1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt
KRS 0000413187

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Interweniujemy, ratujemy, jesteśmy głosem tych, co nie mówią

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy. 
4. Ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych. 
5. Propagowanie edukacji ekologicznej i prozwierzęcej.
6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.
8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
9. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt schronisk dla zwierząt oraz pomoc  w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.
10. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Jesteśmy organizają non profit utrzymującą się z datków od darczyńców oraz 1%, który jest przeznaczany na:

- paliwo - potrzebne nam, by móc dojeżdżać w każdą część województwa w celu realizacji interwencji oraz by dowozić chore zwierzęta do klinik, jak również domów tymczasowych

- karma mokra i sucha dla naszych podopiecznych, głównie psów i kotów

- podkłady dla szczeniąt

- żwirek

- kuwety

- transportery

- leki z apteki, suplementy zalecane przez weterynarzy

- leczenie, operacje, profilaktyka, zabiegi takie jak kastracje i sterylizacje

- chipy dla zwierząt

- fryzjer psi dla zaniedbanych zwierząt odebranych interwencyjnie

- hotele, w których przebywają niektórzy z naszych podopiecznych

- kojce dla psów, które stawiamy w niektórych domach tymczasowych

- bramki potrzebne do domów tymczasowych w celu rozdzielania psów

- klatki łapki i inne sprzęty potrzebne do odłowu zwierząt

- środki czystości, dezynfekcja

- siedlisko, by posiadać swoje własne miejsce dla zwierząt.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się wyłącznie z darowizn oraz datków Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, Członków Wspierających i innych osób prywatnych oraz firm sponsorujących działania organizacji, a także 1%.

W Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt wszyscy Członkowie działają jako wolontariusze, tym samym niosąc bezinteresowną pomoc wszystkim zwierzętom będącym w potrzebie.

Priorytetowe znaczenie dla działalności Stowarzyszenia ma Inspektorat Główny (mieszczący się w Chełmie) wraz z podległymi mu sekcjami terenowymi (w Lublinie, Krasnymstawie, Zamościu), który zajmuje się podejmowaniem interwencji w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Głównymi zadaniami Inspektoratu CSOZ są:

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt oraz przepisach wykonawczych do Ustawy.

2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w tworzeniu prawa oraz wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt.

3. Podejmując działania dotyczące wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestniczenie.

4. Krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

5.Współpraca w zakresie realizacji zadań inspektorskich z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

6. Kontrola warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach, gdzie przetrzymywane są zwierzęta.

7. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt.

8. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.

9. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólne z Policją, Strażą Miejską, Izbą Celną oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami.

10. Kierowanie wniosków do organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.

11. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

12. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

13. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla Inspektoratów, Patroli Interwencyjnych, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt oraz innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Stowarzyszeniu, współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz pozostałych.

14. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie akcji ratownictwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego spowodowanego atakiem dzikich, niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.

15. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego względem osób znajdujących się w zagrożeniu ze strony zwierząt.

16. Udział w akcjach związanych z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przed zwierzętami, organizowanych przez inne podmioty.

17. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.

18. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.

19. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej.

20. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.

21. Organizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych, szkoleń, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.

22. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska humanitarnego traktowania zwierząt.

23. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami edukacyjno-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.

24. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.

25. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

26. Realizacja programów zapobiegających bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację, kastrację oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

27. Realizacja programów identyfikacji i rejestracji zwierząt.

28. Organizowanie, przeprowadzanie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.

29. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1–28, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000413187
 • Konto:57 1020 1563 0000 5902 0099 5126
 • Adres:Hrubieszowska 66, 22-100 Chełm
 • WWW:wwww.csoz.pl
 • E-mail:biuro@csoz.pl
 • Telefon:518224978Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

