Fundacja "Z Myślą o Tobie"

Fundacja
 • Nie ma ludzi całkowicie przegranych

  Misją Fundacji "Z MYŚLĄ O TOBIE" jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej.

  Jak wykorzystamy 1%

  • organizację koncertów i spotkań profilaktycznych
  • organizację pomocy bezpośredniej dla osób indywidualnych
  • organizację pomocy bezpośredniej dla potrzebujących grup osób

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000433626
  • Adres:ul. Czesława Kłosia 8/36, 02-466 Warszawa
  • WWW:zmyslaotobie.org
  • E-mail:info@zmyslaotobie.org
  • Telefon:606 333 338

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Z Myślą o Tobie"

Nie ma ludzi całkowicie przegranych. Wystarczy pomóc!