1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Dla Polonii"

KRS 0000423252

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja "Dla Polonii"

KRS 0000423252

Prezent OPP

Powrót do Ojczyzny

Fundacja została powołana w 2012 r. by wspierać powrót młodych Polaków ze wschodu do Ojczyzny, a tym samym wspierać marzenia ich przodków, którzy lata temu, z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Polski.

Wszystkie środki, które Fundacji uda się zebrać są przekazywane na cale statutowe. Wsparcie finansowe ze strony instytucji pokrywa tylko niewielką część szkolnych potrzeb, dlatego Fundacja nieustająco walczy o pozyskanie nowych partnerów, mecenasów i o wsparcie.

Naszym głównym celem jest repatriacja poprzez edukację, dając szansę młodym Polakom ze wschodu na powrót.

Nasi podopieczni zostają w Polsce, gdzie kontynuują naukę na Polskich uczelniach oraz rozpoczynają pracę zawodową. Tu też zakładają swoje rodziny oraz sprowadzają swoich bliskich do kraju przodków będąc dla nich jednocześnie naturalnym przewodnikiem po kraju, języku i kulturze.

Przez często zmieniające się wysokości subwencji oświatowych dla szkół niepublicznych dotyczące nauczania języka polskiego szkołom brakuje środków finansowych na pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych oraz najmu pomieszczeń niezbędnych na ten cel. Szkoły oraz Fundacja nie posiadają własnego budynku dlatego wynajmują pomieszczenia od Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.  1,5 % zostanie przekazany na cel pokrycia kosztów związanych z edukacją i utrzymaniem podopiecznych w Polsce (zakwaterowanie, wyżywienie etc.).

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Nasi podopieczni często pochodzą za niezamożnych, polskich rodzin z 8 krajów Euroazji (Kazachstanu, Uzbekistanu, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Białorusi), dla których spełnieniem marzeń  jest powrót do ojczyzny.  Do szkoły uczęszcza 220 uczniów z czego 130 mieszka w przyszkolnym internacie. Ze względu na odległość i ich młody wiek 14-18 lat musimy im zapewnić nocleg, wyżywienie, opiekę wychowawców i medyczną. Uczniowie mieszkają u nas przez 10 miesięcy, a internat pracuje przez 7 dni w tygodniu.

Przy 220 uczniach, którym trzeba zapewnić wyżywienie przez 7 dni w tygodniu, 3 razy dziennie, miesięczny koszt posiłków wynosi ok 40 000PLN. Od września 2018 r.Fundacja prowadzi przyszkolną stołówkę, która powstała dzięki darczyńcom, którzy wspierali przez 2 lata ten cel. Dzięki temu działaniu koszt miesięcznego wyżywienia uczniów spadł z 80 000 PLN do 40 000 PLN przy jednoczesnym wzroście jakości posiłków.

Ponieważ ich wyżywienie jest dla nas najważniejszą i najbardziej kosztowną pozycją wszystkie uzyskane darowizny pochodzące z 1,5% przekazujemy na ten cel.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została powołana w 2012 r. by wspierać powrót młodych Polaków ze wschodu do Ojczyzny, a tym samym wspierać marzenia ich przodków, którzy lata temu, z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Polski. Od grudnia 2017 r. Fundacja jest organem prowadzącym LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Fundację „Dla Polonii” powołali do istnienia członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w celu wspierania Liceum Polonijnego Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Nauczyciele i wychowawcy, którzy uprzednio działali na rzecz Polaków na Wschodzie w ramach tego stowarzyszenia, a obecnie tworzą zarząd Fundacji „Dla Polonii”, mają wieloletnie doświadczenie na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Fundacja „Dla Polonii” wspiera edukację i wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, dziś uczących się w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9.

Wywózka. Deportacja. Wypędzenie. Wojna. Sybir. Kresy. Polacy zmuszeni, by opuścić Polskę. Bieg historii odebrał im niemal wszystko – dom, bliskich, przyjaciół, plany na przyszłość. Ale nie złamał ich miłości do Ojczyzny. Przekazali ją swoim dzieciom i wnukom. Teraz ci wnukowie wracają, by spełnić marzenie swoich dziadków. Marzenie o Polsce. Marzenie o domu. By móc ich do siebie zaprosić od wielu lat prowadzimy akcję witajciewdomu.pl

Mecenas wspiera finansowo konkretnego, wybranego przez siebie ucznia, przekazując regularnie, co miesiąc zdeklarowaną kwotę. Pełny Mecenat wynosi 1000 zł i zapewnia w całości koszty wyżywienia i pobytu w internacie. Mecenasem może zostać jedna osoba, ale może to być również grupa osób, która wspólnie wspiera jednego z uczniów.

Pamiętając o testamencie Ojca Świętego, o jego trosce o Polaków na Wschodzie, Fundacja „Dla Polonii” chce wspierać naszych Rodaków na Wschodzie. Kierunki tego wsparcia wyznaczają cele i zadania zawarte w Statucie Fundacji. Dziś Fundacja wspiera uczniów polskiego pochodzenia uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie: www.liceumpolonijne.edu.pl.

Fundacja podjęła:

akcję mecenatu szkolnego, która ma pomóc Liceum w realizacji jego misji – kształcenia młodych Polaków z różnych krajów na Wschodzie,

zbiera w ramach akcji www.witajciewdomu.pl środki na wyżywienie młodzieży ze Wschodu mieszkającej w Internacie przy Liceum,

szuka docelowej, stałej i rozwojowej własnej siedziby dla szkoły.

Działalność Fundacji w tym zakresie wpisuje się także skutecznie w aktualne potrzeby społeczeństwa polskiego, które już doświadcza dotkliwie demograficznego niżu. Młodzi uczniowie ze Wschodu, a niebawem też studenci, wywodzą się z tego samego kręgu kulturowego, są spadkobiercami polskiego dziedzictwa kultury i historii. Mają prawo tu być i kształcić się. Po zakończeniu studiów wiążą swoją przyszłość z Polską, tu chcą pracować i zakładać rodziny. Oni też będą budować przyszłość Polski. Inwestycja w ich solidne wykształcenie i umożliwienie im odkrycia, poznania i pokochania ojczyzny przodków – to inwestycja w przyszłość naszego kraju.

Jednocześnie, zacieśniając więzi z Polską, ożywiają zainteresowanie polskim językiem i kulturą w środowiskach polskich w swoich krajach pochodzenia. Są w naturalny sposób ambasadorami polskiej kultury. Bez tych silnych związków z Polską, bez świadomości, że rodacy w kraju troszczą się o ich los i im pomagają, kolejnym pokoleniom z polskimi korzeniami w ich krajach coraz trudniej będzie to dziedzictwo pielęgnować.

Wspierani przez Fundację uczniowie polskiego pochodzenia ze Wschodu są więc w naturalny sposób żywym, bogatym wielokulturowością i przyjaźnią, patriotyzmem i silnymi wartościami chrześcijańskimi pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem.

Fundacja „Dla Polonii” stara się skupić wokół tych idei i celów – wspierania Polaków na Wschodzie na polu edukacji i kultury – jak najwięcej ludzi dobrej woli, którzy czują więź historyczną i uczuciową z nimi, a także solidarność patriotyczną i społeczną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000423252
 • Konto:86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
 • Adres:Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
 • WWW:www.fundacjadlapolonii.pl
 • E-mail:kontakt@fundacjadlapolonii.pl
 • Telefon:225592111

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja "Dla Polonii"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja "Dla Polonii"

KRS 0000423252

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00