1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Mediatorzy Polscy
  KRS 0000431452

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

rozwój mediacji w Polsce

Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” zostało zarejestrowane 30 sierpnia 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie. Od 2012 do 2015 roku siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul Dąbrowskiego 7 w Rzeszowie. Obecnie znajduje się przy ul Lwowskiej 173 również w Rzeszowie. 

Stowarzyszenie powstało po to, aby ludzie dostrzegli alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów jaką jest mediacja. Po prześledzeniu badań rynkowych, z których jednoznacznie wynikało, że narastają konflikty społeczne, wzrasta liczba rozwodów, a usługi adwokackie są zbyt drogie dla większości obywateli zapadła decyzja o utworzeniu organizacji.

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie ogólnodostępnych usług mediacyjnych.  Od początku istnienia Stowarzyszenia zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt mediacji skierowanych z sądów okręgowych i rejonowych a także zlecanych od prywatnych osób
i instytucji. Obecnie w gronie znajduje się około 52 aktywnie działających członków Stowarzyszenia.

Jak wykorzystamy 1%

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy" przeznaczy 1% na działalność nieodpłatną  pożytku publicznego służącą realizacji  celów, w zakresie:

 1. poradnictwa prawnego, w tym szczególnie w zakresie mediacji dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej.

 2. organizowanie szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji szczególnie w zakresie mediacji rówieśniczych dla dzieci, młodzieży oraz ich wychowawców,

 3. pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,

 4. działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 5. organizowanie i prowadzenie lokalnych ośrodków mediacyjnych oraz placówek oświatowych i pomocowych dla osób niepełnosprawnych oraz nieprzystosowanych społecznie

Więcej o nas

PRZEPROWADZONE PROJEKTY

1. 15-18.04.2013 r.-“Standaryzacja działalności Polskiego Związku Niewidomych na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług“- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

2. 18-24.09.2013 r. – “Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów” realizowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet IV Rozwój Przedsiębiorczości Społecznej.

3. 22-25.08.2013r. – “Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów– Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2013.

4. 01.01.2012-30.09.2013r. – Mediacje rodzinne, karne i dla nieletnich- seminaria i warsztaty

5. 09.02. – 11.05.2014 r. Szkolenie pn “Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” – realizowane
z programu operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. POKL.01.03.05-00-030/08″

6. 09.08-13.08.2014 r., Projekt “Skrzydła uszyte na miarę- rozwój dziecka szansą na lepsze jutro” finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie. Przeprowadzenie w ramach umowy wolontariackiej z LCIS “Nasza Przyszłość”treningu Asertywności oraz warsztatu “Masz prawo do mediacji”

7. 21-24.08.2014r.“Masz prawo do mediacji “- Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2014 oraz programu FIO na lata 2014-2020.

8. 26.11.2015 r. Prelekcja i warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień- Zespół Szkół w Oleszycach.

9. 5 -6 .11.2016 r. oraz 12-13.11.2016 r. Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”. 

10. 19.05.2017 r. Prelekcja na Konferencji Naukowej pt: ,,Rozstrzyganie sporów pracowniczych” organizowaną przez Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji działającym przy Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

11. 1-4.06.2017 r. Projekt ,,Kobiety ze Śląska” Janów Lubelski. Szkolenie dla członków Stowarzyszenia Kobiet i ich rodzin z Siemianowic Śląskich. Projekt był współrealizowany ze Stowarzyszeniem ,,Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim.

12. 13.10.2017 r. Szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”z zakresu mediacji pt.: “Rozwiązania z mediacji tworzone” w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017. Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym.

13. 17.10.2017 r. Jarosław Konferencja pt.: “Mediacja szansą na porozumienie” przeprowadzona przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”, zrealizowana w ramach dofinansowania z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020-konkurs FIO 2017-MRPiPS

14. 28-29.10.2017 i 4-5.11.2017 r. Szkolenie z mediacji rodzinnych przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” wraz z Centrum Edukacji Polskiej.

15. 1-3.12.2017 r. Szkolenie z Mediacji szkolnych i rówieśniczych- przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”

16. 13-14.01.2018 r. oraz 20-21.01.2018 r. Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie.

17. 25.05.2018 r. Prelekcja na Konferencji Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, w ramach projektu First ADR Kids, w którym wzięło udział 5 krajów: Estonia, Włochy, Norwegia , Wielka Brytania i Polska.

18. W okresie od marca do czerwca 2018 r. organizacja zajęć z mediacji rówieśniczych w Gimnazjum Publicznym w Tarnogrodzie.

19. Organizacja konferencji w dniu 16.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja “Mediacje – szansa czy zagrożenie?”.

20. Dnia 2 listopada 2018 r. mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych dla ok. 60 nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.


 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000431452
 • Konto:32 102 0 43 91 0 000 6702 012 7 68 15
 • Adres:www.mediatorzy-polscy.eu
 • WWW:www.mediatorzy-polscy.eu
 • E-mail:mediatorzypolscy@gmail.com
 • Telefon:791397014

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Mediatorzy Polscy

  KRS 0000431452

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Mediatorzy Polscy

 • rozwój mediacji w Polsce

  Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” zostało zarejestrowane 30 sierpnia 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym
  w Rzeszowie. Od 2012 do 2015 roku siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul Dąbrowskiego 7 w Rzeszowie. Obecnie znajduje się przy ul Lwowskiej 173 również w Rzeszowie. 

