1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Być Bardziej

KRS 0000445363

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Być Bardziej

KRS 0000445363

Prezent OPP

Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem

Fundacja „Być Bardziej” wśród swoich celów stawia troskę o rozwój i byt drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest wykluczony w społeczeństwie poprzez ubóstwo.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% wykorzystamy na projekt Dzwonek na Obiad. Celem jest ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie go samodzielnie zapewnić.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja „Być Bardziej” wśród swoich celów stawia troskę o rozwój i byt drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest wykluczony w społeczeństwie poprzez ubóstwo. Chcemy nasze projekty opierać na haśle: rozumieć i pomagać. W ten sposób pragniemy rozwijać i promować pasję szukania i pomnażania dobra wokół nas, zwłaszcza w ludziach przeżywających problemy. W ten sposób chcemy być bardziej… i pomnażać wyobraźnię miłosierdzia, o której mówił w Polsce św. Jan Paweł II. Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Chcemy pomnażać dobro oparte o ideę wzajemnej miłości, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. W ten sposób darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi.

Fundacja „Być Bardziej” powstała pod koniec 2012 roku. Naszym celem jest propagowanie postawy dobroczynnej, kształtowanie ludzkich postaw i praw, w oparciu o wartości i normy ogólnoludzkie, ale przede wszystkim pomoc niedożywionym dzieciom i młodzieży. W tym celu przez ostatnie pięć lat przeprowadziliśmy pod patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kuratoriów Oświaty programy: „Nakarm Głodnego”,  „Dzwonek na obiad” (I – IV edycja w roku szkolnym 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 2017/18) w ramach którego dzieci i młodzież, ze szkół różnych stopni na terenie Polski, otrzymała stypendia obiadowe w I i II semestrze.

Pragniemy rozszerzać naszą działalność i ukierunkować projekty fundacji na bezpośrednią pomoc dla potrzebujących, zwłaszcza do dzieci i młodzieży niedożywionej. W trwajacym roku szkolnym 2018/19 już po raz piąty  ruszył ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad” poświęcony najwrażliwszej grupie społecznej- dzieciom i młodzieży. Chcemy, aby żadne dziecko nie chodziło głodne. Głód, oprócz konsekwencji zdrowotnych pociąga za sobą negatywny wpływ na edukację najmłodszych. Niedożywionym uczniom trudniej jest się skupić i nie są w stanie wykorzystać w pełni swoich możliwości intelektualnych.

Skala problemu niedożywienia dzieci dotyczy co dziesiątego ucznia z klas 1-3. Oznacza to, że około 800 tys. dzieci w Polsce nie je obiadu i innych posiłków. Dane te zawiera raport „Głód i niedożywienie dzieci w Polsce”, przeprowadzony przez Dom Badawczy MAISON. Ponad 30 procent badanych uznaje niedożywienie za najważniejszy problem dotyczący dzieci w naszym kraju. Najmłodsi z reguły nie proszą o pomoc, ponieważ głód, wynikający z biedy jest rzeczą wstydliwą.

GUS regularnie co rok, oblicza i publikuje wskaźniki dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce opierając się na wynikach badań budżetów gospodarstw domowych. Prezentowane wskaźniki są danymi średniorocznymi. W obliczeniach uwzględnione zostały trzy różne granice: minimum egzystencji (granica ubóstwa skrajnego), granica ubóstwa relatywnego oraz granica ubóstwa ustawowego. W 2017 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, odnotowano zmniejszenie się zasięgu wszystkich analizowanych typów ubóstwa, przy czym w przypadku stopy ubóstwa skrajnego oraz relatywnego obserwowane zmiany były wyraźnie mniejsze niż w 2016 r. Obecnie zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce w 2017 r.  to 4,3%.

Obecnie finansujemy obiady dla około 500 dzieci na terenie całej Polski. Cena jednego obiadu to średnio okoo 5,00 zł. Miesięcznie dziecko takie około 24 obiadów. To daje nam (24 obiady x 5,00 zł= 120 zł). Biorąc pod uwagę że rok skzolny trwa 10 miesięcy to jest to koszt 1200zł na jedno dziecko w ciągu całego roku szkolnego. Mamy nadzieję, ze żadne dziecko zgłoszone, ze potrzebuje pomocy nie będzie cierpiało głodu i niedożywienia i będzie mogło dzięki pomocy naszych Darczyńców być najedzone i łatwiej będzie się uczyło.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000445363
 • Konto:37 1020 1097 0000 7102 0278 4825
 • Adres:ul. Królowej Aldony 12 lok. 1, 03-928 Warszawa
 • WWW:bycbardziej.pl i dzwoneknaobiad.pl
 • E-mail:fundacja@bycbardziej.pl
 • Telefon:73 096 9797

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Być Bardziej” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Być Bardziej

KRS 0000445363

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00