1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Społecznie Zaangażowani

KRS 0000448145

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Społecznie Zaangażowani

KRS 0000448145

Prezent OPP

Nie czekaj aż Twoje miasto się zmieni - zmieniaj je sam/a!

Zaczynaliśmy w 2010 roku jako grupa 4 aktywnych osób. Obecnie tworzymy 21-osobowe stowarzyszenie prowadzące stałą, codzienną działalność w wyjątkowym na mapie Łodzi miejscu - Miejscu Spotkań / społecznym domu kultury (www.miejscespotkan.org). Czemu społecznym? Bo nie jest to typowa, instytucjonalna placówka kultury tylko miejsce tworzone przez lokalną społeczność - wypełnione ich pomysłami, tworzone na zasadzie oddolnych inicjatyw, maksymalnie odpowiadające na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. Najważniejszą i najbardziej odpowiedzialną naszą aktywnością jako członkiń i członków stowarzyszenia jest stałe, codzienne prowadzenie tego lokalnego miejsca aktywności.


Dobra energia, która jak wierzymy, promieniuje z tego miejsca, przyciąga do nas mnóstwo świetnych ludzi i idei - tak różnorodnych, że trudno jest nam nawet nakreślić dominujący profil działań. Spotykają się u nas
* empatyczne kręgi, promujące porozumienie bez przemocy
* Społeczni Opiekunowie Drzew, żeby rozmawiać o zieleni w mieście;
* posiłki dla bezdomnych szykuje u nas ekipa Food Not Bombs;
* dzieci z okolicy przychodzą do nas popołudniami odrabiać lekcje i poszaleć - a to w ramach nieodpłatnej świetlicy, którą prowadzimy;
* działa u nas Jadłodzielnia a na naszym podwórku znajduje się lodówka foosharingowa, w której ratujemy dobre jedzenie przed wyrzuceniem 
* oferujemy - również nieodpłatnie - doradztwo psychologa, prawnika i innych specjalistów; organizujemy spotkania, warsztaty, debaty, wizyty studyjne dla organizacji z całej Polski i Europy...

Dzieje się dużo! W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 10 tysięcy osób. Aktywności wspomniane wyżej, to tylko maleńki wycinek działań.

A po co to wszystko? Bo wierzymy, że w ten sposób powolutku buduje się na Starym Polesiu silna społeczność lokalna. Staramy się codziennie udowadniać, że w tej części Łodzi, która przez lata była zapomniana i zaniedbywana, możliwe są fajne rzeczy. Od 10 lat próbujemy odczarowywać Stare Polesie i tworzyć tu prawdziwą WSPÓLNOTĘ. Z nadzieją, że dzięki temu będzie się tu wszystkim lepiej żyło - wśród powiększającego się grona przyjaciół-sąsiadów i z widokami na ciekawe, wspólne działania. Wyręczamy w ten sposób nieistniejące na Starym Polesiu miejskie domy kultury i centra aktywności mieszkańców.

Od początku istnienia (VI.2015) Miejsca Spotkań kierujemy się zasadą, że rozwój działań następować musi stopniowo, w sposób naturalny i przemyślany, w odpowiedzi na zgłaszane i obserwowane potrzeby mieszkańców. Kolejne planowane aktywności w Miejscu Spotkań wynikają z doświadczeń płynących z sukcesu lub porażki wcześniejszych. Wierzymy w “federacyjną” formuła prowadzenia aktywności - “przyjdź, zaproponuj działanie, my pomożemy ci je zrealizować”. Sens istnienia Miejsca Spotkań definiujemy przez akcentowanie funkcji inkubatora aktywności mieszkańców. Staramy się nie realizować działań za mieszkańców, lecz wspierać pomysły i oddolne inicjatywy. Rozwijamy opisaną formułę funkcjonowania Miejsca Spotkań od 4 lat. Na terenie Łodzi jesteśmy pionierami pod względem różnorodności obszarów działań skupionych w jednym miejscu. Wykonujemy pracę porównywalną z niejedną instytucją miejską, zatrudniając na stałe jedynie 3 osoby. 

