1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Razem Łatwiej
KRS 0000446438

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Razem łatwiej

Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, integracja z ich zdrowymi rówieśnikami. Organizacja zajęć specjalistycznych, wspieranie szkoły, organizacja imprez charytatywnych, pozyskianie funduszy z projektów i ich realizacja.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Finansowanie zajęć i sprzętów rehabilitacyjnych, wspieranie w opłacaniu turnusów rehabilitacyjnych, pokrywanie kosztów leczenia, zakup pomocy dydaktycznych i sportowych wspierających rozwój dzieci, finansowanie działań związanych  z rozwojem bazy szkoły pod kątem klas integracyjnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Nasz główny cel

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej podejmuje szereg działań, które wpierają szkołę w realizowaniu celów nastawionych na integrację. Nasza działalność oparta jest o zadania, które pomagają dzieciom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier społecznych. Wspomagamy ich rozwój fizyczny i intelektualny. Zapewniamy im funkcjonowanie w grupie rówieśniczej integrując je z dziećmi zdrowymi. Zapewniamy wszystkim dzieciom z naszej szkoły jak najlepsze warunki nauki i rozwoju.

Rehabilitacja

Stowarzyszenie od wielu lat  organizuje zajęcia rehabilitacyjne na basenie. Raz w tygodniu dzieci wspólnie z rodzicami pod okiem rehabilitantów uczestniczą w zajęciach, które opłacane są przez sponsora. W ten sposób wspieramy konkretne dzieci w ich powrocie do zdrowia oraz uczymy rodziców jakie ćwiczenia mogą dodatkowo wykonywać ze swoimi pociechami, gdy indywidualnie przychodzą na pływalnię.

Działalność charytatywna

Od samego początku nasza działalność oparta jest o organizowane różnorodnych imprez charytatywnych, dzięki którym pozyskujemy środki na nasze cele statutowe. Kiermasze świąteczne, bale charytatywne dla dzieci i dorosłych, imprezy integrujące środowisko szkolne i lokalne pozwalają nam zaistnieć w środowisku i pozyskać pieniądze na różnorodną pomoc dla dzieci , szkoły czy innych osób nie związanych z naszym środowiskiem, ale proszących nas o wsparcie. Włączamy się w akcje pomocowe dla zwierząt, zbierając karmę i środki czystości dla schroniska, uczestniczyliśmy w zbiórkach odzieży dla dzieci z domów dziecka, czy ciepłej odzieży dla uchodźców. W każdym roku uczestniczymy również w zbiórce darów żywnościowych w ramach akcji pomocowych. Nasze stowarzyszenie i jej przedstawiciele  chętnie biorą udział u w innych charytatywnych działaniach organizowanych przez inne pomocowe organizacje.

Wspieranie szkoły

Staramy się również pomóc szkole w tym, aby baza placówki była funkcjonalna i przyjazna dla dzieci niepełnosprawnych. Nasze działania są tak dobierane, aby docierały do wszystkich naszych uczniów. Wzbogacamy bazę szkoły w niezbędny sprzęt dydaktyczny, multimedialny i specjalistyczny. Wspieramy placówkę w przystosowaniu szkoły do potrzeb dzieci z klas integracyjnych. Pamiętamy również o uczniach zdolnych . Uczniowie naszej szkoły otrzymują na zakończenie roku z funduszy Stowarzyszenia Stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Fundujemy nagrody za udziały w konkursach i zawodach sportowych.  Wspieramy szkołę w organizowaniu różnorodnych imprez plenerowych.

Wsparcie finansowe

Pomagamy również finansowo, którzy o taką pomoc zwrócą się do naszego Stowarzyszenia. Na konto naszej organizacji wpływają pieniądze z 1% na konkretne dzieci. Staramy się, aby te pieniądze do nich dotarły. Pokrywamy faktury za leczenie, rehabilitację i inne specjalistyczne zajęcia. Dopłacamy do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, czy innych rzeczy koniecznych do dobrego funkcjonowania dzieci. Na ten cel pozyskujemy pieniądze ze zbiórki nakrętek, ucząc tym samym nasze dzieci segregowania odpadów. 

Pozyskiwanie funduszy z projektów i budżetu miasta.

Warto również wspomnieć, że pozyskujemy wiele środków finansowych z projektów, które pozwalają nam realizować marzenia o nowoczesnej edukacji w szkole z oddziałami integracyjnymi. Dzięki tym funduszom przystosowaliśmy do potrzeb dzieci pomieszczenie do zajęć kulinarnych i  klasę do zajęć przyrodniczych, wyposażając je  w odpowiedni sprzęt. Wyremontowaliśmy szatnie i zakupiliśmy dla każdego dziecka szafki skrytkowe. Z pozyskanych środków odnowiliśmy siłownię i dokupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, a dla najmłodszych na korytarzach pojawiły się gry , z których mogą na przerwach korzystać najmłodsi uczniowie szkoły.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000446438
 • Konto:97 8642 1201 2025 2100 7554 0001
 • Adres:ul. Kraszewskiego 1, 37-500 Jarosław
 • WWW:razem-latwiej-11.pl
 • E-mail:biuro@razem-latwiej-11.pl
 • Telefon:508 012 426Formularze PIT 2020/2021 dla
Razem Łatwiej

KRS 0000446438

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Razem Łatwiej

 • Razem łatwiej

  Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, integracja z ich zdrowymi rówieśnikami. Organizacja zajęć specjalistycznych, wspieranie szkoły, organizacja imprez charytatywnych, pozyskianie funduszy z projektów i ich realizacja.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Finansowanie zajęć i sprzętów rehabilitacyjnych, wspieranie w opłacaniu turnusów rehabilitacyjnych, pokrywanie kosztów leczenia, zakup pomocy dydaktycznych i sportowych wspierających rozwój dzieci, finansowanie działań związanych  z rozwojem bazy szkoły pod kątem klas integracyjnych.

