1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

KRS 0000413187

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

KRS 0000413187

Prezent OPP

Interweniujemy, ratujemy, jesteśmy głosem tych, co nie mówią

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii.

2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.

3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy.

4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, w razie konieczności współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.

5. Propagowanie edukacji ekologicznej i prozwierzęcej.

6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.

7. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.

8. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.

9. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Jesteśmy organizają non profit utrzymującą się z datków od darczyńców oraz 1%, który jest przeznaczany na:

- paliwo - potrzebne nam, by móc dojeżdżać w każdą część województwa w celu realizacji interwencji oraz by dowozić chore zwierzęta do klinik, jak również domów tymczasowych

- karma mokra i sucha dla naszych podopiecznych, głównie psów i kotów

- podkłady dla szczeniąt

- żwirek

- kuwety

- transportery

- leki z apteki, suplementy zalecane przez weterynarzy

- leczenie, operacje, profilaktyka, zabiegi takie jak kastracje i sterylizacje

- chipy dla zwierząt

- fryzjer psi dla zaniedbanych zwierząt odebranych interwencyjnie

- hotele, w których przebywają niektórzy z naszych podopiecznych

- kojce dla psów, które stawiamy w niektórych domach tymczasowych

- bramki potrzebne do domów tymczasowych w celu rozdzielania psów

- klatki łapki i inne sprzęty potrzebne do odłowu zwierząt

- środki czystości, dezynfekcja

- siedlisko, by posiadać swoje własne miejsce dla zwierząt.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się wyłącznie z darowizn oraz datków Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, Członków Wspierających i innych osób prywatnych oraz firm sponsorujących działania organizacji, a także 1%.

W Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt wszyscy Członkowie działają jako wolontariusze, tym samym niosąc bezinteresowną pomoc wszystkim zwierzętom będącym w potrzebie.

Priorytetowe znaczenie dla działalności Stowarzyszenia ma Inspektorat Główny (mieszczący się w Chełmie) wraz z podległymi mu sekcjami terenowymi (w Lublinie, Krasnymstawie, Zamościu), który zajmuje się podejmowaniem interwencji w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Głównymi zadaniami Inspektoratu CSOZ są:

1. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt i czynne w nich uczestniczenie.

2. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, w razie konieczności wspólnie z Policją, Strażą Miejską, Izbą Celną oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami.

3. Współdziałanie w razie konieczności z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.

4. Kierowanie wniosków do organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.

5. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierząt jako pokrzywdzonego.

6. Kontrola warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach, gdzie przetrzymywane są zwierzęta.

7. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych, opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.

8. Współpraca w zakresie realizacji zadań inspektorskich z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

9. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

10. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla Inspektorów i Patroli Interwencyjnych oraz innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Stowarzyszeniu.

11. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej, tj. krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt, współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, organizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych, szkoleń, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska humanitarnego traktowania zwierząt.

12. Organizowanie, przeprowadzanie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.

13. Realizacja programów zapobiegających bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację, kastrację oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

14. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1–13 służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000413187
 • Konto:57 1020 1563 0000 5902 0099 5126
 • Adres:Hrubieszowska 66, 22-100 Chełm
 • WWW:wwww.csoz.pl
 • E-mail:biuro@csoz.pl
 • Telefon:518224978

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

KRS 0000413187

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00