1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja ART - SOS
KRS 0000419669

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Stypendia dla młodych potrzebujących.

Fundacja ART - SOS wspiera młode potrzebujące talenty, dajemy szansę dla młodych uzadolnionych realizować ich marzenia.

Wspieramy fundując stypendia  studentom oraz uczniom szkół artystycznych. W ostatnim roku szkolnym wsparliśmy  potrzebujących kwotą  39 100zł.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

W krótkiej historii naszej fundacji zorganizowaliśmy  ponad 50 koncertów muzyki klasycznej. W Salonie Muzycznym Fundacji przyjęliśmy ponad 3000 słuchaczy. Wystąpiło ponad 50 mistrzów, u boku których zaprezentowało się 66 uczniów. Kupiliśmy skrzypce o wartości 12000 zł dla zdolnej, potrzebującej młodej skrzypaczki, dołożyliśmy 3000 zł na perkusję dla Michała oraz 2000 zł na trąbkę dla Alka.  Do końca 2019 roku ufundowaliśmy 30 stypendiów na  kwotę 75 100 zł.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działamy w Suwałkach, naszą siedzibą jest zabytkowa kamienica w centrum miasta, w której znajduje się piękna Sala – miejsce koncertów, warsztatów, wystaw, wieczorów z poezją.

Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej. Współpracujemy ze szkołami muzycznymi w regionie, organizujemy koncerty i warsztaty, na których wspólnie występują Mistrz i uczeń.

Działacze Fundacji – to ludzie znani, a także zupełnie anonimowi. Wszystkich jednoczy idea wyrównywania szans rozwoju dzieciom z północno – wschodniego zakątka Polski.

1 09.09.2019  w saloniku muzycznym fundacji w imieniu własnym i naszego partnera z Montrealu Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim z funduszu Lisowskich, Smykowskich wraz z przewodniczącą Rady Fundacji Małgorzatą Wojdełko i Magorzatą Walnicką wręczyłyśmy certyfikaty stypendysty. Całkowita kwota przeznaczona na stypendia w tym roku to 39 100zł. Młodzież pięknie mówiła o sobie i zaprezentowała grę na swoich…

Wśród statutowych celów fundacji ART-S.O.S główne miejsce zajmuje promocja muzyki, jej twórców i wykonawców. Jednym z kluczowych celów fundacji jest stworzenie młodym, zdolnym adeptom sztuki muzycznej możliwości obcowania ze sceną i publicznością od najmłodszych lat, łamanie bariery artysta-publiczność, wdrażanie od najmłodszych lat specyfiki zawodu artysty. Drugim nie mniej ważnym aspektem działań fundacji jest fundowanie stypendiów najbardziej potrzebującej i utalentowanej młodzieży z regionu. Do osiągnięć w tej materii należy akcja charytatywna „Skrzypce dla Dominiki”, stypendium „Szybuj z orłami” oraz ” zbiórka funduszy „NA PERKUSJĘ DLA MICHAŁA ORAZ NA TRĄBKĘ DLA ALKA”

Długoterminowa wizja działalności fundacji ART-S.O.S obejmuje dalsze rozszerzenie formuły koncertów „Mistrz-uczeń”, działań związanych ze wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej. Realizacja tych pomysłów jest konsekwentnie kontynuowana od 2012 roku.

Poszukujemy wrażliwych na sztukę przyjaciół sponsorów, zapraszamy do współpracy przedsiębiorców., Samorząd aby wspólnie tworzyć przestrzeń przyjazną filantropi i DOBRZE inwestować w DOBRO, aby podnosić ogólny poziom wykształcenia kulturalnego w społeczeństwie

 Pomóż nam pomagać.

Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowiznę (lub subwencje, jednorazowa lub łączna, w wysokości równej co najmniej 1000 złotych lub, w odniesieniu do osób zagranicznych, 1000 dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

This foundation is established to assist both young and well established artists.

We want to aid in the artistic education of the talented youths and constantly raise the level of the cultural education in the society. The desire for the young musicians to be better prepared for entering professional life is always ours, so they can have an opportunity of a frequent contact with the audience and also other professional musicians and orchestras.

The main aim of the foundation is the cultural activity, particularly fosterage, promotion and general assistance in career ladders for both children and youths who are artistically gifted, not excluding the adults of said sort; similarly to help domesticate houses and buildings for artistically culturally and musically creative purposes.

Natural or legal persons, who will make a donation to the Foundation (or subsidies, single or combined, equal to at least 1,000 Polish Zloty or in relation to foreign persons, 1,000 U.S. dollars), obtain, if so wishes, the title sponsor of the Foundation.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000419669
 • Konto:74 2030 0045 1110 0000 0381 9700
 • Adres:!6-400 Suwałki, ul Chłodna 12
 • WWW:www.art-sos.pl
 • E-mail:biuro@art-sos.pl
 • Telefon:48 602106061

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja ART - SOS

KRS 0000419669

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja ART - SOS

 • Stypendia dla młodych potrzebujących.

