1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk”
KRS 0000430706

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Człowiek znaczy tyle ile może dać drugiemu człowiekowi

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica w obecnym kształcie powstało w 2012 r. (wcześniej działało pod nazwą „Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne PROMYK w Gnieźnie, Odział Dębnica).Własną osobowość prawną uzyskało 27.08.2012 r. Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życioweji fizycznej osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania celem niesienia pomocy tej grupie społecznej. Z dniem 14.10.2013 r. stowarzyszenie uzyskało status "Organizacji pożytku publicznego"

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1 Prowadzenie działalności szkoleniowej

•          warsztaty jedno i wielodniowe służące kultywowaniu polskiej kultury i tradycji o charakterze

szkoleniowym (rękodzielnictwo) zakończone wystawami powstałych prac.

•          warsztaty dla wychowawców przedszkola „Gniazdko"

•          realizacja projektów  dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie  i

Gminę Kiecko

2. Organizowanie imprez plenerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystycznym

•          majówka dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin

•          wycieczka rowerowa na Pola Lednickie

•          pomoc w organizowaniu turnusów rekreacyjnych

•          spotkania rekreacyjne przy ognisku z mieszkańcami wsi Dębnicy.

3. Integracja środowiska lokalnego ze Stowarzyszeniem

•          pomoc w pozyskiwaniu sprzętu ortopedycznego

•          udostępnienie sali rehabilitacyjnej społeczności wiejskiej

•          wspólne spotkania wielopokoleniowe przy ognisku, gry i zabawy sportowe

•          wspólna praca przy agrotechnicznym zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego

sadzenie drzew

•          prace przy urządzaniu miejsca ćwiczeń na powietrzu.

4.  Promocja i ochrona zdrowia realizowana poprzez:

•          organizowanie   pokazów   ćwiczeń   usprawniając}cli   na   świeżym   powietrzu

prowadzonych przez rehabilitantów

•          upowszechnianie kultury fizycznej przez udział w projekcie rehabilitacyjnym

dla osób starszych i niepełnosprawnych

•          prelekcje na temat zdrów ego żywienia i zdrów ego stylu życia.

5. Pomoc socjalna dla potrzebujących - pomoc rzeczowa (zakup środków żywności, leków).

6. Urządzenie letniego miejsca ćwiczeń - siłownia na świeżym powietrzu

•          kącik wypoczynkowy - Aleja Przyjaciół „Promyka"

•          sadzenie  drzew   i   krzewów   wokół   budynku  (praca  zbiorowa  z   udziałem mieszkańców Dębnicy)

•          pielęgnacja drzewek i krzewów

•          naprawa ogrodzenia, garażu i placu zabaw.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica w obecnym kształcie powstało w 2012 r. (wcześniej działało pod nazwą „Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne PROMYK w Gnieźnie, Odział Dębnica).Własną osobowość prawną uzyskało 27.08.2012 r. Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życioweji fizycznej osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania celem niesienia pomocy tej grupie społecznej. Z dniem 14.10.2013 r. stowarzyszenie uzyskało status "Organizacji pożytku publicznego"

Działalność Stowarzyszenia to :

1) inicjowanie różnorakich przedsięwzięć mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, otaczanie szczególna opieka dzieci kalekich i osób o nowopowstałym inwalidztwie oraz ich rodzin,

2) aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych i osób starszych do podejmowania obowiązków społecznie użytecznych i zatrudniania,

3) pomoc materialna i prawna oraz wsparcie duchowe osobom niepełnosprawnym mające na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności - szczególnie wśród osób najbardziej poszkodowanych,

4) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych i starszych,

5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

6) prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych, seminariach i konferencjach, szkoleniach oraz innych formach służących kultywowaniu polskiej kultury, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Szkolenie organizatorów kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki,

7) propagowanie wiedzy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, organizowanie odczytów i pokazów

8) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowisk osób niepełnosprawnych oraz uczestniczenie i inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących warunków życia i specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, takich jak: sposobów zaspakajania tych potrzeb, ujawniania barier społecznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i utrudniających ich rehabilitację,

9) organizowanie festynów, plenerów, wystaw, warsztatów tematycznych, konkursów, turniejów i przeglądów, imprez o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym, turnusów rehabilitacyjnych, obozów, półkolonii dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji i rewalidacji dla osób będących pod opieka stowarzyszenia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków oraz osób starszych, dzieci i młodzieży, popularyzowanie turystyki, krajoznawstwa, organizowanie rajdów, zlotów, olimpiad sportowych.

