1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bezdomniaki

KRS 0000448272

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bezdomniaki

KRS 0000448272

Prezent OPP

POMÓŻ BEZDOMNIAKI ZMIENIAĆ W SZCZĘŚLIWE ZWIERZAKI

Fundacja Bezdomniaki ... Kim jesteśmy ? 

Jesteśmy zwykłymi osobami z ponadprzeciętną wrażliwością na los zwierzaków.  Od wielu lat ratujemy potrzebujące pomocy psy i koty. Każdego roku pod naszą opiekę trafia kilkaset zwierząt. 

Fundacja została zarejestrowana w 2013, więc przez te wszystkie lata udało nam się zapewnić  nowe życie ponad dwu tysiącom zwierząt.

Zgłoszenia z prośbą o pomoc otrzymujemy prawie codziennie. Trafiają pod naszą opiekę zwierzęta przerażone, zrezygnowane, ciężko chore, zagłodzone, powypadkowe, stare, po przejściach - zwierzaki porzucone, bite, katowane, maltretowane przez człowieka. 

Każdemu z nich dajemy szansę i walczymy o ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Leczymy, poddajemy zabiegom, socjalizujemy, by powoli odzyskiwały swoje poczucie wartości, które zniszczył człowiek i gdy są gotowe szukamy dla nich nowych odpowiedzialnych i kochających domów. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki finansowe zebrane dzięki przekazanemu 1 % podatku zostaną przeznaczone na ratowanie zwierząt w ramach interwencji, ich leczenie, hospitalizację, konieczne zabiegi , diagnosykę i profilaktykę. 

Na zakup karmy dla naszych podopiecznych, suplementów, preparatów p/kleszczom i innych koniecznych akcesoriów i rzeczy potrzebnych dla zapewnienia odpowiedniej opieki zwierzętom. 

Na edukację dzieci i młodzieży w ramach propagowania wiedzy na temat zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Status OPP został przyznany Fundacji 23.10.2020 roku.

W ramach prowadzenia przez Fundację działań w zakresie pomocy bezdomnym zwierzętom wspomagamy ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji, leczenie zwierząt i zapewnienie im adopcji. Zwierzętom przyjętym pod naszą opiekę zapewniamy pomoc weterynarzy , specjalistów. Zwierzęta poza koniecznym leczeniem, sterylizacją i kastracją, są odrobaczane, zaszczepione i zaczipowane. W przypadku kotów zostają  wykonane testy FIV/FELV. W razie konieczności zwierzęta mają zapewnioną hospitalizację. Po zakończonej kwarantannie i profilaktyce zwierzęta są przekazywane do adopcji, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiednich procedur, które pozwalają na wybranie odpowiednich, odpowiedzialnych domów. Procesy adopcyjne są poprzedzone wizytami przedadopcyjnymi. Zwierzęta przebywające pod naszą opieką zawsze są przekazane nowym rodzinom po podpisaniu umowy adopcyjnej. Przy adopcji zastrzegamy sobie prawo do wizyty poadopcyjnej. Podczas wizyt, jak również spotkań z rodzinami adopcyjnymi fundacja rozpowszechnia wiedzę na temat konieczności dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz ochrony zwierząt bezdomnych, dzięki czemu staramy się zwiększać świadomość społeczeństwa odnośnie działań zapobiegających bezdomności zwierząt oraz poszanowaniu ich praw oraz ochrony.

Fundacja Bezdomniaki pomaga bezdomnym psom i kotom.

Fundacja od lat współpracuje z miastem stołecznym Warszawy w ramach realizacji zdań mających na celu: ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt , w szczególności kotów bezdomnych oraz kotów wolno żyjących i psów, czipowanie zwierząt bezdomnych, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i w razie potrzeby zapewnienie im schronienia min. budek, zapewnienie leczenia i profilaktyki zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących, w razie konieczności zapewnienie pobytu na leczeniu w przychodniach/klinikach weterynaryjnych,podejmowanie interwencji dotyczących zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących, propagowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt i opieki na nimi, zakupienie karmy bytowej i weterynaryjnej dla bezdomnych psów , kotów i kotów wolno żyjących, zakupienie dodatkowych klatek łapek i kenelowych w celu bezpiecznego przetrzymywania zwierząt.

Fundacja prowadzi dwie strony na Facebooku : Fundacja Bezdomniaki i „Koty, kociaki Bezdomniaki do adocji „, dzięki którym możemy skuteczniej prowadzić adopcje zwierząt i propagować wiedzę o ich potrzebach i prawidłowej opiece.

Strony mają na celu usprawnienie poszukiwań domów stałych lub tymczasowych dla bezdomnych kotów i psów.

Informacje o wszystkich naszych podopiecznych są umieszczane na internetowych portalach społecznościowych.

Fundacja posiada również grupę : Fundacja Bezdomniaki – szczęśliwe domniaki, do której przyjmowane są rodziny, które zaadoptowały od nas zwierzęta. Na grupie nowe rodziny publikują informacje i zdjęcia z nowych domów. Dzięki tej grupie mamy na bieżąco informacje na temat naszych byłych podopiecznych. Na grupie również poruszane są różne tematy np. o prawidłowym żywieniu zwierząt, możliwościach pomocy zdrowotnej i behawioralnej.

