1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Działań Lokalnych - Spichlerz
  KRS 0000437336

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Szyjemy kulturę na miarę lokalnych potrzeb

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz jest stowarzyszeniem , które powstało w październiku 2012 r. Przed jego
zawiązaniem grupa tworzących go później społeczników realizowała w sposób nieformalny działania społeczne. Do tej
pory stowarzyszenie ma na swoim koncie organizację 7 pikników historycznych, szereg spotkań – happeningów, publikacje
książkowe, spektakle historyczne, własną stronę internetową. Wszystkie te przedsięwzięcia są skutkiem dobrej organizacji,
zaangażowania społecznego
i wsparcia finansowego w postaci pozyskanych grantów. Pozyskiwano dotacje zarówno ze źródeł publicznych (FIO, czy
ASOS), jak i prywatnych fundacji (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, czy Fundacja PZU). Stowarzyszenie w ramach
swojej statutowej działalności prowadzi młodzieżową grupę 30 wolontariuszy, oraz 40 osobową grupę seniorów.

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki wpłatom z 1% będziemy mogli swobodniej realizować wkład własny w dotowanych procentach. Projekty jakimi się zamujemy dotyczą przede wszystkich kultury i ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego, szczególnie tego niematerialnego. Staramy się integrować społeczność lokalną wokół wspólnej historii oraz prezentować ją naszym gościom z różnych stron regionu i kraju.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz jest stowarzyszeniem , które powstało w październiku 2012 r.  Przed jego zawiązaniem grupa tworzących go później społeczników  realizowała w sposób nieformalny działania społeczne. Do tej pory stowarzyszenie ma  na swoim koncie organizację pięciu pikników historycznych, szereg spotkań – happeningów, publikacje książkowe, spektakle historyczne, własną stronę internetową. Wszystkie te przedsięwzięcia są skutkiem dobrej organizacji, zaangażowania społecznego
i wsparcia finansowego w postaci pozyskanych grantów. 

Największym, do tej pory realizowanym przez SDL Spichlerz, przedsięwzięciem jest realizacja projektu „Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy”, dotyczącego dokumentowania materiałów historycznych z lat 1939 -1989, w ramach którego przeprowadzono liczne spotkania ze starszymi mieszkańcami miejscowości. Owocem tych spotkań  jest  zbiór reportaży historycznych, zaś w  oparciu o ich treść, powstał spektakl teatralny, który nagrano i umieszczono na Youtube. 

Realizacja powyższego projektu jest typowym działaniem SDL Spichlerz i poza gromadzeniem materiałów historycznych, będących w zamierzeniu bazą materiałów dydaktycznych szkół i przedmiotem badania zawodowych historyków, jego zamiarem jest nade wszystko integracja lokalnej społeczności, zwłaszcza pomiędzy pokoleniami. 

Stowarzyszenie obecnie jest wiarygodną instytucją w lokalnej społeczności i okres namawiania mieszkańców do współpracy ma już za sobą. Obecnym wyzwaniem jest realizacja rozbudzonych oczekiwań w proponowanych dotychczas formach. W najbliższym czasie SDL Spichlerz planuje stworzenie ścieżki dydaktycznej w przypałacowym parku, oznakowanie pamiątek historycznych i dalsze opracowywanie gromadzonych nieustannie materiałów historycznych. Poza tym SDL Spichlerz planuje również realizację zadań związanych z ekonomizacją działalności. Liczba osób zaangażowanych w prace stowarzyszenia powiększa się systematycznie i na chwilę obecną stanowi 42 stałych członków stowarzyszenia.

