1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Górnika Zabrze
KRS 0000414081Wspieraj Młode Talenty Akademii Górnika

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Do młodzieży świat należy

CELE FUNDACJI

1. Działalność wychowawcza:
– Pomoc młodym adeptom piłki nożnej w szczególności poprzez szkolenie, wsparcie finansowe, sprzęt i infrastrukturę sportową, jak również integrację społeczną młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
– Wszechstronne propagowanie idei sportu wśród młodzieży,
– Aktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży wokół idei sportu

2. Działalność wspierająca i aktywizująca:
– Adresowana do ludzi starszych aktywizacja społeczna zintegrowana wokół sportu i klubu

3. Działalność charytatywna:
– Wszechstronne wsparcie uwzględniające pomoc finansową i rzeczową adresowaną do byłych piłkarzy Górnika Zabrze i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
Pod patronatem Akademii Piłkarskiej Górnika jesienią 2013 roku zrodził się projekt Piłkarskiego Przedszkola.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki akcji 1% współfinansują m.in.
- akcje przeznaczone dla adeptów Akademii Górnika Zabrze w tym turnieje wewnętrzne, turnieje z okazji dnia dziecka, z okazji Mikołajek
- rozwój infrasturktury treningowej w szczególności zakup niezbędnego sprzętu w postaci piłek, bramek, akcesoriów treningowych

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Górnik Zabrze to także Turniej im. Ernesta Pohla. Jest to cykliczny turniej skierowany do młodzieży kategorii wiekowej U-18.
W roku 2019 odbyła się już 18 edycja. W dwudniowej imprezie zwykle mierzą się drużyny z kilku europejskich Państw. 
Pod skrzydłami Fundacji Górnika Zabrze trenuje na co dzień ponad 1000 zawodników. 
Fundacja stara się o:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
2) Zwiększenie aktywności i efektywności działań lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych poprzez ściślejszą współpracę z profesjonalnymi klubami piłkarskimi, w tym międzynarodowymi
3) Wzrost umiejętności motorycznych, który przyniesie korzyści w dalszym sportowym oraz pozasportowym życiu uczestników.
4) Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej, w tym z różnych grup społecznych i środowiskowych.
5) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Projekt, dzięki swojej formule dociera do dzieci zrzeszonych w klubach sportowych, a także do uczniów szkół, Domów Dziecka, świetlic środowiskowych - także z innych krajów
6) Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez przekierowanie na wysiłek fizyczny potrzebny w sporcie,
7) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez ukazanie zalet wynikających z uprawniania sportu w postaci piłki nożnej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem prozdrowotnych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu.
8) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej poprzez pokazanie zdrowej sportowej rywalizacji.
9) Kształtowanie osobowości poprzez nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie potrzeb i możliwości innych, współpracę i współodpowiedzialność podczas gry, konieczność podejmowania samodzielnych decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji, nabieranie pewności siebie.
10) Stworzenie możliwości do udziału w rywalizacji sportowej odbywającej się w oparciu o zasady fair play, promujące zasady współpracy w ramach zespołu z wykorzystaniem indywidualnych umiejętności i predyspozycji 11) Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;     
Cele szczegółowe projektu to: 3 - promowanie poprzez rywalizację sportową odpowiednich cech charakteru, sposobów radzenia sobie w różnego typu sytuacjach, dokonywania właściwych wyborów, oceny konsekwencji swoich działań, a także wyciągania wniosków zarówno ze zwycięstw jak i porażek - promowanie wartości poprzez przywiązanie do barw klubowych i modeli zachowań wzorowanych na życiu znanych i cenionych mieszkańców regionu - popularyzacja piłki nożnej poprzez udział klubów piłkarskich, popularyzację udziału w treningach prowadzonych przez profesjonalne kluby piłkarskie - możliwość wzięcia udziału w niezwykłych wydarzeniach, których nie doświadcza się w wirtualnej, komputerowej rzeczywistości - obserwacja stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez umiejętności piłkarskich klubów - zbadanie na podstawie rozmów z trenerami klubowymi silnych i słabych stron obecnych metod szkoleniowych, sposobów zdobywania wiedzy oferowanych przez struktury zajmujące się rozwojem piłki nożnej w Polsce i na świecie. - przeprowadzenie analizy skuteczności trenerskiej w poszczególnych klubach piłkarskich oraz wymianę doświadczeń między Klubami z innych państw - Pokazanie jak optymalnie można wykorzystać dostępną infrastrukturę sportową do prowadzenia zajęć sportowych zarówno na poziomie profesjonalnym jak również amatorskim - Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych, wskazanie najodpowiedniejszej drogi dalszego rozwoju umiejętności - Ukazanie nowych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu w celu przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000414081
 • Konto:36 2490 0005 0000 4530 4151 2136
 • Adres:ul.Roosevelta 81, 41-800 Zabrze
 • WWW:www.akademiagornika.pl
 • E-mail:akademia@gornikzabrze.pl
 • Telefon:512129340Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Górnika Zabrze