  Fundacja ART - SOS wspiera młode potrzebujące talenty, dajemy szansę dla młodych uzadolnionych realizować ich marzenia.

  Wspieramy fundując stypendia  studentom oraz uczniom szkół artystycznych. W ostatnim roku szkolnym wsparliśmy  potrzebujących kwotą  39 100zł.

 • Jak wykorzystamy 1%

  W krótkiej historii naszej fundacji zorganizowaliśmy  ponad 50 koncertów muzyki klasycznej. W Salonie Muzycznym Fundacji przyjęliśmy ponad 3000 słuchaczy. Wystąpiło ponad 50 mistrzów, u boku których zaprezentowało się 66 uczniów. Kupiliśmy skrzypce o wartości 12000 zł dla zdolnej, potrzebującej młodej skrzypaczki, dołożyliśmy 3000 zł na perkusję dla Michała oraz 2000 zł na trąbkę dla Alka.  Do końca 2019 roku ufundowaliśmy 30 stypendiów na  kwotę 75 100 zł.

 • Więcej o nas

  Działamy w Suwałkach, naszą siedzibą jest zabytkowa kamienica w centrum miasta, w której znajduje się piękna Sala – miejsce koncertów, warsztatów, wystaw, wieczorów z poezją.

  Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej. Współpracujemy ze szkołami muzycznymi w regionie, organizujemy koncerty i warsztaty, na których wspólnie występują Mistrz i uczeń.

  Działacze Fundacji – to ludzie znani, a także zupełnie anonimowi. Wszystkich jednoczy idea wyrównywania szans rozwoju dzieciom z północno – wschodniego zakątka Polski.

  1 09.09.2019  w saloniku muzycznym fundacji w imieniu własnym i naszego partnera z Montrealu Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim z funduszu Lisowskich, Smykowskich wraz z przewodniczącą Rady Fundacji Małgorzatą Wojdełko i Magorzatą Walnicką wręczyłyśmy certyfikaty stypendysty. Całkowita kwota przeznaczona na stypendia w tym roku to 39 100zł. Młodzież pięknie mówiła o sobie i zaprezentowała grę na swoich…

  Wśród statutowych celów fundacji ART-S.O.S główne miejsce zajmuje promocja muzyki, jej twórców i wykonawców. Jednym z kluczowych celów fundacji jest stworzenie młodym, zdolnym adeptom sztuki muzycznej możliwości obcowania ze sceną i publicznością od najmłodszych lat, łamanie bariery artysta-publiczność, wdrażanie od najmłodszych lat specyfiki zawodu artysty. Drugim nie mniej ważnym aspektem działań fundacji jest fundowanie stypendiów najbardziej potrzebującej i utalentowanej młodzieży z regionu. Do osiągnięć w tej materii należy akcja charytatywna „Skrzypce dla Dominiki”, stypendium „Szybuj z orłami” oraz ” zbiórka funduszy „NA PERKUSJĘ DLA MICHAŁA ORAZ NA TRĄBKĘ DLA ALKA”

  Długoterminowa wizja działalności fundacji ART-S.O.S obejmuje dalsze rozszerzenie formuły koncertów „Mistrz-uczeń”, działań związanych ze wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej. Realizacja tych pomysłów jest konsekwentnie kontynuowana od 2012 roku.

  Poszukujemy wrażliwych na sztukę przyjaciół sponsorów, zapraszamy do współpracy przedsiębiorców., Samorząd aby wspólnie tworzyć przestrzeń przyjazną filantropi i DOBRZE inwestować w DOBRO, aby podnosić ogólny poziom wykształcenia kulturalnego w społeczeństwie

   Pomóż nam pomagać.

  Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowiznę (lub subwencje, jednorazowa lub łączna, w wysokości równej co najmniej 1000 złotych lub, w odniesieniu do osób zagranicznych, 1000 dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

  This foundation is established to assist both young and well established artists.

  We want to aid in the artistic education of the talented youths and constantly raise the level of the cultural education in the society. The desire for the young musicians to be better prepared for entering professional life is always ours, so they can have an opportunity of a frequent contact with the audience and also other professional musicians and orchestras.

  The main aim of the foundation is the cultural activity, particularly fosterage, promotion and general assistance in career ladders for both children and youths who are artistically gifted, not excluding the adults of said sort; similarly to help domesticate houses and buildings for artistically culturally and musically creative purposes.

  Natural or legal persons, who will make a donation to the Foundation (or subsidies, single or combined, equal to at least 1,000 Polish Zloty or in relation to foreign persons, 1,000 U.S. dollars), obtain, if so wishes, the title sponsor of the Foundation.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000419669
 • Konto:74 2030 0045 1110 0000 0381 9700
 • Adres:!6-400 Suwałki, ul Chłodna 12
 • WWW:www.art-sos.pl
 • E-mail:biuro@art-sos.pl
 • Telefon:48 602106061
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00