Od 2016 roku Stowarzyszenie zarządza samorządową instytucją kultury - Ośrodkiem Kultury w Czernicy, który mieści się w zabytkowym, XIX wiecznym pałacu. Zarządzenie  instytucją Stowarzysznie oparło o kilka kluczowych zasad:
1. Patrycypacji jako modelu działania - Ośrodek Kultury to dobro wspólne społeczności. Nie jest on własnością dyrektora ani burmistrza, czy wójta. To instytucja publiczna, której zadaniem jest ułatwiać mieszkańcom dostęp do kultury. Partycypacja to aktywny udział w kształtowaniu życia społecznego okolicy, wpływ na wydarzenia, które dotyczą nas jako mieszkańców. To też sposób komunikacji z władzami pozwalający na wspieranie się w podejmowaniu ważnych dla społeczności decyzji. Proces partycypacyjny włącza różnych interesariuszy: pracowników instytucji, mieszkańców i przedstawicieli władzy (urzędników, członków rady gminy etc.) Zasada partycypacji przekłada się na zaangażowanie ludzi w działania instytucji i planowane rozwiązania.
2. Uwzględnienie specyfiki miejscowości wiejskiej - Ośrodek Kultury w Czernicy powinien pełnić rolę przestrzeni scalającej i skupiającej mieszkańców wokół działań na rzecz ich rozwoju i rozwoju lokalnej społeczności. Wiejski charakter zarówno miejscowości, jak i instytucji powinien tu być rozpatrywany jako atut, źródło inspiracji, zgodę na prowadzenie działań niesztampowych, opartych na bezpośrednich relacjach.
3. Uzwzlędnienie kontekstu dziedzictwa społeczno-historycznego - połeczność czernicka to przede wszystkim wiejski mikroświat osadzony w  specyficznych wartościach, kulturze, historii. Stanowi to o jej wyjątkowości i niepowtarzalności.  Rodzima tradycja jest podstawą poczucia przynależności i tożsamości.

 


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000437336
 • Konto:59 109 0 17 66 0 000 0001 204 0 85 93
 • Adres:ul. Wolności 58 44-293 Czernica
 • WWW:www.sdlspichlerz.pl
 • E-mail:sdlspichlerz@gmail.com
 • Telefon:506195691 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Działań Lokalnych - Spichlerz

  KRS 0000437336

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Działań Lokalnych - Spichlerz

 • Szyjemy kulturę na miarę lokalnych potrzeb

  Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz jest stowarzyszeniem , które powstało w październiku 2012 r. Przed jego
  zawiązaniem grupa tworzących go później społeczników realizowała w sposób nieformalny działania społeczne. Do tej
  pory stowarzyszenie ma na swoim koncie organizację 7 pikników historycznych, szereg spotkań – happeningów, publikacje
  książkowe, spektakle historyczne, własną stronę internetową. Wszystkie te przedsięwzięcia są skutkiem dobrej organizacji,
  zaangażowania społecznego
  i wsparcia finansowego w postaci pozyskanych grantów. Pozyskiwano dotacje zarówno ze źródeł publicznych (FIO, czy
  ASOS), jak i prywatnych fundacji (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, czy Fundacja PZU). Stowarzyszenie w ramach
  swojej statutowej działalności prowadzi młodzieżową grupę 30 wolontariuszy, oraz 40 osobową grupę seniorów.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki wpłatom z 1% będziemy mogli swobodniej realizować wkład własny w dotowanych procentach. Projekty jakimi się zamujemy dotyczą przede wszystkich kultury i ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego, szczególnie tego niematerialnego. Staramy się integrować społeczność lokalną wokół wspólnej historii oraz prezentować ją naszym gościom z różnych stron regionu i kraju.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz jest stowarzyszeniem , które powstało w październiku 2012 r.  Przed jego zawiązaniem grupa tworzących go później społeczników  realizowała w sposób nieformalny działania społeczne. Do tej pory stowarzyszenie ma  na swoim koncie organizację pięciu pikników historycznych, szereg spotkań – happeningów, publikacje książkowe, spektakle historyczne, własną stronę internetową. Wszystkie te przedsięwzięcia są skutkiem dobrej organizacji, zaangażowania społecznego
  i wsparcia finansowego w postaci pozyskanych grantów. 

