1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Knabita
KRS 0000414644

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Zmień życie tych, którzy stracili nadzieję

Nasza Fundacja powstała, aby pomagać niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zmagającymi się przede wszystkim z chorobami nerwowo-mięśniowymi.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc dzieciom, które miały mniej szczęścia niż ich zdrowi rówieśnicy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki zostaną przeznaczone głównie na rehabilitacje podopiecznych.

Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich
rodzinom, w szczególności:
– organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej sytuacji materialnej;
– wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;
– ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
– promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
– wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
– promowanie rozwoju wolontariatu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została powołana na świat, przez rodziców dziecka z chorobą nerwowo-mięśniową.Znając problemy dnia codziennego posiadając niepełnosprawne dziecko postanowiliśmy pomóc nie tylko naszemu dziecku, ale również innym, którzy dzielnie walczą o powrót do zdrowia. Choroby nerwowo-mięśniowe są chorobami neurologicznymi i nieuleczalnymi, zostaje nam tylko rehabilitacja, by sprawić, aby dziecko miało szanse na samodzielne życie w przyszłości.

Niestety nasze Państwo nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniej terapii i leczenia, dlatego większość rodziców samodzielnie pokrywa koszty leczenia. Koszty są ogromne i rodziców zwyczajnie nie stać na samodzielne finansowanie rehabilitacji. W zależności od rodzaju terapii koszty wynoszą  nawet do kilku tysięcy miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że wiele dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi potrzebują całodobowej opieki, jedno z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej, by w pełni oddać się dziecku, a to z kolei wiąże się z dodatkowym uszczupleniem budżetu domowego

Cel, zasady i formy działalności Fundacji

Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich
rodzinom, w szczególności:
– organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w
trudnej sytuacji materialnej;
– wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i
kulturalnej;
– ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
– promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
– wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
– promowanie rozwoju wolontariatu

Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celu mogą być:

1) działalność informacyjna, opiniodawcza lub doradcza;

2) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, promocyjnych, debat publicznych;

3) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów i konferencji;

4) działalność wydawnicza lub biblioteczna, w szczególności w formie elektronicznej, obejmująca zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne;

5) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów internetowych, stron www, for i list dyskusyjnych;

6) organizowanie lub wspieranie organizacji koncertów, festiwali, przeglądów, przedstawień oraz innych wydarzeń publicznych;

7) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny.

8) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w pkt. g;

9) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych;

10) organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, opieki, terapii logopedycznej;

11) organizowanie lub finansowanie usług rehabilitacyjnych, medycznych w tym również sprzętu i leków;

12) organizowanie lub finansowanie potrzeb edukacyjnych, w tym książek i przyborów szkolnych;

13) podejmowanie i organizowanie inicjatyw lokalnych w rozumieniu przepisów prawa;

14) składanie petycji i wniosków;

15) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek

16)  organizowanie nieprofesjonalnych zbiórek surowców wtórnych, w tym nakrętek i makulatury;

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc dzieciom, które miały mniej szczęścia niż ich zdrowi rówieśnicy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000414644
 • Konto:72 1240 4650 1111 0010 6984 3685
 • Adres:ul. Skołczanka 28, 30-398 Kraków
 • WWW:kroplanadziei.pl
 • E-mail:fundacja@kroplanadziei.pl
 • Telefon:501 616 434Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Knabita

KRS 0000414644

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Knabita

 • Zmień życie tych, którzy stracili nadzieję

  Nasza Fundacja powstała, aby pomagać niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zmagającymi się przede wszystkim z chorobami nerwowo-mięśniowymi.
  Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc dzieciom, które miały mniej szczęścia niż ich zdrowi rówieśnicy.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki zostaną przeznaczone głównie na rehabilitacje podopiecznych.

  Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich
  rodzinom, w szczególności:
  – organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej sytuacji materialnej;
  – wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;
  – ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
  – przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
  – promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
  – wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
  – promowanie rozwoju wolontariatu.

 • Więcej o nas

  Fundacja została powołana na świat, przez rodziców dziecka z chorobą nerwowo-mięśniową.Znając problemy dnia codziennego posiadając niepełnosprawne dziecko postanowiliśmy pomóc nie tylko naszemu dziecku, ale również innym, którzy dzielnie walczą o powrót do zdrowia. Choroby nerwowo-mięśniowe są chorobami neurologicznymi i nieuleczalnymi, zostaje nam tylko rehabilitacja, by sprawić, aby dziecko miało szanse na samodzielne życie w przyszłości.

  Niestety nasze Państwo nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniej terapii i leczenia, dlatego większość rodziców samodzielnie pokrywa koszty leczenia. Koszty są ogromne i rodziców zwyczajnie nie stać na samodzielne finansowanie rehabilitacji. W zależności od rodzaju terapii koszty wynoszą  nawet do kilku tysięcy miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że wiele dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi potrzebują całodobowej opieki, jedno z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej, by w pełni oddać się dziecku, a to z kolei wiąże się z dodatkowym uszczupleniem budżetu domowego

  Cel, zasady i formy działalności Fundacji

  Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich
  rodzinom, w szczególności:
  – organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w
  trudnej sytuacji materialnej;
  – wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i
  kulturalnej;
  – ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
  – przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
  – promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
  – wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
  – promowanie rozwoju wolontariatu

  Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celu mogą być:

  1) działalność informacyjna, opiniodawcza lub doradcza;

  2) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, promocyjnych, debat publicznych;

  3) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów i konferencji;

  4) działalność wydawnicza lub biblioteczna, w szczególności w formie elektronicznej, obejmująca zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne;

  5) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów internetowych, stron www, for i list dyskusyjnych;

  6) organizowanie lub wspieranie organizacji koncertów, festiwali, przeglądów, przedstawień oraz innych wydarzeń publicznych;

  7) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny.

  8) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w pkt. g;

  9) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych;

  10) organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, opieki, terapii logopedycznej;

  11) organizowanie lub finansowanie usług rehabilitacyjnych, medycznych w tym również sprzętu i leków;

  12) organizowanie lub finansowanie potrzeb edukacyjnych, w tym książek i przyborów szkolnych;

  13) podejmowanie i organizowanie inicjatyw lokalnych w rozumieniu przepisów prawa;

  14) składanie petycji i wniosków;

  15) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek

  16)  organizowanie nieprofesjonalnych zbiórek surowców wtórnych, w tym nakrętek i makulatury;

  Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc dzieciom, które miały mniej szczęścia niż ich zdrowi rówieśnicy.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000414644
 • Konto:72 1240 4650 1111 0010 6984 3685
 • Adres:ul. Skołczanka 28, 30-398 Kraków
 • WWW:kroplanadziei.pl
 • E-mail:fundacja@kroplanadziei.pl
 • Telefon:501 616 434
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00