1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Falubaz Pomaga
  KRS 0000458164

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

FALUBAZ POMAGA

Falubaz Pomaga to hasło, które motywuje kibiców Zielonogórskiego Klubu Żużlowego do działania niezmiennie od kilku lat. Hasło, które sprawiło, że powstała fundacja o takiej nazwie, by pomagać w pozyskiwaniu funduszy na leczenie i rehabilitację chorych dzieci, młodzieży, dorosłych.

Jak wykorzystamy 1%

Przekaż 1 procent Fundacji Falubaz Pomaga - to nic nie kosztuje! -  Od kilku lat każdy może wspierać słabszych, chorych, potrzebujących, przeznaczając swój 1 % na organizację pożytku publicznego. Zachęcam Was, by w tym roku była to Fundacja Falubaz Pomaga - mówi żużlowiec Falubazu Zielona Góra Piotr Protasiewicz.

Fundusze pozyskane w ramach 1 procenta pozwolą na zwiększenie zakresu pomocy dla chorych i potrzebujących oraz na rozwój projektów edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Falubaz Pomaga.

Więcej o nas

Falubaz Pomaga to hasło, które od wielu lat motywuje kibiców i zielonogórskich żużlowców do aktywnego wspierania potrzebujących dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundacja Falubaz Pomaga powstała w 2013 roku jako reakcja na potrzeby kibiców żużlowego Falubazu, którzy zmagają się z różnymi chorobami. Działalność Fundacji Falubaz Pomaga odbywa się we współpracy z Zielonogórskim Klubem Żużlowym SSA, również dzięki temu, że w jej władzach jest utytułowany polski żużlowiec Piotr Protasiewicz.

Fundacja Falubaz Pomaga podczas sezonu żużlowego organizuje zbiórki i licytacje gadżetów na rzecz chorych i potrzebujących dzieci - najmłodszych kibiców zielonogórskiego Falubazu.

Fundacja Falubaz Pomaga zaprasza podopiecznych domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych na mecze żużlowego Falubazu, organizuje także spotkania z żużlowcami - sportowymi idolami wielu pokoleń kibiców.

Sztandarową akcją Fundacji Falubaz Pomaga są Falubazowe Mikołajki. Co roku przed Bożym Narodzeniem zawodnicy żużlowego Falubazu odwiedzają z paczkami świątecznymi podopiecznych szpitali, domów dziecka, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej w województwie lubuskim.

Główne cele Fundacji Falubaz Pomaga:

ochrona zdrowia i życia ludzkiego

ratowanie życia chorych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez organizowanie zbiórek na ich leczenie i rehabilitację

popularyzacja zdrowego stylu życia

propagowanie idei fair play w rozgrywkach sportowych

poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez udział w akcjach promocyjnych

propagowanie i tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu wśród najmłodszych

działalność w dziedzinie opieki społecznej i aktywizacja seniorów

działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska

przeciwdziałanie biedzie, zubożeniu, patologiom społecznym

Fundacja Falubaz Pomaga w zakresie pomocy chorym i potrzebującym współpracuje także ze świetlicami z Zielonej Góry i domami dziecka w województwie lubuskim. Podopieczni tychże instytucji uczestniczą w meczach żużlowych, które są nich formą rozrywki, ale jednocześnie formą edukacji. Przybliżamy w ten sposób dzieciom, jak waży dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie jest sport oraz zasady fair-play. 

Fundacja Falubaz Pomaga jako Organizacja Pożytku Publicznego zamierza się rozwijać nawiązując współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, które chcą aktywnie działać w zakresie pomocy chorym dzieciom. W związku z tym w sezonie 2019 planowane są m.in. dzień dawcy szpiku oraz akcje krwiodawstwa. Pod patronatem Fundacji Falubaz Pomaga w sezonie 2019 prowadzone będą także zajęcia edukacyjne w Strefie Falubaziaka na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. Podczas zajęć dzieci i młodzież z rodzicami poznają różnorodne formy animacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Inicjatywy podejmowane przez Fundację Falubaz Pomaga:

zbiórki na meczach żużlowych i licytacje na leczenie i rehabilitację chorych dzieci

akcja Falubazowe Mikołajki oraz Falubazowa Wyprawka

coroczna wigilia dla bezdomnych przebywających pod opieką zielonogórskiej noclegowni

udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Dzień Dawcy Szpiku z DKMS.

