Fundacja Mamy Serce

Fundacja Mamy Serce
 • Mamy Serce Dla Małych Serduszek.

  1. Celem Fundacji jest:
   1. aktywne wspieranie rozwoju i rozbudowy Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
   2. promocja i organizacja wolontariatu w zakresie wspomagania osób z wadami i chorobami serca;
   3. propagowanie wiedzy o wadach i chorobach serca;
   4. działalność charytatywna na rzecz osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, że szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
   5. przeciwdziałanie problemom społecznym i pokonywanie barier związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
   6. ochrona i promocja kultury;
   7. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo wychowawczym;
   8. ochrona i promocja zdrowia;
   9. podejmowanie działań w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
   10. aktywizacja społeczna poprzez podejmowanie działań wspierających i i integrujących na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
   11. niesienie pomocy dla osób z wadami i chorobami serca oraz ich najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

  Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane fundusze pragniemy przeznaczyć na:

  • organizację pomocy psychologicznej dla dzieci z wadami serca i ich rodziców ( również w sytuacjach nagłych)
  • pomoc w zakupie leków , rehabilitację dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych,
  • zakup sprzętu medycznego ( np. pulsoksymetry, aparaty do INR , ekg ), który wypożyczamy pacjentom wychodzącym ze szpitala
  • wsparcie Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi poprzez zakup różnego rodzaju sprzętu zarówno dla pacjentów oraz personelu medycznego

  KADA TWOJA WPŁATA POZWALA NAM WALCZYZ CHOROB.

  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000418970
  • Konto:13 2490 0005 0000 4530 1511 8753
  • Adres:ul.Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
  • WWW:www.mamyserce.org.pl
  • E-mail:fundacja@mamyserce.org.pl
  • Telefon:48 604906078
 • Niesiemy pomoc dzieciom z wadami i chorobami serca oraz ich rodzinom.

  Nasza obecność na terenie szpitala ICZMP w Łodzi pozwala na bezpośredni kontakt zarówno z dziećmi z wadami serca jak i ich rodzicami.

  Fundacja organizuje pomoc psychologiczną

  dla dzieci i ich rodziców, które leczone są na oddziałach kardiologii i kardiochirurgi. Pomoc psychologa często jest już potrzebna w czasie ciąży, kiedy przyszła mama dowiaduje się o ciężkiej wadzie serca swojego jeszcze nienarodzonego dziecka. Dalej opieką objęci zostają rodzice, których dzieci są operowane kardiochirurgicznie. Często jest to kilka operacji w życiu dziecka. W przypadku każdego zabiegu kardiochirurgicznego ważne jest wsparcie rodziców dzieci chorych.  Z pomocy psychologa korzystają również starsze dzieci, które niejednokrotnie borykają się z wieloma problemami , których nie mają zdrowi ich rówieśnicy. Czasem zadają pytania typu " jak długo będę żył/a". Rozmowa z psychologiem może pomóc im w ich problemach.

  Wypożyczanie sprzętu medycznego do domu                                                                               

  często dzieci po operacjach kardiochirurgicznych wychodząc do domu maja zalecenie stosowania specjalistycznego sprzętu medycznego ( pulsoksymetry, ekg, aparaty do INR). Wydatki związane z leczeniem, pobytem przy dzicku często przekraczają możliwości rodziców ( czasem samotnej matki lub ojca),którzy niejednokrotnie zmuszeni są do rezygnacji z pracy by zaopiekować się chorym, niepełnosprawnym dzieckiem.Pomoc w postaci sprzętu  wypożyczanego do domu małym pacjentom pozwala opiekunom zaoszczędzić na wydatkach.

  Pomagamy w rehabilitacji

  W przypadku rodzin w trudnej sytuacji materialnej staramy się pomagać finansując rehabilitację małych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.

  Pomagamy w zakupie leków

  mali pacjenci często wymagają stosowania leków po wyjściu ze szpitala. Staramy się pomóc przy. zakupie leków rodzinom w trudnej sytuacji materialnej

  Jesteśmy  z dziećmi i ich rodzicami w każdej ważnej chwili ( Dzień Dziecka, Gwiazdka,Walenynki itp.). Umilamy im czas poprzez różnego rodzaju zajęcia na świetlicy oddziałowej, przekazujemy prezenty( maskotki ,gry, książki, kolorowanki itd.). Nasi wolontariusze, organizują dla dzieci na oddziałach kardiologii i kardiochirurgi przedstawienia, wspólne zajęcia plastyczne, czytanie ksiąek, granie w gry. Na zajęcia te staramy się pozyskać środki gółównie w postaci materiałów plastycznych.

  Organizujemy pogadanki i warsztety dla rodziców dzieci z wadami serca.

  Podejmujemy działania w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

  Szeroko upowszechniamy wiedzę o chorobach dzieci o możliwości leczenia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w formie publikacji, wywiadów, seminariów, konferencji oraz przez inne formy masowego przekazu, także podczas organizowania zbiórek publicznych, z których dochód jest przeznaczony na cele Fundacji.

  Aktywnie wspieramy rozwój i rozbudowę Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, aby jak najwięcej osób z wadami i chorobami serca mogło uzyskać pomoc w kraju. Staramy się zakupić sprzęt medyczny, który przyczynia się do jeszcze lepszej diagnozy i leczenia. Pomagamy personelowi medycznemu również w zakresie pomocy psychologicznej. Często personel też potrzebuje rozmowy z psychologiem. Codziennie ocierając się o trudne przypadki i śmierć dzieci personel szpitalny również wymaga wsparcia psychologicznego a dodatkowe warsztaty jak rozmawiać z dzieckiem o jego chorobie lub rodzicem , przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia.

  Organizujemy imprezy, zbiórki, różnorodne formy wypoczynku dla dzieci po operacjach kardiochirurgicznych.

  Fundacja powstała w 2012r i działa nieprzerwanie. W roku 2014 otrzymała status OPP.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Mamy Serce