy na 3 zasadnicze cele:
1. Wsparcie działań Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie oraz Maltańskiego Przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami - ciągła konieczność wymiany/zamiany/dokupienia wyposażenia sal Centrum, sprzętu rehabilitacyjnego oraz materiałów dydaktycznych.
2. Wsparcie organizacji Letnich Obozów dla Niepełnosprawnej Młodzieży: wyżywienie, zakup materiałów dydaktycznych, koszty transportu oraz ubezpieczenia. 
3. Wsparcie organizacji akcji Opłatek Maltański: zakup potrzebnych produktów do paczek, pokrycie kosztu posiłku dla najuboższych, zakup toreb na prezenty.
W rozliczeniu cel można sprecyzować. 

Więcej o nas

Więcej o nas

www.malopolska.zakonmaltanski.pl 
www.oplatekmaltanski.org

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie ma 6 zasadniczych celów:

 • wszechstronną pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • działania dla pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie;
 • promowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
 • działalność charytatywno-opiekuńcza;
 • promocja zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie,
 • otaczanie opieką ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych m.in. realizując projekt Opłatka Maltańskiego na terenie całego kraju,
 • organizowanie kolonii letnich i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a w szczególności obozów dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu,
 • tworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji,
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, dla realizacji celów Fundacji.

Oprócz stacjonarnego ośrodka - Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom Fundacja realizuje szereg projektów, jednym z nich jest

1. Opłatek Maltański organizowany od 2002 roku:

Misja: OFIAROWANIE DUCHOWEGO I MATERIALNEGO WSPARCIA POTRZEBUJĄCYM: RODZINOM, DZIECIOM, MŁODZIEŻY, OSOBOM SAMOTNYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM.

Opłatek Maltański to ogólnopolska akcja charytatywna, której organizator Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, przy współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, co roku zaprasza do świątecznego stołu setki osób: ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne i niepełnosprawne. Dla wielu z tych osób możliwość wzięcia udziału w Opłatku Maltańskim jest jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia.

Dlatego kierunek charytatywnych działań Opłatka Maltańskiego skupia się wokół pomocy potrzebującym w sposób dwutorowy:

 1. poprzez wsparcie materialne (każda osoba otrzymuje żywność, słodycze i kosmetyki, dzieci otrzymują prezenty dopasowane do płci i wieku: kosmetyki, zabawki, przybory szkolne, książki, ubrania). Koszt jednej paczki to min. 100 złotych),
 2. poprzez wsparcie duchowe, zaproszenie do wspólnoty stołu wigilijnego, do dzielenia się opłatkiem, wspólnej modlitwy, rozmów oraz wspaniałego posiłku.

Jest to radość podwójna, możliwa w realizacji tylko dzięki ludziom dobrej woli: darczyńcom, sponsorom i wolontariuszom.

W roku 2019 w akcji udział wzięło 28 miast i miejscowości: Kraków, Myślenice, Chrzanów, Katowice, Wadowice, Wieliczka, Tarnów, Warszawa, Olsztyn, Toruń, Gliwice, Stalowa Wola, Bielsko Biała, Nowy Targ, Poznań, Wrocław, Jelenia Góra/Staniszów, Pszczyna, Kombornia, Rzeszów, Szczyrzyc, Bydgoszcz, Jaworzno, Głogów, Hucisko, Działdowo oraz Londyn w Wielkiej Brytanii.

Patronem Honorowym oraz inicjatorem akcji od 2002 roku był ś.p. JEm. ks. Franciszek Kardynał Macharski.

2. Letnie Obozy dla Niepełnosprawnej Młodzieży w Szczyrzycu:

Historia rozpoczęła się w roku 2003, kiedy na zaproszenie Ojców Cystersów, kilka osób niepełnosprawnych wraz z wolontariuszami przyjechało na parę dni do Opactwa. I Maltański Obóz Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych odbył się w 2005 roku. Od tego czasu, co roku na okres kilku tygodni Szczyrzyc staje się miejscem wspólnej pracy, zabawy i modlitwy. Każdy turnus ma inny motyw przewodni. Dotychczas uczestnicy mieli szansę brać udział w obozie militarnym, artystycznym, historycznym, przeżywać igrzyska olimpijskie czy mundial. Wśród uczestników obozu byli także lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, prawnicy, pedagodzy, uczniowie i studenci po kursie pierwszej pomocy.  

Rocznie projekt obejmuje wsparciem 40-60 osób niepełnosprawnych. W obozie bierze udział liczna grupa przeszkolonych wolontariuszy. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000410254
 • Konto:39 1020 2892 0000 5102 0523
 • Adres:al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków
 • WWW:http://malopolska.zakonmaltanski.pl/
 • E-mail:hanna.wesolowskastarzec@zakonmaltanski.pl
 • Telefon:48696402764Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie

KRS 0000410254

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00