1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja "BRAJLÓWKA"
KRS 0000446170

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Niewidomy i słabowidzący społecznie użyteczny

Fundacja „BRAJLÓWKA” działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, innych osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia. Nasza misja to "Niewidomy i słabowidzący społecznie użyteczny". Prowadzimy działalność w takich obszarach jak edukacja, rehabilitacja, uzawodowienie, aktywizacja społeczna. Kładziemy duży nacisk na Integrację niewidomej, słabowidzącej i pełnosprawnej młodzieży z różnych krajów, edukację międzykulturową (wymiany młodzieżowe), naukę korzystania z nowoczesnych technologii i sprzętu specjalistycznego, rozwój turystyki niewidomych (m. in. turystyka rowerowa- tandemowa i piesza, wspólny aktywny wypoczynek), podnoszenie kwalifikacji osób niewidomych, ustawiczne kształcenie osób z dysfunkcją wzroku, aktywizację zawodową osób niewidomych, profilaktykę i edukację zdrowotna. Współpracujemy również z innymi organizacjami działającymi na rzecz niewidomych i wspierającymi rozwój aktywności społecznej..

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane z 1 % pomogą nam prowadzić działania, dzięki którym osoby niewidome i niedowidzące będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Będą to głównie szkolenia w zakresie samodzielnego poruszania się z białą laską, szkolenia w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego i elektronicznego przystosowanego do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością wzrokową, czy też szkolenia w zakresie wykonywania codziennych czynności metodami bezwzrokowymi (takich, jak np. sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, rozpoznawanie, oznaczanie i dobieranie odzieży itp.)

Część zebranych środków przeznaczymy także na rozwój form aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością wzrokowa, takich jak np. turystyka rowerowa-tandemowa, turystyka piesza, zajęcia usprawniające ruchowo.

Ważnym elementem działalności „BRAJLÓWKI” jest również dbałość o udostępnianie osobom z dysfunkcją wzroku wydarzeń  kulturalnych, czy sportowych, dlatego też część zebranych z 1 % środków przeznaczymy na tę sferę działalności.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja „BRAJLÓWKA” działa od 2013 roku. Została ona ustanowiona dla podniesienia jakości usług dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Siedzibą Fundacja jest miasto Łaziska Górne, zaś terenem działania jest obszar całej Polski. Działamy na rzecz osób niewidomych i słabo widzących oraz innych osób niepełnosprawnych, a także na rzecz integracji społecznej.

Od 2016 roku „BRAJLÓWKA” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Główne profile działań Fundacji to:

Szkolenia i warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzimy m.in.:

- szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii dostępnych dla osób z dysfunkcją wzorku: obsługi sprzętu elektronicznego i specjalistycznego (obsługa komputera, smartfona, iPhene;a i innych urządzeń z wykorzystaniem programów i aplikacji udźwiękowiających)

- szkolenia w zakresie wykonywania codziennych czynności metodami bezwzrokowymi, takich jak np. przygotowywanie posiłków, sprzątanie, pranie i prasowanie, robienie zakupów, wykonywanie drobnych napraw domowych

- szkolenia w zakresie mobilności, czyli samodzielnego poruszania się w przestrzeni  przy pomocy białej laski

- zajęcia usprawniające ruchowo – utrzymanie jak najlepszej sprawności fizycznej jest dla osób niewidomych i niedowodzących niezmiernie ważne, jest podstawą sprawnego poruszania się i mniejszego narażenia na kontuzje

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Podczas takich zajęć pokazujemy możliwości i sposoby funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową w szkole, pracy i życiu codziennym; uczymy także, jak pomóc osobie niewidomej w różnych okolicznościach (na ulicy, w urzędzie, w środkach komunikacji publicznej, w sklepie, czy restauracji itp.)

Integracja młodzieży. Realizujemy wiele międzynarodowych projektów integracyjnych dla niewidomej, słabowidzącej i pełnosprawnej młodzieży (w ramach programu Erasmus+, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży); dzięki tym projektom młodzież z dysfunkcją wzroku ma możliwość doskonalenia języka angielskiego w praktyce, poznania innych kultur, a także nawiązania nowych kontaktów. Podczas wspólnych warsztatów, dyskusji, gier i zabaw młodzież pełno- i  niepełnosprawna uczy się wzajemnej akceptacji, współpracy, wymienia myśli i poglądy, tworzy wspólne dzieła.