  Stowarzyszenie powstało po to, aby ludzie dostrzegli alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów jaką jest mediacja. Po prześledzeniu badań rynkowych, z których jednoznacznie wynikało, że narastają konflikty społeczne, wzrasta liczba rozwodów, a usługi adwokackie są zbyt drogie dla większości obywateli zapadła decyzja o utworzeniu organizacji.

  Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie ogólnodostępnych usług mediacyjnych.  Od początku istnienia Stowarzyszenia zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt mediacji skierowanych z sądów okręgowych i rejonowych a także zlecanych od prywatnych osób
  i instytucji. Obecnie w gronie znajduje się około 52 aktywnie działających członków Stowarzyszenia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy" przeznaczy 1% na działalność nieodpłatną  pożytku publicznego służącą realizacji  celów, w zakresie:

  1. poradnictwa prawnego, w tym szczególnie w zakresie mediacji dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej.

  2. organizowanie szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji szczególnie w zakresie mediacji rówieśniczych dla dzieci, młodzieży oraz ich wychowawców,

  3. pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,

  4. działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  5. organizowanie i prowadzenie lokalnych ośrodków mediacyjnych oraz placówek oświatowych i pomocowych dla osób niepełnosprawnych oraz nieprzystosowanych społecznie

 • Więcej o nas

  PRZEPROWADZONE PROJEKTY

  1. 15-18.04.2013 r.-“Standaryzacja działalności Polskiego Związku Niewidomych na rzecz wysokiej jakości świadczonych usług“- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

  2. 18-24.09.2013 r. – “Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów” realizowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet IV Rozwój Przedsiębiorczości Społecznej.

  3. 22-25.08.2013r. – “Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów– Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2013.

  4. 01.01.2012-30.09.2013r. – Mediacje rodzinne, karne i dla nieletnich- seminaria i warsztaty

  5. 09.02. – 11.05.2014 r. Szkolenie pn “Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” – realizowane
  z programu operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. POKL.01.03.05-00-030/08″

  6. 09.08-13.08.2014 r., Projekt “Skrzydła uszyte na miarę- rozwój dziecka szansą na lepsze jutro” finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Rzeszowie. Przeprowadzenie w ramach umowy wolontariackiej z LCIS “Nasza Przyszłość”treningu Asertywności oraz warsztatu “Masz prawo do mediacji”

  7. 21-24.08.2014r.“Masz prawo do mediacji “- Projekt realizowany przez NGO CITY Cieszanów Rock Festiwal 2014 oraz programu FIO na lata 2014-2020.

  8. 26.11.2015 r. Prelekcja i warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień- Zespół Szkół w Oleszycach.

  9. 5 -6 .11.2016 r. oraz 12-13.11.2016 r. Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”. 

  10. 19.05.2017 r. Prelekcja na Konferencji Naukowej pt: ,,Rozstrzyganie sporów pracowniczych” organizowaną przez Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji działającym przy Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

  11. 1-4.06.2017 r. Projekt ,,Kobiety ze Śląska” Janów Lubelski. Szkolenie dla członków Stowarzyszenia Kobiet i ich rodzin z Siemianowic Śląskich. Projekt był współrealizowany ze Stowarzyszeniem ,,Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim.

  12. 13.10.2017 r. Szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”z zakresu mediacji pt.: “Rozwiązania z mediacji tworzone” w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017. Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym.

  13. 17.10.2017 r. Jarosław Konferencja pt.: “Mediacja szansą na porozumienie” przeprowadzona przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”, zrealizowana w ramach dofinansowania z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020-konkurs FIO 2017-MRPiPS

  14. 28-29.10.2017 i 4-5.11.2017 r. Szkolenie z mediacji rodzinnych przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” wraz z Centrum Edukacji Polskiej.

  15. 1-3.12.2017 r. Szkolenie z Mediacji szkolnych i rówieśniczych- przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy”

  16. 13-14.01.2018 r. oraz 20-21.01.2018 r. Szkolenie bazowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie “Mediatorzy Polscy” Oddział w Krakowie.

  17. 25.05.2018 r. Prelekcja na Konferencji Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, w ramach projektu First ADR Kids, w którym wzięło udział 5 krajów: Estonia, Włochy, Norwegia , Wielka Brytania i Polska.

  18. W okresie od marca do czerwca 2018 r. organizacja zajęć z mediacji rówieśniczych w Gimnazjum Publicznym w Tarnogrodzie.

  19. Organizacja konferencji w dniu 16.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja “Mediacje – szansa czy zagrożenie?”.

  20. Dnia 2 listopada 2018 r. mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych dla ok. 60 nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000431452
 • Konto:32 102 0 43 91 0 000 6702 012 7 68 15
 • Adres:www.mediatorzy-polscy.eu
 • WWW:www.mediatorzy-polscy.eu
 • E-mail:mediatorzypolscy@gmail.com
 • Telefon:791397014
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00