KRS 0000413187

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt

 • Interweniujemy, ratujemy, jesteśmy głosem tych, co nie mówią

  1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i ekologii.
  2. Działanie na rzecz poszanowania praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
  3. Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz stosowania wobec nich przemocy. 
  4. Ochrona i otaczanie opieką wszystkich zwierząt skrzywdzonych porzuconych oraz zagubionych. 
  5. Propagowanie edukacji ekologicznej i prozwierzęcej.
  6. Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt.
  7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej i samorządowej.
  8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt.
  9. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt schronisk dla zwierząt oraz pomoc  w ich organizowaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.
  10. Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Jesteśmy organizają non profit utrzymującą się z datków od darczyńców oraz 1%, który jest przeznaczany na:

  - paliwo - potrzebne nam, by móc dojeżdżać w każdą część województwa w celu realizacji interwencji oraz by dowozić chore zwierzęta do klinik, jak również domów tymczasowych

  - karma mokra i sucha dla naszych podopiecznych, głównie psów i kotów

  - podkłady dla szczeniąt

  - żwirek

  - kuwety

  - transportery

  - leki z apteki, suplementy zalecane przez weterynarzy

  - leczenie, operacje, profilaktyka, zabiegi takie jak kastracje i sterylizacje

  - chipy dla zwierząt

  - fryzjer psi dla zaniedbanych zwierząt odebranych interwencyjnie

  - hotele, w których przebywają niektórzy z naszych podopiecznych

  - kojce dla psów, które stawiamy w niektórych domach tymczasowych

  - bramki potrzebne do domów tymczasowych w celu rozdzielania psów

  - klatki łapki i inne sprzęty potrzebne do odłowu zwierząt

  - środki czystości, dezynfekcja

  - siedlisko, by posiadać swoje własne miejsce dla zwierząt.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się wyłącznie z darowizn oraz datków Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, Członków Wspierających i innych osób prywatnych oraz firm sponsorujących działania organizacji, a także 1%.

  W Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt wszyscy Członkowie działają jako wolontariusze, tym samym niosąc bezinteresowną pomoc wszystkim zwierzętom będącym w potrzebie.

  Priorytetowe znaczenie dla działalności Stowarzyszenia ma Inspektorat Główny (mieszczący się w Chełmie) wraz z podległymi mu sekcjami terenowymi (w Lublinie, Krasnymstawie, Zamościu), który zajmuje się podejmowaniem interwencji w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

  Głównymi zadaniami Inspektoratu CSOZ są:

  1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt oraz przepisach wykonawczych do Ustawy.

  2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w tworzeniu prawa oraz wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt.

  3. Podejmując działania dotyczące wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestniczenie.

  4. Krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

  5.Współpraca w zakresie realizacji zadań inspektorskich z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

  6. Kontrola warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach, gdzie przetrzymywane są zwierzęta.

  7. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt.

  8. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.

  9. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólne z Policją, Strażą Miejską, Izbą Celną oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami.

  10. Kierowanie wniosków do organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.

  11. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

  12. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

  13. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla Inspektoratów, Patroli Interwencyjnych, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt oraz innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Stowarzyszeniu, współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz pozostałych.

  14. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie akcji ratownictwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego spowodowanego atakiem dzikich, niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.

  15. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego względem osób znajdujących się w zagrożeniu ze strony zwierząt.

  16. Udział w akcjach związanych z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przed zwierzętami, organizowanych przez inne podmioty.

  17. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.

  18. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.

  19. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej.

  20. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.

  21. Organizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych, szkoleń, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.

  22. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska humanitarnego traktowania zwierząt.

  23. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami edukacyjno-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.

  24. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.

  25. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.

  26. Realizacja programów zapobiegających bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację, kastrację oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

  27. Realizacja programów identyfikacji i rejestracji zwierząt.

  28. Organizowanie, przeprowadzanie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.

  29. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1–28, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000413187
 • Konto:57 1020 1563 0000 5902 0099 5126
 • Adres:Hrubieszowska 66, 22-100 Chełm
 • WWW:wwww.csoz.pl
 • E-mail:biuro@csoz.pl
 • Telefon:518224978
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00