Udział w krajowych i zagranicznych targach i innych wydarzeniach dotyczących osób niewidomych. Od początku istnienia Fundacji uczestniczymy w konferencjach i targach sprzętu dla osób niewidomych w Warszawie, we Frankfurcie nad Menem i w Madrycie, by na bieżąco śledzić rozwój medycyny, rozwiązania techniczne i trendy w edukacji niewidomych i niedowidzących; wszystko po to, by móc pomagać naszym podopiecznym w wyborze sprzętu, kierowaniu na szkolenia, zmianie kwalifikacji zawodowych itp.

Współpraca z europejskimi organizacjami pracującymi na rzecz niewidomych i słabo widzących. Nawiązaliśmy i ciągle nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami w Europie, które prowadza działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością wzorkową (z Belgii, Włoch, Węgier, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Litwy i Łotwy). Dzięki tym kontaktom mamy możliwość wymiany doświadczeń, form i metod pracy i edukacji nieformalnej.

Profilaktyka cywilizacyjnych chorób wzroku wśród społeczności lokalnej. Prowadzimy projekty, w ramach których organizujemy spotkania w szkołach i ogólnodostępnych placówkach kultury, których tematem jest profilaktyka chorób cywilizacyjnych (głównie jaskry) i higiena narządu wzroku.

Działalność turystyczno-krajoznawcza. Propagujemy zwłaszcza turystykę tandemową jako jedną z nielicznych form aktywności fizycznej, dostępnej dla osób z dysfunkcją wzorku. W tej dziedzinie współorganizujemy Rajdy Rowerowe „DUET” na rowerach tandemach, podczas których odwiedzamy różne regiony Polski poznając ich topografię, kulturę, historię i obyczaje.

Działalność kulturalna. Dbamy o to, by naszym podopiecznym ułatwić udział w wydarzeniach kulturalnych poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów na koncerty, do teatru, czy kina na seanse z audio deskrypcją. Organizujemy również spotkania o charakterze integracyjnym.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000446170
 • Konto:74 2030 0045 1110 0000 0388 8570
 • Adres:ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne
 • WWW:www.brajlowka.eu
 • E-mail:fundacjabrajlowka@wp.pl
 • Telefon:502113398Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja "BRAJLÓWKA"

KRS 0000446170

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja "BRAJLÓWKA"

 • Niewidomy i słabowidzący społecznie użyteczny

  Fundacja „BRAJLÓWKA” działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, innych osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia. Nasza misja to "Niewidomy i słabowidzący społecznie użyteczny". Prowadzimy działalność w takich obszarach jak edukacja, rehabilitacja, uzawodowienie, aktywizacja społeczna. Kładziemy duży nacisk na Integrację niewidomej, słabowidzącej i pełnosprawnej młodzieży z różnych krajów, edukację międzykulturową (wymiany młodzieżowe), naukę korzystania z nowoczesnych technologii i sprzętu specjalistycznego, rozwój turystyki niewidomych (m. in. turystyka rowerowa- tandemowa i piesza, wspólny aktywny wypoczynek), podnoszenie kwalifikacji osób niewidomych, ustawiczne kształcenie osób z dysfunkcją wzroku, aktywizację zawodową osób niewidomych, profilaktykę i edukację zdrowotna. Współpracujemy również z innymi organizacjami działającymi na rzecz niewidomych i wspierającymi rozwój aktywności społecznej..

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane z 1 % pomogą nam prowadzić działania, dzięki którym osoby niewidome i niedowidzące będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Będą to głównie szkolenia w zakresie samodzielnego poruszania się z białą laską, szkolenia w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego i elektronicznego przystosowanego do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością wzrokową, czy też szkolenia w zakresie wykonywania codziennych czynności metodami bezwzrokowymi (takich, jak np. sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, rozpoznawanie, oznaczanie i dobieranie odzieży itp.)

  Część zebranych środków przeznaczymy także na rozwój form aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością wzrokowa, takich jak np. turystyka rowerowa-tandemowa, turystyka piesza, zajęcia usprawniające ruchowo.

  Ważnym elementem działalności „BRAJLÓWKI” jest również dbałość o udostępnianie osobom z dysfunkcją wzroku wydarzeń  kulturalnych, czy sportowych, dlatego też część zebranych z 1 % środków przeznaczymy na tę sferę działalności.