 • Więcej o nas

  Nasz główny cel

  Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej podejmuje szereg działań, które wpierają szkołę w realizowaniu celów nastawionych na integrację. Nasza działalność oparta jest o zadania, które pomagają dzieciom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier społecznych. Wspomagamy ich rozwój fizyczny i intelektualny. Zapewniamy im funkcjonowanie w grupie rówieśniczej integrując je z dziećmi zdrowymi. Zapewniamy wszystkim dzieciom z naszej szkoły jak najlepsze warunki nauki i rozwoju.

  Rehabilitacja

  Stowarzyszenie od wielu lat  organizuje zajęcia rehabilitacyjne na basenie. Raz w tygodniu dzieci wspólnie z rodzicami pod okiem rehabilitantów uczestniczą w zajęciach, które opłacane są przez sponsora. W ten sposób wspieramy konkretne dzieci w ich powrocie do zdrowia oraz uczymy rodziców jakie ćwiczenia mogą dodatkowo wykonywać ze swoimi pociechami, gdy indywidualnie przychodzą na pływalnię.

  Działalność charytatywna

  Od samego początku nasza działalność oparta jest o organizowane różnorodnych imprez charytatywnych, dzięki którym pozyskujemy środki na nasze cele statutowe. Kiermasze świąteczne, bale charytatywne dla dzieci i dorosłych, imprezy integrujące środowisko szkolne i lokalne pozwalają nam zaistnieć w środowisku i pozyskać pieniądze na różnorodną pomoc dla dzieci , szkoły czy innych osób nie związanych z naszym środowiskiem, ale proszących nas o wsparcie. Włączamy się w akcje pomocowe dla zwierząt, zbierając karmę i środki czystości dla schroniska, uczestniczyliśmy w zbiórkach odzieży dla dzieci z domów dziecka, czy ciepłej odzieży dla uchodźców. W każdym roku uczestniczymy również w zbiórce darów żywnościowych w ramach akcji pomocowych. Nasze stowarzyszenie i jej przedstawiciele  chętnie biorą udział u w innych charytatywnych działaniach organizowanych przez inne pomocowe organizacje.

  Wspieranie szkoły

  Staramy się również pomóc szkole w tym, aby baza placówki była funkcjonalna i przyjazna dla dzieci niepełnosprawnych. Nasze działania są tak dobierane, aby docierały do wszystkich naszych uczniów. Wzbogacamy bazę szkoły w niezbędny sprzęt dydaktyczny, multimedialny i specjalistyczny. Wspieramy placówkę w przystosowaniu szkoły do potrzeb dzieci z klas integracyjnych. Pamiętamy również o uczniach zdolnych . Uczniowie naszej szkoły otrzymują na zakończenie roku z funduszy Stowarzyszenia Stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Fundujemy nagrody za udziały w konkursach i zawodach sportowych.  Wspieramy szkołę w organizowaniu różnorodnych imprez plenerowych.

  Wsparcie finansowe

  Pomagamy również finansowo, którzy o taką pomoc zwrócą się do naszego Stowarzyszenia. Na konto naszej organizacji wpływają pieniądze z 1% na konkretne dzieci. Staramy się, aby te pieniądze do nich dotarły. Pokrywamy faktury za leczenie, rehabilitację i inne specjalistyczne zajęcia. Dopłacamy do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, czy innych rzeczy koniecznych do dobrego funkcjonowania dzieci. Na ten cel pozyskujemy pieniądze ze zbiórki nakrętek, ucząc tym samym nasze dzieci segregowania odpadów. 

  Pozyskiwanie funduszy z projektów i budżetu miasta.

  Warto również wspomnieć, że pozyskujemy wiele środków finansowych z projektów, które pozwalają nam realizować marzenia o nowoczesnej edukacji w szkole z oddziałami integracyjnymi. Dzięki tym funduszom przystosowaliśmy do potrzeb dzieci pomieszczenie do zajęć kulinarnych i  klasę do zajęć przyrodniczych, wyposażając je  w odpowiedni sprzęt. Wyremontowaliśmy szatnie i zakupiliśmy dla każdego dziecka szafki skrytkowe. Z pozyskanych środków odnowiliśmy siłownię i dokupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, a dla najmłodszych na korytarzach pojawiły się gry , z których mogą na przerwach korzystać najmłodsi uczniowie szkoły.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000446438
 • Konto:97 8642 1201 2025 2100 7554 0001
 • Adres:ul. Kraszewskiego 1, 37-500 Jarosław
 • WWW:razem-latwiej-11.pl
 • E-mail:biuro@razem-latwiej-11.pl
 • Telefon:508 012 426
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00