1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Dzieciom Humana

KRS 0000460069

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Dzieciom Humana

KRS 0000460069

Prezent OPP

Daj NAM szansę

Celem Fundacji jest pomoc głównie rzeczowa i finansowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, niezamożnych, samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących pomoc, promocja i organizacja wolontariatu, popieranie wszechstronnego rozwoju i promowania   nauki, oświaty oraz kultury polskiej,  działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, organizowanie imprez kulturalnych i promujących działania fundacji.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Projekt ,, Daj NAM szansę” został stworzony dla poprawy sytuacji nieletnich matek przebywających w Domach Dziecka.

Podstawowym celem Projektu , jest udzielenie wsparcia nieletniej mamie, uniemożliwienie rozdzielenia nieletniej mamy z jej dzieckiem, dążenie do budowania prawidłowych relacji matka-dziecko, przygotowanie do odpowiedzialnego macierzyństwa oraz usamodzielnienie się w dorosłym życiu. A także umożliwienie edukacji, aby każda matka mogła ukończyć szkołę i zdobyć zawód. Naszym celem jest również pokazanie młodej mamie, że jest ważna i NIE JEST SAMA, że są ludzie gotowi jej pomóc w trudnej sytuacji.

Wizja: Zbudowanie nowoczesnego ośrodka dla małoletnich matek z całodobową opieką.

Kompleksowe zabezpieczenie potrzeb bytowych, edukacyjnych i wychowawczych. Zapewnienie pomocy psychologicznej oraz opieki zdrowotnej.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Pomocy Dzieciom Humana angażowała się w wszelkiego rodzaju wydarzenia lokalne na terenie powiatu pleszewskiego promując wolontariat, zachęcając dzieci i młodzież do działań w kierunku pomocy drugiemu człowiekowi.

Fundacja niejednokrotnie propagowała gry i zabawy edukacyjne, które tworzyła indywidualnie do potrzeb danego wydarzenia przez co tematyka zabaw była zawsze adekwatna  do konkretnej okoliczności m.in. ,, Wioska św. Mikołaja”, która była imitacją przygotowaną przez wolontariuszy z myślą o najmłodszych.  Przygotowano teatrzyk , który miał na celu wprowadzenie w świąteczny, pogodny klimat, a przede wszystkim sprawdzenie znajomości tradycji polskiej związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

Fundacja zorganizowała akcję ,, Polska Niepodległa”. Celem projektu było promowanie polskiej kultury oraz pielęgnowanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu.  

Fundacja wielokrotnie promowała naukę i oświatę , w przedszkolach, szkołach, domach dziecka w większości na terenach wiejskich gdzie dostęp do dóbr kultury jest utrudniony.

Promowano zdrowy tryb życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez gry, zabawy, konkursy, quizy. Celem akcji było zwalczanie otyłości wśród najmłodszych, oraz zachęcanie do spożywania owoców i warzyw.

Fundacja brała udział w festynach promujących działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, połączonych z warsztatami plastycznymi, oraz malowaniem twarzy.

Główną sferą działalności Fundacji jest całoroczna, ciągła pomoc podopiecznym w postaci refundacji poniesionych kosztów związanych z powrotem do zdrowia, leczeniem i rehabilitacją. Dla podopiecznych Fundacja udostępnia system Paypall do wpłat zza granicy, możliwość pozyskania 1% podatku, a także przeprowadzenie zbiórek publicznych.

Fundacja kontynuuje wdrażanie projektu ,, Daj NAM szansę”, który jest skierowany dla nieletnich matek z domów dziecka. Celem jest zbudowanie ośrodka z całodobową opieka dla młodych mam z dziećmi, bądź spodziewających się dzieci. Budowa domu ze żłobkiem i pełną całodobową opieką. Wszystko po to, by uniknąć nawet czasowego przekazania pieczy nad dzieckiem innej osobie.

Fundacja prowadzi projekt ,, Ratuj życie”, głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji osób zamieszkujących tereny wiejskie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.  Celem szczegółowym projektu jest  zwiększenie liczby osób znających zasady udzielania pierwszej pomocy. Każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu poprawia bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, a także zrozumienie przez uczestników  potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym, uczulenie na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej, doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, kształtowanie postaw humanitarnych, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Humana, prowadzi bajkową grupę ,, Humanki”, która jest  skierowana do najmłodszych dzieci, także przebywających w szpitalach. Wszystkie najbardziej znane postacie bajkowe w realu odwiedzają dzieci w przedszkolach, Domach Dziecka, a także w szpitalach.

Humana, to fundacja, która przede wszystkim działa w zakresie pomocy bezpośredniej, osobom chorym, pokrzywdzonym oraz niepełnosprawnym. Zajmujemy się również szeroko pojętą pomocą społeczną .

Działamy także edukacyjnie i integracyjne poprzez inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000460069
 • Konto:34 8407 0003 0326 0667 2000 0001
 • Adres:ul. Żytnia 24, 65-368 Zielona Góra
 • WWW:fundacjahumana.pl
 • E-mail:fundacjahumana@fundacjahumana.pl
 • Telefon:535 533 680

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Pomocy Dzieciom Humana

KRS 0000460069

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00