Przez 9 lat przeszliśmy drogę od nierozpoznawalnej grupy mieszkańców do organizacji występującej w roli partnera dla urzędu i innych NGOsów, często pełniącej rolę reprezentanta większej grupy mieszkańców. Zaczynaliśmy od działań w skali mikro, doszliśmy do realizacji zadań ogólnomiejskich. Zrealizowaliśmy kilka dużych projektów społecznych oraz wiele mniejszych. Współorganizujemy krajowe forum animatorów, współpracujemy z uczelniami wyższymi i gościmy wizyty studyjne grup z całego kraju.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zgromadzone środki wykorzystamy na kontynuację niezliczonych działań prowadzonych w Miejscu Spotkań oraz na rozwijanie nowych. 

Więcej o nas

Więcej o nas

GŁÓWNY CEL STOWARZYSZENIA

Celem głównym stowarzyszenia jest szerzenie oraz wdrażanie idei współpracy i szeroko rozumianego społecznego zaangażowania osób indywidualnych, prawnych i różnych grup społecznych (organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora biznesu, mediów, nauki, kultury, i in.) na rzecz pobudzania aktywności oraz rozwoju lokalnych społeczności.

DZIAŁANIA

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia od 4 lat jest prowadzenie lokalnego centrum aktywności mieszkańca / społecznego domu kultury Stare Polesie / Miejsce Spotkań (ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, Łódź), a tym samym włączanie mieszkańców i grup nieformalnych oraz sieciowanie podmiotów (osób, instytucji, uczelni, org. pozarząd., firm) do pracy na rzecz społeczności osiedla i miasta. Obszary dodatkowe naszej działalności obejmują:

działalność edukacyjna i społeczna: zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (codzienne odrabianie lekcji, korepetycje, integracja), zajęcia integracyjne dla seniorów; edukacja ekologiczna; regularne spotkania i prelekcje dla dorosłych; zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, rękodzielnicze, teatralne, które stanowią ofertę regularnych zajęć w MS.

pomoc dla mieszkańców i działalność obywatelska: prowadzimy sklep charytatywny "Sprawunki" - otrzymane ubrania i przedmioty (meble, drobne artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje etc) przekazujemy często nieodpłatnie osobom znajdującym się w potrzebie, w kryzysie (pożar, zalanie, eksmisja). Współpracujemy z instytucjami zajmującymi się pomocą innym: MOPSem, Fundacją W Człowieku Widzieć Brata, organizacjami wyprowadzającymi z bezdomności.

prowadzimy nieodpłatne porady prawne i mieszkaniowe: udzielamy w trybie ciągłym porad odnośnie korzystania z narzędzi takich jak Inicjatywa Lokalna, Budżet Obywatelski. Prowadzimy konsultacje społ. z mieszkańcami osiedla. Inicjujemy zmiany w przestrzeniach publicznych (przebudowy ulic, skwerów, parków kieszonkowych).

W Miejscu Spotkań użyczamy nieodpłatnie sale grupom sąsiedzkim i nieformalnym na spotkania, warsztaty, uroczystości

Wspieramy procesy budowania tożsamości i odnowę wizerunku osiedla: prowadzimy spacery i gry edukacyjne, wydajemy kalendarz promujący zabytki osiedla, upowszechniamy atrakcyjną identyfikację wizualną osiedla (otwarta licencja, dzieło młodych gdańskich architektów zafascynowanych Starym Polesiem), wydaliśmy mapę dziedzictwa kulturowego i 60-stronicową broszurę informacyjną o historii i tożsamości osiedla: https://issuu.com/spoleczniezaangazowani/docs/stare_polesie_-_broszura_informacyjna

DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIA

Adresatami naszych działań są sąsiedzi, mieszkańcy osiedla w każdym wieku (Stare Polesie, osiedle Łodzi na którym działamy najaktywniej, liczy 36 000 mieszkańców) oraz inni mieszkańcy Łodzi, w tym w szczególnie lokalne grupy nieformalne, wspólnoty mieszkaniowe i organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy, inicjatorzy działań oddolnych. Działania, współpraca, wsparcie realizowane są w sposób ciągły, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, niezależnie od pracy projektowej. Ponieważ pracujemy głównie pozaprojektowo, po pracy zawodowej, przyjęliśmy drugą zasadę, że działalność w MS opieramy na pracy dobrowolnej, społecznej, wolontariackiej. W każdy dzień roboczy w godz. 15 - 19 prowadzimy działania świetlicowe dla dzieci z sąsiedztwa: średnio 20 os. / dz. W sumie dotychczas - ponad 200 dzieci. Działaniom świetlicowym towarzyszą regularne warsztaty i spotkania dla dorosłych i seniorów, porady, konsultacje. Współpracujemy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i firmami, dzięki którym oferta zajęć staje się różnorodna i systematyczna. Realizujemy również działania projektowe, które stanowią “dodatek” do codziennych aktywności. Dzięki nim możemy rozbudowywać i uatrakcyjniać codzienną ofertę działań.

SUKCESY

Naszym największym sukcesem jest nieprzerwane społeczne prowadzenie Miejsca Spotkań.

W 2017 roku MS wykorzystane było przez 1886 h (820h regul. zajęć świetlicowych, 59 warsztatów, 87 spotkań dla dorosłych, próby muz. i teatr, kilkadziesiąt porad prawnych i mieszk., korepetycji), odnotowaliśmy obecność 97 dzieci 2292 razy, opiekę nad nimi sprawowało 28 wolontariuszy przez w sumie 1998h. Z kolei w 2018 roku liczby wyglądają następująco: społecznie i wolontariacko pracowało 25 osób, które wypracowały ponad 1800 h, w tym opieki podczas zajęć świetlicowych 668 h. W działaniach świetlicowych udział wzięło 101 dzieci i młodzieży, obecnych 2171 razy. Wszystkich obecności w trakcie aktywności w MS było 10 548. Godzin zajęć poza codzienną opieką w ramach zajęć świetlicowych - 1673 h. Wszystkie zajęcia łącznie (dzieci, dorośli, seniorzy) trwały 2 341 h. Udzieliliśmy 15 nieodpłatnych porad prawnych, użyczyliśmy MS na 46 h prób muzycznych.

Drugim sukcesem jest zawiązanie trwałej, szerokiej sieci współpracy na rzecz mieszkańców tego zaniedbanego osiedla oraz owocne “inkubowanie” kolejnych grup zaangażowanych mieszkańców Starego Polesia.

W trakcie 6 lat zrealizowaliśmy projekty m.in.:

Między nami sąsiadami - integracja mieszkańców 19 wspólnot sąsiedzkich i opracowanie modelu wsparcia.

Zmieniamy Ulice - konsultacje przebudów 5 ulic oraz opracowanie modelu partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych (we współpracy z firmą architektoniczną)

“Współ-dzielnia Staropoleska” [FIO 2015] - animacja 5 wspólnot sąsiedzkich: https://www.youtube.com/watch?v=- GMLf7I-wKU

Odkrywcy Starego Polesia - gra questingowa dla uczniów 8 staropoleskich szkół (podst, gimn, licea)

Mali Odkrywcy Starego Polesia - cykl warsztatów dla przedszkolaków z 6 osiedlowych placówek l Wędrujące Drzewa - dwie duże donice z drzewami wędrujące po ulicach osiedla.

“Stare Polesie musicaLOVE” - musical opowiadający o problemach młodych mieszkańców osiedla: https://www.youtube.com/watch?v=ZxDwq4i0FUs&t=340s

Wakacje na Starym Polesiu - od 5 lat warsztaty wakacyjne dla dzieci niewyjeżdżających

Wygrane wnioski w Budżecie Obywatelskim, m.in. budowa parku “Ogrody Karskiego”, społeczny monitoring zieleni, winda dla niepełnosprawnych w SP26, remont boiska w SP26. l 8 dużych osiedlowych pikników sąsiedzkich - Czerwcówek i Majówek Staropoleskich.

Punkty Kultury - z Teatrem Pinokio cykl plenerowych warsztatów kulturalnych na ulicach osiedla

Galeria Społeczna - stała wystawa fotografii portretowej mieszkańców Starego Polesia w oprawach lamp w zaniedbanym przejściu pod torami.