 • Więcej o nas

  Fundacja „BRAJLÓWKA” działa od 2013 roku. Została ona ustanowiona dla podniesienia jakości usług dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Siedzibą Fundacja jest miasto Łaziska Górne, zaś terenem działania jest obszar całej Polski. Działamy na rzecz osób niewidomych i słabo widzących oraz innych osób niepełnosprawnych, a także na rzecz integracji społecznej.

  Od 2016 roku „BRAJLÓWKA” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Główne profile działań Fundacji to:

  Szkolenia i warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzimy m.in.:

  - szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii dostępnych dla osób z dysfunkcją wzorku: obsługi sprzętu elektronicznego i specjalistycznego (obsługa komputera, smartfona, iPhene;a i innych urządzeń z wykorzystaniem programów i aplikacji udźwiękowiających)

  - szkolenia w zakresie wykonywania codziennych czynności metodami bezwzrokowymi, takich jak np. przygotowywanie posiłków, sprzątanie, pranie i prasowanie, robienie zakupów, wykonywanie drobnych napraw domowych

  - szkolenia w zakresie mobilności, czyli samodzielnego poruszania się w przestrzeni  przy pomocy białej laski

  - zajęcia usprawniające ruchowo – utrzymanie jak najlepszej sprawności fizycznej jest dla osób niewidomych i niedowodzących niezmiernie ważne, jest podstawą sprawnego poruszania się i mniejszego narażenia na kontuzje

  Warsztaty dla uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Podczas takich zajęć pokazujemy możliwości i sposoby funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową w szkole, pracy i życiu codziennym; uczymy także, jak pomóc osobie niewidomej w różnych okolicznościach (na ulicy, w urzędzie, w środkach komunikacji publicznej, w sklepie, czy restauracji itp.)

  Integracja młodzieży. Realizujemy wiele międzynarodowych projektów integracyjnych dla niewidomej, słabowidzącej i pełnosprawnej młodzieży (w ramach programu Erasmus+, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży); dzięki tym projektom młodzież z dysfunkcją wzroku ma możliwość doskonalenia języka angielskiego w praktyce, poznania innych kultur, a także nawiązania nowych kontaktów. Podczas wspólnych warsztatów, dyskusji, gier i zabaw młodzież pełno- i  niepełnosprawna uczy się wzajemnej akceptacji, współpracy, wymienia myśli i poglądy, tworzy wspólne dzieła.

  Udział w krajowych i zagranicznych targach i innych wydarzeniach dotyczących osób niewidomych. Od początku istnienia Fundacji uczestniczymy w konferencjach i targach sprzętu dla osób niewidomych w Warszawie, we Frankfurcie nad Menem i w Madrycie, by na bieżąco śledzić rozwój medycyny, rozwiązania techniczne i trendy w edukacji niewidomych i niedowidzących; wszystko po to, by móc pomagać naszym podopiecznym w wyborze sprzętu, kierowaniu na szkolenia, zmianie kwalifikacji zawodowych itp.

  Współpraca z europejskimi organizacjami pracującymi na rzecz niewidomych i słabo widzących. Nawiązaliśmy i ciągle nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami w Europie, które prowadza działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością wzorkową (z Belgii, Włoch, Węgier, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Litwy i Łotwy). Dzięki tym kontaktom mamy możliwość wymiany doświadczeń, form i metod pracy i edukacji nieformalnej.

  Profilaktyka cywilizacyjnych chorób wzroku wśród społeczności lokalnej. Prowadzimy projekty, w ramach których organizujemy spotkania w szkołach i ogólnodostępnych placówkach kultury, których tematem jest profilaktyka chorób cywilizacyjnych (głównie jaskry) i higiena narządu wzroku.

  Działalność turystyczno-krajoznawcza. Propagujemy zwłaszcza turystykę tandemową jako jedną z nielicznych form aktywności fizycznej, dostępnej dla osób z dysfunkcją wzorku. W tej dziedzinie współorganizujemy Rajdy Rowerowe „DUET” na rowerach tandemach, podczas których odwiedzamy różne regiony Polski poznając ich topografię, kulturę, historię i obyczaje.

  Działalność kulturalna. Dbamy o to, by naszym podopiecznym ułatwić udział w wydarzeniach kulturalnych poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów na koncerty, do teatru, czy kina na seanse z audio deskrypcją. Organizujemy również spotkania o charakterze integracyjnym.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000446170
 • Konto:74 2030 0045 1110 0000 0388 8570
 • Adres:ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne
 • WWW:www.brajlowka.eu
 • E-mail:fundacjabrajlowka@wp.pl
 • Telefon:502113398
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00