10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami za granicą

Założycielem i Honorowym Prezesem SART Promyk Debnica jest Eugeniusz Górniak - Działacz społeczny, jeszcze jako Prezes SCRK „Promyk” Gniezno był pomysłodawcą zorganizowania miejsca wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poza miastem - w Dębnicy Gmina Kłecko. Od chwili przekazania budynku wraz z terenem do kapitalnego remontu pozyskiwał środki finansowe na rzecz budowy Gospodarstwa. Organizował akcje charytatywne, zbiórki publiczne. Uzyskiwane środki finansowe przeznaczone były na prace remontowe Ośrodka. Obecnie, jako Honorowy Prezes SART Dębnica, pracuje nad przystosowaniem terenu rekreacyjnego wokół budynku przystosowując go dla osób niepełnosprawnych. Zadbał również o zagospodarowanie terenu, obsadzenie zielenią, zamontowanie ścieżek wokół ogniska, utworzenie alei drzew pod nazwą „Aleja przyjaciół Promyka” – będzie to miejsce wypoczynku, spacerów i spotkań ludzi niepełnosprawnych, starszych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000430706
 • Konto:14 9065 0006 0000 0000 7083 0001
 • Adres:62-271 Działyń, Dębnica 33
 • WWW:http://www.promyk-debnica.pl/
 • E-mail:egorniak1@o2.pl
 • Telefon:519304646Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk”

KRS 0000430706

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk”

 • Człowiek znaczy tyle ile może dać drugiemu człowiekowi

  Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica w obecnym kształcie powstało w 2012 r. (wcześniej działało pod nazwą „Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne PROMYK w Gnieźnie, Odział Dębnica).Własną osobowość prawną uzyskało 27.08.2012 r. Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życioweji fizycznej osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania celem niesienia pomocy tej grupie społecznej. Z dniem 14.10.2013 r. stowarzyszenie uzyskało status "Organizacji pożytku publicznego"

 • Jak wykorzystamy 1%

  1 Prowadzenie działalności szkoleniowej

  •          warsztaty jedno i wielodniowe służące kultywowaniu polskiej kultury i tradycji o charakterze

  szkoleniowym (rękodzielnictwo) zakończone wystawami powstałych prac.

  •          warsztaty dla wychowawców przedszkola „Gniazdko"

  •          realizacja projektów  dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie  i

  Gminę Kiecko

  2. Organizowanie imprez plenerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystycznym

  •          majówka dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin

  •          wycieczka rowerowa na Pola Lednickie

  •          pomoc w organizowaniu turnusów rekreacyjnych

  •          spotkania rekreacyjne przy ognisku z mieszkańcami wsi Dębnicy.

  3. Integracja środowiska lokalnego ze Stowarzyszeniem

  •          pomoc w pozyskiwaniu sprzętu ortopedycznego

  •          udostępnienie sali rehabilitacyjnej społeczności wiejskiej

  •          wspólne spotkania wielopokoleniowe przy ognisku, gry i zabawy sportowe

  •          wspólna praca przy agrotechnicznym zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego

  sadzenie drzew

  •          prace przy urządzaniu miejsca ćwiczeń na powietrzu.

  4.  Promocja i ochrona zdrowia realizowana poprzez:

  •          organizowanie   pokazów   ćwiczeń   usprawniając}cli   na   świeżym   powietrzu

  prowadzonych przez rehabilitantów

  •          upowszechnianie kultury fizycznej przez udział w projekcie rehabilitacyjnym

  dla osób starszych i niepełnosprawnych

  •          prelekcje na temat zdrów ego żywienia i zdrów ego stylu życia.