Wydaliśmy broszurę o historii i tożsamości Starego Polesia, mapę dziedzictwa kulturowego, foldery spacerowe, kalendarz z grafikami prezentującymi zabytki osiedla: https://issuu.com/spoleczniezaangazowani/docs/stare_polesie_-_broszura_informacyj

Społeczni Opiekunowie Drzew - cykl spotkań edukacyjnych i wizyt studyjnych dla osób zainteresowanych znaczeniem zieleni wysokiej w miastach

Klub Sąsiedzki w Domu Wielopokoleniowym - inicjowanie działań integrujących mieszkańców Domu Wielopokoleniowego z sąsiadami (2019 rok).

ZAUFALI NAM

Obecnie zaufaniem darzą nas mieszkańcy (pomagając nam oraz szukając u nas pomocy) i urzędnicy (pełnimy często rolę pośrednika w kontakcie z mieszkańcami). Prace o działaniach Stowarzyszenia i Miejsca Spotkań piszą studenci pedagogiki, gospodarki przestrzennej UŁ, studenci ASP, a nasz społeczny dom kultury stawiany jest za przykład dobrej praktyki w partycypacji i oddolnej rewitalizacji, działań obywatelskich i społecznych. Jesteśmy organizacją, której doświadczenia odnotowują organizatorzy konferencji branżowych (animacja społeczna, partycypacja, rewitalizacja), debat publicznych, paneli eksperckich, wydawcy prasowi i publikacji książkowych.

Przykłady naszej ostatniej aktywności dostrzeżone przez media, samorządy i innych partnerów:

Dziewięć osób współtworzących Stare Polesie / Miejsce Spotkań zostało zaproszonych do audycji w II Programie Polskiego Radia "Jak się tworzy społeczne domy kultury": https://www.polskieradio.pl/8/3381/Artykul/1715480,Jak-sie-robi-spoleczne-domy-kultury

Izabela Adamczewska, Stare Polesie. Aktywiści zmieniają je bez pomocy miasta, [w:] "Gazeta Wyborcza" 27.06.2014;

Szymon Bujalski, "Sprawa topoli", [w:] "Magazyn Miasta" 2019, nr 19, ss. 32 - 35;

Szymon Iwanowski, Społeczny monitoring drzew w Łodzi na Starym Polesiu, [w:] Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście, seria wydawnicza: Zrównoważony rozwój - zastosowania, Fundacja Sendzimira, Kraków 2018, ss. 95 - 97

Udział w konferencji organizowanej przez Biuro ds Rewitalizacji UMŁ: "Łódź rewitalizuje - działania społeczne szyte na miarę", 7 - 8 maja 2019 - Agnieszka Reiske prowadziła moduł "Inicjatywy Wspólnot Sąsiedzkich", Szymon Iwanowski był panelistą w module "Jak włączać mieszkańców w projektowanie przestrzeni publicznej".

Agnieszka Reiske, Szymon Iwanowski, Mikroświaty zaangażowania, [w:] Przewodnik Katolicki. Dodatek lokalny, 8 - 9 czerwca 2019;

Prowadzimy zajęcia dla studentów w Miejscu Spotkań, m.in. 16.10.2018 dla studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (opieka dr Wojciech Woźniak), 17.10.2018 dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (dr Łukasz Pancewicz). Gościmy wizyty studyjne, m.in. studentów kierunku Rewitalizacja (studia międzyuczelniane UŁ - PŁ, dr K. Brzeziński, listopad 2017), Unii Metropolitarnej Miast (marzec 2018), urzędników i samorządowców z Białorusi (marzec 2019), samorządowców z Gdyni (czerwiec 2018).

Agnieszka Reiske prowadziła zajęcia poświęcone społecznym aspektom projektowania w semestrze letnim 2017 / 2018 na studiach podyplomowych "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast" na Politechnice Krakowskiej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000448145
 • Konto:88 1140 2004 0000 3202 7893 4015
 • Adres:ul. Więckowskiego 62/4, 90-735 Łódź
 • WWW:www.spoleczniezaangazowani.pl
 • E-mail:biuro@spoleczniezaangazowani.pl
 • Telefon:508388840

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Społecznie Zaangażowani” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Społecznie Zaangażowani

KRS 0000448145

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00