Fundacja stale współpracuje z lekarzami weterynarii, specjalistami, behawiorystami, trenerami oraz groomerami.

Fundacja Bezdomniaki nie posiada ani schroniska ani swojego przytuliska. Zwierzęta znajdujące się pod opieką fundacji przebywają do momentu adopcji w domach tymczasowych lub hotelikach. Na stałe współpracujemy z wieloma domami tymczasowymi dla kotów i psów. Nasze domy tymczasowe ze strony fundacji otrzymują wszystkie potrzebne rzeczy konieczne do prawidłowej opieki, karmę oraz wsparcie w zakresie behawiorystyki oraz zapewnioną profilaktyke i leczenia podopiecznego

Dzięki domom tymczasowym uratowane przez nas zwierzęta mają możliwość odzyskiwania godnego życia, poczucia wartości i zaufania do ludzi w warunkach domowych.

Tym samym szybciej dochodzą do siebie i szybciej się socjalizują, co pozwala nam na skuteczniejsze poszukiwania odpowiednich dla danego zwierzęcia domów.

Dzięki stałej współpracy z hotelikami prowadzonymi przez osoby po szkoleniach behawioralnych i trenerskich możemy udzielić pomocy psom lękowym, dzikim czy agresywnym. Profesjonalna opieka i konsekwentna praca opiekunów pozwala takim psom rozpocząć nowe życie i daje szansę na adopcję.

Fundacja Bezdomniaki od lat ma zbudowany odpowiedzialny i bardzo zaangażowany zespół wolontariuszy. Wolontariusze działają w dwóch podstawowych sekcjach : psów i kotów. Pozostałe teamy to: zespół odpowiedzialny za transporty, za ogłoszenia zwierząt, czyli tzw. team e-wolontariatu oraz zespół ds. eventów i imprez masowych.

W ostatnim roku z powodu pandemii koronawirusa zostały ograniczone spotkania, imprezy plenerowe i wykłady edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

Jenak w latach wcześniejszych Fundacja czynnie współpracowała z wieloma placówkami oświatowymi prowadząc spotkania dotyczące prawa zwierząt i zapobiegania bezdomności. Prelekcje prowadzone są zawsze przez wolontariusza Fundacji w towarzystwie jednego z naszych psów z fundacji zgodnie z przygotowanym programem umieszczanym na papierze firmowym i przekazywanym do danej placówki w celu zapoznania się z tematyką prelekcji jeszcze przed spotkaniem. Przygotowany program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z zakresu bezdomności zwierząt i sposobów jej zapobiegania obejmuje następujący zakres tematyczny: 1) Słowo o fundacji i wolontariacie 2) Problem bezdomności zwierząt i sposoby jej zapobiegania 3) Bezpieczeństwo naszych czworonogów 4) Dla młodzieży omówienie wybranych przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z uwzględnieniem zmiany Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny 5) Prawidłowe reakcje, czyli np. jak się zachowujemy gdy spotkamy psa na ulicy, który reaguje agresywnie, czy czeka pod sklepem, lub widać że jest bezdomny lub zagubiony. 6) Co oznacza żółta wstążeczka przy obroży psa 7) Żywienie zwierząt – alergie, rzeczy toksyczne 8) Jak zapoznajemy się z psem/kotem 9) Dla młodzieży pierwsza pomoc czworonogom domowym" Poza prelekcjami w placówkach oświatowych Fundacja prowadzi edukację dotycząca zwierząt podczas imprez okolicznościowych i eventów, w których Fundacja uczestniczy np. podczas Warszawskiego Dnia Zwierząt, Pary Kundelków, Pikników Rodzinnych itp.

Fundacja Bezdomniaki od dawna współpracuje z jednymi z najlepszych klinik weterynaryjnych, dzięki czemu w możemy pomóc zwierzętom bardzo chorym na choroby zakaźne, zwierzętom z chorobami nowotworowymi, zwierzętom po ciężkich wypadkach, wymagające skomplikowanych zabiegów i operacji ortopedycznych i innych.

Fundacja Bezdomniaki od początku swojej działalności tj. od 2012 roku łącznie pomogła i znalazła domy dla ponad 2200 tys. zwierząt. 

Czas pandemii wpłynął na działania Fundacji, ograniczenia imprez plenerowych i działań edukacyjnych w placówkach oświaty spowodował spadek darowizn rzeczowych i jak i finansowych. Fundacja spotkała się również z trudnościami w zakresie pozyskiwania domów tymczasowych.

Fundacja prowadzi także akcję informacyjną zachęcającą do przekazywania na jej rzecz 1% podatku podczas rozliczeń podatkowych. W ten sposób uzyskane środki przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych Fundacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000448272
 • Konto:53 1240 1082 1111 0010 4885 5029
 • Adres:ul. Rembielińska 10a/50, 03-343 Warszawa
 • WWW:https://www.facebook.com/fundacjabezdomniaki
 • E-mail:fundacjabezdomniaki@gmail.com
 • Telefon:602608109

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Bezdomniaki” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Bezdomniaki

KRS 0000448272

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00