1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE ESQUADRA GUBIN

KRS 0000457193

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE ESQUADRA GUBIN

KRS 0000457193

Prezent OPP

Podarujmy dzieciom uśmiech

Pomagać dzieciom szczególnie tym chorym lub z ubogich rodzin można na wiele sposobów. Nasza organizacja pomaga przede wszystkim skutecznie i efektywnie. Skutecznie, bo dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz pedagogami szkolnymi, a także dzięki społecznej pracy naszych członków z wywiadu środowiskowego,  docieramy z pomocą tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna, a wręcz niezbędna. Nasza efektywność przejawi się tym, że 100% zbieranych przez nas środków w ramach zbiórek publicznych trafia do potrzebujących dzieci – bez gwiazdek w regulaminach, bez prowizji – wszystko dzięki 100% społecznej pracy naszych członków.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Efekty naszych działań są widoczne.  Pieniążki w całości trafiały do potrzebujących dzieci w formie sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, żywności, finansowania konsultacji lekarskich, turnusów rehabilitacyjnych itp. Wyrównujemy szanse dzieci z ubogich rodzin poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych, przyznajemy zapomogi i stypendia, wspieramy aktywność sportową dzieci.

Więcej o nas

Więcej o nas

W ostatnich latach w Polsce nastąpił znaczny wzrost liczby organizacji trzeciego sektora (sektor pozarządowy), między innymi: fundacji, stowarzyszeń czy innych mniej lub bardziej zrzeszonych form zorientowanych na świadczenie społecznych usług. Organizacje te, poza realizacją zadań publicznych, integrują społeczeństwo wokół wspólnych wartości i celów, zapobiegają zachowaniom niepożądanym, jak również łagodzą społeczne napięcia i konflikty. Przyczyniają się one również do budowania sieci powiązań pomiędzy zwykłymi ludźmi, opartych na zaufaniu, mobilizując ich przy tym do aktywności i realizacji działań na rzecz społeczności, stanowią zatem istotny czynnik rozwoju kapitału społecznego na poziomie przede wszystkim lokalnym. Kapitał społeczny jest związany nie tylko z kreowaniem zdolności współpracy pomiędzy podmiotami i realizowania zbiorowych działań wśród poszczególnych grup, lecz także z tworzeniem w tym celu formalnoprawnych podstaw instytucjonalizacji działań umożliwiających taką lub inną partycypację członków społeczeństwa zgodnie z jego potrzebami jak również tworzenia więzi, ujawniania się potrzeb, kształtowania kultury politycznej i prawnej. Istotne jest zatem zwrócenie uwagi na Stowarzyszenie Esquadra Gubin w kontekście pomocy potrzebującym jak i rozwoju kapitału społecznego w społecznościach lokalnych.

Jeżeli chodzi o zakres działań Stowarzyszenia Esquadra Gubin warto spojrzeć na główne cele które ukazane są w statucie Stowarzyszenia. 
Zacznijmy od tego że: pomoc dzieciom chorym i ich rodzinom, stanowi priorytet, o czym świadczy umieszczenie go na czele listy celów, odbywa się poprzez działania stowarzyszonych oraz wolontariuszy. Pozyskiwanie wolontariuszy i organizacja ich działań jest również bardzo ważnym celem. Kolejny punkt statutu sprowadza się do działalności na rzecz dynamizacji kraju ze szczególnym naciskiem na dziedziny związane ze sportem, edukacją oraz kulturą. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel zwiększanie świadomości mieszkańców przede wszystkim na terenie miasta i gminy Gubin. Ważna jest także młodzież i wspieranie jej aktywności Następny punkt statutu mówi o organizacji imprez o charakterze sportowym (np. Turniej Charytatywny), kulturalnych, turystycznych (wyjazd do zoo) oraz poznawczych (Wakacyjna Olimpiada Dzieci i Młodzieży). Kolejny punkt to organizowanie imprez charytatywnych. W przypadku Stowarzyszenia Esquadra Gubin są to między innymi: Bal Charytatywny, Turniej Charytatywny, Wakacyjna Olimpiada. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel angażowanie się w rozwój życia kulturalnego społeczeństwa. Chodzi tu oczywiście głównie o mieszkańców miasta oraz gminy Gubin. Następny punkt dotyczy zbiórki pieniędzy oraz innych środków, a następnie przekazywanie ich osobom najbardziej potrzebującym (głównie dzieciom). Ostatni punkt stanowi o pomocy najuboższym. 
Warto wspomnieć o tym, jak stowarzyszenie prezentuje sposoby realizowania celów. Odbywa się to poprzez prowadzenie stron WWW oraz grup dyskusyjnych w cyberprzestrzeni. Istnieje także współpraca z władzami samorządów (gminnym, powiatowym) oraz z innymi podmiotami urzędowymi. Organizuje się szkolenia, wykłady, kursy oraz sympozja. Esquadra współpracuje ze stowarzyszeniami mającymi podobne cele działania, a także z firmami oraz osobami fizycznymi, prowadzi kampanie w mediach, uczestniczy w różnego rodzaju delegacjach. Mowa jest też również o prowadzeniu działalność gospodarczej, jest ona jednak działalnością poboczną, która ma na celu wypracowanie środków finansowych, które mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Nasza organizacja pomaga przede wszystkim skutecznie i efektywnie. Skutecznie, ponieważ dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz pedagogami szkolnymi, a także dzięki społecznej pracy naszych członków z wywiadu środowiskowego, docieramy z pomocą tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna, a wręcz niezbędna. Nasza efektywność przejawia się tym, że 100% zbieranych przez nas środków w ramach zbiórek publicznych trafia do potrzebujących dzieci – bez gwiazdek w regulaminach, bez prowizji – wszystko dzięki 100% społecznej pracy naszych członków. Stowarzyszenie Esquadra Gubin to nie tylko 1% podatków.

