1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Z Myślą O Tobie
KRS 0000433626

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nie ma ludzi całkowicie przegranych

Fundacja "Z MYŚLĄ O TOBIE" niesienie kompleksową pomoc osobom wykluczonym społecznie. Naszym zadaniem jest przywrócenie osoby w trudnej sytuacji do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Realizujemy działania profilaktyczne dla grup zagrożonych wykluczeniem, jak i doraźnie pomagamy rodzinom i osobom indywidualnym. Sposób pomocy dopasowujemy po dokładnym zbadaniu sprawy, aby pomoc w możliwie jak największym stopniu przyniosła długotrwały efekt.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zbiórka na "Mieszkania treningowe".

Fundacja "Z myślą o Tobie" organizuje w budynku należącym do m st. Warszawy "Mieszkania treningowe" dla po pieczy zastępczej lub terapii w ośrodku. Budynek przeznaczony na ten cel wymaga remontu. Zakres remontu to:

- podłoga z klepki do wymiany,

- stolarka drzwiowa do wymiany,

- okna do remontu,

- malowanie ścian i sufitów wraz z naprawa tynków

- instalacja elektryczna do wymiany,

- urządzenia sanitarne do wymiany 

Szacunkowy koszt remontu: 86 000 zł.

Ponadto pomieszczenia muszą zostać wyposażone w meble oraz sprzęt AGD. Zachęcamy wszystkich do pomocy!

Więcej o nas

Więcej o nas

Misją Fundacji "Z MYŚLĄ O TOBIE" jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

Nasze cele realizujemy głównie poprzez:

- organizację koncertów profilaktycznych,
- organizację pomocy bezpośredniej dla osób indywidualnych.

Główne projekty jakie zrealizowaliśmy do tej pory to:

01.2013 - 03.2014 - finansowanie wynagrodzenia wychowawców ośrodka "Nowy Początek" w Warszawie

07.2013 - wyposażenie kuchni ośrodka "Nowy Początek" w Warszawie

07.2013 - przekazanie wyposażenia dla ośrodka w Szczypiornie

2014 – 2018 organizacja regularnych koncertów profilaktycznych przeciw wykluczeniom społecznym w całej Polsce

2014 – 2018 organizowanie spotkań na temat związków pomiędzy chrześcijaństwem i judaizmam w celu ograniczania ruchów antysemickich

Nasz główny cen na 2019

Angażując się w wiele przedsięwzięć niosących pomoc ludziom wykluczonym społecznie zauważyliśmy, że niektórym osobom mimo zakończenia terapii trudno jest się usamodzielnić. Napotykają 2 podstawowe bariery. Pierwszą zewnętrzną, stosunkowe wysokie koszty wynajmu samodzielnego mieszkania, a drugą wewnętrzną – nie zawsze są w stanie samodzielnie poradzić sobie z kłopotami i trudnościami codziennego życia. Aby zniwelować te bariery, chcielibyśmy stworzyć mieszkania treningowe dla takich osób, które mógłby z jednej strony liczyć na niedrogi wynajem, a z drugiej strony oczekiwać pomocy wychowawcy, czy Fundacji w sprawach, z którymi się borykają. Po osiągnięciu wystarczającej samodzielności mieszkańcy mogliby zwalniać miejsca dla kolejnych osób podejmując już samodzielny byt.

Miasta nie posiadają takich lokali w swoich zasobach, co nie pozwala na powrót do społeczeństwa takich osób. Zazwyczaj wyżej wymienione osoby spotykają się z odmowami wynajęcia mieszkania z zasobów lokalowych mista ze względu na brak dochodów, a dochodów nie mogą generować, ponieważ nie mają gdzie mieszkać. Bardzo łatwo w tej sytuacji wrócić im do poprzednich schematów myslenia i stać się ponownie wykluczonymi społecznie. Dlatego uważam, że stworzenie rozwiązania pośredniego pomiędzy ośrodkiem terapeutycznym, a mieszkaniem socjalnym, pomogłaby Miastu Warszawie rozwiązać problem braku mieszkań socjalnych, a osobom wykluczonym wyjście z trudnej życiowo sytuacji.

Chcemy przetwać ten łańcuch niemocy, dlatego staramy się o budynek z zasobów lokalowych m st. Warszawy.

Mieszkańcy oraz samorząd m. st. Warszawy będą w mieli możliwość przekierowania osób zainteresowania osób po terapii do takiego mieszkania. Przyczyni się to do odciążenia stołecznych OPS’ów oraz pomoże to w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholizmem i bezdomnością. Dla społeczeństwa będzie to też możliwość odzyskania osób, które z niego odpadły.

Miasto st. Warszawa może także rozwiązać problem osób, które nie kwalifikują się na lokal socjalny proponując im rozwiązanie proponowane przez Fundację „Z myślą o Tobie”

Budynek przeznaczony na ten cel wymaga remontu. Zakres remontu to:

- podłoga z klepki do wymiany,

- stolarka drzwiowa do wymiany,

- okna do remontu,

- malowanie ścian i sufitów wraz z naprawa tynków

- instalacja elektryczna do wymiany,

- urządzenia sanitarne do wymiany 

Szacunkowy koszt remontu: 86 000 zł.