  5. Pomoc socjalna dla potrzebujących - pomoc rzeczowa (zakup środków żywności, leków).

  6. Urządzenie letniego miejsca ćwiczeń - siłownia na świeżym powietrzu

  •          kącik wypoczynkowy - Aleja Przyjaciół „Promyka"

  •          sadzenie  drzew   i   krzewów   wokół   budynku  (praca  zbiorowa  z   udziałem mieszkańców Dębnicy)

  •          pielęgnacja drzewek i krzewów

  •          naprawa ogrodzenia, garażu i placu zabaw.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica w obecnym kształcie powstało w 2012 r. (wcześniej działało pod nazwą „Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne PROMYK w Gnieźnie, Odział Dębnica).Własną osobowość prawną uzyskało 27.08.2012 r. Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życioweji fizycznej osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania celem niesienia pomocy tej grupie społecznej. Z dniem 14.10.2013 r. stowarzyszenie uzyskało status "Organizacji pożytku publicznego"

  Działalność Stowarzyszenia to :

  1) inicjowanie różnorakich przedsięwzięć mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, otaczanie szczególna opieka dzieci kalekich i osób o nowopowstałym inwalidztwie oraz ich rodzin,

  2) aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych i osób starszych do podejmowania obowiązków społecznie użytecznych i zatrudniania,

  3) pomoc materialna i prawna oraz wsparcie duchowe osobom niepełnosprawnym mające na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności - szczególnie wśród osób najbardziej poszkodowanych,

  4) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych i starszych,

  5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

  6) prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych, seminariach i konferencjach, szkoleniach oraz innych formach służących kultywowaniu polskiej kultury, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Szkolenie organizatorów kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki,

  7) propagowanie wiedzy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, organizowanie odczytów i pokazów

  8) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowisk osób niepełnosprawnych oraz uczestniczenie i inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących warunków życia i specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, takich jak: sposobów zaspakajania tych potrzeb, ujawniania barier społecznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i utrudniających ich rehabilitację,

  9) organizowanie festynów, plenerów, wystaw, warsztatów tematycznych, konkursów, turniejów i przeglądów, imprez o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym, turnusów rehabilitacyjnych, obozów, półkolonii dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji i rewalidacji dla osób będących pod opieka stowarzyszenia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków oraz osób starszych, dzieci i młodzieży, popularyzowanie turystyki, krajoznawstwa, organizowanie rajdów, zlotów, olimpiad sportowych.

  10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami za granicą

  Założycielem i Honorowym Prezesem SART Promyk Debnica jest Eugeniusz Górniak - Działacz społeczny, jeszcze jako Prezes SCRK „Promyk” Gniezno był pomysłodawcą zorganizowania miejsca wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poza miastem - w Dębnicy Gmina Kłecko. Od chwili przekazania budynku wraz z terenem do kapitalnego remontu pozyskiwał środki finansowe na rzecz budowy Gospodarstwa. Organizował akcje charytatywne, zbiórki publiczne. Uzyskiwane środki finansowe przeznaczone były na prace remontowe Ośrodka. Obecnie, jako Honorowy Prezes SART Dębnica, pracuje nad przystosowaniem terenu rekreacyjnego wokół budynku przystosowując go dla osób niepełnosprawnych. Zadbał również o zagospodarowanie terenu, obsadzenie zielenią, zamontowanie ścieżek wokół ogniska, utworzenie alei drzew pod nazwą „Aleja przyjaciół Promyka” – będzie to miejsce wypoczynku, spacerów i spotkań ludzi niepełnosprawnych, starszych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000430706
 • Konto:14 9065 0006 0000 0000 7083 0001
 • Adres:62-271 Działyń, Dębnica 33
 • WWW:http://www.promyk-debnica.pl/
 • E-mail:egorniak1@o2.pl
 • Telefon:519304646
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00