Fundacja Falubaz Pomaga zamierza rozwijać swoją aktywność w województwie lubuskim organizując szereg pozytywnych, prozdrowotnych akcji, także dzięki środkom pozyskanym z 1 procenta. Fundusze zdobyte w ramach 1 procenta pozwolą Fundacji na realizację nowych planów i zamierzeń, które mogą przyczynić się do poprawy komfortu życia chorych i potrzebujących.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000458164
 • Konto:22 114 0 18 50 0 000 2301 520 0
 • Adres:ul. Wrocławska 69 65-218 Zielona Góra
 • WWW:www.falubaz.com
 • E-mail:sekretariat@falubaz.com
 • Telefon:68 453 89 11 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Falubaz Pomaga

  KRS 0000458164

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Falubaz Pomaga

 • FALUBAZ POMAGA

  Falubaz Pomaga to hasło, które motywuje kibiców Zielonogórskiego Klubu Żużlowego do działania niezmiennie od kilku lat. Hasło, które sprawiło, że powstała fundacja o takiej nazwie, by pomagać w pozyskiwaniu funduszy na leczenie i rehabilitację chorych dzieci, młodzieży, dorosłych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekaż 1 procent Fundacji Falubaz Pomaga - to nic nie kosztuje! -  Od kilku lat każdy może wspierać słabszych, chorych, potrzebujących, przeznaczając swój 1 % na organizację pożytku publicznego. Zachęcam Was, by w tym roku była to Fundacja Falubaz Pomaga - mówi żużlowiec Falubazu Zielona Góra Piotr Protasiewicz.

  Fundusze pozyskane w ramach 1 procenta pozwolą na zwiększenie zakresu pomocy dla chorych i potrzebujących oraz na rozwój projektów edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Falubaz Pomaga.

 • Więcej o nas

  Falubaz Pomaga to hasło, które od wielu lat motywuje kibiców i zielonogórskich żużlowców do aktywnego wspierania potrzebujących dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundacja Falubaz Pomaga powstała w 2013 roku jako reakcja na potrzeby kibiców żużlowego Falubazu, którzy zmagają się z różnymi chorobami. Działalność Fundacji Falubaz Pomaga odbywa się we współpracy z Zielonogórskim Klubem Żużlowym SSA, również dzięki temu, że w jej władzach jest utytułowany polski żużlowiec Piotr Protasiewicz.

  Fundacja Falubaz Pomaga podczas sezonu żużlowego organizuje zbiórki i licytacje gadżetów na rzecz chorych i potrzebujących dzieci - najmłodszych kibiców zielonogórskiego Falubazu.

  Fundacja Falubaz Pomaga zaprasza podopiecznych domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych na mecze żużlowego Falubazu, organizuje także spotkania z żużlowcami - sportowymi idolami wielu pokoleń kibiców.

  Sztandarową akcją Fundacji Falubaz Pomaga są Falubazowe Mikołajki. Co roku przed Bożym Narodzeniem zawodnicy żużlowego Falubazu odwiedzają z paczkami świątecznymi podopiecznych szpitali, domów dziecka, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej w województwie lubuskim.

  Główne cele Fundacji Falubaz Pomaga:

  ochrona zdrowia i życia ludzkiego

  ratowanie życia chorych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez organizowanie zbiórek na ich leczenie i rehabilitację

  popularyzacja zdrowego stylu życia

  propagowanie idei fair play w rozgrywkach sportowych

  poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez udział w akcjach promocyjnych

  propagowanie i tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu wśród najmłodszych

  działalność w dziedzinie opieki społecznej i aktywizacja seniorów

  działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska

  przeciwdziałanie biedzie, zubożeniu, patologiom społecznym

  Fundacja Falubaz Pomaga w zakresie pomocy chorym i potrzebującym współpracuje także ze świetlicami z Zielonej Góry i domami dziecka w województwie lubuskim. Podopieczni tychże instytucji uczestniczą w meczach żużlowych, które są nich formą rozrywki, ale jednocześnie formą edukacji. Przybliżamy w ten sposób dzieciom, jak waży dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie jest sport oraz zasady fair-play. 

  Fundacja Falubaz Pomaga jako Organizacja Pożytku Publicznego zamierza się rozwijać nawiązując współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, które chcą aktywnie działać w zakresie pomocy chorym dzieciom. W związku z tym w sezonie 2019 planowane są m.in. dzień dawcy szpiku oraz akcje krwiodawstwa. Pod patronatem Fundacji Falubaz Pomaga w sezonie 2019 prowadzone będą także zajęcia edukacyjne w Strefie Falubaziaka na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. Podczas zajęć dzieci i młodzież z rodzicami poznają różnorodne formy animacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.

  Inicjatywy podejmowane przez Fundację Falubaz Pomaga:

  zbiórki na meczach żużlowych i licytacje na leczenie i rehabilitację chorych dzieci

  akcja Falubazowe Mikołajki oraz Falubazowa Wyprawka

  coroczna wigilia dla bezdomnych przebywających pod opieką zielonogórskiej noclegowni

  udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Dzień Dawcy Szpiku z DKMS.

  Fundacja Falubaz Pomaga zamierza rozwijać swoją aktywność w województwie lubuskim organizując szereg pozytywnych, prozdrowotnych akcji, także dzięki środkom pozyskanym z 1 procenta. Fundusze zdobyte w ramach 1 procenta pozwolą Fundacji na realizację nowych planów i zamierzeń, które mogą przyczynić się do poprawy komfortu życia chorych i potrzebujących.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000458164
 • Konto:22 114 0 18 50 0 000 2301 520 0
 • Adres:ul. Wrocławska 69 65-218 Zielona Góra
 • WWW:www.falubaz.com
 • E-mail:sekretariat@falubaz.com
 • Telefon:68 453 89 11
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00