  Największym, do tej pory realizowanym przez SDL Spichlerz, przedsięwzięciem jest realizacja projektu „Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy”, dotyczącego dokumentowania materiałów historycznych z lat 1939 -1989, w ramach którego przeprowadzono liczne spotkania ze starszymi mieszkańcami miejscowości. Owocem tych spotkań  jest  zbiór reportaży historycznych, zaś w  oparciu o ich treść, powstał spektakl teatralny, który nagrano i umieszczono na Youtube. 

  Realizacja powyższego projektu jest typowym działaniem SDL Spichlerz i poza gromadzeniem materiałów historycznych, będących w zamierzeniu bazą materiałów dydaktycznych szkół i przedmiotem badania zawodowych historyków, jego zamiarem jest nade wszystko integracja lokalnej społeczności, zwłaszcza pomiędzy pokoleniami. 

  Stowarzyszenie obecnie jest wiarygodną instytucją w lokalnej społeczności i okres namawiania mieszkańców do współpracy ma już za sobą. Obecnym wyzwaniem jest realizacja rozbudzonych oczekiwań w proponowanych dotychczas formach. W najbliższym czasie SDL Spichlerz planuje stworzenie ścieżki dydaktycznej w przypałacowym parku, oznakowanie pamiątek historycznych i dalsze opracowywanie gromadzonych nieustannie materiałów historycznych. Poza tym SDL Spichlerz planuje również realizację zadań związanych z ekonomizacją działalności. Liczba osób zaangażowanych w prace stowarzyszenia powiększa się systematycznie i na chwilę obecną stanowi 42 stałych członków stowarzyszenia.

  Od 2016 roku Stowarzyszenie zarządza samorządową instytucją kultury - Ośrodkiem Kultury w Czernicy, który mieści się w zabytkowym, XIX wiecznym pałacu. Zarządzenie  instytucją Stowarzysznie oparło o kilka kluczowych zasad:
  1. Patrycypacji jako modelu działania - Ośrodek Kultury to dobro wspólne społeczności. Nie jest on własnością dyrektora ani burmistrza, czy wójta. To instytucja publiczna, której zadaniem jest ułatwiać mieszkańcom dostęp do kultury. Partycypacja to aktywny udział w kształtowaniu życia społecznego okolicy, wpływ na wydarzenia, które dotyczą nas jako mieszkańców. To też sposób komunikacji z władzami pozwalający na wspieranie się w podejmowaniu ważnych dla społeczności decyzji. Proces partycypacyjny włącza różnych interesariuszy: pracowników instytucji, mieszkańców i przedstawicieli władzy (urzędników, członków rady gminy etc.) Zasada partycypacji przekłada się na zaangażowanie ludzi w działania instytucji i planowane rozwiązania.
  2. Uwzględnienie specyfiki miejscowości wiejskiej - Ośrodek Kultury w Czernicy powinien pełnić rolę przestrzeni scalającej i skupiającej mieszkańców wokół działań na rzecz ich rozwoju i rozwoju lokalnej społeczności. Wiejski charakter zarówno miejscowości, jak i instytucji powinien tu być rozpatrywany jako atut, źródło inspiracji, zgodę na prowadzenie działań niesztampowych, opartych na bezpośrednich relacjach.
  3. Uzwzlędnienie kontekstu dziedzictwa społeczno-historycznego - połeczność czernicka to przede wszystkim wiejski mikroświat osadzony w  specyficznych wartościach, kulturze, historii. Stanowi to o jej wyjątkowości i niepowtarzalności.  Rodzima tradycja jest podstawą poczucia przynależności i tożsamości.

   

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000437336
 • Konto:59 109 0 17 66 0 000 0001 204 0 85 93
 • Adres:ul. Wolności 58 44-293 Czernica
 • WWW:www.sdlspichlerz.pl
 • E-mail:sdlspichlerz@gmail.com
 • Telefon:506195691
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00