KRS 0000414081

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Górnika Zabrze

 • Do młodzieży świat należy

  CELE FUNDACJI

  1. Działalność wychowawcza:
  – Pomoc młodym adeptom piłki nożnej w szczególności poprzez szkolenie, wsparcie finansowe, sprzęt i infrastrukturę sportową, jak również integrację społeczną młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
  – Wszechstronne propagowanie idei sportu wśród młodzieży,
  – Aktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży wokół idei sportu

  2. Działalność wspierająca i aktywizująca:
  – Adresowana do ludzi starszych aktywizacja społeczna zintegrowana wokół sportu i klubu

  3. Działalność charytatywna:
  – Wszechstronne wsparcie uwzględniające pomoc finansową i rzeczową adresowaną do byłych piłkarzy Górnika Zabrze i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
  Pod patronatem Akademii Piłkarskiej Górnika jesienią 2013 roku zrodził się projekt Piłkarskiego Przedszkola.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki akcji 1% współfinansują m.in.
  - akcje przeznaczone dla adeptów Akademii Górnika Zabrze w tym turnieje wewnętrzne, turnieje z okazji dnia dziecka, z okazji Mikołajek
  - rozwój infrasturktury treningowej w szczególności zakup niezbędnego sprzętu w postaci piłek, bramek, akcesoriów treningowych

 • Więcej o nas

  Fundacja Górnik Zabrze to także Turniej im. Ernesta Pohla. Jest to cykliczny turniej skierowany do młodzieży kategorii wiekowej U-18.
  W roku 2019 odbyła się już 18 edycja. W dwudniowej imprezie zwykle mierzą się drużyny z kilku europejskich Państw. 
  Pod skrzydłami Fundacji Górnika Zabrze trenuje na co dzień ponad 1000 zawodników. 
  Fundacja stara się o:
  1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  2) Zwiększenie aktywności i efektywności działań lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych poprzez ściślejszą współpracę z profesjonalnymi klubami piłkarskimi, w tym międzynarodowymi
  3) Wzrost umiejętności motorycznych, który przyniesie korzyści w dalszym sportowym oraz pozasportowym życiu uczestników.
  4) Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej, w tym z różnych grup społecznych i środowiskowych.
  5) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Projekt, dzięki swojej formule dociera do dzieci zrzeszonych w klubach sportowych, a także do uczniów szkół, Domów Dziecka, świetlic środowiskowych - także z innych krajów
  6) Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez przekierowanie na wysiłek fizyczny potrzebny w sporcie,
  7) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez ukazanie zalet wynikających z uprawniania sportu w postaci piłki nożnej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem prozdrowotnych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu.
  8) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej poprzez pokazanie zdrowej sportowej rywalizacji.
  9) Kształtowanie osobowości poprzez nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie potrzeb i możliwości innych, współpracę i współodpowiedzialność podczas gry, konieczność podejmowania samodzielnych decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji, nabieranie pewności siebie.
  10) Stworzenie możliwości do udziału w rywalizacji sportowej odbywającej się w oparciu o zasady fair play, promujące zasady współpracy w ramach zespołu z wykorzystaniem indywidualnych umiejętności i predyspozycji 11) Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;     
  Cele szczegółowe projektu to: 3 - promowanie poprzez rywalizację sportową odpowiednich cech charakteru, sposobów radzenia sobie w różnego typu sytuacjach, dokonywania właściwych wyborów, oceny konsekwencji swoich działań, a także wyciągania wniosków zarówno ze zwycięstw jak i porażek - promowanie wartości poprzez przywiązanie do barw klubowych i modeli zachowań wzorowanych na życiu znanych i cenionych mieszkańców regionu - popularyzacja piłki nożnej poprzez udział klubów piłkarskich, popularyzację udziału w treningach prowadzonych przez profesjonalne kluby piłkarskie - możliwość wzięcia udziału w niezwykłych wydarzeniach, których nie doświadcza się w wirtualnej, komputerowej rzeczywistości - obserwacja stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez umiejętności piłkarskich klubów - zbadanie na podstawie rozmów z trenerami klubowymi silnych i słabych stron obecnych metod szkoleniowych, sposobów zdobywania wiedzy oferowanych przez struktury zajmujące się rozwojem piłki nożnej w Polsce i na świecie. - przeprowadzenie analizy skuteczności trenerskiej w poszczególnych klubach piłkarskich oraz wymianę doświadczeń między Klubami z innych państw - Pokazanie jak optymalnie można wykorzystać dostępną infrastrukturę sportową do prowadzenia zajęć sportowych zarówno na poziomie profesjonalnym jak również amatorskim - Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych, wskazanie najodpowiedniejszej drogi dalszego rozwoju umiejętności - Ukazanie nowych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu w celu przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym.

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000414081
 • Konto:36 2490 0005 0000 4530 4151 2136
 • Adres:ul.Roosevelta 81, 41-800 Zabrze
 • WWW:www.akademiagornika.pl
 • E-mail:akademia@gornikzabrze.pl
 • Telefon:512129340
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00