Jak widać działalność Stowarzyszenia Esquadra Gubin ma bardzo szeroki zakres celów oraz działań, skierowanych głównie na pomoc dzieciom . Formami pomocy są na przykład: turnusy rehabilitacyjne, wyprawki szkolne, stypendia, sprzęt medyczny, wyjazdy integracyjne i wiele innych.

Warto przybliżyć koronną imprezę Stowarzyszenia Esquadra Gubin która odbywa się oficjalnie pod nazwą Turniej Charytatywny Piłki Nożnej -Grand Prix Gubina. Jest to najważniejsze wydarzenie, nad którym pracuje się właściwie cały rok. To ogromne przedsięwzięcie z roku na rok ma większą skalę. Głównym celem turnieju jest pomoc wybranym dziedzicom, naszym Bohaterom i zbieranie pieniędzy na ich rzecz. W organizację tej imprezy włączają się właściwie wszyscy członkowie oraz zwykle duża liczba wolontariuszy. Praca nad organizacją turnieju zaczyna się tuż po rozpoczęciu przerwy wakacyjnej.

Następnym działaniem na bardzo dużą skale jest Bal Charytatywny. Jest to ciekawa inicjatywa, która wypływa z pomysłowości członków Stowarzyszenia Esquadra Gubin. Ta impreza to bal, na który wszyscy przychodzą w przebraniach. Odbywa się zwykle w terminie bliskim walentynkom. Impreza nastawiona jest głównie na licytacje, podczas których zbierane są pieniądze na dany cel. Bal jest ciekawą inicjatywą. Daje wiele satysfakcji, ponieważ z jednej strony daje możliwość niesienia pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy oraz licytacje przedmiotów od sponsorów, a z drugiej strony gwarantuje świetną zabawą w gronie przyjaciół. Idealnie podsumowuje to stwierdzenie ,,praca przez zabawę”, bo bal poprzedza ciężka praca związana z organizacją tego przedsięwzięcia. Żeby impreza mogła przynieść zamierzone efekty, wymaga ogromnego wkładu pracy i długich przygotowań.

Mniejszą inicjatywą, którą wspiera Stowarzyszenie Esquadra Gubin jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Od kilku lat członkowie stowarzyszenia wspierają tę akcję i współdziałają z innymi organizacjami. Podczas tej akcji członkowie Stowarzyszenia zajmują się głównie sprawami technicznymi.Zadaniem Stowarzyszenia jest podświetlenie na niebiesko Baszty Gubińskiej. Wtrącę, że kolor niebieski to kolor ludzi cierpiących na autyzm. Wolontariusze oraz członkowie zajmują się wszystkimi sprawami związanymi z iluminacją oraz owinięciem baszty niebieską wstęgą, na której widnieje napis tworzony zazwyczaj przez żeńską część stowarzyszenia. Wstęga symbolizuje wsparcie i pamięć o osobach cierpiących na to schorzenie.
Kolejna drobna inicjatywa, do której Stowarzyszenie Esquadra Gubin dołączyło na prośbę grupy Otwarte z Gubińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowej Rady Miasta to sprzątanie baszty. Najważniejszym celem akcji było posprzątanie zabytkowej wieży.

Warto wspomnieć o edycji konkursu stypendialnego, który zorganizowało Stowarzyszenie Esquadra Gubin. Celem konkursu było wyłonienie dzieci i młodzieży, którym pomoc finansowa będzie w stanie pomóc realizować pasje. Kandydaci, którzy brali udział w konkursie musieli, przejawiać zainteresowania między innymi sportem, muzyką, plastyką, tańcem, działalnością społeczną, aktorstwem, naukami ścisłymi. Wniosek o stypendium dla takiego ucznia miał prawo złożyć nauczyciel lub dyrektor szkoły.

Jak widać Stowarzyszenie Esquadra Gubin organizuje wiele imprez, działa na różnych płaszczyznach o różnym przekroju potrzeb, które dzięki temu zrzeszają i łączom większą liczbę osób. Jednak cel jest zawsze ten sam, pomoc potrzebującym. A to jest najważniejszy punkt honoru Stowarzyszenia oraz jego członków.

Trzeba podkreślić również, że działalność Stowarzyszenia prosperuje na najwyższym możliwym w tej chwili poziomie. Przy liczbie około 40 osób w Stowarzyszeniu, działa ono na terenie miasta oraz gminy Gubin bardzo prężnie i ciągle się rozwija. Esquadra budowała swój kapitał od zera i przez kilka lat stała się swoistą lokalną potęgą, jeżeli chodzi o działalność charytatywną na terenie społeczności lokalnej. Uważam, że to duże osiągnięcie i wszystkim członkom należą się ukłony, ponieważ serca wkładane w działalność stowarzyszenia są odbiciem uzyskanej pomocy przez potrzebujących.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000457193
 • Konto:20 1240 6869 1111 0010 8484 6803
 • Adres:pl. Katedralny 2/13, 66-620 Gubin
 • WWW:www.esquadra.pl
 • E-mail:esquadrapl@gmail.com
 • Telefon:606652470

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „STOWARZYSZENIE ESQUADRA GUBIN” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE ESQUADRA GUBIN

KRS 0000457193

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00