Działamy nieprzerwanie od 2012 roku! zapraszamy do polubienia naszej strony FB (https://www.facebook.com/FundacjaZMyslaOTobie)


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000433626
 • Konto:73 1750 0012 0000 0000 2088 7157
 • Adres:ul. Czesława Kłosia 8/36, 02-466 Warszawa
 • WWW:www.zmyslaotobie.org
 • E-mail:info@zmyslaotobie.org
 • Telefon:606 333 338Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Z Myślą O Tobie

KRS 0000433626

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Z Myślą O Tobie

 • Nie ma ludzi całkowicie przegranych

  Fundacja "Z MYŚLĄ O TOBIE" niesienie kompleksową pomoc osobom wykluczonym społecznie. Naszym zadaniem jest przywrócenie osoby w trudnej sytuacji do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Realizujemy działania profilaktyczne dla grup zagrożonych wykluczeniem, jak i doraźnie pomagamy rodzinom i osobom indywidualnym. Sposób pomocy dopasowujemy po dokładnym zbadaniu sprawy, aby pomoc w możliwie jak największym stopniu przyniosła długotrwały efekt.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zbiórka na "Mieszkania treningowe".

  Fundacja "Z myślą o Tobie" organizuje w budynku należącym do m st. Warszawy "Mieszkania treningowe" dla po pieczy zastępczej lub terapii w ośrodku. Budynek przeznaczony na ten cel wymaga remontu. Zakres remontu to:

  - podłoga z klepki do wymiany,

  - stolarka drzwiowa do wymiany,

  - okna do remontu,

  - malowanie ścian i sufitów wraz z naprawa tynków

  - instalacja elektryczna do wymiany,

  - urządzenia sanitarne do wymiany 

  Szacunkowy koszt remontu: 86 000 zł.

  Ponadto pomieszczenia muszą zostać wyposażone w meble oraz sprzęt AGD. Zachęcamy wszystkich do pomocy!

 • Więcej o nas

  Misją Fundacji "Z MYŚLĄ O TOBIE" jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

  Nasze cele realizujemy głównie poprzez:

  - organizację koncertów profilaktycznych,
  - organizację pomocy bezpośredniej dla osób indywidualnych.

  Główne projekty jakie zrealizowaliśmy do tej pory to:

  01.2013 - 03.2014 - finansowanie wynagrodzenia wychowawców ośrodka "Nowy Początek" w Warszawie

  07.2013 - wyposażenie kuchni ośrodka "Nowy Początek" w Warszawie

  07.2013 - przekazanie wyposażenia dla ośrodka w Szczypiornie

  2014 – 2018 organizacja regularnych koncertów profilaktycznych przeciw wykluczeniom społecznym w całej Polsce

  2014 – 2018 organizowanie spotkań na temat związków pomiędzy chrześcijaństwem i judaizmam w celu ograniczania ruchów antysemickich

  Nasz główny cen na 2019

  Angażując się w wiele przedsięwzięć niosących pomoc ludziom wykluczonym społecznie zauważyliśmy, że niektórym osobom mimo zakończenia terapii trudno jest się usamodzielnić. Napotykają 2 podstawowe bariery. Pierwszą zewnętrzną, stosunkowe wysokie koszty wynajmu samodzielnego mieszkania, a drugą wewnętrzną – nie zawsze są w stanie samodzielnie poradzić sobie z kłopotami i trudnościami codziennego życia. Aby zniwelować te bariery, chcielibyśmy stworzyć mieszkania treningowe dla takich osób, które mógłby z jednej strony liczyć na niedrogi wynajem, a z drugiej strony oczekiwać pomocy wychowawcy, czy Fundacji w sprawach, z którymi się borykają. Po osiągnięciu wystarczającej samodzielności mieszkańcy mogliby zwalniać miejsca dla kolejnych osób podejmując już samodzielny byt.

  Miasta nie posiadają takich lokali w swoich zasobach, co nie pozwala na powrót do społeczeństwa takich osób. Zazwyczaj wyżej wymienione osoby spotykają się z odmowami wynajęcia mieszkania z zasobów lokalowych mista ze względu na brak dochodów, a dochodów nie mogą generować, ponieważ nie mają gdzie mieszkać. Bardzo łatwo w tej sytuacji wrócić im do poprzednich schematów myslenia i stać się ponownie wykluczonymi społecznie. Dlatego uważam, że stworzenie rozwiązania pośredniego pomiędzy ośrodkiem terapeutycznym, a mieszkaniem socjalnym, pomogłaby Miastu Warszawie rozwiązać problem braku mieszkań socjalnych, a osobom wykluczonym wyjście z trudnej życiowo sytuacji.

  Chcemy przetwać ten łańcuch niemocy, dlatego staramy się o budynek z zasobów lokalowych m st. Warszawy.

  Mieszkańcy oraz samorząd m. st. Warszawy będą w mieli możliwość przekierowania osób zainteresowania osób po terapii do takiego mieszkania. Przyczyni się to do odciążenia stołecznych OPS’ów oraz pomoże to w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholizmem i bezdomnością. Dla społeczeństwa będzie to też możliwość odzyskania osób, które z niego odpadły.

  Miasto st. Warszawa może także rozwiązać problem osób, które nie kwalifikują się na lokal socjalny proponując im rozwiązanie proponowane przez Fundację „Z myślą o Tobie”

  Budynek przeznaczony na ten cel wymaga remontu. Zakres remontu to:

  - podłoga z klepki do wymiany,

  - stolarka drzwiowa do wymiany,

  - okna do remontu,

  - malowanie ścian i sufitów wraz z naprawa tynków

  - instalacja elektryczna do wymiany,

  - urządzenia sanitarne do wymiany 

  Szacunkowy koszt remontu: 86 000 zł.

  Działamy nieprzerwanie od 2012 roku! zapraszamy do polubienia naszej strony FB (https://www.facebook.com/FundacjaZMyslaOTobie)

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000433626
 • Konto:73 1750 0012 0000 0000 2088 7157
 • Adres:ul. Czesława Kłosia 8/36, 02-466 Warszawa
 • WWW:www.zmyslaotobie.org
 • E-mail:info@zmyslaotobie.org
 • Telefon:606 333 338
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00